Braltus

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 10 mikrograma
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak inhalata, tvrda kapsula
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadrži 16 mikrograma tiotropijevog bromida što odgovara 13 mikrograma tiotropija; jedna doza sadrži 10 mikrograma tiotropija po kapsuli
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Laboratorios Liconsa S.A., Azuqueca de Henares, Guadalajara, Španjolska; Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska; Teva Operation

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 15 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutiji [HR-H-818206056-01]; 15 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutiji ("besplatni uzorak - nije za prodaju") [HR-H-818206056-01]; 30 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutiji [HR-H-818206056-02]; 60 kapsula (2 bočice od 30 kapsula) i 2 inhalatora, u kutiji [HR-H-818206056-03]; 90 kapsula (3 bočice od 30 kapsula) i 3 inhalatora, u kutiji [HR-H-818206056-04] Urbroj: 381-12-01/30-16-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-818206056
 • Datum autorizacije:
 • 07-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule

tiotropij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Braltus i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Braltus

3. Kako uzimati Braltus

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Braltus

6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Braltus i za što se koristi

Lijek Braltus sadrţi djelatnu tvar tiotropij. Tiotropij pomaţe bolesnicima s kroničnom opstruktivnom

plućnom bolešću (KOPB) da lakše dišu. KOPB je kronična bolest pluća koja dovodi do nedostatka

zraka i kašlja. Naziv KOPB povezan je s kroničnim bronhitisom i emfizemom. Budući da je KOPB

kronična bolest, potrebno je svakodnevno uzimati ovaj lijek, a ne samo kada imate problema s

disanjem ili druge simptome KOPB-a.

Braltus je bronhodilatator dugog djelovanja koji pomaţe u otvaranju dišnih putova te olakšava protok

zraka u pluća i iz njih. Redovita primjena lijeka Braltus moţe Vam takoĎer pomoći i kod pojave

nedostatka zraka povezanog s ovom bolešću te u svoĎenju utjecaja bolesti na svakodnevni ţivot na

najmanju moguću mjeru. Nadalje, omogućuje Vam da budete dulje aktivni. Svakodnevna primjena

lijeka Braltus takoĎer će Vam pomoći u sprječavanju iznenadnog, kratkotrajnog pogoršanja simptoma

KOPB-a, koje moţe trajati nekoliko dana. Učinak ovog lijeka traje 24 sata te ga je potrebno uzimati

samo jedanput na dan.

Ovaj lijek se ne koristi za hitno simptomatsko liječenje neočekivane pojave stezanja u prsima, kašlja

ili iznenadnih napada nedostatka zraka ili piskanja u plućima. Molimo Vas da kod pojave navedenih

simptoma

koristite

brzodjelujuće

inhalacijske

lijekove,

poput

salbutamola.

Molimo

inhalacijske lijekove za hitno simptomatsko liječenje imate uz sebe cijelo vrijeme.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Braltus

Nemojte uzimati Braltus:

ako ste alergični (preosjetljivi) na tiotropij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

ako ste alergični (preosjetljivi) na atropin ili tvari povezane s atropinom, npr. ipratorpij ili

oksitropij.

ako ste alergični (preosjetljivi) na laktozu ili neke druge šećere.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Braltus:

ako uzimate bilo koji drugi lijek koji sadrţava ipratropij ili oksitropij

ako bolujete od glaukoma uskog kuta, imate problema s prostatom ili teškoće s mokrenjem

ako imate problema s bubrezima

ako ste u posljednjih 6 mjeseci doţivjeli srčani udar (infarkt miokarda) ili bilo kakve nestabilne ili

po ţivot opasne nepravilne otkucaje srca ili teško zatajenje srca u proteklih godinu dana

Braltus se koristi za odrţavanje bronhodilatacije kod kronične opstruktivne plućne bolesti. Ne smije se

primjenjivati u liječenju iznenadnog napada nedostatka zraka ili piskanja u plućima.

Trenutne alergijske reakcije kao što su osip, oticanje, svrbeţ, piskanje u plućima ili nedostatak zraka

mogu se javiti odmah nakon primjene Braltusa. Ako doĎe do toga, molimo odmah se javite liječniku

(vidjeti dio 4).

Lijekovi koji se primjenjuju putem inhalacije poput Braltusa mogu uzrokovati stezanje u prsima,

kašljanje, piskanje u plućima ili nedostatak zraka (bronhospazam) odmah nakon inhalacije. U tom

slučaju, odmah uzmite brzodjelujuće inhalacijske lijekove poput salbutamola. Ako doĎe do navedenih

simptoma, prestanite uzimati Braltus i odmah se javite liječniku.

Pazite da prašak za inhalaciju ne doĎe u dodir s očima jer to moţe izazvati suzenje očiju ili dovesti do

ubrzanog nastanka ili pogoršanja glaukoma uskog kuta. Glaukom uskog kuta je bolest očiju. Bol ili

nelagoda u oku, zamućen vid, pojava svjetlosnih kolobara, tzv. halo-a, ili ţivopisnih slika udruţenih s

crvenilom očiju mogu biti znakovi akutnog nastanka glaukoma uskog kuta. Očni simptomi mogu biti

praćeni glavoboljom, mučninom ili povraćanjem. Kada se pojave znakovi i simptomi glaukoma uskog

kuta, morate prekinuti primjenu ovog lijeka te se odmah obratiti liječniku, po mogućnosti specijalisti

oftalmologu.

Vrsta lijeka u ovom inhalatoru moţe smanjiti normalno izlučivanje sline u ustima, pri čemu moţete

imati osjećaj suhih usta. Pri dugotrajnoj primjeni to moţe biti povezano s razvojem zubnog karijesa.

Stoga, molimo pazite na oralnu higijenu, ispirite usta i redovito perite zube.

U slučaju da ste doţivjeli srčani udar (infarkt miokarda) u posljednjih 6 mjeseci ili neku vrstu

nestabilnih ili po ţivot opasnih nepravilnih otkucaja srca ili teško zatajenje srca u proteklih godinu

dana, obavijestite svojega liječnika. Ovo je vaţno radi odluke je li Braltus ispravan lijek za Vas.

Nemojte uzimati Braltus više od jednom dnevno (vidjeti dio 3).

Djeca i adolescenti

Braltus se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

Drugi lijekovi i Braltus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i neke druge inhalatore i lijekove bez recepta.

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali slične lijekove za

liječenje plućne bolesti, kao što su ipratropij ili oksitropij.

Nisu zabiljeţene specifične nuspojave kada je Braltus primjenjivan zajedno s drugim lijekovima za

liječenje KOPB-a, kao što su inhalacijski lijekovi za ublaţavanje simptoma, npr. salbutamol,

metilksantini, npr. teofilin i/ili oralni i inhalacijski steroidi, npr. prednizolon.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete uzimati ovaj lijek, osim ako

Vam ga Vaš liječnik nije posebno propisao.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pojava omaglice, zamućenog vida ili glavobolje moţe utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i

rada na strojevima.

Braltus sadrži laktozu

Laktoza je vrsta šećera u mlijeku. Ako Vam je liječnik rekao da imate alergiju na neke šećere, obratite

se svom liječniku prije nego što počnete koristiti ovaj inhalator. Laktoza moţe sadrţavati vrlo male

količine mliječnih proteina koji mogu uzrokovati reakcije u ljudi s jakom preosjetljivošću ili alergijom

na mliječne proteine. Kada se lijek uzima u skladu s preporučenom dozom od jedne kapsule jednom

na dan, svaka doza sadrţava do 18 mg laktoze hidrata.

3.

Kako uzimati Braltus

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je inhalacija sadrţaja jedne kapsule jednom dnevno koristeći Zonda inhalator.

Jedna kapsula osigurava potrebnu dnevnu dozu tiotropija (isporučena doza od 10 mikrograma

tiotropija); ne uzimajte više od preporučene doze.

Pokušajte uzimati kapsulu svaki dan u isto vrijeme. To je vaţno jer ovaj lijek djeluje u razdoblju od 24

sata.

Kapsule su namijenjene isključivo za inhalaciju, a ne za primjenu kroz usta.

Kapsule se ne smiju progutati.

Inhalator Zonda, u koji se stavlja Braltus kapsula, buši rupe na kapsuli te Vam omogućava udisanje

praška. Kapsule se smiju inhalirati samo uz korištenje inhalatora Zonda. Nemojte koristiti druge

inhalatore za uzimanje Braltus kapsula.

Pobrinite se da znate kako se pravilno koristiti inhalatorom Zonda. Uputa za rukovanje inhalatorom

Zonda nalazi se na drugoj strani ove upute o lijeku. Ako imate poteškoća u korištenju inhalatora

Zonda, zamolite liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru da Vam pokaţe kako njime ispravo

rukovati.

Ako je potrebno, nastavak za usta inhalatora Zonda moţete nakon uporabe očistiti suhom krpicom ili

maramicom.

Budite sigurni da ne pušete u inhalator Zonda. Prilikom uzimanja Braltusa pazite da prašak ne doĎe u

dodir s očima. Ako imalo praška doĎe u dodir s očima, moţe se pojaviti zamućenje vida, bol u oku i/

ili crvenilo očiju. Odmah je potrebno isprati oči toplom vodom. Nakon toga odmah se obratite

liječniku za daljnji savjet.

Ako osjećate da Vam se disanje pogoršava, o tome morate što je prije moguće obavijestiti svog

liječnika.

Primjena u djece i adolescenata

Braltus se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više Braltusa nego što ste trebali

Ako ste inhalirali sadrţaj više od jedne kapsule Braltusa u danu, morate se odmah obratiti liječniku.

Moţete biti pod većim rizikom od nastajanja nuspojava, kao što su suhoća usta, zatvor, teškoće s

mokrenjem, ubrzani rad srca ili zamućen vid.

Ako ste zaboravili uzeti Braltus

Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga čim se sjetite, ali ne uzimajte dvostruku dozu u isto vrijeme ili

isti dan. Nakon toga sljedeću dozu uzmite drugi dan u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku

dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Braltus

Prije nego što prestanete uzimati Braltus, morate se obratiti svom liječniku ili ljekarniku. Ako

prestanete uzimati Braltus, znakovi i simptomi KOPB-a mogu se pogoršati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave koje uključuju alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje lica ili grla (angioedem)

ili druge reakcije preosjetljivosti (kao što su nagli pad krvnog tlaka ili omaglica) ili povećano piskanje

i nedostatak zraka, mogu se javiti bilo pojedinačno ili u sklopu teške alergijske reakcije (anafilaktička

reakcija) nakon uzimanja ovog lijeka. Ovakve ozbiljne nuspojave su rijetke. Uz to, kao i kod primjene

svih inhalacijskih lijekova, neki bolesnici mogu osjetiti neočekivano stezanje u prsima, kašalj,

piskanje ili nedostatak zraka neposredno nakon inhalacije (bronhospazam).

U slučaju pojave ovih nuspojava, odmah se javite svom liječniku.

Nemojte ponovno početi koristiti Braltus prije nego što posjetite liječnika ili razgovarate s njim. Ako

osjetite piskanje u plućima (pooštreno disanje) ili ostajete bez daha, morate odmah primijeniti

brzodjelujući inhalacijski lijek.

Nuspojave opisane dalje u tekstu javile su se kod osoba koje su uzimale ovaj lijek te su navedene

prema učestalosti.

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

Suhoća usta: obično blaga

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

Vrtoglavica

Glavobolja

Poremećaji okusa

Zamućen vid

Nepravilni otkucaji srca (fibrilacija atrija)

Upala grla (faringitis)

Promuklost (disfonija)

Kašalj

Ţgaravica (gastroezofagealna refluksna bolest)

Zatvor (konstipacija)

Gljivične infekcije usne šupljine i grla (orofaringealna kandidijaza)

Osip

Problemi s mokrenjem (zadrţavanje urina)

Bolno mokrenje (dizurija)

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

Problemi sa spavanjem (nesanica)

ViĎenje svjetlosnih kolobara ili ţivopisnih slika povezanih s crvenilom očiju (glaukom)

Porast izmjerenog očnog tlaka

Nepravilni otkucaji srca (supraventrikularna tahikardija)

Brţi otkucaji srca (tahikardija)

Osjećaj lupanja srca (palpitacije)

Stezanje u prsima, povezano s kašljem, piskanjem u plućima ili nedostatkom zraka odmah nakon

inhalacije (bronhospazam)

Krvarenje iz nosa (epistaksa)

Upala grkljana (laringitis)

Upala sinusa (sinusitis)

Blokada crijeva ili izostanak praţnjenja crijeva (intestinalna opstrukcija, uključujući paralitički

ileus)

Upala desni (gingivitis)

Upala jezika (glositis)

Oteţano gutanje (disfagija)

Upala usta (stomatitis)

Mučnina

Koprivnjača (urtikarija)

Svrbeţ (pruritus)

Infekcije mokraćnih putova

Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Gubitak tjelesne tekućine (dehidracija)

Zubni karijes

Infekcije ili ulceracije koţe

Suhoća koţe

Oticanje zglobova

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava moţete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Braltus

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na bočici iza „Rok

valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Upotrijebite lijek

u roku od 30 dana (bočica s 15 kapsula) ili 60 dana (bočica s 30 kapsula) od otvaranja bočice.

Inhalator Zonda smije se upotrebljavati samo s priloţenom bočicom s kapsulama. Inhalator se ne smije

ponovno upotrebljavati za neku drugu bočicu s kapsulama.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Braltus sadrži

Djelatna tvar je tioptropij. Jedna kapsula sadrţi 13 mikrograma djelatne tvari tiotropij (u obliku

bromida). Tijekom inhalacije, bolesniku se isporučuje iz svake kapsule iz nastavka za usta

inhalatora Zonda, te se inhalira u pluća, 10 mikrograma tiotropija.

Drugi sastojci su laktoza hidrat (sadrţaj kapsule) i hipromeloza (ovojnica kapsule).

Kako Braltus izgleda i sadržaj pakiranja

Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrda kapsula je bezbojna i prozirna tvrda

kapsula koja sadrţi bijeli prašak.

Ovaj je lijek dostupan u bočicama, koje su zatvorene čepom s navojem. Bočice se zajedno s

inhalatorom Zonda pakiraju u kutije. Zonda inhalator ima zeleno tijelo i kapicu s bijelim probodnim

gumbom.

Braltus je dostupan u pakiranjima koji sadrţe 15 ili 30 kapsula i inhalator Zonda te u višestrukim

pakiranjima koja sadrţe ili 60 kapsula (2 pakiranja od 30) i 2 inhalatora Zonda ili 90 kapsula (3

pakiranja od 30) i 3 inhalatora Zonda.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

ProizvoĎač

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo No.7, Polígono Industrial Miralcampo, Azuqueca de Henares,

Guadalajara 19200

Španjolska

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem

2031 GA

Nizozemska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80, Krakow

31-546

Poljska

Actavis Ltd

BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate,

Zejtun, ZTN3000,

Malta

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Austrija – Braltus 10 Mikrogramm pro abgegebener Dosis Kapseln mit Inhalationspulver

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Belgija - Braltus 10 micrograms Inhalatiepoeder in harde capsule/ Poudre pour inhalation en gélule/

Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation

Bugarska - Braltus 10 микрограма на доставена доза прах за инхалация, твърда капсула

Cipar - Braltus 10 μικρογραμμάρια ανά χορηγούμενη δόζη, κόνις για ειζπνοή, καψάκιο, ζκληρό

Češka - Braltus 10 mikrogramů/dávka, prášek k inhalaci ve tvrdých tobolkách

Danska – Braltus

Estonija - Braltus

Finska - Braltus 10 mikrog / vapautunut annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova

Njemačka - Braltus 10 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation

Grčka - Braltus 10 μικρογραμμάρια ανά χορηγούμενη δόζη, κόνις για ειζπνοή, καψάκιο, ζκληρό

MaĎarska - Braltus 10 mikrogramm adagolt inhalációs por kemény kapszulában

Island - Braltus 10 míkrógramm í hverjum skammti, Innöndunarduft, hart hylki

Irska - Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Italija - Braltus 10 mcg per dose erogata polvere per inalazione, capsula rigida

Latvija - Braltus 10 mikrogrami saņemtajā devā, inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Litva - Braltus 10 mikrogramų/dozėje įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Luksemburg - Braltus 10 Mikrogramm pro abgegebener Dosis Kapsel mit Inhalationspulver

Malta - Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Nizozemska - Tiotrus 10 microgram per afgegeven dosis inhalatiepoeder in harde capsules

Norveška - Braltus

Poljska - Braltus

Portugal - Braltus

Rumunjska - Gregal 10 micrograme pulbere de inhalat, capsula

Slovačka - Braltus 10 mikrogramov

Slovenija - Braltus 10 mikrogramov na dovedeni odmerek, prašek za inhaliranje, trde kapsule

Španjolska - Braltus 10 microgramos/dosis liberada polvo para inhalación

Švedska - Braltus

Ujedinjeno Kraljevstvo - Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

__________________________________________________________________________________

Poleđina upute

Upute za uporabu inhalatora Zonda

Poštovani,

inhalator Zonda omogućuje Vam da inhalirate lijek koji se nalazi u Braltus kapsuli koju Vam je

liječnik propisao radi problema s disanjem.

Ne zaboravite paţljivo slijediti liječničke upute za korištenje Braltusa. Inhalator Zonda je posebno

dizajniran za Braltus kapsule: ne smijete ga koristiti za inhalaciju drugih lijekova. Kapsule se smiju

inhalirati samo uz korištenje inhalatora Zonda. Ne smijete upotrebljavati niti jedan drugi inhalator za

primjenu Braltus kapsula. Svaka kapsula sadrţava samo malu količinu praška. Ne otvarajte kapsulu jer

lijek moţda neće djelovati.

Inhalator Zonda se smije koristiti samo s priloţenom bočicom s kapsulama. Nemojte ponovno koristiti

inhalator za neku drugu bočicu s kapsulama. Inhalator Zonda bacite nakon 15 inhalacija (ako ga

koristite s bočicom s 15 kapsula) ili 30 inhalacija (ako ga koristite s bočicom s 30 kapsula).

Zonda

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

1. Zaštitna kapica

2. Nastavak za usta

3. Kućište

4. Probodni gumb

5. Leţište za kapsulu

1. Otvorite zaštitnu kapicu povlačeći je prema gore.

2. Čvrsto drţite kućište inhalatora i otvorite nastavak za usta povlačeći ga prema gore u smjeru

strelice.

3. Izvadite jednu Braltus kapsulu iz bočice neposredno prije primjene i čvrsto zatvorite bočicu. Uloţite

je u leţište za kapsulu u kućištu inhalatora. Kapsulu ne smijete čuvati u inhalatoru Zonda.

4. Kapsulu nikad ne smijete staviti izravno u nastavak za usta.

5. Dobro zatvorite nastavak za usta, sve dok ne čujete klik, a zaštitnu kapicu ostavite otvorenom.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

6. Drţite inhalator tako da je nastavak za usta okrenut prema gore i snaţno, samo jedanput, pritisnite

probodni gumb do kraja te ga zatim otpustite. To će probušiti kapsulu i omogućiti oslobaĎanje lijeka

prilikom udisanja.

7. Potpuno izdahnite zrak. Vaţno je izdahnuti podalje od nastavka za usta. Nikada ne dišite u nastavak

za usta.

8. Stavite nastavak za usta u usta i glavu drţite u uspravnom poloţaju. Nastavak za usta čvrsto

obuhvatite usnicama i udišite sporo i duboko tako da čujete ili osjetite vibracije kapsule unutar kućišta.

Zadrţite dah što je moguće dulje i u isto vrijeme izvadite inhalator iz usta. Nastavite disati normalno.

Ponovite korak 7 i 8 kako biste potpuno ispraznili kapsulu.

9. Nakon uporabe ponovno otvorite nastavak za usta i izvadite praznu kapsulu. Zatvorite nastavak za

usta i zaštitnu kapicu te odloţite Zonda inhalator.

Inhalator Zonda je medicinski proizvod (CE)

ProizvoĎač:

Plastiape S.p.A.

Via 1 Maggio, 8

23875 Osnago LC

Italija

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O