Ciprinol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-809076543-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-809076543
 • Datum autorizacije:
 • 14-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete

Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete

ciprofloksacin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Ciprinol i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciprinol?

Kako uzimati Ciprinol?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Ciprinol?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Ciprinol i za što se koristi?

Ciprinol je antibiotik iz skupine fluorokinolona. Djelatna tvar je ciprofloksacin. Ciprofloksacin djeluje

tako što ubija odreĎene vrste bakterija koje uzrokuju infekcije.

Djeluje samo na odreĎene sojeve bakterija.

Odrasli

Ciprinol se u odraslih koristi za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija:

infekcije dišnog sustava

dugotrajne ili ponavljajuće infekcije uha ili sinusa

infekcije mokraćnog sustava

infekcije muških i ženskih spolnih organa

infekcije probavnog sustava i infekcije u trbuhu

infekcije kože i mekih tkiva

infekcije kostiju i zglobova

sprječavanje infekcija čiji je uzročnik bakterija Neisseria meningitidis

kod izloženosti uzročniku antraksa udisanjem.

Ciprofloksacin se može koristiti u liječenju bolesnika koji imaju niske razine bijelih krvnih stanica

(neutropenija) s vrućicom za koju se pretpostavlja da je vezana uz bakterijsku infekciju.

Ako imate tešku infekciju ili infekciju uzrokovanu s više od jedne vrste bakterija, možda ćete trebati

dobiti dodatno antibiotsko liječenje uz Ciprinol.

Djeca i adolescenti

Ciprinol se uz nadzor liječnika specijalista koristi u djece i adolescenata za liječenje sljedećih

bakterijskih infekcija:

infekcije pluća i bronha u djece i adolescenata koji boluju od cistične fibroze

komplicirane infekcije mokraćnog sustava, uključujući infekcije koje su zahvatile bubrege

(pijelonefritis),

kod izloženosti uzročniku antraksa udisanjem.

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ciprinol se može koristiti i za liječenje drugih specifičnih teških infekcija u djece i adolescenata ako

liječnik to smatra neophodnim.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciprinol?

Nemojte uzimati Ciprinol

ako ste alergični na djelatnu tvar, druge kinolone ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.)

ako uzimate tizanidin (vidjeti dio 2. Drugi lijekovi i Ciprinol)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ciprinol:

ste ikad imali problema s bubrezima jer će možda trebati prilagoditi Vaše liječenje

ako imate epilepsiju ili neku drugu neku drugu bolest živčanog sustava (neurološku bolest)

ako ste imali problema s tetivama tijekom prethodnog liječenja antibioticima poput Ciprinola

ako imate šećernu bolest jer s ciprofloksacinom možete imati rizik od pada razine šećera u krvi

(hipoglikemije)

ako imate mijasteniju gravis (oblik mišićne slabosti)

ako ste imali ili imate poremećaj srčanog ritma (aritmije) ili neke druge srčane probleme.

Potreban je oprez kod uzimanja ovakve vrste lijeka ako ste roĎeni s ili u Vašoj obitelji postoji

produljenje QT intervala (zabilježeno EKG-om, električnim bilježenjem rada srca), imate

neravnotežu soli u krvi (posebno nisku razinu kalija ili magnezija u krvi), imate vrlo spor srčani

ritam (koji se zove bradikardija), imate slabo srce (zatajenje srca), imate u povijesti bolesti

srčani udar (infarkt srca), žena ste ili ste starije dobi ili uzimate druge lijekove koji utječu na

nenormalne promjene EKG-a (vidjeti dio 2: Drugi lijekovi i Ciprinol).

ako Vi ili član Vaše obitelji ima manjak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) jer biste mogli

biti izloženi riziku pojave anemije kod uzimanja ciprofloksacina.

Za liječenje odreĎenih infekcija spolnog sustava, liječnik Vam može uz ciprofloksacin propisati

dodatni antibiotik. Ako ne doĎe do poboljšanja simptoma nakon 3 dana liječenja, posavjetujte se sa

svojim liječnikom.

Tijekom primjene Ciprinola

Odmah obavijestite svog liječnika ako se nešto od sljedeće navedenog pojavi dok uzimate Ciprinol.

Vaš će liječnik odlučiti treba li prekinuti liječenje Ciprinolom.

Teška, iznenadna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija/ šok, angioedem). Čak i nakon

uzimanja prve doze postoji mala vjerojatnost da će se pojaviti teška alergijska reakcija sa

sljedećim simptomima: stezanje u prsnom košu, omaglica, mučnina ili nesvjestica ili omaglica

prilikom ustajanja. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah obavijestite svog

liječnika.

Bol i oticanje zglobova te upala tetiva se mogu javiti povremeno, osobito ako ste starije dobi,

a uz to se liječite i kortikosteroidima. Ti se simptomi mogu pojaviti čak do nekoliko mjeseci

nakon prestanka uzimanja ciprofloksacina. Na prvi znak boli ili upale treba prekinuti uzimanje

Ciprinola i odmarati bolno područje. Izbjegavajte svako nepotrebno fizičko opterećenje jer to

može povećati rizik za puknuće tetive.

Ako imate epilepsiju ili drugu neurološku bolest poput ishemije mozga (nedovoljnog protoka

krvi kroz mozak) ili moždanog udara, mogli biste imati nuspojave povezane sa središnjim

živčanim sustavom. Ako se to dogodi prestanite uzimati Ciprinol i odmah obavijestite svog

liječnika.

Mogli biste doživjeti psihičke reakcije nakon prve primjene Ciprinola. Ako patite od depresije

ili psihoze Vaši bi se simptomi tijekom liječenja Ciprinolom mogli pogoršati. U rijetkim

slučajevima, depresija ili psihoza se mogu pogoršati do misli o samoubojstvu, pokušaja ili

izvršenja samoubojstva. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah obavijestite svog

liječnika.

Mogli biste osjetiti simptome neuropatije poput boli, osjećaja peckanja, trnce, obamrlosti i/ili

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

slabosti. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah obavijestite svog liječnika.

Zabilježeno je sniženje razine šećera u krvi (hipoglikemija), najčešće u dijabetičara,

uglavnom u starijoj populaciji. Ako se ovo pojavi, odmah se javite svom liječniku.

Tijekom uzimanja antibiotika, uključujući Ciprinol, ili čak nekoliko tjedana nakon prestanka

njihove primjene, može doći do proljeva. Ako on postane težak ili dugotrajan ili primijetite da

Vaša stolica sadrži krv ili sluz, prestanite uzimati Ciprinol jer to može biti opasno po život.

Nemojte uzimati lijekove koji zaustavljaju ili usporavaju rad crijeva i obratite se svom liječniku.

Ako Vam se ošteti vid ili ako su Vam oči na neki drugi način povrijeĎene, obratite se

specijalistu za oči (oftalmologu).

Tijekom uzimanja Ciprinola Vaša će koža postati osjetljivija na sunčevu svjetlost ili

ultraljubičastu (UV) svjetlost. Izbjegavajte izlaganje jakom suncu ili umjetnoj UV svjetlosti

poput solarija.

Ako trebate dati uzorak krvi ili mokraće obavijestite liječnika ili osoblje laboratorija da

uzimate Ciprinol.

Ako imate probleme s bubrezima, obavijestite svog liječnika jer će se možda trebati prilagoditi

doza lijeka.

Ciprinol može uzrokovati oštećenje funkcije jetre. Ako primijetite bilo koje simptome poput

gubitka apetita, žutice (žute boje kože), tamne mokraće, svrbeža ili osjetljivosti želuca,

prestanite uzimati Ciprinol i odmah se obratite svom liječniku.

Ciprinol može dovesti do smanjenja broja bijelih krvnih stanica što može smanjiti Vašu

otpornost na infekcije. Ako dobijete infekciju sa simptomima poput vrućice i ozbiljnog

pogoršanja općeg stanja ili vrućice sa simptomima lokalne infekcije poput grlobolje/boli u

ždrijelu/ustima ili problema s mokraćnim sustavom, odmah posjetite svog liječnika. Napravit će

se pretraga krvi da bi se provjerilo moguće smanjenje broja bijelih krvnih stanica

(agranulocitoza). Važno je da liječnika obavijestite o lijeku koji uzimate.

Drugi lijekovi i Ciprinol

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nemojte uzimati Ciprinol zajedno s tizanidinom jer to može uzrokovati nuspojave poput niskog

krvnog tlaka i pospanosti (vidjeti dio 2. Nemojte uzimati Ciprinol).

Za dolje navedene lijekove je poznato da u Vašem tijelu meĎusobno djeluju s Ciprinolom. Uzimanje

Ciprinola istodobno s tim lijekovima može utjecati na terapijski učinak tih lijekova. TakoĎer se može

povećati vjerojatnost nastanka nuspojava.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate:

lijekove za razrjeĎivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (antiokoagulansi) poput antagonista

vitamina K (primjerice varfarin, acenokumarol, fenprokumon or fluindion) ili druge

antikoagulanse koji se uzimaju kroz usta

probenecid (za liječenje gihta)

metotreksat (za liječenje odreĎenih vrsta raka, psorijaze, reumatoidnog artritisa)

teofilin (za liječenje problema s disanjem)

tizanidin (za liječenje grča mišića kod multiple skleroze)

olanzapin (antipsihotik)

klozapin (antipsihotik)

ropinirol (za liječenje Parkinsonove bolesti)

fenitoin (za liječenje epilepsije)

metoklopramid (za mučninu i povraćanje)

­

ciklosporin (za sprječavanje odbacivanja organa kod presaĎivanja organa)

druge lijekove koji mogu promijeniti Vaš srčani ritam: lijekove koji pripadaju skupini

antiaritmika (primjerice kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid,

ibutilid)

tricikličke antidepresive

neke antibiotike (koji pripadaju skupini makrolida)

neke antipsihotike

zolpidem (za poremećaje spavanja).

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ciprinol može povisiti razinu sljedećih lijekova u krvi:

pentoksifilina (za liječenje poremećaja cirkulacije)

kofeina

duloksetina (antidepresiv)

lidokaina (lokalni anestetik)

sildenafila (koristi se kod poteškoća s erekcijom)

agomelatina (za liječenje depresije).

Neki lijekovi smanjuju učinak Ciprinola. Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili želite uzimati:

antacide (sredstva za smanjivanje želučane kiseline)

omeprazol (za liječenje ulkusa/čireva)

nadomjestke minerala

sukralfat

polimerne vezače fosfata (npr. sevelamer)

lijekove ili nadomjestke koji sadrže kalcij, magnezij, aluminij ili željezo.

Ako su ovi pripravci neophodni, uzmite Ciprinol jedan do dva sata prije ili ne ranije od četiri sata

nakon njih.

Ciprinol s hranom i pićem

Iako možete uzimati Ciprinol nevezano uz obroke, nemojte jesti ili piti bilo kakve mliječne proizvode

(poput mlijeka ili jogurta) ili napitke s dodatkom kalcija istovremeno uz uzimanje tableta Ciprinola jer

oni mogu smanjiti apsorpciju djelatne tvari.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporučuje se izbjegavanje primjene Ciprinola tijekom trudnoće.

Nemojte uzimati Ciprinol tijekom dojenja jer se ciprofloksacin izlučuje u majčinom mlijeku i može

naštetiti Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ciprinol Vam može smanjiti pozornost. Može doći i do nekih neuroloških nuspojava. Stoga prije

upravljanja vozilom ili strojem provjerite kako reagirate na Ciprinol. Ako ste u nedoumici obratite se

svom liječniku.

3.

Kako uzimati Ciprinol?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će Vam liječnik objasniti koliko ćete točno Ciprinola uzimati, kao i koliko često te koliko dugo

ćete ga uzimati. To će ovisiti o vrsti i težini infekcije koju imate.

Obavijestite svog liječnika ako imate probleme s bubrezima jer će možda biti potrebno prilagoditi

Vašu dozu.

Liječenje obično traje od 5 do 21 dan, ali kod teških infekcija može biti i dulje.

Uzimajte tablete točno onako kako Vam je savjetovao liječnik. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika

ako niste sigurni koliko Ciprinol tableta uzimati i kako.

Progutajte tablete s mnogo tekućine. Nemojte žvakati tablete jer imaju loš okus.

Pokušajte uzimati tablete svaki dan u isto vrijeme.

Možete uzimati tablete uz obrok ili izmeĎu obroka. Kalcij koji uzmete kao dio obroka neće

imati ozbiljan učinak na unos lijeka. MeĎutim, nemojte uzimati Ciprinol tablete s mliječnim

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

proizvodima poput mlijeka ili jogurta ili s obogaćenim voćnim sokovima (npr. kalcijem

obogaćeni sok od naranče).

Zapamtite da morate piti puno tekućine dok uzimate Ciprinol.

Ako uzmete više Ciprinola nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu od propisane, odmah zatražite medicinsku pomoć. Ako je moguće, ponesite

svoje tablete ili kutiju od tableta kako bi ih pokazali liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Ciprinol

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite uobičajenu dozu što je moguće prije, a zatim nastavite kao što Vam je propisano. MeĎutim,

ako je približno vrijeme Vašoj sljedećoj dozi, nemojte uzimati propuštenu dozu već nastavite

uobičajeno. Pazite da do kraja uzimate svoju terapiju.

Ako prestanete uzimati Ciprinol

Važno je da dovršite svoje liječenje čak i ako se nakon nekoliko dana budete osjećali bolje. Ako

prerano prestanete uzimati ovaj lijek postoji opasnost da Vaša infekcija ne bude u potpunosti izliječena

te se simptomi infekcije mogu vratiti ili pogoršati. TakoĎer možete razviti otpornost na antibiotik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako se nešto od navedenoga pojavi, primjena Ciprinola treba biti odmah prekinuta, a Vaš

liječnik obaviješten:

napadaji (vidjeti dio 2.) (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba).

oticanje lica, usana, jezika i/ili grla što može prouzročiti teškoće pri disanju ili gutanju, stezanje

u prsnom košu, omaglica, mučnina ili nesvjestica ili omaglica prilikom ustajanja što može biti

simptom ozbiljne reakcije preosjetljivosti (anafilaktička reakcija/anafilaktički šok, angioedem),

koja može biti i po život opasna (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

bol i oticanje zglobova i upala tetiva. Upala ili puknuće tetive mogu se pojaviti čak unutar prvih

48 sati liječenja ili do nekoliko mjeseci nakon prestanka terapije ovim lijekom. Na prvi znak boli

ili upale prestanite s primjenom ovog lijeka i odmarajte bolni dio tijela. Izbjegavajte bilo kakvo

nepotrebno fizičko opterećenje jer to može povećati rizik za puknuće tetive (mogu se javiti u

manje od 1 na 10 000 osoba).

ozbiljan, po život opasan kožni osip, obično u obliku plikova ili gnojnih mjehura u ustima, grlu,

nosu, očima i drugim sluznicama, poput spolnih organa, koji može napredovati u rasprostranjene

mjehure ili ljuštenje kože (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) (mogu

se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

neuobičajena bol, osjećaj pečenja ili mišićne slabosti u udovima (neuropatija; vidjeti dio 2.)

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

reakcija na lijek koja uzrokuje osip, vrućicu, upalu unutarnjih organa, abnormalnosti krvi i opću

bolest (tzv. DRESS i AGEP) (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Druge moguće nuspojave prilikom primjene ovog lijeka:

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

mučnina, proljev

bolovi u zglobovima u djece

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

gljivične superinfekcije

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

visoka koncentracija eozinofila, vrste bijelih krvnih stanica

gubitak apetita

hiperaktivnost ili uznemirenost

glavobolja, omaglica, poremećaji spavanja ili poremećaji okusa

povraćanje, bolovi u trbuhu, probavni problemi poput želučanih problema (loša

probava/žgaravica) ili vjetrovi

povišena razina odreĎenih tvari u krvi (transaminaza i/ili bilirubina)

osip, svrbež, koprivnjača

bol u zglobovima u odraslih

slaba funkcija bubrega

bolovi u mišićima i kostima, osjećaj slabosti (astenija) ili vrućica

porast alkalne fosfataze u krvi (odreĎene tvari u krvi)

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

upala crijeva (kolitis) povezana s primjenom antibiotika (u vrlo rijetkim slučajevima može

dovesti do smrti) (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza)

promjene krvne slike (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povećana ili smanjena

razina krvnih pločica (trombocita) (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza)

povišen šećer u krvi (hiperglikemija)

snižen šećer u krvi (hipoglikemija) (vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza)

smetenost, dezorijentacija, tjeskobne reakcije, čudni snovi, depresija (može dovesti do misli o

samoubojstvu, pokušaju ili izvršenju samoubojstva) ili halucinacije

bockanje i trnci, neuobičajena osjetljivost na podražaje, smanjeni kožni osjet, drhtanje, omaglica

problemi s vidom (diplopija)

zvonjenje u ušima, gubitak sluha, poremećaj sluha

ubrzani otkucaji srca (tahikardija)

širenje krvnih žila (vazodilatacija), nizak krvni tlak ili gubitak svijesti

nedostatak zraka, uključujući simptome astme

poremećaji jetre, žutica (kolestatski ikterus) ili hepatitis

osjetljivost na svjetlost (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza)

bol u mišićima, upala zglobova, povišen tonus (osnovna napetost) mišića ili grčevi

zatajenje bubrega, krv ili kristali u mokraći (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza), upala

mokraćnog sustava

nakupljanje tekućine ili prekomjerno znojenje

abnormalne razine faktora zgrušavanja (protrombina) ili povišena razina enzima amilaze

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

poseban oblik smanjenja broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija); opasan pad jedne

vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza); pad broja crvenih i bijelih krvnih stanica te krvnih

pločica (pancitopenija) koja može dovesti do smrti; depresija koštane srži koja takoĎer može

dovesti do smrti (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza)

mentalni poremećaji (psihotične reakcije) (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza)

migrena, poremećena koordinacija, nestabilan hod (poremećen način hodanja), poremećaj osjeta

mirisa (olfaktorni poremećaji), pritisak na mozak (intrakranijalni pritisak)

poremećaj u raspoznavanju boja

upala stjenke krvnih žila (vaskulitis)

upala gušterače

odumiranje stanica jetre (nekroza jetre) koje vrlo rijetko dovodi do zatajenja jetre opasnog po

život

malo, točkasto krvarenje pod kožom (petehije)

mišićna slabost, pogoršanje simptoma mijastenije gravis (vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere

opreza)

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

abnormalno brzi srčani ritam, nepravilni srčani ritam opasan po život, promjena srčanog ritma

(koja se zove produljenje QT intervala, prikazano na EKG-u, električnoj aktivnosti srca)

pustularni osip (promjene na koži nalik mjehurićima)

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O

povećan rizik od krvarenja (u bolesnika liječenih lijekovima za zgrušavanje krvi)

osjećaj jake uzbuĎenosti (manija) ili velikog optimizma i pretjerane aktivnosti (hipomanija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Ciprinol?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ciprinol sadrži?

Djelatna tvar je ciprofloksacin. Svaka filmom obložena tableta sadrži 250 mg ili 500 mg

ciprofloksacina u obliku ciprofloksacinklorida.

Drugi sastojci u jezgri tablete su: umrežena karmelozanatrij; koloidni, bezvodni silicijev

dioksid; magnezijev stearat; mikrokristalična celuloza; natrijev škroboglikolat, vrste A i

povidon. Drugi sastojci u film ovojnici tablete su: hipromeloza; talk; titanijev dioksid (E171) i

propilenglikol.

Kako Ciprinol izgleda i sadržaj pakiranja?

Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete su bijele, okrugle, filmom obložene tablete s urezom na jednoj

strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne, filmom obložene tablete s urezom na jednoj

strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Ciprinol je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno

10 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

14 - 02 - 2017

O D O B R E N O