Cefotaksim-CNP

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cefotaksim-CNP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju
 • Doziranje:
 • 2 g
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za otopinu za injekciju/infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 bočica sadrži 2 g cefotaksima u obliku cefotaksimnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH, Sankt Ingbert, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cefotaksim-CNP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-208283394-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-208283394
 • Datum autorizacije:
 • 11-04-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

1 / 8

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Cefotaksim-CNP 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju

Cefotaksim-CNP 2 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju

Cefotaksim

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledati dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Cefotaksim-CNP i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cefotaksim-CNP?

Kako primjenjivati Cefotaksim-CNP?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Cefotaksim-CNP?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Cefotaksim-CNP i za što se koristi?

Cefotaksim (antibiotik iz skupine cefalosporina) je lijek koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija.

Koristi se kod teških infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na cefotaksim:

Infekcije dišnih puteva,

Infekcije grla, nosa i uha,

Infekcije bubrega i mokraćnog sustava,

Infekcije koţe i mekih tkiva,

Infekcije kostiju i zglobova,

Infekcije spolnih organa (uključujući gonoreju),

Infekcije trbušne šupljine (uključujući upalu potrbušnice - peritonitis),

Infekcije moţdanih ovojnica (meningitis),

Lajmska borelioza (pogotovo stupanjevi II i III) (bolest prvenstveno uzrokovana ubodom krpelja)

Trovanje krvi (sepsa)

Infekcija endokarda i srčanih zalisaka (endokarditis)

kao i za prevenciju infekcija tijekom kirurških zahvata u slučajevima povišenog rizika razvoja infekcija u

pacijenta.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cefotaksim-CNP?

Nemojte primjenjivati Cefotaksim-CNP:

ako ste alergični na cefotaksim ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste dokazano alergični na druge cefalosporine.

ako ste prethodno imali naglu ili tešku reakciju preosjetljivosti na peniciline ili druge beta-laktamske

antibiotike. Između penicilina i cefalosporina mogu postojati kriţne reakcije preosjetljivosti.

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Primjena cefotaksima s lidokainom za intramuskularnu injekciju nije indicirana u djece mlađe od 30

mjeseci.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego počnete primati Cefotaksim-CNP

ako ste alergični na peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike (za kontraindikacije kod poznatih

reakcija preosjetljivosti vidjeti dio iznadNemojte primjenjivati Cefotaksim-CNP”)

ako ste skloni alergijskim reakcijama (npr. peludna groznica, bronhijalna astma, koprivnjača) ili je

zabiljeţena

Vašoj

povijesti

bolesti.

Tada

imate

povećan

rizik

pojave

ozbiljnih

iznimnim

slučajevima

smrtonosnih)

reakcija

preosjetljivosti.

osjećate

stezanje

prsima,

vrtoglavicu,

neugodu ili slabost, to mogu biti znakovi takve reakcije preosjetljivosti (vidjeti također dio 4 “Moguće

nuspojave”). Ako se javi reakcija preosjetljivosti, terapiju treba prekinuti.

Ako tijekom liječenja primijetite promjene na koţi ili sluznicama (vidi također dio 4 “Moguće

nuspojave”), odmah obavjestite Vašeg liječnika jer cefotaksim moţe potaknuti teške koţne reakcije

koje treba liječiti.

Ako patite od teškog i/ili dugotrajnog proljeva tijekom ili do nekoliko tjedana nakon liječenja. Odmah

obavijestite Vašeg liječnika jer ovaj proljev, u svojem najteţem obliku (takozvani pseudomembranozni

kolitis),

moţe

određenim

okolnostima

biti

ţivotno

ugroţavajući

mora

liječiti.

Nemojte

primjenjivati nikakve lijekove koji usporavaju rad crijeva.

Ako znate da imate oštećenu funkciju bubrega. Obavjestite Vašeg liječnika, kako bi mogao prilagoditi

dozu. Potrebno je pratiti funkciju bubrega.

istodobno

nakon

liječenja

cefotaksimom,

liječeni

aminoglikozidima

(vrsta

drugih

antibiotika), probenecidom (protiv gihta) ili drugim lijekovima koji mogu potencijalno štetno djelovati

na bubrege. Liječnik mora pratiti funkciju bubrega, budući da se moţe povečati štetan učinak takvih

lijekova na bubrege i da je potreban odgovarajuči oprez.

Ako ste liječeni visokim dozama, pogotovo ako je funkcija Vaših bubrega oštećena. Moţe doći do

oštećenja mozga povezanog s npr. poremećajima kretanja, napadajima ili poremećajem svijesti. Odmah

obavijestite Vašeg liječnika ukoliko se pojave ovakve reakcije.

Ako liječenje traje dulje od 7 do10 dana. U tom slučaju potrebno je kontrolirati krvnu sliku jer mogu

nastupiti promjene u krvnoj slici (vidjeti također dio 4 „Moguće nuspojave“).

Ako se kod Vas jave simptomi nove infekcije (npr. gljivične infekcije sluznica s crvenilom i bijelkastim

naslagama). Svaka primjena antibiotika moţe dovesti do rasta mikroorganizama koji su otporni na

upotrijebljeni antibiotik. Pazite na znakove nove infekcije

, ako je potrebno, obavjestite Vašeg

liječnika.

Drugi lijekovi i Cefotaksim-CNP

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Ostali antibiotici

Istodobna primjena određenih drugih antibiotika moţe smanjiti učinkovitost cefotaksima. Stoga, obavijestite

Vašeg liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali drugi antibiotik.

Lijekovi koji mogu oštetiti funkciju bubrega i diuretici

Kod istovremene primjene s lijekovima koji mogu

koje mogu imati štetan učinak na bubrege (kao što su

drugi antibiotici aminoglikozidi) i za neke vrste lijekova za vodu (diuretici, npr. furosemid), cefotaksim

moţe pojačati štetan učinak ovih lijekova na bubrege. Kod istovremene primjene potrebno je pratiti funkciju

bubrega (vidjeti dio 2 “Upozorenja i mjere opreza”).

Probenecid

Istodobna primjena probenecida dovodi do povišenja koncentracije cefotaksima u krvi i time do produljenja

učinka cefotaksima, budući da probenecid smanjuje izlučivanje cefotaksima bubrezima. Obavijestite Vašeg

liječnika ako uzimate probenecid, pogotovo ako imate oštećenu funkciju bubrega, kako bi mogao prilagoditi

dozu.

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarnika za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Trudnoća

Nema dostatnih podataka o upotrebi cefotaksima u trudnoći. Cefotaksim tijekom trudnoće, pogotovo u

prvom tromjesečju, se smije primjenjivati samo nakon stroge liječničke procjene omjera koristi i rizika.

Dojenje

Cefotaksim se izlučuje u majčino mlijeko. Liječnik će odlučiti, uzimajući u obzir korist dojenja za dojenče i

korist liječenja za majku, treba li prekinuti dojenje ili odustati od liječenja cefotaksimom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prema

dosadašnjem

iskustvu,

cefotaksim

primijenjen

niţim

srednjim

dozama

nema

utjecaj

koncentraciju i sposobnost reagiranja.

U vrlo rijetkim slučajevima kod primjene visokih doza, osobito ako istodobno postoji oštećenja bubreţne

funkcije, mogući su napadi, poremećaji svijesti, poremećaji kretanja i vrtoglavice. Ne smijete upravljati

vozilima niti strojevima ako primijetite ovakve nuspojava.

Cefotaksim-CNP sadrži natrij

Ovaj lijek sadrţi 2,1 mmol (ili 48 mg) natrija u 1000 mg cefotaksima, odnosno 4,2 mmol (ili 96 mg) natrija

u 2000 mg cefotaksima. O tome treba voditi računa, ako ste na dijeti siromašnoj solima.

3.

Kako primjenjivati Cefotaksim-CNP?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Doziranje,

način

primjene

vremenski

razmak

između

primjene

injekcija

ovise

teţini

infekcije,

osjetljivosti uzročnika i stanju pacijenta.

Ukoliko Vaš liječnik nije drugačije propisao, uobičajena doza je:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

Obično primaju 1 do 2 g cefotaksima svakih 12 sati. U teškim slučajevima dnevna doza moţe se povisiti do

12 g. Dnevne doze do 6 g mogu se podijeliti na najmanje dvije pojedinačne doze u razmaku od 12 sati. Više

dnevne doze moraju se podijeliti na najmanje 3 do 4 pojedinačne doze u razmaku od 8, odnosno 6 sati.

Sljedeća tablica moţe sluţiti kao smjernica za doziranje:

Vrsta infekcije

Pojedinačna doza

cefotaksima

Interval doziranja

Dnevna doza

cefotaksima

Tipične infekcije kod

kojih se moţe dokazati

ili se sumnja na

prisutnost osjetljivih

uzročnika

12 sati

Infekcije, kod kojih se

moţe dokazati ili se

sumnja na prisutnost

različitih uzročnika

visoke ili srednje

osjetljivosti

12 sati

Bakterijske infekcije

nepoznatog uzročnika,

koje se ne mogu

lokalizirati kao i kod

ugroţavajućih stanja

2-3 g

8 sati

do 6 sati

do 4 sata

do 8 g

do 12 g

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

pacijenata

Gonoreja

Za liječenje gonoreje u odraslih primjenjuju se pojedinačne doze od 0.5 g cefotaksima u mišić. Kod manje

osjetljivih uzročnika eventualno moţe biti potrebno povećanje doze. Prije početka liječenja potrebno je

isključiti sifilis.

Prevencija infekcije prije operacije

Tijekom pripreme pacijenta za operaciju, preporučuje se primjena 1 do 2 g cefotaksima 30 do 60 minuta

prije početka operacije.

Ovisno o opasnosti od infekcije, ista doza moţe se primijeniti iznova.

Lajmska bolest

Preporučuje se dnevna doza od 6 g cefotaksima (kroz 14 do 21 dan). Dnevna doza je najčešće podijeljena u

3 pojedinačne doze (2 g cefotaksima tri puta dnevno), ali u pojedinim slučajevima su primijenjene 2

pojedinačne doze (3 g cefotaksima dvaput dnevno).

Kombinirana terapija

slučaju

teških,

ţivot

opasnih

infekcija,

indicirana

kombinirana

terapija

cefotaksimom

aminoglikozidima i prije nego je dostupan antibiogram. Pri kombiniranju s aminoglikozidima, potrebno je

pratiti bubreţnu funkciju. U slučaju infekcija s Pseudomonas aeruginosa, također moţe biti potrebno

kombinirati ovaj lijek s drugim antibioticima koji su djeluju na Pseudomonas aeruginosa.

Za zaštitu pacijenata s oslabljenim imunološkim sustavom, također moţe biti potrebno ovaj lijek kombinirati

s drugim odgovarajućim antibioticima.

Oštećenja funkcija bubrega

U pacijenata s jakim oštećenjem funkcije bubrega, nakon uobičajene početne doze, doza odrţavanja treba

biti smanjena na polovicu uobičajene doze. Razmak između doziranja se ne mijenja. Ako su na hemodijalizi,

pacijenti primaju, ovisno o teţini infekcije, 1-2 g cefotaksima dnevno. Na dan hemodijalize, cefotaksim

treba primijeniti nakon provedene dijalize.

Dojenčad i djeca do 12 godina

Ovisno o teţini infekcije, doza iznosi 50-100-150 mg/kg/dan, podijeljeno na jednake pojedinačne doze, u

razmaku od 12 do 6 sati. U pojedinim slučajevima, osobito u ţivotno ugroţavajućim situacijama doza se

moţe povećati do 200 mg/kg/dan.

Nedonoščad

Uzimajući u obzir da bubreţna funkcija u nedonoščadi nije u potpunosti razvijena, ne smije se prekoračiti

doza od 50 mg/kg/dan.

Način primjene:

Injekcija za primjenu u venu

Primjenjuje se direktno u venu kroz 3 do 5 minuta.

Infuzija za primjenu u venu

Kod kratkotrajne infuzije primjenjuje se direktno u venu kroz otprilike 20 minuta.

Kod kontinuirane infuzije primjenjuje se kroz 50 - 60 minuta.

Injekcija za primjenu u mišić

Injekciju treba primijeniti duboko u mišić straţnjice. Na jednom mjestu se ne smije primijeniti više od 4 ml

otopine (1 g cefotaksima). Ako dnevna doza prelazi 2 g cefotaksima ili ako se cefotaksim primjenjuje češće

od dvaput dnevno, preporučuje se primjena injekcije u venu.

Ako se za otapanje praška koristi lidokain, injekcija se ne smije primjenjivati u venu, budući da lidokain

tada moţe dovesti do nemira, ubrzanog rada srca, poremećaja provodljivosti te do povraćanja i konvulzija.

Otopina cefotaksima u lidokainu ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 30 mjeseci.

Trajanje liječenja ovisi o tijeku bolesti.

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Ako primijenite više Cefotaksim-CNP nego što ste trebali

U vrlo rijetkim slučajevima, cefalosporini u visokim dozama mogu dovesti do epileptičkih konvulzija,

grčenja mišića i poremećaja srčanog ritma.

Ako mislite da ste dobili više Cefotaxima-CNP nego što je potrebno, odmah razgovarajte s Vašem

liječnikom ili medicinskom sestrom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava, odmah obavijestite liječnika ili medicinsko

osoblje i prekinite s primjenom cefotaksima, jer će Vam biti potrebna hitna liječnička intervencija:

Konvulzije

Teške reakcije preosjetljivosti. Ako osjećate oticanje usta ili lica, stezanje u prsima, vrtoglavicu,

neugodu ili slabost, to mogu biti znakovi takve reakcije preosjetljivosti.

Ozbiljne koţne reakcije s mjehurima, osipom i/ili ljuštenjem koţe (multiformni eritem, Steven-

Johnson sindrom, toksične epidermalna nekrolize ili akutnog gnojnog osipa.)

Teški, dugotrajni proljev koji moţe biti ţivotno ugroţavajući

Raspadanje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), pri čemu je urin smeđkasto-crvene boje.

Zatajenje rada bubrega

Ako primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava, odmah obavijestite liječnika ili medicinsko

osoblje, jer će Vam vjerojatno biti potrebna lječnička intervencija:

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Ţutica kao znak moguće upalne bolesti jetre (hepatitis)

Značajno

sniţenje

određenog

broja

bijelih

krvnih

stanica

(agranulocitoza),

koje

očituje

pojavom akutnih znakova infekcija kao i upalama u ustima, nosu grlu, genitalnom i analnom

području.

Značajno sniţenje broja svih krvnih stanica kao i supresija koštane srţi. Pritom se mogu javiti

akutni znakovi infekcije i upale (vidjeti gore), krvarenja, krvni podljevi (zbog smanjenja broja

krvnih pločica), umor, bljedilo ili nedostatak zraka (zbog smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca).

Obavjestite Vašeg liječnika, pogotovo ako Vas jedna od navedenih nuspojava značajno ometa ili traje

dulje od nekoliko dana:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Bol na mjestu injekcije, otvrdnuće nakon primjene u mišić.

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

Tegobe sa zglobovima (npr. oticanje zglobova)

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

Povišenje broja eozinofilnih krvnih stanica (eozinofilija)

Sniţenje broja krvnih pločica (trombocitopenija) i određenih bijelih krvnih stanica (leukopenija,

granulocitopenija)

Jarisch-Herxheimerova reakcija (pogledajte niţe za objašnjenje)

Proljev

Gubitak apetita

Povišenje razine bilirubina i/ili jetrenih enzima u krvi

Alergijska reakcija u obliku crvenila koţe, koprivnjače, svrbeţ

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Smanjenje bubreţne funkcije, porast koncentracija kreatinina i ureje u krvi

Vrućica

Upalne reakcije na mjestu primjene lijeka uključujući upale vene

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Naknadne infekcije bakterijama ili gljivicama (npr. u ustima ili rodnici)

Smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica (neutropenija)

Lupanje srca, nepravilni otkucaji srca (nakon brze injekcije lijeka kroz centralni venski kateter)

Pobuđenost

središnjeg

ţivčanog

sustava,

poremećaj

svijesti,

poremećaji

kretanja,

trzaji

mišića

(osobito kod oštećenja bubreţne funkcije)

Glavobolja

Vrtoglavica

Mučnina, povraćanje, bol u trbuhu

Upala bubrega (intersticijski nefritis)

Osjećaj vrućine ili mučnine tijekom brze injekcije u venu

Jarisch-Herxheimerova reakcija: Moţe se razviti na početku liječenja infekcija izazvanih spirohetama (npr.

Borelioze) i biti praćena vrućicom, groznicom, glavoboljom i bolovima u zglobovima. Simptomi: koţni osip,

svrbeţ, vrućica, leukopenija, povišenje jetrenih enzima, oteţano disanje, bolovi u zglobovima. Ovi simptomi

djelomično odgovaraju simptomima osnovne bolesti liječenih pacijenata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti i izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Cefotaksim-CNP?

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti pripremljene otopine

Kemijska i fizikalna stabilnost pripremljene otopine je 3 sata na 25°C i 6 sati na 2-8°C. S mikrobiološkog

stajališta, pripremljenu otopinu treba odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti

čuvanja pripremljene otopine prije upotrebe su odgovornost korisnika.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cefotaksim-CNP sadrži?

Djelatna tvar je cefotaksim u obliku cefotaksimnatrija.

Nema drugih sastojaka.

Kako Cefotaksim-CNP izgleda i sadržaj pakiranja?

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Cefotaksim-CNP je bijeli do svijetlo ţuti prašak za otopinu za injekciju/infuziju u bezbojnoj staklenoj bočici

od 15 ml s gumenim brombutilnim čepom, aluminijskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem.

10 bočica pakirano je u kutiju.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

CNP Pharma GmbH

Marienplatz 10-12

94081 Fürstenzell

Njemačka

Phone 0049 (0) 8502/9184 200

Fax 0049 (0) 8502/9184 491

ProizvoĎač

Chephasaar

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Mühlstr. 50

D-66386 St. Ingbert

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

MIP Pharma Croatia d.o.o.

Mihanovićeva 14

10 000 Zagreb

Telefon: + 385 1 4828 703

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Kompatibilnost s parenteralnim otopinama

Slijedeća otapala su pogodna za pripremu otopine cefotaksima: voda za injekcije, 5%-tna otopina glukoze,

0,9%-tna otopina natrijevog klorida, 1%-tna otopina lidokaina (samo za intramuskularnu primjenu).

Kao i za sve parenteralne lijekove, prije upotrebe vizualno pregledajte rekonstituiranu otopinu zbog

mogućih lebdećih čestica ili promjene boje. Otopina se smije koristiti samo ako je čista, bezbojna do svijetlo

ţućkasta i bez vidljivih čestica.

Priprema otopine za injekciju i infuziju

Intravenska infuzija

1 g cefotaksima otopiti u 40-50 ml odgovarajuće otopine.

2 g cefotaksima otopiti u 100 ml odgovarajuće otopine.

Intravenska injekcija

Za intravensku injekciju, 1 g cefotaksima treba otopiti u 4 ml vode za injekciju, a 2 g cefotaksima treba

otopiti u 10 ml vode za injekciju.

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Intramuskularna injekcija

Za intramuskularnu primjenu, 1 g cefotaksima se otapa u 4 ml vode za injekciju. Kako bi se spriječila bol od

injekcije, lijek se moţe otopiti u istoj količini 1% -tne otopine lidokainklorida (samo kod odraslih). Otopinu

lidokaina se ne smije primijeniti intravenski. Paţljivo pročitati uputu za izabrani lidokain.

H A L M E D

11 - 04 - 2017

O D O B R E N O