Busilvex

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Busilvex
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Busilvex
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica
 • Terapijske indikacije:
 • Busilvex slijedi ciklofosfamid (BuCy2) je indiciran kao uređaj tretman prije konvencionalne matičnih hematopoetskih stanica (HPCT) u odraslih bolesnika kada kombinacija se smatra najbolje dostupne opcije.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000472
 • Datum autorizacije:
 • 09-07-2003
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000472
 • Zadnje ažuriranje:
 • 26-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

EPAR, sažetak za javnost

Busilvex

busulfan

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Busilvex.

Objašnjava kako je Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje

mišljenje u korist izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i svoje preporuke o uvjetima za

primjenu lijeka Busilvex.

Što je Busilvex?

Busilvex je koncentrat za otopinu za infuziju (drip u venu). Sadrži djelatnu tvar busulfan.

Za što se Busilvex koristi?

Busilvex je indiciran u odraslih i djece kao dio terapije kondicioniranja (pripreme) prije presađivanja

hematopoetskih progenitorskih stanica (krvotvornih stanica). Ovaj tip presađivanja primjenjuje se u

bolesnika u kojih je potrebna zamjena krvotvornih stanica, jer imaju bolest krvi (poput rijetkog tipa

anemije) ili rak krvi.

Kod konvencionalne terapije kondicioniranja, Busilvex se u odraslih daje prije liječenja drugim lijekom,

kiklofosfamidom, tj. u slučaju djece prije liječenja kiklofosfamidom ili alternativnim lijekom,

melpfalanom. U odraslih bolesnika podobnih za režim kondicioniranja smanjenog intenziteta, Busilvex

se daje odmah nakon liječenja fludarabinom.

Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Busilvex koristi?

Primjenu lijeka Busilvex mora nadzirati liječnik iskusan u terapijama koje prethode presađivanju.

Ako se uzima u kombinaciji s kiklofosfamidom ili melpfalanom, preporučena doza lijeka Busilvex u

odraslih osoba iznosi 0,8 mg po kilogramu tjelesne težine. U djece dobi od 17 godina, preporučena

doza lijeka Busilvex varira između 0,8 i 1,2 mg po kilogramu tjelesne težine djeteta. Busilvex se

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

primjenjuje kao središnja intravenozna infuzija (drip u središnju venu u prsima). Svaka infuzija traje

dva sata i daje se bolesniku svakih šest sati tijekom četiri uzastopna dana prije liječenja

ciklofosfamidom ili melfalanom i presađivanja.

Kad se uzima u kombinaciji s fludarabinom, preporučena doza lijeka Busilvex iznosi 3,2 mg po

kilogramu tjelesne težine, jedanput dnevno trosatnom infuzijom odmah nakon uzimanja fludarabina, 2

ili 3 uzastopna dana.

Prije primanja lijeka Busilvex, bolesnici moraju primiti premedikaciju antikonvulzivnim lijekovima (da bi

se spriječili napadaji) i antiemeticima (da bi se spriječilo povraćanje).

Kako djeluje Busilvex?

Djelatna tvar u lijeku Busilvex, busulfan, ubraja se u grupu lijekova poznatih pod nazivom „alkilirajuće

tvari”. Ove su tvari „citotoksične”. To znači da ubijaju stanice, posebice stanice koje se brzo razvijaju,

poput tumorskih ili progenitorskih (ili „matičnih”) stanica (stanica koje tvore druge tipove stanica).

Busulfan se koristi prije presađivanja za uništavanje abnormalnih stanica i postojećih hematopoetskih

progenitorskih stanica bolesnika. To se naziva „mijeloablacija”. Ciklofosfamid, melfalan ili fludarabin se

zatim koriste za potiskivanje imunološkog sustava, tako da se oslabi prirodna obrana tijela. To pomaže

da se presađene stanice „prime” (kada počnu rasti i proizvoditi normalne stanice krvi).

Kako je Busilvex ispitan?

Busilvex u kombinaciji s kiklofosfamidom ili melpfalanom ispitan je u bolesnika, uglavnom s rakom

krvi, kojima je bilo potrebno presađivanje hematopoetskih progenitorskih stanica. Provedena su dva

glavna ispitivanja koja su obuhvatila 103 odrasle osobe kao i jedno ispitivanje koje je obuhvatilo 55

djece. Glavna mjera djelotvornosti bio je broj bolesnika s mijeloablacijom i „primanje presatka”

(vrijeme potrebno da transplantirane matične stranice počnu rasti, a bijele krvne stanice vrate u više

razine).

Budući da se Busilvex u kombinaciji s fludarabinom koristio u kliničkoj praksi tijekom dugog niza

godina, dostavljeni su podaci iz 7 ispitivanja (sa 731 bolesnika) u kojima se istražila učinkovitost lijeka

Busilvex i fludarabina pri kondicioniranju smanjenog intenziteta.

Koje su koristi lijeka Busilvex utvrđene u ispitivanjima?

Kod uzimanja lijeka Busilvex u kombinaciji s kiklofosfamidom ili melpfalanom, sve odrasle osobe i

djeca postigla su mijeloablaciju. Primanje presatka postignuto je u prosjeku 10 dana u odraslih osoba i

11 dana u djece nakon „autolognog presađivanja” (nakon što su bolesnici zaprimili svoje vlastite

stanice, uzete i pohranjene prije presađivanja). Primanje presatka postignuto je 13 dana u odraslih

osoba i 21 dan u djece nakon „alogenog presađivanja” (kada bolesnik zaprimi stanice od donatora).

Podaci iz objavljenih ispitivanja pokazali su da je lijek Busilvex u kombinaciji s fludarabinom učinkovit

kao terapija kondicioniranja smanjenog intenziteta, s potpunim primanjem presatka postignutim u 80

do 100 % bolesnika.

Koji su rizici povezani s lijekom Busilvex?

Izuzev smanjivanja broja krvnih stanica, što je i predviđeno djelovanje lijeka, najozbiljnije nuspojave

lijeka Busilvex su upale, poremećaji funkcije jetre, uključujući i blokiranje jetrene vene, reakcija

presatka na domaćina (kada presađene stanice napadaju tijelo), te respiratorni poremećaji (poremećaji

funkcije pluća).

Lijek Busilvex ne smije se koristiti u trudnica. Dojenje se mora prekinuti prilikom počinjanja liječenja

lijekom Busilvex. Busilvex može utjecati na plodnost oba spola. S obzirom na prethodno navedeno,

ženski bolesnici ne smiju zatrudnjeti tijekom liječenja i do šest mjeseci nakon liječenja, a muškim

bolesnicima se preporuča da ne začinju dijete tijekom i do šest mjeseci nakon liječenja lijekom

Busilvex.

Potpuni popis nuspojava i ograničenja zabilježenih pri primjeni lijeka Busilvex potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Busilvex odobren?

CHMP je zaključio da je djelotvornost lijeka Busilvex u kombinaciji s kiklofosfamidom ili melpfalanom

za konvencionalno kondicioniranje dokazano, tj. u kombinaciji s fludarabinom za kondicioniranje

smanjenog intenziteta; Busilvex pruža alternativu liječenju tabletama busulfana, čiji je nedostatak

velika količina tableta koja se mora popiti.

Odbor je odlučio da koristi od lijeka Busilvex u ovim postavkama nadmašuju s njim povezane rizike, te

je preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka Busilvex u promet.

Ostale informacije o lijeku Busilvex

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Busilvex na snazi u

Europskoj uniji od 9. srpnja 2003.

Cjeloviti EPAR za lijek Busilvex nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom

Busilvex pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u 09.2014.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

busulfan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Busilvex i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Busilvex

Kako primjenjivati Busilvex

Moguće nuspojave

Kako čuvati Busilvex

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Busilvex i za što se koristi

Busilvex sadrži djelatnu tvar busulfan koji pripada skupini lijekova nazvanih alkilirajuće tvari.

Busilvex uništava izvornu koštanu srž prije presađivanja.

Busilvex se primjenjuje u odraslih, novorođenčadi, djece i adolescenata kao

liječenje prije

presađivanja.

U odraslih se Busilvex primjenjuje u kombinaciji s ciklofosfamidom ili fludarabinom.

Kod novorođenčadi, djece i adolescenata Busilvex se primjenjuje u kombinaciji s ciklofosfamidom ili

melfalanom.

Ovaj pripremni lijek primit ćete prije presađivanja koštane srži ili hematopoetskih progenitorskih

stanica.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Busilvex

Nemojte primjenjivati Busilvex:

ako ste alergični na busulfan ili neki drugi sastojak Busilvexa naveden u dijelu 6,

ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni.

Upozorenja i mjere opreza

Busilvex je snažan, citotoksičan lijek koji dovodi do izrazitog smanjenja broja krvnih stanica.

Uz preporučeno doziranje, to je željeni učinak. Stoga će se provoditi pažljivi nadzor.

Moguće je da upotreba Busilvexa može povećati opasnost od obolijevanja od druge maligne bolesti

u budućnosti.

Obavijestite liječnika:

ako imate jetrene, bubrežne, srčane ili plućne tegobe,

ako ste u prošlosti doživjeli napadaje,

ako trenutno uzimate druge lijekove.

Slučajevi formiranja krvnih ugrušaka u malim krvnim žilama mogu se pojaviti nakon

transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (HCT), s visokim dozama terapije koja se

kombinira s drugim lijekovima.

Drugi lijekovi i Busilvex

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta. Busilvex može međusobno djelovati s drugim

lijekovima.

Osobito je potreban oprez ako upotrebljavate itrakonazol i metronidazol (upotrebljava se za određene

tipove infekcija) ili ketobemidon (upotrebljava se za liječenje boli) jer to može povećati nuspojave.

Upotreba paracetamola tijekom 72 sata prije ili zajedno s primjenom Busilvexa mora se primijeniti

s oprezom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku prije nego primite liječenje Busilvexom. Žene ne smiju ostati trudne tijekom liječenja

Busilvexom i do 6 mjeseci nakon liječenja.

Prije početka liječenja Busilvexom, žene moraju prestati s dojenjem.

Moraju se primijeniti odgovarajuće mjere kontracepcije kada bilo koji od partnera prima Busilvex.

Moguće je da nakon liječenja busulfanom više nećete moći ostvariti trudnoću (neplodnost).

Ako ste zabrinuti hoćete li moći imati djecu, razgovarajte sa svojim liječnikom prije liječenja.

Busilvex može također uzrokovati simptome menopauze i u preadolescentnih djevojaka može

spriječiti početak puberteta.

Muškarcima liječenima Busilvexom ne preporučuje se da začinju dijete tijekom i do 6 mjeseci nakon

liječenja.

3.

Kako primjenjivati Busilvex

Doza i primjena:

Doza lijeka Busilvex izračunat će se u skladu s Vašom tjelesnom težinom.

U odraslih:

Busilvex u kombinaciji s ciklofosfamidom

Preporučena doza Busilvexa je 0,8 mg/kg

Svaka infuzija trajat će 2 sata

Busilvex će se primjenjivati svakih 6 sati tijekom 4 uzastopna dana prije presađivanja.

Busilvex u kombinaciji s fludarabinom

Preporučena doza Busilvexa je 3,2 mg/kg

Svaka infuzija trajat će 3 sata.

Busilvex će se primjenjivati jednom dnevno tijekom 2 ili 3 uzastopna dana prije presađivanja.

U novorođenčadi, djece i adolescenata (0 do 17 godina):

Preporučena doza Busilvexa u kombinaciji s ciklofosfamidom ili melfalanom temelji se na Vašoj

tjelesnoj težini i varira između 0,8 i 1,2 mg/kg.

Svaka infuzija trajat će 2 sata.

Busilvex će se primjenjivati svakih 6 sati tijekom 4 uzastopna dana prije presađivanja.

Lijekovi prije primanja Busilvexa:

Prije primanja Busilvexa, dobit ćete lijekove

antikonvulzivne lijekove za sprječavanje napadaja (fenitoin ili benzodiazepine) i

antiemetike za sprječavanje povraćanja.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave:

Najozbiljnije nuspojave liječenja Busilvexom ili postupka presađivanja mogu uključivati smanjenje

cirkulirajućeg broja krvnih stanica (namjerni učinak lijeka radi pripreme za transplantacijsku infuziju),

infekciju, poremećaje jetre uključujući začepljenje jetrene vene, reakciju presatka protiv domaćina

(presadak napada Vaše tijelo) i plućne komplikacije. Liječnik će redovito kontrolirati Vašu krvnu sliku

i jetrene enzime kako bi otkrio i liječio te događaje.

Druge nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

Krv:

smanjenje krvnih stanica (crvenih i bijelih) i trombocita u krvotoku.

Infekcije.

Živčani sustav:

nesanica, tjeskoba, omaglica i depresija.

Prehrana:

gubitak apetita, smanjenje magnezija, kalcija,

kalija, fosfata, albumina u krvi i povećanje šećera u krvi.

Srce:

ubrzanje srčanog ritma, povećanje ili

smanjenje krvnog tlaka, vazodilatacija (širenje krvnih žila) i krvni ugrušci.

Disanje:

nedostatak zraka,

curenje nosa (rinitis), grlobolja, kašalj, štucanje, krvarenje iz nosa, neuobičajeni zvukovi disanja.

Probavni sustav:

mučnina, upala sluznice usta, povraćanje, bol u trbuhu, proljev, zatvor, žgaravica,

nelagoda u anusu, tekućina u abdomenu.

Jetra:

povećana jetra, žutica, začepljenje jetrene vene.

Koža:

osip, svrbež, gubitak kose.

Mišići

i kosti:

bol u leđima, mišićima i zglobovima.

Bubrezi:

povećanje

uklanjanja kreatinina, nelagoda pri mokrenju, smanjeno izlučivanje urina i krvavi urin.

Općenito

vrućica, glavobolja, slabost, zimica, bol, alergijska reakcija, edem, općenita bol ili upala na mjestu

injiciranja, bol u prsištu, upala sluznice.

Pretrage:

povišeni jetreni enzimi i povećanje težine.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

Živčani sustav:

smetenost, poremećaji živčanog sustava.

Prehrana:

niska koncentracija natrija u

krvi.

Srce:

promjene i abnormalnosti srčanog ritma, zadržavanje tekućine ili upala oko srca, smanjeni

izlazni volumen srca.

Disanje:

ubrzanje ritma disanja, zatajenje disanja, alveolarno krvarenje, astma,

kolaps manjih dijelova pluća, tekućina oko pluća.

Probavni sustav:

upala sluznice jednjaka, paraliza

crijeva, povraćanje krvi.

Koža:

poremećaj boje kože, crvenilo kože, ljuštenje kože

Bubrezi:

povećanje dušičnih sastojaka u krvotoku, umjereno bubrežno zatajivanje, poremećaj bubrega.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Živčani sustav

: delirij, nervoza, halucinacije, nemir, nenormalno funkcioniranje mozga, krvarenje

u mozgu i napadaji.

Srce:

ugrušci u

femoralnoj arteriji, dodatni otkucaji srca, smanjenje otkucaja

srca, difuzan gubitak tekućine iz kapilara (krvnih žilica).

Disanje:

smanjenje kisika u krvi.

Probavni

sustav

: krvarenje u želucu i/ili crijevu.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Smetnje funkcije spolnih žlijezda.

Poremećaji leće uključujući zamućenost leće oka (katarakta) i zamagljeni vid (stanjivanje rožnice)

Simptomi menopauze i ženska neplodnost.

Apsces mozga, upala kože, opća infekcija.

Poremećaji jetre.

Povišenje laktat dehidrogenaze u krvi.

Povišenje mokraćne kiseline i ureje u krvi.

Nepotpun razvoj zubi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću

nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Busilvex

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji

iza oznake „EXP“/ „Rok valjanosti“.

Neotvorene bočice:

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Razrijeđena otopina:

Kemijska i fizička stabilnost u primjeni nakon razrjeđivanja u 5%-tnoj otopini glukoze ili otopini

natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju dokazana je za 8 sati (uključujući vrijeme infuzije)

nakon razrjeđivanja ako se čuva na temperaturi od 20 °C

5 °C ili 12 sati nakon razrjeđivanja ako se

čuva na temperaturi od 2 °C - 8 °C nakon čega je uslijedilo 3 sata čuvanja na temperaturi od 20 °C

5 °C (uključujući vrijeme infuzije).

Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijek koji više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Busilvex sadrži

Djelatna tvar je busulfan. Jedan ml koncentrata sadrži 6 mg busulfana (60 mg u bočici).

Nakon razrjeđivanja: Jedan ml otopine sadrži približno 0,5 mg busulfana.

Drugi sastojci su dimetilacetamid i makrogol 400.

Kako Busilvex izgleda i sadržaj pakiranja

Busilvex se sastoji od koncentrata za otopinu za infuziju i isporučuje se u bezbojnim staklenim

bočicama, svaka bočica sadrži 60 mg busulfana.

Busilvex je dostupan u višestrukim pakiranjima koja sadrže 2 pakiranja, svako s 4 bočice.

Kada je razrijeđen, Busilvex je bistra, bezbojna otopina.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne-Billancourt cedex

Francuska

Proizvođač

Pierre Fabre Médicament Production, site Aquitaine Pharm International

Avenue du béarn

F-64320 Idron

Francuska

Za bilo koje informacije o ovom lijeku obratite se nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo medicinskim ili zdravstvenim radnicima

UPUTE ZA PRIPREMU

Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

Busulfan

Pročitajte ovaj vodič prije pripreme i primjene Busilvexa.

1.

PAKIRANJE

Busilvex se na tržištu nalazi kao bistra, bezbojna otopina u staklenim, prozirnim bočicama od 10 ml

(staklo tip I). Busilvex se prije primjene mora razrijediti.

2.

PREPORUKE ZA SIGURNO RUKOVANJE

Treba razmotriti postupke za pravilno rukovanje i zbrinjavanje lijekova protiv raka.

Svi postupci prijenosa zahtijevaju strogu primjenu aseptičkih tehnika, po mogućnosti uporabu zaštitne

komore s vertikalnim laminarnim strujanjem zraka.

U rukovanju otopinom Busilvexa i njenoj pripremi je potreban oprez kao i s drugim citotoksičnim

spojevima:

Preporučuje se uporaba rukavica i zaštitne odjeće.

Ako Busilvex ili razrijeđeni Busilvex dođe u doticaj s kožom ili sluznicom, odmah ih temeljito

operite vodom.

Izračun količine Busilvexa koju je potrebno razrijediti i količine otapala

Prije upotrebe, Busilvex je potrebno razrijediti s otopinom natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%) za

injekciju ili otopinom 5%-tne glukoze za injekciju.

Količina otapala mora biti 10 puta veća od volumena Busilvexa što će osigurati konačnu koncentraciju

busulfana od približno 0,5 mg/ml.

Količina Busilvexa i otapala koji se moraju primijeniti izračunavaju se na sljedeći način:

bolesnik s tjelesnom težinom Y kg:

Količina Busilvexa:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml Busilvexa za razrjeđivanje

6 (mg/ml)

Y: tjelesna težina bolesnika u kg

D: doza Busilvexa (vidjeti Sažetak, dio 4.2)

Količina otapala:

(A ml Busilvex) x (10) = B ml otapala

Za pripremu konačne otopine za infuziju, dodajte (A) ml Busilvexa u (B) ml otapala (otopina natrijeva

klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju ili 5%-tna otopina glukoze za injekciju)

Priprema otopine za infuziju

Busilvex mora pripremiti zdravstveni radnik koristeći se sterilnim tehnikama prijenosa.

Upotreba ne-polikarbonatnih štrcaljki opremljenih iglom:

izračunati volumen Busilvexa mora se ukloniti iz bočice.

sadržaj štrcaljke mora se ubrizgati u intravensku vrećicu (ili štrcaljku) koja već sadrži

izračunatu količinu odabranog otapala. Busilvex se uvijek mora dodati otapalu, a ne

otapalo u Busilvex. Busilvex se ne smije unositi u intravensku vrećicu koja ne sadrži

otopinu natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju ili 5%-tnu otopinu glukoze za

injekciju.

Razrijeđena otopina mora se temeljito promiješati okretanjem nekoliko puta.

Nakon razrjeđivanja 1 ml otopine za infuziju sadrži 0,5 mg busulfana.

Razrijeđeni Busilvex je bistra, bezbojna otopina.

Upute za uporabu

Prije i nakon svake infuzije isperite umetnutu katetersku liniju s približno 5 ml otopine natrijeva

klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju ili otopine glukoze (5%) za injekciju.

Preostali lijek ne smije se ispirati u cjevima za primjenu jer brza infuzija Busilvexa nije testirana i ne

preporučuje se.

Ukupna propisana doza Busilvexa mora se primijeniti tijekom dva ili tri sata ovisno o protokolu

kondicioniranja.

Manji volumeni mogu se primijeniti tijekom 2 sata pomoću električnih štrcaljki. U tom je slučaju

potrebno primjenjivati komplete za infuziju s minimalnim prostorom za ubrizgavanje (tj. 0,3 - 0,6 ml),

u kojima je otopina lijeka infundirana prije početka stvarne infuzije Busilvexom i potom isprana

otopinom natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju ili otopinom glukoze (5%) za injekciju.

Busilvex se ne smije infundirati istodobno s drugom intravenskom otopinom.

Polikarbonatne štrcaljke se ne smiju upotrebljavati uz Busilvex.

Samo za jednokratnu upotrebu. Smije se primjenjivati samo bistra otopina bez čestica.

Uvjeti čuvanja

Neotvorene bočice:

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Razrijeđena otopina:

Kemijska i fizička stabilnost u primjeni nakon razrjeđivanja u 5%-tnoj otopini glukoze ili otopini

natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju dokazana je za 8 sati (uključujući vrijeme infuzije)

nakon razrjeđivanja ako se čuva na temperaturi od 20 °C

5 °C ili 12 sati nakon razrjeđivanja ako se

čuva na temperaturi od 2 °C - 8 °C nakon čega je uslijedilo 3 sata ako se čuva na temperaturi od 20 °C

5 °C (uključujući vrijeme infuzije).

S mikrobiološkog stajališta, razrijeđenu otopinu treba primijeniti odmah.

3.

POSTUPAK ZA PRAVILNO ODLAGANJE

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima za

citotoksične lijekove.

Prilog IV.

Znanstveni zaključci i razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u

promet

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o ocjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka

(PSUR) za busulfan, znanstveni zaključci CHMP-a su sljedeći:

U pogledu podataka prikazanih u pregledanom PSUR-u, PRAC smatra da su izmjene informacija o

lijeku za lijekove koji sadrže busulfan opravdane.

U literaturi je kumulativno objavljeno sedam izvješća o poremećaju dentalnog razvoja.

U jednom

članku proučavana je uloga busulfana u mladih štakora koja je kod njih izazvala abnormalan razvoj

korijena

zubi;

pregled

dvaju

slučajeva

poremećaja

imunodeficijencije

liječenih

busulfanom

ciklofosfamidom kod kojih je provedeno ortodontsko liječenje; podnesena su i dodatna izvješća o 2

slučaja koji govore o hipoplaziji zametka trajnog zuba; jednim pregledom ocjenjivali su se dugotrajni

učinci terapije citotoksičnim lijekovima gdje je zaključeno da je ageneza zuba prisutnija u bolesnika

liječenih busulfanom i ciklofosfamidom; studijom provedenom na 81 bolesniku zaključeno je da je,

što se tiče poremećaja dentalnog razvoja, busulfan jednako toksičan kao i zračenje cijelog tijela; i na

kraju, studijom faktora rizika od anomalija u formiranju zubi u slučaju raka kod pedijatrijskih

bolesnika zaključeno je da visokorizičnu skupinu ageneze zubi predstavlja ispitanik koji je primao

visoku dozu kemoterapije u dobi mlađoj od 4 godine. Na temelju ocjene tih članaka, potvrđena je

uzročna povezanost busulfana za razvoj hipoplazije zuba. Stoga je u informacije o lijeku za oba

farmaceutska oblika potrebno dodati „hipoplaziju zuba“.

Interakcija između busulfana i metronidazola navedena je u preglednim člancima i kod slučajeva

nakon stavljanja lijeka u promet. Posebno je važno ispitivanje ove interakcije u tri skupine bolesnika

kod kojih su, u skupini koja je primala metronidazol kao profilaksu tijekom liječenja busulfanom,

opažene više vrijednosti busulfana

u plazmi u odnosu na vrijednosti u skupini koja nije primala

metronidazol. Stoga je ovu interakciju potrebno dodati u informacije o lijeku za oba farmaceutska

oblika.

Signal koji se odnosi na interakciju s deferasiroksom odbačen je kao netočan i može se zatvoriti.

Signal je pokrenut na temelju izoliranog slučaja iz literature, a dodatni slučajevi nisu prijavljeni. Ova

interakcija ne može se opravdati nikakvim farmakokinetičkim objašnjenjem. Signali koji se odnose

na formulacije busulfana za peroralnu primjenu i rizik od hepatičke veno-okluzivne bolesti u

bolesnika koji su prethodno bili podvrgnuti zračenju /kemoterapiji / transplantaciji hematopoetskih

matičnih stanica te od steriliteta i predoziranja mogu se zatvoriti. Ovi se rizici ocjenjuju

odgovarajućim postupcima na nacionalnoj razini.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet za lijek Busilvex dao je odgovor na pitanje

„trombotičke mikroangiopatije“ (TMA, engl.

thrombotic microangiopathy

) nakon transplantacije

hematopoetskih matičnih stanica (HCT, engl.

hematopoietic cell transplantation

) koje je postavljeno

radi dobivanja dodatnih informacija. Sastavljeno je kumulativno izvješće na temelju literature i

sigurnosne baze podataka. Na pojavu TMA utječe više faktora i intravenski (i.v.) busulfan sam po

sebi ne može se smatrati glavnim faktorom razvoja ove reakcije. Uglavnom su studije u literaturi

pokazale da visoke doze intravenskog (i.v.) busulfana, u kombinaciji s drugim lijekovima tijekom

terapije kondicioniranja prije transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (HCT), mogu imati

važnu ulogu u razvoju trombotičke mikroangiopatije (TMA). Stoga je zaključeno da bi busulfan

mogao biti jedan od faktora rizika za razvoj trombotičke mikroangiopatije (TMA) pa se upozorenje u

dijelu 4.4 Sažetka opisa svojstava lijeka za lijek Busilvex smatra opravdanim.

Upozorenje za trombotičku mikroangiopaciju (TMA) nakon transplantacije hematopoetskih matičnih

stanica (HCT) primjenjuje se samo na jedan farmaceutski oblik: intravenski. Slučajevi trombotičke

mikroangiopatije (TMA) nakon visokih doza intravenskog (i.v.) busulfana, u kombinaciji s drugim

lijekovima za terapiju kondicioniranja prije transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (HCT),

uočeni su nakon pregleda literature te u slučajevima preuzetima iz sigurnosne baze podataka

kompanije. Kod peroralnog busulfana ovakvi slučajevi nisu zabilježeni.

Profil omjera koristi i rizika lijeka pokazao se povoljnim pri primjeni kod odobrenih indikacija.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za busulfan, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika

lijeka(ova) koji sadrži(e) busulfan nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety