Carbomed

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Carbomed 385 mg/g granule za oralnu suspenziju
 • Doziranje:
 • 385 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • granule za oralnu suspenziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g granula sadrži 385 mg aktiviranog ugljena
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Carbomed 385 mg/g granule za oralnu suspenziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 g granula u bočici, u kutiji [HR-H-302394551-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-302394551
 • Datum autorizacije:
 • 28-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Carbomed 385 mg/g granule

za oralnu suspenziju

aktivirani ugljen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Carbomed granule i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed granule?

Kako uzimati Carbomed granule?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Carbomed granule?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Carbomed granule i za što se koriste?

Djelatna tvar u Carbomed granulama je aktivirani medicinski ugljen. Pripada skupini lijekova koji se

zovu crijevni adsorbensi. Aktivirani medicinski ugljen djeluje tako što na svoju površinu privlači i

zadržava (adsorbira) lijekove i otrovne tvari. Na taj način smanjuje se ulazak nepoželjnih tvari iz

probavnog sustava u krvotok i pomaže njihovo odstranjenje iz organizma.

Carbomed granule koriste se za liječenje akutnog trovanja ili predoziranja unesenim otrovom ili

lijekom na usta te kod trovanja hranom.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed granule?

Nemojte uzimati Carbomed granule

ako ste alergični na aktivirani ugljen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako postoji mogućnost oralne primjene protuotrova na uzrok trovanja ili predoziranja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Carbomed granule.

Primjena ovog lijeka ne preporučuje se u slučajevima trovanja mineralnim kiselinama ili lužinama,

sredstvima za pranje, odnosno solima teških metala, cijanidom, metanolom, alkoholom (etanolom) ili

antifrizom (etilen glikolom) jer navedene tvari aktivirani medicinski ugljen slabo veže (adsorbira).

Usporedno liječenje Carbomed granulama i oralnim lijekom koji izaziva povraćanje (emetik) ili

protuotrovom smanjuje djelovanje emetika ili protuotrova.

Osoba kojoj se daje suspenzija aktiviranog medicinskog ugljena mora biti pri svijesti. Tijekom

primjene suspenzije Carbomed granula potrebno je paziti da ne dođe do udisanja čestica aktiviranog

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

ugljena. Suspenziju bolesniku koji je bez svijesti smije dati samo zdravstveni radnik pod posebnim

uvjetima.

Dugotrajno liječenje aktiviranim medicinskim ugljenom može izazvati probavne poremećaje zbog

vezanja enzima i vitamina iz hrane.

Carbomed boji stolicu u crno što je medicinski beznačajno.

Prisutnost aktiviranog ugljena u probavnom sustavu može ometati eventualnu potrebu za hitnom

pretragom probavnog sustava (endoskopijom) te otežati otkrivanje parazita u stolici pa u slučaju

sumnje na parazitima uzrokovan proljev valja prije liječenja aktiviranim medicinskim ugljenom

pregledati stolicu.

U slučaju akutne dizenterije s krvavom stolicom i povišenom temperaturom primjerenije je umjesto

Carbomed granula primijeniti odgovarajući antibiotik.

U slučaju da uzeti otrov potiče mokrenje ili je uzet s alkoholom, nakon primjene Carbomed granula

preporučuje se uzeti veću količinu tekućine (vode).

Djeca

Davanje ovog lijeka djeci mlađoj od 3 godine se ne preporučuje zbog toga što nije pouzdano siguran u

primjeni.

Drugi lijekovi i Carbomed granule

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Aktivirani medicinski ugljen smanjuje učinak većine istodobno oralno primijenjenih lijekova. Uzrok je

tomu njihovo vezanje na čestice ugljena. Zbog toga, pri istodobnoj primjeni, trebate paziti da razmak

između njihova uzimanja bude najmanje dva sata.

Ženama koje primjenjuju oralne kontraceptive preporučuje se primjena drugih oblika kontracepcije za

vrijeme uzimanja Carbomed granula.

Istodobna primjena sorbitola i aktiviranoga medicinskog ugljena može dovesti do dehidracije.

Carbomed granule s hranom i pićem

Mlijeko, sladoled i slični proizvodi smanjuju djelovanje aktiviranoga medicinskog ugljena.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se

Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

U trudnica i dojilja nisu zabilježeni problemi vezani uz primjenu aktiviranoga medicinskog ugljena.

Medicinski ugljen se ne resorbira iz probavnog trakta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Carbomed granule sadrže saharozu i laktoza hidrat

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Carbomed granule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

Lijek se primjenjuje uz nadzor liječnika/zdravstvenog djelatnika.

Granule je potrebno razmutiti u čaši (200 ml) vode ili čaja i dobivenu suspenziju popiti. Lijek se ne

smije koristiti s mlijekom.

Ako lijek primjenjuje zdravstveni radnik može Vam suspenziju dati i putem želučane sonde.

Ukoliko je moguće, Carbomed granule treba uzeti u roku 30 minuta od unošenja otrova u organizam

radi učinkovitijeg sprečavanja apsorpcije otrova. Međutim, čak i odgođena primjena može biti korisna.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 50 g granula (1 bočica Carbomed granula) razmućena u čaši vode ili čaja, na

početku liječenja. Ako je potrebno, ponoviti primjenu svaka 4 sata ili češće.

Djeca mlađa od 12 godina

Preporučena doza je 25 g granula (1/2 bočice Carbomed granula), razmućena u čaši vode ili čaja, na

početku liječenja. Ako je potrebno, ponoviti primjenu svaka 4 sata ili češće.

Ako je veća količina otrova progutana, i postoji rizik po život, preporučuje se doza od 50 g granula (1

bočica Carbomed granula).

Ne preporučuje se davanje aktiviranoga medicinskog ugljena djeci mlađoj od 3 godine.

Ako uzmete više Carbomed granula nego što ste trebali

S obzirom na način djelovanja aktiviranoga medicinskog ugljena, nema opasnosti od predoziranja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Aktivirani medicinski ugljen boji stolicu u crno.

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

zatvor.

Rijetke nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

povraćanje, bol u trbuhu;

smanjena razina kalija u krvi (hipokalemija), povećana kiselost krvi (acidoza);

udisanje čestica ugljena (aspiracija), otežano disanje, poremećaj disanja sa zatajenjem;

blagi nadražaj kože i/ili sluznice, alergijska reakcija.

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

stvaranje bezoara (nakupina neprobavljenih tvari u probavnom sustavu), začepljenje crijeva

(zastoj prolaska crijevnog sadržaja), puknuće crijeva.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika

ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Carbomed granule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

Čuvati na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

EXP.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Carbomed granule sadrže?

Djelatna tvar je aktivirani ugljen. 1 g granula sadrži 385 mg aktiviranog ugljena.

Pomoćne tvari su: karmelozanatrij; magnezijev stearat; laktoza hidrat; saharoza.

Kako Carbomed granule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Granule za oralnu suspenziju.

Carbomed 385 mg/g granule za oralnu suspenziju su granule crne boje.

50 g granula u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek

izdaje

recepta,

ljekarni

specijaliziranim

prodavaonicama

promet

malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-11-2018

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Active substance: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7271 of Mon, 05 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/114/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2014 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2014 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2014 (Active substance: 1-(3-{4-[3,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-1-carbonyl}-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl)ethan-1-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3381 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/018/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (Active substance: Poly[2-[(4-{[1-carboxy-2-(hexadecylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}-2,3-bis({2-[((2S)-2-(2-{[(2R)-2-carbamoyl-(2-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]sulfanyl}-3-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}propanamido)-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoyl Ethyl ester) )-methoxy]acetyl}oxy)butyl)sulfanyl]-3-(hexadecylcarbamoyl)propanoic acid]-poly(ethylene glycol)-este...

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1989 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/1989 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/1989 (Active substance: (2S,4R)-1-(2-(3-acetyl-5-(2-methylpyrimidine-5-yl)-1H-indazol-1-yl)acetyl)-N-(6-bromopyridine-2-yl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1878 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/208/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Active substance: (S)-8-{2-amino-6-[1-(5-chloro-biphenyl-2-yl)-(R)-2,2,2-trifluoro-ethoxy]-pyrimidin-4-yl}-2,8-diaza-spiro[4.5]decane-3-carboxylic acid ethyl ester) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1826 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/299/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety