Cefazolin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju
 • Doziranje:
 • 1 g
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za otopinu za injekciju ili infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna bočica sadrži 1 g cefazolina u obliku cefazolinnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Facta Farmaceutici S.p.A., Teramo, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-168138273-01] Urbroj: 381-12-01/38-16-25

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-168138273
 • Datum autorizacije:
 • 11-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika

Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju

cefazolin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži

Vama važne podatke.

• Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

• Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

• Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

• Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Cefazolin Lek i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cefazolin Lek

3. Kako primjenjivati Cefazolin Lek

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Cefazolin Lek

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE CEFAZOLIN LEK I ZA ŠTO SE KORISTI

Cefazolin Lek sadrži djelatnu tvar cefazolin. Cefazolin je antibiotik koji pripada skupini

antibiotika koji se nazivaju cefalosporini. Ova skupina antibiotika je slična penicilinu.

Cefazolin Lek primjenjuje se za liječenje različitih vrsta infekcija uzrokovanih bakterijama

osjetljivim na cefazolin kao što su:

• Infekcija donjih dišnih putova

• Infekcija mokraćnog sustava i spolnih organa

• Infekcija žučnih puteva

• Infekcija kože i mekih tkiva

• Infekcija kostiju i zglobova

• Endokarditisa (upala srčanih zalistaka)

• Septikemija (širenje mikroorganizama ili njihovih toksina putem krvi)

Cefazolin Lek se također može koristiti i u bolesnika sa smanjenom otpornošću na infekcije te

prije i nakon operacija kako bi se spriječila pojava infekcije.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI CEFAZOLIN LEK

Nemojte primjenjivati Cefazolin Lek

• ako ste alergični (preosjetljivi) na cefazolin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6.)

• ako ste alergični (preosjetljivi) na druge cefalosporinske antibiotike

• ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju na bilo koji penicilinski antibiotik ili na bilo

koji drugi beta-laktamski antibiotik, jer to može biti znak da ste potencijalno alergični i na

cefazolin.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Cefazolin

Lek:

• ako imate problema s jetrom i bubrezima

• ako ste imali probleme s probavom ili ste ikada imali upalu crijeva koja se naziva kolitis ili

bilo koju drugu ozbiljnu bolest crijeva

• ako ste ikad imali alergijsku reakciju na penicilin ili na druge lijekove iz skupine beta-

laktama

• ako ste ikad imali ili imate bolesti posredovane alergijskom reakcijom kao što su: astma ili

peludna groznica

• ako ste na dijeti sa smanjenim unosom natrija (manje soli) jer Cefazolin Lek sadrži natrij

• ako je kod Vas povećana opasnost od pomanjkanja vitamina K, te ako imate bolesti koje

mogu izazvati ili pojačati krvarenje (poremećaj funkcije jetre ili bubrega, čir na želucu ili

dvanaestniku) ili imate poremećaj zgrušavanja krvi

Ovaj lijek može promijeniti rezultate nekih pretraga krvi i mokraće. Važno je upozoriti

liječnika da koristite ovaj lijek ako obavljate bilo kakva testiranja ili pretrage.

Drugi lijekovi i Cefazolin Lek

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. To je važno jer se

neki lijekovi ne smiju uzimati istovremeno sa cefazolinom.

To uključuje:

- probenecid (lijek za giht), jer on može produžiti vrijeme potrebno da se cefazolin izluči iz

organizma

- antikoagulanse (sredstva protiv zgrušavanja krvi)

- lijekove koji mogu utjecati na funkciju Vaših bubrega kao što su aminoglikozidi ili diuretici

(npr. furosemid)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije početka liječenja ovim lijekom.

Nema dovoljno podataka o primjeni cefazolina kod trudnica kako bi se mogao procijeniti

mogući rizik. Liječnik će odlučiti treba li započeti primjenu lijeka Cefazolin Lek 1g u

trudnoći.

Cefazolin Lek se izlučuje u malim količinama u majčinom mlijeku i prolazi kroz posteljicu te

može doći do ploda u maternici. Ako ste trudni ili dojite Vaš liječnik će odlučiti je li

Cefazolin Lek prikladan za Vas.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji pokazuju da Cefazolin Lek ima utjecaja na sposobnost upravljanja

vozilima i strojevima. Međutim, mogu se razviti nuspojave koje bi mogle utjecati na Vašu

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima (vidjeti dio 4).

Cefazolin Lek sadrži natrij

Cefazolin Lek 1g sadrži 2,2 mmol natrija(što odgovara 48 mg natrija/ 1g cefazolina). O tome

valja voditi računa kod bolesnika koji su na dijeti sa smanjenim unosom natrija.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

3. KAKO PRIMJENJIVATI CEFAZOLIN LEK

Uvijek primijenite lijek Cefazolin Lek 1g točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Ovisno o prirodi bolesti, tjelesnoj težini, dobi te o tome imate li smetnje u radu bubrega ili ne,

liječnik će Vam dati odgovarajuću dozu. To će Vam objasniti Vaš liječnik.

Vaš liječnik ili medicinska sestra davati će Vam ovaj lijek sporom injekcijom (u trajanju od 3

do 5 minuta) ili infuzijom kap po kap (drip) u venu (u trajanju do 30 minuta) ili injekcijom

intramuskularno u mišiće velike mase.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena dnevna doza za lakše i srednje teške infekcije iznosi 2 do 6 g podijeljeno na 2-3

odvojene doze. Kod težih infekcija, liječnik može dozu povećati na 12 g na dan.

Dojenčad (starija od mjesec dana) i djeca

Ukupna dnevna doza je od 25-50 mg/kg tjelesne težine, ravnomjerno podijeljena na 3-4

pojedinačna davanja. Kod teških infekcija ukupna dnevna doza može biti povećana do 100

mg/kg.

Vaš liječnik će možda morati smanjiti dozu ako se radi o djetetu ili ukoliko imate problema s

radom bubrega. O tome će odlučiti Vaš liječnik.

U nekim slučajevima Cefazolin Lek bit će primijenjen intramuskularno direktno u mišiće

velike mase.

U takvim slučajevima Cefazolin Lek se treba prije primjene otopiti u 0,5 % otopini lidokaina

što će rezultirati manjom boli na mjestu uboda.

Ako primite više lijeka Cefazolin Lek nego što ste trebali

Budući da će Vam Cefazolin Lek davati liječnik ili medicinska sestra, malo je vjerojatno da

ćete dobiti pogrešnu dozu. Međutim, ako primijetite nuspojave ili mislite da ste primili

preveliku dozu lijeka, odmah to recite svom liječniku.

Ako prestanete primati Cefazolin Lek

Važno je da se ovaj lijek primjenjuje na propisani način, čak i ako se osjećate dobro. Ako

liječenje prekinete prerano, infekcija se može ponovno javiti.

Ako se ne osjećate dobro nakon završetka propisane terapije ili se čak osjećate lošije tijekom

liječenja, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Cefazolin Lek obratite se

svom liječniku ili ljekarniku.

Ako mislite da niste primili jednu dozu lijeka Cefazolin Lek, odmah obavijestite svog

liječnika.

Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, posavjetujte se s liječnikom ili stručnim

medicinskim osobljem.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Cefazolin Lek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti

kod svakog.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Ako se pojavi bilo koji od niže navedenih simptoma, odmah prestanite primati Cefazolin Lek

i obavijestite svog liječnika ili stručno medicinsko osoblje

Česte nuspojave (pogađaju manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 bolesnika):

- alergijska reakcija kao osip na koži (koprivnjača), zažarena crvena koža i svrbež

- mučnina i povraćanje, gubitak apetita

- proljev, napuhnutost, bol u trbuhu

Manje česte nuspojave (pogađaju manje od 1 na 100 bolesnika):

- teške alergijske reakcije (iznenadno čujno, stridorozno disanje, otežano disanje, oticanje

očnih kapaka, lica, usana ili grla)

- ljuštenje ili pojava mjehura na koži u ustima, očima i spolnim organima

- vrućica, smanjenje broja bijelih krvnih stanica

- umor, zadihanost, tamna mokraća kao posljedica razgradnje crvenih krvnih stanica

- teške promjene u krvi (promjena broja crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i krvnih

pločica)

- vrućica i tresavica koja se može pojaviti nekoliko dana nakon primjene injekcije i

uzrokovana je tzv. „vrućicom koja je povezana s primjenom lijeka“

- povećanje razine jetrenih enzima

- intravenska primjena može uzrokovati upalu vena (koja se očituje kao osjetljivost ili

crvenilo u zahvaćenom području)

Rijetke nuspojave (javljaju se kod manje od 1 na 1000 bolesnika):

- neuobičajeni krvni podljevi ili krvarenja

konvulzije

pojačano ili smanjeno izlučivanje mokraće, mučnina, upala bubrega

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika):

- žutilo kože ili bjeloočnica, svrbež uzrokovana bolešću jetre

- upala crijeva tzv. pseudomembranozni kolitis (može se javiti prilikom primjene većine

antibiotika) koji uzrokuje teški i dugotrajni vodenasti proljev

- poremećaji zgrušavanja krvi

anafilaktički šok koji ugrožava život bolesnika, zbog čega se odmah moraju primijeniti

odgovarajuće mjere liječenja.

Učestalost niže navedenih nuspojava

nije poznata

- bol u trbuhu i vrućicu

- glavobolja, vrtoglavica

- gljivična infekcije (kandidijaza) usne šupljine i vagine.

Zabilježene su i sljedeće nuspojave: Pruritus vulvae, Lyellov i Stevens-Johnsonov sindrom,

genitalni i analni pruritus, genitalna monolijaza, privremeni porast vrijednosti BUN-a bez

kliničkog dokaza smanjene funkcije bubrega.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

5. KAKO ČUVATI CEFAZOLIN LEK

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, u originalnom pakiranju.

Uvjeti čuvanja pripremljene/razrijeđene otopine navedeni su na kraju upute u dijelu

„Informacije za zdravstvene djelatnike“.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju

okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju sadrži

Djelatna tvar je cefazolin u obliku cefazolinnatrija.

Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju sadržava 1 g cefazolina u obliku

cefazolinnatrija. Lijek ne sadrži pomoćne tvari.

Kako Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju izgleda i sadržaj

pakiranja:

Cefazolin Lek je prašak bijele do gotovo bijele boje. Pakiran je u bezbojnoj staklenoj bočici

(staklo tipa III) od 10 ml, zatvorenoj gumenim čepom i zaštitnom aluminijskom kapicom s

plastičnim „flip-off“ poklopcem.

Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju je dostupan u pakiranju od 10

bočica u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10 000 Zagreb

Proizvođač

FACTA FARMACEUTICI

Nucleo Industriale S. Atto

S. Nicolò a Tordino

64020 TERAMO - ITALY

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

studenom 2016.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Ove informacije namijenjene su isključivo zdravstvenim djelatnicima.

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Dodatne informacije potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka.

Cefazolin Lek 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju

Ovo je izvadak iz Sažetka opisa svojstava lijeka, koji služi kao pomoć kod primjene

lijeka Cefazolin Lek 1 g.

Pri odlučivanju o prikladnosti lijeka za određenog bolesnika, liječnik koji propisuje lijek

mora biti upoznat sa sadržajem Sažetka opisa svojstava lijeka.

Za sporu intravensku injekciju/intravensku infuziju i intramuskularnu injekciju

INTERAKCIJE S DRUGIM LIJEKOVIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJA

Cefazolin Lek je inkompatibilan sa: aminoglikozidima, amobarbital natrijem, askorbatnom

kiselinom, bleomicin sulfatom, kalcijevim glukoheptonatom, kalcijevim glukonatom,

cimetidinkloridom, kolistimetat-Na, eritromicin glukoheptonatom, pentobarbital-Na,

polimiksin B sulfatom, tetraciklinima.

Cefazolin otopljen u lidokainu ne smije se primijeniti intravenski.

UPUTE ZA UPORABU I POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG

LIJEKA

Otopinu za injekciju / infuziju treba pripremiti / razrijediti u aseptičnim uvjetima.

Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25°C u originalnom pakiranju zaštićeno od svjetla.

S mikrobiološkog stajališta, nakon otvaranja, pripremljenu otopinu treba odmah upotrijebiti,

ako se rekonstitucija nije provela u aseptičkim uvjetima. Ako se ne primijeni neposredno

nakon pripreme, otopina je stabilna 24 sata u hladnjaku pri temperaturi od 2 – 8°C.

Za vrijeme i uvjete čuvanja odgovorno je stručno medicinsko osoblje.

Cefazolin Lek se može upotrebljavati istovremeno s nekoliko najčešće korištenih injekcijskih

ili infuzijskih otopina:

- voda za injekcije

-0,9 % otopina natrijevog klorida (fiziološka otopina).

Smije se upotrebljavati samo otopina pripremljena neposredno pred primjenu. Prije uporabe,

pripremljenu otopinu treba vizualno pregledati zbog eventualno prisutnih čestica i promjene

boje. Otopina se smije primijeniti samo ako je bistra i ako u njoj nema vidljivih čestica.

Pripremljena otopina se smije koristiti samo jednokratno. Svu preostalu količinu otopine treba

baciti.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Način primjene

Pripremljena otopina primjenjuje se duboko intramuskularno ili intravenski.

Intramuskularna primjena

Intramuskularna doza (maksimalno 1 g) aplicira se u mišićje velike mase.

Otopina za intramuskularnu injekciju

priprema se otapanjem praška Cefazolin Lek 1 g u

vodi za injekcije ili 0,5 % otopini lidokaina. Treba koristiti 2,5 ml vode za injekcije ili 4 ml

0,5% otopine lidokaina za 1 g praška.

Pripremljenu injekciju Cefazolin Lek 1 g u 0,5% otopini lidokaina treba upotrijebiti odmah.

Intravenska primjena

Otopina za intravensku injekciju

priprema se otapanjem praška u vodi za injekcije ili 0,9%

otopini natrijeva klorida. Treba koristiti najmanje 10 ml otapala za svaki gram praška.

Doza do 1 g cefazolina može se primijeniti kao spora intravenska injekcija (3-5 minuta),

izravno u venu ili putem kanile.

Otopina za intravensku infuziju

priprema se otapanjem 1 g cefazolina u 2,5 ml otapala

(voda za injekcije ili 0,9 % otopina natrijevog klorida (fiziološka otopina), pričeka da se

prašak otopi, a zatim razrijedi s 50-100 ml vode za injekcije ili 0,9 %-tne otopine natrijevog

klorida.

Intermitentna intravenska infuzija

Veće dnevne doze (4-6 g u 2 do 3 pojedinačne doze) primjenjuju se putem intravenske

infuzije (tijekom 20 do 30 minuta).

Otopine cefazolina u lidokainu ne smiju se primijeniti intravenski.

Doziranje:

Odrasli

U tablici su navedene uobičajene doze:

Infekcija

Doza

Interval doziranja

Pneumokokna upala pluća

500 mg

12 sati

Blage infekcije uzrokovane

osjetljivim gram-pozitivnim

kokima

250 mg do 500 mg

8 sati

Akutne nekomplicirane

infekcije mokraćnih puteva

12 sati

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Umjereno teške do teške

Infekcije

500 mg do 1 g

6 do 8 sati

Teške infekcije i infekcije

opasne po život (npr.

endokarditis, sepsa)*

1 g do 1,5 g

6 sati

U rijetkim slučajevima, ukupna dnevna doza iznosila je do 12 g/dan cefazolina (sepsa).

Perioperativna profilaksa

Doza za sprječavanje postoperativnih infekcija ovisi o vrsti kirurškog zahvata i njegovom

trajanju.

Za perioperativnu profilaksu kod odraslih osoba preporučuju se sljedeće doze:

a) 1g intravenski ili intramuskularno 30 minuta do 1 sat prije početka operacije

b) za dulje operativne zahvate (2 sata ili više), 0,5 – 1 g intravenozno ili intramuskularno

tijekom operativnog zahvata. Veličina doze i vrijeme primjene ovisi o vrsti i trajanju

operativnog zahvata.

c) postoperativno 0,5 – 1 g intravenski ili intramuskularno svakih 6 do 8 sati tijekom 24

sata, a ukoliko postoji realna opasnost da se kod bolesnika razvije teška infekcija (npr.

kirurški zahvati na srcu ili veći ortopedski zahvati kao što je npr. ugradnja endoproteze (tj.

zamjene zgloba)), savjetuje se produženje postoperativne primjene cefazolina za još 3 do 5

dana.

Važno je da se preoperativna doza primijeni pravovremeno (30 minuta do 1 sat prije početka

operativnog zahvata), kako bi se u serumu i tkivu postigla odgovarajuća koncentracija

antibiotika.

Osim toga, ukoliko postoji opasnost od infekcije, Cefazolin Lek potrebno je davati u

odgovarajućim razmacima tijekom operacije, kako bi se održale dovoljne koncentracije

antibiotika.

Odrasli s oštećenom funkcijom bubrega

Kod bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega potrebno je dati primjerenu inicijalnu dozu.

Sljedeća doziranja određuju se prema stupnju oštećenja bubrežne funkcije, težini infekcije te

osjetljivosti uzročnika.

Stupanj smanjenja funkcije bubrega

Klirens kreatinina

(ml/min/1.73 m²)

Koncentracija

kreatinina u

plazmi

, μmol/L

Ukupna dnevna doza

Interval doziranja

> 55

<133

puna dnevna doza

nepromijenjen

35-54

141-265

puna dnevna doza

8 sati

11-34

274-398

pola dnevne doze

12 sati

< 10

> 407

pola dnevne doze

18 - 24 sata

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Djeca

Doziranje kod dojenčadi, male djece i djece

Tjelesna težina

25 mg/kg/dan podijeljeno u 3 doze

25 mg/kg/dan podijeljeno u 4 doze

Doziranje s

razmacima od oko

8 sati

Koncentracija 125

mg/ml, volumen

po jednoj dozi

Doziranje s

razmacima od oko

6 sati

Koncentracija 125

mg/ml, volumen

po jednoj dozi

4,5 kg

40 mg

0,35 ml

30 mg

0,25 ml

9,0 kg

75 mg

0,60 ml

55 mg

0,45 ml

13,5 kg

115 mg

0,90 ml

85 mg

0,70 ml

18,0 kg

150 mg

1,20 ml

115 mg

0,90 ml

22,5 kg

190 mg

1,50 ml

140 mg

1,10 ml

Tjelesna težina

50 mg/kg podijeljeno u 3 doze

50 mg/kg podijeljeno u 4 doze

Doziranje s

razmacima

od oko 8 sati

Koncentracija 225

mg/ml, volumen

po jednoj dozi

Doziranje s

razmacima od oko

6 sati

Koncentracija 225

mg/ml, volumen

po jednoj dozi

4,5 kg

75 mg

0,35 ml

55 mg

0,25 ml

9,0 kg

150 mg

0,70 ml

110 mg

0,50 ml

13,5 kg

225 mg

1,00 ml

170 mg

0,75 ml

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

18,0 kg

300 mg

1,35 ml

225 mg

1,00 ml

22,5 k g

375 m g

1,70 m l

285 m g

1,25 ml

Dojenčad i djeca:

Kod većine blagih do umjereno teških infekcija djelotvorna je ukupna dnevna doza

cefazolina od 25 do 50 mg/kg tjelesne težine, ravnomjerno podijeljena u tri do četiri

pojedinačne doze.

Za teške infekcije ukupna dnevna doza cefazolina može se povećati do maksimalno

preporučene doze od 100 mg/kg tjelesne težine.

Nedonoščad i novorođenčad

: ne preporučuje se primjena cefazolina u nedonoščadi i

novorođenčadi (<1 mj.) jer sigurnost primjene nije utvrđena.

Djeca s oštećenjem funkcije bubrega

Kod smanjene funkcije bubrega potrebno je dati primjerenu inicijalnu dozu. Sljedeća doza

određuje se prema stupnju oštećenja bubrežne funkcije, težini infekcije, te osjetljivosti

uzročnika.

Stupanj smanjenja funkcije bubrega

Kreatinin klirens 70 – 40 ml/min

60% uobičajene dnevne doze podijeljeno u

dvije

jednake doze

Kreatinin klirens 40 – 20 ml/min

25% uobičajene dnevne doze podijeljeno u

dvije

jednake doze

Kreatinin klirens 20 – 5 ml/min

10% uobičajene dnevne doze podijeljeno u

dvije

jednake doze

Napomena:

Otopine upotrijebiti odmah nakon pripreme.

Upotrijebiti samo bistre i bezbojne odnosno gotovo bezbojne otopine.

Rok trajanja Cefazolin Lek nakon otapanja je 24 sata u hladnjaku (2 - 8°C).

Pripremljenu injekciju Cefazolin Lek 1 g u 0,5% otopini lidokaina upotrijebiti odmah.

S obzirom da nisu provedene studije kompatibilnosti, ovaj se lijek ne smije miješati s drugim

lijekovima.

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O

Trajanje liječenja

Trajanje liječenja ovisi o tijeku infekcije. U skladu s općim postavkama antimikrobne terapije

primjenu Cefazolin Lek treba nastaviti još najmanje 2 do 3 dana nakon što bolesnik više nema

vrućicu ili ako je utvrđeno da nema rasta bakterija u analiziranom biološkom materijalu

H A L M E D

11-11-2016

O D O B R E N O