BlokMax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • BlokMax za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija
 • Doziranje:
 • 100 mg/5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • oralna suspenzija
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 ml oralne suspenzije sadrži 100 mg ibuprofena
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija; Terapia S.A., Cluj-Napoca, Rumunjska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • BlokMax za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica sa 100 ml suspenzije, graduirana štrcaljka, u kutiji [HR-H-537072899-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-537072899
 • Datum autorizacije:
 • 24-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BlokMAX za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija

ibuprofen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se simptomi u Vašeg djeteta pogoršaju ili nema

poboljšanja nakon 1 dana (dojenčad od navršenih 3 – 6 mjeseci, teţine veće od 5 kg)

ili nakon 3 dana (djeca u dobi od navršenih 6 mjeseci i starija).

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je BlokMAX za djecu i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX za djecu

Kako uzimati BlokMAX za djecu

Moguće nuspojave

Kako čuvati BlokMAX za djecu

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BlokMAX za djecu i za što se koristi

Ovaj lijek sadrţi ibuprofen. Ibuprofen pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom

nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-ovi) koji ublaţavaju bol, smanjuju oticanje i

sniţavaju temperaturu kad imate vrućicu.

BlokMAX za djecu koristi se u djece u dobi od navršena 3 mjeseca nadalje (teţine veće od 5

kg) za kratkotrajno simptomatsko liječenje:

blage do umjerene boli kao što su glavobolja i zubobolja;

vrućice;

groznice i simptoma prehlade i gripe.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX za djecu

Nemojte davati BlokMAX za djecu djeci koja:

su alergična na ibuprofen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

su ikad imala nedostatak zraka, astmu, curenje nosa, oticanje ili osip nakon uzimanja

acetilsalicilatne kiseline ili drugih sličnih lijekova protiv bolova (NSAIL-ova);

- uzimaju druge NSAIL lijekove protiv bolova ili acetilsalicilatnu kiselinu u dozi većoj od

75mg na dan;

imaju (ili su dva ili više puta imala) čir na ţelucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz ţeluca;

imaju ili su ikad imala krvarenje iz probavnog sustava ili perforaciju (puknuće stijenke)

povezanu s prethodnom primjenom NSAIL-ova;

imaju teško zatajenje jetre, bubrega ili srca;

imaju bolest zbog koje mogu biti skloniji krvarenju;

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

pate od značajne dehidracije (uzrokovane povraćanjem, proljevom ili nedovoljnim

unosom tekućine);

pate od krvarenja u mozgu (cerebrovaskularnog krvarenja) ili drugog aktivnog krvarenja;

su mlaĎa od 3 mjeseca ili imaju tjelesnu teţinu manju od 5 kg.

Ako ste odrasla osoba koja uzima ovaj lijek, ne uzimajte ga u posljednja 3 mjeseca trudnoće.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite BlokMAX za djecu ako Vaše

dijete:

ima ili je imalo astmu ili alergijsku bolest jer se moţe javiti oteţano disanje;

ima problema s bubrezima ili jetrom;

ima ili je ikada imalo visok krvni tlak ili zatajenje srca;

ima ili je ikada imalo poremećaje ţeluca ili crijeva (uključujući ulcerozni kolitis ili

Crohnovu bolest);

ima sistemski eritematozni lupus (SLE) ili miješanu bolest vezivnog tkiva – bolesti koje

zahvaćaju imunosni sustav i uzrokuju bolove u zglobovima, promjene na koţi i

poremećaje drugih organa;

uzima druge NSAIL-ove. Istodobna primjena s drugim NSAIL-ovima, uključujući

selektivne inhibitore ciklooksigenaze 2, povećava rizik od nuspojava (pogledajte dio

"Drugi lijekovi i BlokMAX za djecu" niţe u tekstu) i treba se izbjegavati;

ima poremećaje stvaranja krvnih stanica;

nedavno je imalo veći kirurški zahvat;

ima vodene kozice;

ima uroĎeni poremećaj crvenog krvnog pigmenta hemoglobina (porfiriju).

Ako ste odrasla osoba koja uzima ovaj lijek, obratite svom liječniku ili ljekarniku prije

primjene BlokMAXA za djecu:

ako planirate trudnoću (za više informacija pogledajte "Trudnoća, dojenje i plodnost"

niţe u tekstu);

ako ste u prvih šest mjeseci trudnoće;

ako dojite.

Protuupalni lijekovi / lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago

povećanim rizikom od srčanog udara ili moţdanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u

visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja (1 dan za

dojenčad u dobi od navršenih 3 do 6 mjeseci koja su teţa od 5 kg ili 3 dana za djecu u dobi

od navršenih 6 mjeseci i stariju).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMAX za djecu ako:

imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste

imali srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u

stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moţdanog udara

(uključujući "mini moţdani udar" ili prolazni ishemijski napadaj (TIA));

imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moţdanog

udara u obitelji, ili ako ste pušač.

Vrlo rijetko su uz primjenu NSAIL-ova prijavljeni koţni osipi koji mogu biti opasni po ţivot

(eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

Bolesnici imaju veći rizik od takvih reakcija tijekom prvog mjeseca liječenja. Ako primijetite

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

osip na koţi, ranice na sluznicama ili bilo koje druge znakove alergijskih reakcija, prestanite

uzimati BlokMAX za djecu i obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega u dehidrirane djece, adolescenata i starijih.

Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru ako se primjenjuje najmanja djelotvorna doza

tijekom što kraćeg razdoblja. Starije osobe imaju povećan rizik od nuspojava.

Drugi lijekovi i BlokMAX za djecu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo

uzeti bilo koje druge lijekove.

BlokMAX za djecu moţe utjecati na druge lijekove ili oni mogu utjecati na njega. Na

primjer:

acetilsalicilatna kiselina ili drugi NSAIL-ovi – mogu povećati rizik od čireva ili

krvarenja probavnog sustava;

digoksin (za zatajenje srca) – moţe se pojačati djelovanje digoksina;

glukokortikoidi (lijekovi koji sadrţe kortizon ili tvari slične kortizonu) – mogu povećati

rizik od čireva ili krvarenja probavnog sustava;

acetilsalicilatna kiselina (mala doza – do 75 mg na dan) – učinak razrjeĎivanja krvi moţe

biti smanjen;

lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeĎuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice

acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin) – ibuprofen moţe pojačati djelovanje ovih

lijekova i povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;

selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (lijekovi koji se koriste za depresiju) –

mogu povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;

litij (lijek za manično-depresivni poremećaj i depresiju) – mogu se pojačati učinci litija;

lijekovi koji sniţavaju povišeni krvni tlak (ACE inhibitori poput kaptoprila, beta

blokatori poput atenolola, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan) i lijekovi

za izmokravanje (diuretici) – ibuprofen moţe smanjiti djelovanje ovih lijekova, a rizik za

bubrege moţe biti povećan;

diuretici koji štede kalij – to moţe dovesti do visokih razina kalija u krvi;

metotreksat (lijek za rak i reumatizam) – djelovanje metotreksata se moţe pojačati;

lijekovi za dijabetes (takozvana sulfonilureja);

takrolimus i ciklosporin (imunosupresivni lijekovi) – moţe doći do oštećenja bubrega;

mifepriston (za prekid trudnoće) – djelovanje mifepristona moţe biti smanjeno;

zidovudin (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a) – primjena ibuprofena moţe dovesti do

povećanog rizika od krvarenja u zglobove ili krvarenja koje dovodi do oticanja u HIV

pozitivnih hemofiličara;

kinolonski antibiotici – moţe se povećati rizik od konvulzija;

aminoglikozidni antibiotici;

vorikonazol ili flukonazol – koriste se za liječenje gljivičnih infekcija;

kolestiramin – koristi se za sniţavanje kolesterola;

Ginkgo biloba – biljni lijek koji se često koristi za demenciju.

Liječenje lijekom BlokMAX za djecu moglo bi takoĎer utjecati na neke druge lijekove ili bi

oni mogli utjecati na lijek BlokMAX za djecu. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom prije upotrebe lijeka BlokMAX za djecu zajedno s drugim lijekovima

BlokMAX za djecu s hranom, pićem i alkoholom

Osobama s osjetljivim ţelucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX za djecu s hranom.

Konzumacija alkohola povećava rizik od nuspojava.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek u posljednja 3 mjeseca trudnoće. Izbjegavajte uzimanje ovog

lijeka tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće osim ako Vam liječnik ne preporuči drugačije.

Samo male količine ibuprofena i proizvoda njegove razgradnje prelaze u majčino mlijeko.

Ovaj se lijek moţe primijeniti tijekom dojenja ako se primjenjuje u preporučenoj dozi kroz

najkraće moguće vrijeme.

BlokMAX za djecu pripada skupini lijekova koji mogu štetno djelovati na plodnost u ţena.

Učinak se povlači nakon prestanka uzimanja lijeka. Nije vjerojatno da će BlokMAX za

djecu, ako se uzima povremeno, utjecati na mogućnost začeća, no ipak prije uzimanja ovog

lijeka recite svom liječniku ako imate problema sa začećem.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom kratkotrajne primjene i pri preporučenim dozama ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo

utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako imate nuspojave kao što

su umor, omaglica i smetnje vida, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima.

Konzumacija alkohola povećava rizik od ovih nuspojava.

BlokMAX za djecu sadrži 1,5 g sorbitola u 5 ml. Ako Vam je Vaš liječnik rekao da ne

podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Doze veće od

600 mg mogu imati blago laksativno djelovanje. Kalorijska vrijednost sorbitola je 2,6 kcal/g.

BlokMAX za djecu sadrži aspartam koji je izvor fenilalanina. Moţe biti štetan za osobe s

fenilketonurijom.

BlokMAX za djecu sadrži 0,884 mmol (ili 20,34 mg) natrija u najvećoj jednokratnoj dozi

(10 ml). To treba uzeti u obzir u bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

3.

Kako uzimati BlokMAX za djecu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osobama s osjetljivim ţelucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX za djecu s hranom.

Doze treba davati svakih 6 – 8 sati. Razdoblje izmeĎu doza treba biti najmanje 4 sata. Koliko

će biti vremensko razdoblje izmeĎu doza, treba odlučiti na temelju simptomima. Najveća

dnevna doza se ne smije prekoračiti.

Doze su:

Dob (tjelesna težina)

Učestalost primjene

Pojedinačna

doza

Najveća dnevna

doza

3 – 6 mjeseci

(5 – 7,6 kg)

3 puta na dan

50 mg (2,5 ml)

150 mg (7,5 ml)

6 – 12 mjeseci

(7,7 – 9 kg)

3 do 4 puta na dan

50 mg (2,5 ml)

150 – 200 mg (7,5 –

10 ml)

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

1 – 3 godine

(10 – 15 kg)

3 puta na dan

100 mg (5 ml)

300 mg (15 ml)

4 – 6 godina

(16 – 20 kg)

3 puta na dan

150 mg (7,5 ml)

450 mg (22,5 ml)

7 – 9 godina

(21 – 29 kg)

3 puta na dan

200 mg (10 ml)

600 mg (30 ml)

10 – 12 godina

(30 – 40 kg)

4 puta na dan

200 mg (10 ml)

800 mg (40 ml)

U pakiranju se nalazi plastična štrcaljka za doziranje od 5 ml koju treba koristiti za primjenu

lijeka.

Upute za uporabu štrcaljke za doziranje:

1. Prije svake uporabe dobro protresite bočicu.

2. Odvijte čep s bočice.

3. Skinite poklopac sa štrcaljke.

4. Dok bočica stoji na čvrstoj, ravnoj površini, stavite štrcaljku u bočicu.

5. Polako vucite klip štrcaljke prema gore do oznake na štrcaljki koja odgovara potrebnoj

količini lijeka u mililitrima (ml) prema tablici za doziranje.

6. Izvadite štrcaljku iz bočica.

7. Pobrinite se da Vam dijete bude poduprto u uspravnom poloţaju.

8. Stavite vrh štrcaljke u djetetova usta i polako pritišćite klip kako bi polako ispustili lijek.

9. Pričekajte par trenutaka da dijete proguta lijek.

10. Ponovite korake 4 – 9 na isti način, sve dok ne date cijelu dozu.

11. Nakon primjene vratite čep na bočicu. Štrcaljku operite toplom vodom i ostavite je da se

osuši.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu. Trebate davati najmanju dozu koja

je potrebna za ublaţavanje djetetovih simptoma te ju davati kroz najkraće potrebno vrijeme.

Za dojenčad u dobi 3 – 6 mjeseci treba potraţiti liječnički savjet ako simptomi traju 24 sata

ili se pogoršaju.

Za djecu od navršenih 6 mjeseci nadalje treba se obratiti liječniku ako je primjena lijeka

potrebna tijekom 3 dana ili se simptomi pogoršaju.

Ako uzmete više lijeka BlokMAX za djecu nego što ste trebali

Moţete osjetiti mučninu, bol u trbuhu ili glavobolju, povraćanje, proljev, zvonjenje u ušima,

omaglicu, povraćanje krvi ili krv u stolici. Teţe trovanje moţe dovesti do omamljenosti,

uzbuĎenja, dezorijentacije, niskog krvnog tlaka, smanjenog disanja (depresije disanja), plave

obojenosti koţe i sluznica (cijanoze), gubitka svijesti, kome, konvulzija, grčeva u djece i

pojačane sklonosti krvarenju. U astmatičara moţe doći do pogoršanja astme.

U slučaju predoziranja trebate traţiti hitan liječnički savjet.

Ako ste zaboravili uzeti BlokMAX za djecu

Ako zaboravite dozu, dajte sljedeću dozu kada je potrebno, pod uvjetom da je posljednja

doza uzeta prije najmanje 4 sata.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Nemojte dati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod

svakoga.

Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru uzimanjem najmanje doze kroz najkraće

vrijeme potrebno za olakšanje simptoma. Starije osobe koje koriste ovaj lijek imaju povećan

rizik od razvoja problema povezanih s nuspojavama.

Lijekovi kao što je BlokMAX za djecu mogu biti povezani s malo povećanim rizikom od

srčanog udara ("infarkta miokarda") ili moţdanog udara.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako uzimate acetilsalicilatnu kiselinu u dozama većim od 75 mg

na dan. Ako uzimate male doze acetilsalicilatne kiseline (do 75 mg na dan) razgovarajte sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka BlokMAX za djecu.

Prestanite uzimati lijek i odmah se obratite svom liječniku ili otiĎite na odjel hitne

pomoći najbliže bolnice ako se javi bilo što od sljedećeg:

znakovi vrlo rijetke (može se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba), ali ozbiljne

alergijske reakcije kao što su oticanje lica, jezika ili grla, oteţano disanje, ubrzano

kucanje srca, pad krvnog tlaka koji vodi do šoka. To se moţe dogoditi čak i pri prvoj

primjeni ovog lijeka;

napadaji astme (moguće s padom krvnog tlaka), pogoršanje astme, neobjašnjivo

zviţdanje u plućima ili nedostatak zraka;

teške vrlo rijetke kožne reakcije (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) kao što

su osipi koji prekrivaju cijelo tijelo, ljuštenje koţe, nastajanje plikova ili perutanje koţe

(npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza);

poremećaji stvaranja krvnih stanica (agranulocitoza, sa simptomima kao što su

vrućica, grlobolja, površinske ranice u ustima, simptomima sličnim kao u gripe, teški

umor, krvarenja po koţi i iz nosa). Vaš će Vam liječnik trebati provjeriti broj krvnih

stanica u krvi.

PRESTANITE UZIMATI lijek i potražite hitnu medicinsku pomoć ako bilo kada

tijekom liječenja primijetite sljedeće:

tragovi krvi u stolici;

crnu katranastu stolicu;

povraćanje bilo kakve krvi ili tamnog sadrţaja koji izgleda kao talog kave.

PRESTANITE UZIMATI lijek i obratite se svom liječniku ako primijetite:

Često (moţe se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Ţgaravicu, bol u trbuhu, oteţanu probavu

Manje često (moţe se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Zamagljen vid ili neki drugi problemi s očima

Reakcije preosjetljivosti kao što su koprivnjača, osip na koţi, svrbeţ, napadaji astme

(ponekad uz nizak krvni tlak)

Osjetljivost na svjetlost

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Rijetko (moţe se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

Slabljenje vida

Vrlo rijetko (moţe se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Iznenadno nakupljanje tekućine u plućima uz oteţano disanje, visok krvni tlak, zadrţavanje

vode i dobivanja na teţini

Recite svom liječniku ako osjetite bilo koju od niţe navedenih nuspojava:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Poremećaji u probavnom sustavu kao što su proljev, mučnina, povraćanje, vjetrovi,

zatvor

Glavobolja, pospanost, omaglica, nemir, nesanica, razdraţljivost, vrtoglavica

Mikroskopska krvarenja iz crijeva što moţe dovesti do anemije

Umor

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Čir u probavnom sustavu s perforacijom ili bez nje

Komplikacije divertikula u debelom crijevu (perforacija ili fistula)

Čirevi u ustima i upala

Upala sluznice ţeluca

Curenje nosa

Oteţano disanje (bronhospazam)

Tjeskoba

Bockanje i trnjenje

Poteškoće sa sluhom

Astma

Akutna upala jetre, ţućkasta obojenost koţe ili bjeloočnica, oštećenje funkcije jetre

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

Depresija, smetenost, halucinacije

Sindrom sličan lupusu

Oštećenje jetre

Edem

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Neugodan osjećaj lupanja srca, zatajenje srca, srčani udar ili visoki krvni tlak

Zvonjenje ili zujanje u ušima

Upala jednjaka ili gušterače

Suţenje crijeva

Zatajenje jetre

Upala moţdane ovojnice (bez bakterijske infekcije)

Oštećenje tkiva bubrega

Problemi s bubrezima uključujući upalu bubrega i zatajenje bubrega

Gubitak kose

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Pogoršanje čireva u debelom crijevu i Crohnove bolesti (bolest crijeva)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati BlokMAX za djecu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon prvog otvaranja suspenzija se moţe čuvati 3 mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici

iza oznake “Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju

okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BlokMAX za djecu sadrži

Djelatna tvar je ibuprofen.

5 ml oralne suspenzije sadrţi 100 mg ibuprofena.

Drugi sastojci su:

glicerol; tekući nekristalizirajući 70 % sorbitol (E420); ksantanska guma; mikrokristalična

celuloza i karmelozanatrij, polisorbat 80, dinatrijev edetat, saharinnatrij, citratna kiselina

hidrat; natrijev citrat dihidrat, natrijev benzoat (E211); 30 % emulzija simetikona; natrijev

klorid; pročišćena voda.

Aroma marelice sadrži: propilenglikol; aromu; prirodnu aromu; ulje naranče; ulje limuna.

Aroma za prikrivanje okusa sadrži: krumpirov maltodekstrin, sastavnice arome, aspartam

(E951), acesulfamkalij (E950).

Kako BlokMAX za djecu izgleda i sadržaj pakiranja

BlokMAX za djecu je skoro bijela do smećkasta homogena suspenzija s mirisom marelice.

100 ml oralne suspenzije pakirano je u bočicu od 125 ml od smeĎeg neutralnog stakla s

polipropilenskim zatvaračem s navojem s polietilenskim pokrovom ili alternativno s

polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu i prstenom koji otkriva neovlašteno

rukovanje.

Kartonska kutija sadrţi jednu (1) bočicu, jednu plastičnu graduiranu oralnu štrcaljku za

doziranje od 5 ml i uputu o lijeku. Plastična oralna štrcaljka za doziranje od 5 ml graduirana

je na 2,5 ml i 5 ml za mjerenje doza.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Tel: +386 1 300 42 90

Fax: +386 1 300 42 91

e-mail: info@alkaloid.si

ProizvoĎač:

Alkaloid – INT d.o.o.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

TERAPIA S.A., 124 Fabricii Street

Cluj-Napoca, 400632

Rumunjska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 920

Fax: +385 1 6311 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP)

pod sljedećim nazivima:

Velika Britanija

IBUPROFEN 100 mg/5 ml oral suspension

Bugarska

BlokMAX for kids 100 mg/5 ml oral suspension

Češka

Ibuprofen Dr.Max 100 mg/5 ml perorální suspenze

Španjolska

BYNER 20 mg/ml suspensión oral

MaĎarska

Dolowill Baby 100 mg/ 5 ml belsőleges szuszpenzió

Hrvatska

BlokMAX za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija

Poljska

Babyfen

Rumunjska

PADUDEN, cu a romă de caise 20 mg/ml suspensie orală

Slovenija

IBUPROFEN Alkaloid-INT 20 mg/ml peroralna suspenzija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O