Bronchostop

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bronchostop sirup
 • Doziranje:
 • 0,77 g + 0,66 g/5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • oralna otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 mL (5,7 g) otopine sadrži: 0,77 g tekućeg ekstrakta iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (1 : 2-2,5); ekstrakcijsko otapalo: otopina amonijaka 10 % m/m : glicerol 85 % m/m : etanol 90 % V/V : voda (1 : 20 : 70 : 109) i 0,66 g tekućeg ekstrakta iz Althaea officinalis L., radix (korijen običnog bijelog sljeza) (1 : 20); ekstrakcijsko otapalo: voda
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Kwizda Pharma GmbH, Beč, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bronchostop sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 150 ml otopine u boci, mjerna čaša, u kutiji [HR-H-794589313-01] Urbroj: 381-12-01/14-18-13

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-794589313
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BRONCHOSTOP sirup

tekući ekstrakt timijanove zeleni, tekući ekstrakt korijena običnog bijelog sljeza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon pet

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je BRONCHOSTOP sirup i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP sirup?

Kako uzimati BRONCHOSTOP sirup?

Moguće nuspojave

Kako čuvati BRONCHOSTOP sirup?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BRONCHOSTOP sirup i za što se koristi?

BRONCHOSTOP sirup je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje produktivnog

kašlja povezanog s prehladom i ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja, isključivo na

temelju dugotrajne uporabe.

BRONCHOSTOP sirup namijenjen je za primjenu u djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP sirup?

Nemojte uzimati BRONCHOSTOP sirup:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.), ili na

bilo koju biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio 6 (” Sadržaj pakiranja i druge informacije“).

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju vrućice, otežanog disanja ili gnojnog iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 6 godina.

BRONCHOSTOP sirup ne smije se propisivati bolesnicima koji su ovisni o alkoholu. Oprez je

potreban i kod trudnica, dojilja, djece i rizičnih grupa kao što su osobe koje pate od bolesti jetre ili

padavice.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i BRONCHOSTOP sirup

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uslijed nedostatka podataka i sadržaja alkohola, primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

BRONCHOSTOP sirup sadrži saharozu, alkohol i konzervanse metilparahidroksibenzoat i

propilparahidroksibenzoat

Informacije za dijabetičare: Jedna doza (5 ml) sadrži 1,75 g saharoze, što odgovara približno 0,15

jedinica ugljikohidrata (CE). To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika sa šećernom bolešću.

BRONCHOSTOP sirup sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,

savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Alkohol: Ovaj lijek sadrži približno 285 mg etanola u 5 ml. Sadržaj alkohola po pojedinoj dozi za

odrasle i adolescente od dvanaeste godine odgovara 14,35 ml piva i 5,98 ml vina. Sadržaj alkohola

po pojedinoj dozi za djecu od četiri do dvanaest godina starosti odgovara 7,18 ml piva i 2,99 ml

vina (pogledajte dio „Upozorenja i mjere opreza “).

BRONCHOSTOP sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat.

Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti kao odgoĎene reakcije (pogledajte

dio ”Nemojte uzimati BRONCHOSTOP sirup“).

3.

Kako uzimati BRONCHOSTOP sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti iznad 12 godina starosti:

10 ml svaka 2- 3 sata do 6 puta na dan; sveukupna dnevna doza je najviše 60 ml.

Djeca u dobi od 6 do 12 godina starosti:

5 ml svaka 4 sata do 6 puta na dan; sveukupna dnevna doza je najviše 30 ml.

Djeca mlaĎa od 6 godina:

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 6 godina uslijed nedostatka podataka.

Način primjene:

Za primjenu kroz usta.

Uzimajte BRONCHOSTOP sirup nerazrijeĎen, stavljajući gore navedenu dozu u mjernu čašu koja ima

skalu od 2,5 ml do 20 ml, te progutajte.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Trajanje primjene:

Samoliječenje s BRONCHOSTOP sirupom treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne doĎe do

značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebate se obratiti liječniku, jer može biti prisutna

ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više BRONCHOSTOP sirupa nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom, simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U

ovom slučaju, molimo obavijestite Vašeg liječnika koji će odlučiti o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti BRONCHOSTOP sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Reakcije preosjetljivosti, kao i želučani poremećaji uočeni su u lijekova koji sadrže timijanovu zelen..

Učestalost pojava nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati BRONCHOSTOP SIRUP?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BRONCHOSTOP sirup sadrži?

Djelatne tvari su tekući ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt korijena običnog bijelog sljeza.

5 ml (5,7 g) oralne otopine sadrži:

0,77 g tekućeg ekstrakta iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (1 : 2–

2,5); ekstrakcijsko otapalo: otopina amonijaka 10 % m/m: glicerol 85 % m/m: etanol 90 % V/V: voda

(1 : 20 : 70 109) i

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

0,66 g tekućeg ekstrakta iz Althaeae officinalis L., radix (korijen običnog bijelog sljeza) (1 : 20),

ekstrakcijsko otapalo: voda.

Lijek sadrži 285 mg etanola u 5 ml oralne otopine porijeklom iz ekstrakcijskog otapala.

Drugi sastojci su:

koncentrirani sok maline, askorbatna kiselina, saharoza, metilparahidroksibenzoat (E 218),

propilparahidroksibenzoat (E 216), pročišćena voda.

Kako BRONCHOSTOP sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

BRONCHOSTOP sirup je smeĎecrvena, viskozna otopina, s mirisom i okusom timijanove zeleni i

malina.

150 ml oralne otopine u smeĎoj staklenoj boci s nastavkom za doziranje i politelienskim zatvaračem.

Mjerna čaša sa skalom izmeĎu 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

U lijekovima koji sadrže tinkturu može se pojaviti zamućenje, te može nastati talog ili naslaga na

unutarnjoj strani zatvarača što nema utjecaja na učinkovitost ili kakvoću lijeka.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Beč

Austrija

Logo nositelja odobrenja

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10020 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O