CalciumvitaC

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • CalciumvitaC šumeće tablete
 • Doziranje:
 • 260 mg + 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • šumeća tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna šumeća tableta sadrži 260 mg kalcija u obliku 327 mg kalcijevog karbonata i 1000 mg kalcijevog laktat glukonata, te 500 mg askorbatne kiseline
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo Mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • CalciumvitaC šumeće tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u foliji, u tubi, u kutiji [HR-H-367197413-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-367197413
 • Datum autorizacije:
 • 22-07-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

CalciumvitaC šumeće tablete

kalcijev karbonat, kalcijev laktat glukonat, askorbatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja ili savjeta, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon primjene

ovog lijeka.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je CalciumvitaC i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati CalciumvitaC?

Kako uzimati CalciumvitaC?

Moguće nuspojave

Kako čuvati CalciumvitaC?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je CalciumvitaC i za što se koristi?

CalciumvitaC šumeće tablete sadrže kalcij i askorbatnu kiselinu (vitamin C).

Ovaj lijek se preporučuje u odraslih i djece starije od 7 godina:

pri nedostatku vitamina C (askorbatne kiseline) i kalcija,

u stanjima u kojima je povećana potreba za kalcijem i vitaminom C.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati CalciumvitaC?

Nemojte uzimati CalciumvitaC:

ako ste alergični na kalcij, askorbatnu kiselinu ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.).

ako imate povećanu koncentraciju kalcija u krvi (hiperkalcemiju). Visoku koncentraciju kalcija

u krvi može uzrokovati pretjerano aktivna doštitna žlijezda, predoziranje vitaminom D, određeni

tumori kostiju ili dulja razdoblja nepokretnosti.

ako imate izrazito visoke razine kalcija u mokraći.

ako imate bubrežne kamence.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete CalciumvitaC:

ako imate blagu hiperkaciuriju (povećano izlučivanje kalcija mokraćom),

ako ste nekada u mokraći izlučili bubrežne kamence. U tim slučajevima se preporučuje piti što

više tekućine,

ako imate oštećenje funkcije bubrega,

ako uzimate visoke doze vitamina D,

ako ste ikada imali visoke razine oksalata u urinu (hiperoksalurija).

Liječnik će odrediti mora li se doza smanjiti ili će biti potrebno dodatno praćenje.

H A L M E D

22 - 07 - 2015

O D O B R E N O

Bolesnici sa šećernom bolesti smiju uzimati ovaj lijek, ali pritom moraju imati u vidu da 1 šumeća

tableta sadrži 1,975 g šećera saharoze i da velike doze vitamina C mogu utjecati na pojedine postupke

određivanja glukoze u mokraći.

Ovaj lijek sadrži natrij koji može biti štetan za sve koji su na dijeti s ograničenim unosom natrija.

Djeca i adolescenti

U djece u dobi do 7 godina primjena ovog lijeka se ne preporučuje.

Djeca od 7. do 14. godine ovaj lijek trebaju uzimati samo na preporuku liječnika.

Drugi lijekovi i CalciumvitaC

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Tetraciklinski antibiotici moraju se uzeti najmanje 2 sata prije ili 4 sata nakon uzimanja tableta

CalciumvitaC.

Kalcij smanjuje apsorpciju bisfosfonata (lijekova za osteoporozu), lijekova koji sadrže fluor i

lijekova koji sadrže željezo. Zbog toga mora proći najmanje 3 sata između doziranja kalcija i

ovih lijekova.

Levotiroksin: ako se kalcij i levotiroksin uzimaju zajedno, može se smanjiti učinak

levotiroksina. Preporučljivo je osigurati razdoblje od najmanje četiri sata prije/nakon uzimanja

tableta CalciumvitaC.

Vitamin D: treba izbjegavati primjenu visokih doza vitamina D i njegovih derivata tijekom

terapije kalcijem.

Digitalis i drugi kardiotonični glikozidi (vrsta lijekova za srce): ako se kalcij uzima zajedno s

vitaminom D i ovim lijekovima, učinak tih lijekova se može povećati.

Ako se kalcij uzima zajedno s vitaminom D i blokatorima kalcijevih kanala (lijekovi poput

verapamila), učinak tih lijekova se može smanjiti.

Sistemski kortikosteroidi (vrsta protuupalnih lijekova) mogu smanjiti apsorpciju kalcija i

smanjiti njegov učinak.

Tiazidni diuretici (lijekovi za poticanje mokrenja): smanjuju izlučivanje kalcija urinom i time

moguće uzrokuju povišenu količinu kalcija u krvi.

Vitamin C smanjuje djelotvornost lijekova protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin).

Vitamin C povećava apsorpciju željeza.

Istodobna primjena vitamina C i deferoksamina (lijek koji se koristi za uklanjanje prekomjernog

željeza u organizmu) može povećati toksičnost željeza, posebice u srcu.

Vitamin C može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih testova, kao što su određivanje

glukoze ili kreatinina u krvi ili mokraći.

CalciumvitaC s hranom i pićem

Hrana bogata fosforom, oksalnom kiselinom (primjerice u špinatu) i fitinskom kiselinom (primjerice u

cjelovitim žitaricama) smanjuje apsorpciju kalcija. Ovaj lijek se mora primijeniti najmanje 2 sata

nakon navedene hrane.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Lijek treba primijeniti samo ako je

dobrobit veća od rizika.

Upravljanje vozilima i strojevima

CalciumvitaC ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ovaj lijek

sadrži saharozu, natrij i azo bojilo ponceau 4R (E124)

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži 12 mmola (ili 275 mg) natrija po jednoj dozi. O tomu treba voditi računa u bolesnika

ograničenim unosom natrija.

Bojilo ponceau 4R (E124) može prouzročiti alergijski tip reakcija.

H A L M E D

22 - 07 - 2015

O D O B R E N O

3.

Kako uzimati CalciumvitaC?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti stariji od 14 godina svaki dan trebaju popiti otopinu 1 do 2 šumeće tablete.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca od 7. do 14. godine trebaju popiti svaki dan otopinu 1 šumeće tablete, isključivo na preporuku

liječnika.

Jednu šumeću tabletu otopite u 1,5 dl vode te popijte neposredno nakon pripreme. Lijek se

preporučuje uzeti neposredno prije, tijekom ili nakon obroka.

U slučaju potrebe za duljom primjenom lijeka obavezno potražiti savjet liječnika.

Ako uzmete više CalciumvitaC nego što ste trebali

Ako uzmete više ovog lijeka nego što biste smjeli, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Predoziranje može uzrokovati povraćanje, proljev, žeđ, prekomjerno mokrenje, zatvor, hiperkalcemiju

(posebice uz istodobnu primjenu visokih doza vitamina D) i hiperkalciuriju.

Ako ste zaboravili uzeti CalciumvitaC

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati CalciumvitaC

Ovaj lijek možete prestati uzimati čim Vam više ne bude potreban.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Pri uzimanju preporučenih dnevnih doza ovog lijeka ne očekuju se nuspojave.

Rijetko (pojavljuju se kod 1 do 10 na 10 000 korisnika):

probavne smetnje kao što su bol u trbuhu, proljev, mučnina, zatvor, vjetrovi

Nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podatka):

visoke doze vitamina C mogu uzrokovati promjene rezultata laboratorijskih testova, primjerice

kod određivanja glukoze u urinu

nastanak bubrežnih kamenaca uslijed dugotrajnog uzimanja visokih doza kalcija i vitamina C

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati CalciumvitaC?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

22 - 07 - 2015

O D O B R E N O

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CalciumvitaC sadrži?

Djelatne tvari su kalcij i askorbatna kiselina.

Svaka šumeća tableta sadrži 260

mg kalcija u obliku 327 mg kalcijevog karbonata i 1000 mg

kalcijevog laktat glukonata, te 500

mg askorbatne kiseline (vitamina C).

Drugi sastojci su: saharoza; citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; makrogol

4000, saharinnatrij, aroma karamele, aroma limuna, aroma Amer (aroma naranče, limuna i

ekstrakt encijana), ponceau 4R red (E124).

Kako CalciumvitaC izgleda i sadržaj pakiranja?

Šumeće tablete su okrugle, ravne površine sa crvenobijelim mrljama, mirisa i okusa na limun.

CalciumvitaC je dostupan u polipropilenskoj tubi s PE zatvaračem po 10 šumećih tableta, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2015.

H A L M E D

22 - 07 - 2015

O D O B R E N O