Cefalexin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadrži 500 mg cefaleksina (u obliku hidrata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 16 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-531846788-01] Urbroj: 381-12-01/30-18-02

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-531846788
 • Datum autorizacije:
 • 09-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cefalexin Alkaloid

500 mg

tvrde

kapsule

cefaleksin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Cefalexin Alkaloid i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Cefalexin Alkaloid?

Kako uzimati Cefalexin Alkaloid?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Cefalexin Alkaloid?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Cefalexin Alkaloid i za što se koristi?

Cefalexin Alkaloid sadrži djelatnu tvar cefaleksin koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju

cefalosporinski antibiotici. Koristi se u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama koje su osjetljive

na cefaleksin.

Cefaleksin se koristi za liječenje sljedećih infekcija:

infekcije dišnih puteva;

infekcije srednjeg uha;

infekcije kože i mekih tkiva;

infekcije kostiju i zglobova;

infekcije mokraćnih i spolnih organa, uključujući prostatu;

infekcije zuba.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Cefalexin Alkaloid?

Nemojte uzimati Cefalexin Alkaloid:

ako ste alergični na cefaleksin, druge cefalosporinske antibiotike ili neki drugi sastojak ovog

lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cefalexin Alkaloid:

ako ste alergični na penicilin ili neki drugi antibiotik iz skupine penicilina;

ako ste ikad imali proljev povezan s primjenom antibiotika;

ako imate oštećenje bubrega;

ako imate kroničnu upalnu bolest crijeva (npr. ulcerozni kolitis);

ako imate šećernu bolest (cefaleksin može ometati neke testove za odreĎivanje glukoze u urinu);

H A L M E D

09 - 01 - 2018

O D O B R E N O

ako trebate napraviti bilo kakvu krvnu pretragu (cefaleksin može utjecati na rezultate nekih

pretraga).

Drugi lijekovi i Cefalexin Alkaloid

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

probenecid (koristi se za liječenje uloga ili gihta);

metformin (koristi se u liječenju šećerne bolesti);

aminoglikozide (koriste se za liječenje infekcija);

kolestiramin (koristi se za snižavanje povišenih razina kolesterola);

antikoagulansi (koriste se za sprječavanje zgrušavanja krvi).

Cefalexin Alkaloid s hranom i pićem

Ovaj lijek možete uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje sе primjena Cefalexina Alkaloid u trudnica i dojilja, osim uz preporuku i nadzor

liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaš lijek nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule sadrže boje sunset yellow (E110) i ponceau 4R (E124)

koje mogu uzrokovati alergijske reakcije.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po doznoj jedinici, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Cefalexin Alkaloid?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučene doze Cefalexina Alkaloid su od 1 do 4 g dnevno, podijeljeno u više doza. Kod većine

infekcija dovoljna je doza od 500 mg svakih 8 sati. Kod težih infekcija ili onih uzrokovanih

mikroorganizmima slabije osjetljivosti na cefaleksin mogu biti potrebne veće doze.

Uobičajeno doziranje kod infekcija kože i mekih tkiva, upale ždrijela uzrokovane streptokokom i

blagih infekcija mokraćnog sustava je 500 mg svakih 12 sati.

Ako je dnevna doza cefaleksina veća od 4 g, liječnik će razmotriti drugi oblik primjene (putem

injekcije ili infuzije) odgovarajuće doze drugog cefalosporinskog antibiotika.

Starije osobe

Primjenjuje se uobičajena doza za odrasle. Liječnik će smanjiti dozu ako procijeni da Vam je funkcija

bubrega značajno oštećena.

Primjena u djece

Cefalexin Alkaloid kapsule su prikladne za liječenje djece s odgovarajućom tjelesnom težinom i koja

su sposobna progutati tabletu ili kapsulu.

Ukupna se doza odreĎuje prema tjelesnoj težini djeteta. Uobičajena preporučena doza za djecu iznosi

25 – 50 mg/kg/dan podijeljeno u više doza.

H A L M E D

09 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Kod upale ždrijela uzrokovane streptokokom, infekcija kože i blage, nekomplicirane infekcije

mokraćnog sustava, ukupna dnevna doza se može podijeliti na dvije doze koje se daju svakih 12 sati.

Za većinu infekcija predložena je sljedeća shema doziranja:

djeca mlaĎa od 5 godina: 125 mg svakih 8 sati

djeca starija od 5 godina: 250 mg svakih 8 sati.

U slučaju težih infekcija doza se može udvostručiti.

Preporučena doza za djecu za liječenje upale srednjeg uha je 75-100 mg/kg dnevno podijeljeno u 4

pojedinačne doze.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Liječnik će smanjiti dozu ako procijeni da Vam je funkcija bubrega značajno oštećena.

Ako uzmete više Cefalexina Alkaloid nego što ste trebali

Ako Vi, ili netko drugi slučajno uzme više lijeka nego što je propisano, odmah se javite Vašem

liječniku ili najbližoj bolnici. Uzmite uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste

se obratili znali točno koji ste lijek uzeli. Simptomi koji se javljaju kod predoziranja Cefalexinom

Alkaloid su mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, proljev i krv u mokraći.

Ako ste zaboravili uzeti Cefalexin Alkaloid

Ako ste propustili dozu, sljedeću dozu uzmite prema rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako

biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Cefalexin Alkaloid

Vrlo je važno uzimati lijek kako Vam je preporučio liječnik. Nemojte prestati uzimati lijek samo zato

jer se osjećate bolje. Ako odlučite prekinuti uzimanje lijeka, Vaše se zdravstveno stanje može

pogoršati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost pojavljivanja nuspojava koje su zabilježene tijekom liječenja cefaleksinom je nepoznata,

odnosno učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek i odmah se javite

liječniku:

simptomi vrste upale debelog crijeva koja se zove pseudomembranozni kolitis (česti proljevi,

bolovi i grčevi u trbuhu, groznica, mučnina, krv u stolici) a mogu se pojaviti tijekom ili po

završetku liječenja antibioticima;

žutilo kože i bjeloočnica (znak su žutice);

reakcije preosjetljivosti u obliku osipa, urtikarije (koprivnjače), angioedema (otekline kože,

sluznica i/ili jezika s osjećajem gušenja) te anafilaktičke reakcije. Rijetko su zabilježeni

slučajevi teških kožnih reakcija (erythema multiforme, Stevens-Johnsonov sindrom i toksična

epidermalna nekroliza) koje se pojavljuju u obliku kožnog osipa koji izgleda poput malih meta

(središnje tamne mrlje okružene svijetlim područjem, s tamnim prstenom oko ruba) a može biti

praćen stvaranjem mjehura, ljuštenjem kože, posebice oko usta, nosa, očiju i genitalija te

promjenama u usnoj šupljini.

U nastavku su navedene ostale nuspojave koje se mogu pojaviti prilikom primjene ovog lijeka:

povraćanje, loša probava, bol u trbuhu, proljev;

prolazna upala jetre (umor, opća slabost, mučnina, gubitak apetita i bol u trbuhu);

H A L M E D

09 - 01 - 2018

O D O B R E N O

promjene u broju crvenih i bijelih krvnih stanica te broju krvnih pločica (mogu se manifestirati

kao grlobolja, razne druge infekcije ili povišena tjelesna temperatura, gubitak energije ili kao

neuobičajena pojava krvarenja i modrica na koži);

svrbež spolovila i čmara, gljivična infekcija spolovila, upala rodnice, iscjedak iz rodnice;

omaglica, umor, glavobolja, uznemirenost, smetenost i priviĎenja (halucinacije);

bolni i upaljeni zglobovi;

prolazna upala bubrega (očituje se drhtavicom uz visoku temperaturu i bol u zglobovima i

mišićima, uključujući bol u bokovima, bol prilikom mokrenja ili česta potreba za mokrenjem);

promijenjene vrijednosti u nalazima testova jetrene funkcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Cefalexin Alkaloid?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju

iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cefalexin Alkaloid sadrži?

Djelatna tvar je cefaleksin (u obliku hidrata).

Jedna kapsula sadrži 500 mg cefaleksina (u obliku hidrata).

Drugi sastojci su: magnezijev stearat, natrijev laurilsulfat; tvrda želatinska kapsula: želatina,

boja sunset yellow (E110), boja ponceau 4R (E124), titanijev dioksid (E171), crni željezov

oksid (E172).

Kako Cefalexin Alkaloid izgleda i sadržaj pakiranja?

Sivo-narančaste tvrde želatinske kapsule ispunjene blijedo žućkastim granulatom.

16 kapsula u PVC/Al blister pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 63 11 920

Fax: +385 1 63 11 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Proizvođač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

H A L M E D

09 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

09 - 01 - 2018

O D O B R E N O