Bronles

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bronles 375 mg tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 375 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadrži 375 mg karbocisteina
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bronles 375 mg tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-223614530-01]; 30 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-223614530-02] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-223614530
 • Datum autorizacije:
 • 16-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BRONLES 375 mg tvrde kapsule

karbocistein

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je BRONLES i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONLES

Kako uzimati BRONLES

Moguće nuspojave

Kako čuvati BRONLES

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BRONLES i za što se koristi

BRONLES 375 mg tvrde kapsule (zvane BRONLES u ovoj uputi) sadrže djelatnu tvar koja se naziva

karbocistein. Karbocistein pripada skupini lijekova zvanih „mukolitici“. Djeluje tako što razrjeĎuje sluz u

dišnim putevima te ju čini manje ljepljivom. Tako se sluz lakše iskašljava. BRONLES se koristi u liječenju

bolesti dišnog sustava kada se nakupi previše sluzi ili je sluz previše ljepljiva.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONLES

Nemojte uzimati BRONLES ako:

ste alergični na karbocistein ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske

reakcije uključuju: osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica,

grla ili jezika;

imate čir na želucu ili crijevima.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se išta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte

s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka BRONLES.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek ako:

ste starije životne dobi;

imate čir na želucu ili crijevima;

uzimate druge lijekove za koje je poznato da uzrokuju krvarenje u želucu.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek ne smijete uzimati tijekom prva tri mjeseca trudnoće.

H A L M E D

16 - 02 - 2017

O D O B R E N O

3.

Kako uzimati BRONLES

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzmite ovaj lijek kroz usta. Ako osjećate da je lijek preslab ili prejak, nemojte sami mijenjati dozu već pitajte

Vašeg liječnika.

Odrasli i starije osobe

Preporučena doza je dvije kapsule 3 puta na dan. Ako se Vaši simptomi poboljšaju, Vašu dozu treba

smanjiti na jednu kapsulu koja se uzima 4 puta na dan.

Primjena u djece

BRONLES 375 mg tvrde kapsule se ne preporučuje za djecu.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Ako uzmete više kapsula BRONLES nego što ste trebali

Ako uzmete više kapsula nego što ste trebali, recite liječniku ili se odmah uputite u hitnu službu bolnice.

Ponesite sa sobom pakiranje lijeka kako bi liječnik znao što ste uzeli. Ako ste uzeli previše kapsula,

vjerojatno ćete imati probleme s trbuhom (smetnje u probavnom sustavu).

Ako ste zaboravili uzeti BRONLES

Ne brinite ako ste zaboravili uzeti dozu. Jednostavno pričekajte do uobičajenog vremena uzimanja sljedeće

doze. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati BRONLES i odmah posjetite liječnika ili se uputite u bolnicu ako:

imate alergijsku reakciju. Znakovi mogu uključivati: osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje

usana, lica, grla ili jezika;

imate mjehuriće ili krvarenja po koži, uključujući područje oko usana, očiju, usta, nosa i spolnih organa.

Možete takoĎer imati simptome nalik gripi i vrućicu. Takvi simptomi mogu ukazivati na stanje koje se

naziva „Stevens-Johnsonov sindrom“;

imate krv u povraćenom sadržaju ili crne, katranaste stolice.

Recite Vašem liječniku ili ljekarniku ako sljedeća nuspojava postane ozbiljna ili traje dulje od nekoliko

dana:

Povraćanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

16 - 02 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati BRONLES

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BRONLES sadrži

Djelatna tvar je karbocistein. Jedna kapsula sadrži 375 mg karbocisteina.

Drugi sastojci su:

Sadržaj kapsule: manitol, kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, natrijev laurilsulfat stupnja K12,

bezvodni koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Ovojnica kapsule: želatina, crveni željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid

(E172).

Kako BRONLES izgleda i sadržaj pakiranja

BRONLES su tvrde želatinske kapsule napunjene homogenim bijelim praškom. Boja tijela kapsule i kapice

kapsule je tamnožuta neprozirna. Dimenzije svake kapsule su približno 19,4 ± 0,3 mm.

Kapsule su pakirane u blistere od prozirne tvrde PVC/PVDC/aluminijske folije. Jedan strip blistera sadrži 10

kapsula.

Veličine pakiranja: 20 ili 30 kapsula.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Tel: +386 1 300 42 90

Fax: +386 1 300 42 91

e-mail: info@alkaloid.si

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 920

Fax: +385 1 6311 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

H A L M E D

16 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim

nazivima:

Bugarska

BRONLES 375 mg Capsules, hard

Hrvatska

BRONLES 375 mg tvrde kapsule

MaĎarska

Lolimucin 375 mg kemény kapszula

Poljska

BRONLES

Velika Britanija

CARBOCISTEINE 375 mg Capsules, hard

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

16 - 02 - 2017

O D O B R E N O