Bronchostop

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bronchostop Sine sirup
 • Doziranje:
 • 0,12 g + 0,83 g/15 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • oralna otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: 15 ml (16,7 g) oralne otopine sadrži: 0,12 g ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (7-13 : 1), ekstrakcijsko otapalo : voda i 0,83 g tekućega ekstrakta iz Althaea officinalis L., radix (korijen običnog bijeloga sljeza) (1 : 12-14), ekstrakcijsko otapalo : voda.
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Kwizda Pharma GmbH, Beč, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bronchostop Sine sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 120 ml otopine u boci, mjerna čaša, u kutiji [HR-H-440011143-01] Urbroj: 381-12-01/14-18-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-440011143
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BRONCHOSTOP SINE sirup

suhi ekstrakt timijanove zeleni, tekući ekstrakt korijena običnog bijeloga sljeza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

pet dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je BRONCHOSTOP SINE sirup i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Kako uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Moguće nuspojave

Kako čuvati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BRONCHOSTOP SINE sirup i za što se koristi?

BRONCHOSTOP

SINE

sirup

tradicionalni

biljni

lijek

koji

primjenjuje

ublažavanje

produktivnog kašlja povezanog s prehladom i ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja,

isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

BRONCHOSTOP SINE sirup namijenjen je za primjenu u djece starije od 4 godine i odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Nemojte uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup

Ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.), ili na

bilo koju biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio 6 (” Sadržaj pakiranja i druge informacije“).

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju vrućice, otežana disanja ili gnojnoga iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 4 godine.

Drugi lijekovi i BRONCHOSTOP SINE sirup

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

Primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje se zbog nedostatka podataka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i

propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti kao

odgoĎene reakcije (pogledajte ”Nemojte uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup “).

3.

Kako uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti u dobi od 12 godina ili stariji:

15 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (90 ml)

dnevno.)

Djeca u dobi od 4 do 12 godina

7,5 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (45 ml)

dnevno.)

Djeca mlaĎa od 4 godine:

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 4 godine jer ne postoji dovoljno podataka.

Način primjene:

Za primjenu kroz usta.

Uzimajte BRONCHOSTOP SINE sirup nerazrijeĎen, stavljajući gore navedenu dozu u mjernu čašu

koja ima skalu od 2,5 ml do 20 ml.

Trajanje primjene:

Samoliječenje BRONCHOSTOP SINE sirupom treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne

doĎe do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebali biste se obratiti liječniku jer može

biti prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više BRONCHOSTOP SINE sirupa nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U

ovome slučaju, molimo obavijestite Vašeg liječnika koji će odlučiti o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti BRONCHOSTOP SINE sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Reakcije preosjetljivosti, kao i želučani poremećaji, uočeni su u lijekova koji sadrže timijanovu zelen.

Učestalost pojave nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti

Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati BRONCHOSTOP SINE sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži?

Djelatne tvari su suhi ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt korijena običnog bijeloga sljeza.

15 ml (16,7 g) oralne otopine sadrži:

0,12 g ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova

zelen) (7-13 : 1), ekstrakcijsko otapalo : voda i

0,83 g tekućega ekstrakta iz Althaea officinalis L., radix (korijen običnog bijeloga sljeza) (1 : 12-14),

ekstrakcijsko otapalo : voda.

Drugi sastojci su:

ksilitol,

metilparahidroksibenzoat,

propilparahidroksibenzoat,

ekstrakt

maline,

aroma

maline,

ksantanska guma, citratna kiselina, hidrat (E 330), maltodekstrin, arapska guma, pročišćena voda.

Kako BRONCHOSTOP SINE sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

BRONCHOSTOP SINE sirup je smeĎecrvena, viskozna otopina s mirisom i okusom timijanove zeleni

i malina. 120 ml oralne otopine u smeĎoj staklenoj boci s nastavkom za doziranje i polietilenskim

zatvaračem.

Mjerna čaša sa skalom izmeĎu 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Beč

Austrija

<logo nositelja odobrenja

>

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10020 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O