Buscopan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Buscopan 10 mg obložene tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži 10 mg hioscinijevog butilbromida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Delpharm Reims S.A.S., Reims, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Buscopan 10 mg obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-500455738-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-18

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-500455738
 • Datum autorizacije:
 • 15-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Buscopan 10 mg obložene tablete

hioscinijev butilbromid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Buscopan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan?

Kako uzimati Buscopan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Buscopan?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Buscopan i za što se koristi?

Buscopan sadrži

hioscinijev butilbromid

koji je

polusintetski alkaloid beladone

skupine

kvarternih amonijevih spojeva. Ima spazmolitičko djelovanje (uklanja grčeve) na glatkom mišićju

probavnog sustava, žučnih puteva i urogenitalnog trakta.

Buscopan se primjenjuje u slučaju grčeva u probavnom sustavu i urogenitalnom traktu, te grčeva

i otežane pokretljivosti žučnih puteva.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3

dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan?

Nemojte uzimati Buscopan:

Ako ste alergični na hioscinijev butilbromid ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u

dijelu 6.

Ako bolujete od određenih poremećaja u debelom crijevu (megakolon-vrlo proširena

crijeva).

Ako bolujete od određenih mišićnih bolesti (mijastenija gravis).

Ako imate glaukom uskog kuta (očni poremećaj).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Buscopan:

H A L M E D

15 - 05 - 2017

O D O B R E N O

ako otežano ili bolno mokrite (npr. muškarci s problemima s prostatom)

ako imate konstipaciju

ako imate ubrzan rad srca (tahikardija) ili drugi problem sa srcem (srčana insuficijencija,

zatajenje srca ili idete na operaciju srca)

ako imate problema sa štitnjačom kao što je preaktivna štitnjača (tireotoksikoza)

ako imate vrućicu

Ako teška, neobjašnjena bol u trbuhu traje dulje razdoblje ili se pogorša, ili se istodobno pojave

simptomi poput vrućice, mučnine, povraćanja, promijenjenog pražnjenja crijeva, boli u trbuhu na

pritisak, sniženog krvnog tlaka, nesvjestice, ili krvi u stolici, morate se odmah obratiti liječniku.

Liječnik će vas uputiti na odgovarajuće dijagnostičke pretrage kako bi se pronašao uzrok

abdominalne boli.

Ako se bilo koji od gore navedenih poremećaja odnosi na Vas ili ste od njih ranije bolovali,

posavjetujte se sa svojim liječnikom prije primjene Buscopana.

Djeca

Ne preporučuje se primjena Buscopana u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Buscopan

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Buscopan obložene tablete mogu pojačati učinak nekih lijekova, stoga obavijestite liječnika ako

uzimate sljedeće lijekove:

tri- i tetraciklički antidepresive (lijekovi za liječenje depresije)

antihistaminike (lijekovi protiv alergije te mučnine tijekom vožnje)

antipsihotike (lijekovi za liječenje duševnih bolesti, npr. butirofenon, fenotiazin)

kinidin i disopiramid (lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma)

amantadin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti)

lijekove koji se koriste kod problema s disanjem kao što su tiotropij i ipratropij ili spojeve

slične atropinu

metoklopramid (lijek za liječenje mučnine i povraćanja)

beta-simpatomimetike (lijekovi za liječenje zatajenja srca ili astme)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Potrebno je izbjegavati primjenu Buscopana tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguća je pojava poremećaja vida u nekih bolesnika prilikom primjene Buscopana. Ako se to

dogodi Vama, pričekajte da Vam se vid popravi/prilagodi prije nego počnete upravljati vozilima

ili strojevima.

Buscopan sadrži saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećera, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka.

H A L M E D

15 - 05 - 2017

O D O B R E N O

3.

Kako uzimati Buscopan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca iznad 12godina starosti:

1 do 2 obložene tablete Bucopana (10 do 20 mg) 3 do 5 puta dnevno.

Djeca od 6 do 12 godina starosti:

1 obložena tableta Buscopana (10 mg) 3 puta dnevno.

Tablete se uzimaju cijele, s čašom vode.

Stariji bolesnici, bolesnici s oštećenjem bubrega i bolesnici s oštećenjem jetre

Kod starijih osoba, bolesnika s oštećenjem bubrega i bolesnika s oštećenjem jetre nije potrebno

podešavanje doze.

Primjena kod djece ispod 6 godina starosti

Buscopan nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina.

Potrebno je savjetovati se s liječnikom prije primjene lijeka u djece.

Buscopan se ne smije uzimati na svakodnevnoj osnovi, stalno tijekom duljeg razdoblja.

Ako uzmete više Buscopana nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Buscopana nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu

bolnicu. Uzmite pakiranje ovog lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Buscopan

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim ako je vrijeme za Vašu

sljedeću dozu, preskočite propuštenu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili

zaboravljenu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah prestanite uzimati lijek i obratite se svom liječniku ako Vam se jave sljedeće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Alergijske reakcije poput kožnih reakcija, npr. koprivnjača, svrbež, osip, crvenilo kože

Ubrzan rad srca (tahikardija)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

Problemi s mokrenjem, nemogućnost mokrenja (urinarna retencija)

H A L M E D

15 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Anafilaktičke reakcije i anafilaktički šok - Teške alergijske reakcije koje se mogu

manifestirati osipom, koji svrbi, po cijelom tijelu. Također se može javiti oticanje,

otežano disanje, te osjećaj nesvjestice ili omaglice.

Otežano disanje

Bolne crvene oči uz gubitak vida

Prilikom primjene Buscopana mogu se javiti i sljedeće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Suhoća usta

Zatvor

Mali mjehuri na šakama i stopalima (dishidroza)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Buscopan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 30º C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Buscopan sadrži?

Djelatna tvar je

hioscinijev

butilbromid.

1 obložena

tableta

sadržava

10 mg hioscinijevog

butilbromida.

Pomoćne tvari: kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; kukuruzni škrob; tekući škrob; silicijev

dioksid,

koloidni,

bezvodni;

tartaratna

kiselina;

stearatna

kiselina;

povidon;

saharoza;

talk;

arapska guma; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; karnauba vosak i vosak, bijeli.

Kako Buscopan izgleda i sadržaj pakiranja?

obloženih

tableta

(1x20)

neprozirnom

PVC/PVDC/Al

blisteru

prozirnom

PVC/Al

blisteru, u kutiji.

H A L M E D

15 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelja odobrenja:

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10 000 Zagreb

Proizvođač:

Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51060 Reims, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2017.

H A L M E D

15 - 05 - 2017

O D O B R E N O