Bronchostop

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bronchostop pastile
 • Doziranje:
 • 59,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: 59,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (7-13 : 1), ekstrakcijsko otapalo: voda
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Kwizda Pharma GmbH, Beč, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bronchostop pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-332691940-01]; 40 pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-332691940-02] Urbroj: 381-12-01/14-18-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-332691940
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BRONCHOSTOP pastile

suhi ekstrakt timijanove zeleni

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su BRONCHOSTOP pastile i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP pastile?

Kako uzimati BRONCHOSTOP pastile?

Moguće nuspojave

Kako čuvati BRONCHOSTOP pastile?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su BRONCHOSTOP pastile i za što se koriste?

BRONCHOSTOP pastile su tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje kod produktivnog kašlja

povezanog s prehladom, isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

BRONCHOSTOP pastile namijenjene su za primjenu u djece starije od 6 godina i odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP pastile?

Nemojte uzimati BRONCHOSTOP pastile

Ako ste alergični na timijanovu zelen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.), ili neku

drugu biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio 6 (” Sadržaj pakiranja i druge informacije“).

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju otežanog disanja, vrućice ili gnojnog iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 6 godina.

Drugi lijekovi i BRONCHOSTOP pastile

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uslijed nedostatka podataka, primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje se.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

BRONCHOSTOP pastile sadrže fruktozu i sorbitol.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

Napomena za dijabetičare: 1 pastila odgovara približno 0,1 jedinici ugljikohidrata. To je potrebno

uzeti u obzir kod bolesnika sa šećernom bolešću.

3.

Kako uzimati BRONCHOSTOP pastile?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti iznad 12 godina starosti:

1 - 2 pastile, svaka 3 do 4 sata 4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti do 6 puta na dan. Najviša

dnevna doza je 12 pastila.

Djeca u dobi od 6 do 12 godina:

1 pastila, 3 puta na dan.

Djeca mlaĎa od 6 godina:

Zbog nedostatka podatka i s obzirom na postojanje mogućnosti da se cijela pastila slučajno proguta,

BRONCHOSTOP pastile ne preporučuju se djeci mlaĎoj od 6 godina.

Način primjene:

Za usta i ždrijelo.

Pastile se trebaju polagano otopiti u ustima.

Trajanje primjene:

Samoliječenje s BRONCHOSTOP pastilama treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne doĎe

do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebate se obratiti liječniku, jer može biti

prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više BRONCHOSTOP pastila nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom, simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U

ovom slučaju, molimo obavijestite svojeg liječnika. Ako je potrebno, on/ona može donijeti odluku o

svim potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti BRONCHOSTOP pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Molimo, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako bilo koja od navedenih nuspojava postane

ozbiljna ili ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava koja nije navedena u ovoj uputi.

Reakcije preosjetljivosti kao i želučani poremećaji uočeni su kod lijekova koji sadrže timijanovu

zelen. Učestalost pojave nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti

Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati BRONCHOSTOP pastile?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati blister u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BRONCHOSTOP pastile sadrže?

Jedna Bronchostop pastila sadrži:

Djelatna tvar je: 59,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.,

herba (timijanova zelen); (7–13 : 1), ekstrakcijsko otapalo : voda

Drugi

sastojci

arapska

guma

(E414),

fruktoza,

sorbitol,

tekući,

nekristalizirajući

(E420),

maltodekstrin, citratna kiselina, bezvodna (E330), saharinnatrij (E954), aroma aronije, aroma šumskog

voća, parafin, tekući, vosak, bijeli (E901), pročišćena voda.

Kako BRONCHOSTOP pastile izgledaju i sadržaj pakiranja?

BRONCHOSTOP pastile su šesterokutne, smeĎe pastile voćnog okusa, promjera 18,5–21,5 mm.

BRONCHOSTOP pastile pakirane su u PVC/ PE/ PVDC Alu blister i dostupne su u pakiranju od 20

(2x10) i 40 (4x10) pastila. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Beč

Austrija

Logo nositelja odobrenja

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10020 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O