BlokMax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • BlokMax Lady 200 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 200 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg ibuprofena (što odgovara 342 mg ibuprofen-DL-lizina)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • BlokMax Lady 200 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-856069056-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-856069056
 • Datum autorizacije:
 • 20-07-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

BlokMax LADY

200

mg filmom obložene tablete

ibuprofen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je BlokMax LADY i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMax LADY?

Kako uzimati BlokMax LADY?

Moguće nuspojave

Kako čuvati BlokMax LADY?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je BlokMax LADY i za što se koristi?

BlokMax LADY sadrži djelatnu tvar ibuprofen (u obliku ibuprofen-DL-lizina), koji pripada grupi

lijekova poznatih kao nesteroidni protuupalni lijekovi.

BlokMax LADY koristi se za ublažavanje menstrualnih bolova u odraslih žena i adolescentica starijih

od 12 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMax LADY?

Nemojte uzimati BlokMax LADY:

ako ste alergični na ibuprofen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako ste ranije imali alergijsku reakciju uslijed primjene ibuprofena, acetilsalicilatne kiseline i

drugih sličnih lijekova (nesteroidnih protuupalnih lijekova-NSAIL). Znakovi mogu biti alergijski

osip, crvenilo ili svrbež, curenje iz nosa, oticanje lica ili usana, otežano disanje, pogoršanje stanja

astme;

ako ste imali ili imate čir na želucu ili krvarenje u probavnom sustavu (dvije ili više epizoda);

ako ste ikada imali krvarenje ili perforaciju (puknuće stijenke) u probavnom sustavu prilikom

uzimanja NSAIL;

ako imate teških problema s jetrom ili bubrezima;

ako imate teško zatajenje srca ili koronarnu bolest srca;

ako imate krvarenje u mozgu ili bilo koje drugo aktivno krvarenje;

ako imate bolest zbog koje imate povećanu sklonost krvarenju;

ako ste vrlo dehidrirani – to može biti zbog bolesti, proljeva ili ne pijete dovoljno tekućine;

ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće (vidjeti dio Trudnoća,

dojenje i plodnost).

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Ne uzimajte BlokMax LADY ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,

posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMax LADY:

ako imate bronhalnu astmu ili alergijske bolesti, alergijske reakcije na druge lijekove, peludnu

groznicu, polipe u nosu ili probleme s disanjem;

ako imate problema s radom bubrega, jetre ili srca;

ako već uzimate nesteroidne protuupalne lijekove;

ako ste ikada imali povišen krvni tlak ili srčanu slabost, posavjetujte se s liječnikom prije

primjene ovog lijeka (vidjeti niže u tekstu, dio Srčani i moždani udar);

ako patite od bolesti vezivnog tkiva (npr. sistemskog eritematoznog lupusa (SLE));

ako imate problema s krvarenjem ili zgrušavanjem krvi;

ako ste nedavno imali veću operaciju;

ako ste starija osoba;

ako ste ranije imali problema sa želucem ili crijevima (ulcerozni kolitis ili Crohnovu bolest);

ako primate redovnu terapiju koju Vam je propisao liječnik (vidjeti dio Drugi lijekovi i BlokMax

LADY);

ako imate vodene kozice ili varicele;

ako ste dehidrirani;

ko ste trudni (prvih šest mjeseci trudnoće) ili ako planirate trudnoću (vidjeti dio Trudnoća,

dojenje i plodnost).

Srčani i moždani udar

Protuupalni lijekovi / lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim

rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMax LADY ako:

imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani

udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili

začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući "mini moždani udar" ili

prolazni ishemijski napadaj);

imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u

obitelji, ili ako ste pušač.

Uobičajena primjena (nekoliko vrsta) analgetika (lijekova protiv bolova) može dovesti do ozbiljnih

trajnih poteškoća s bubrezima. Ovaj rizik može biti povećan kod fizičkog naprezanja povezanog s

gubitkom soli i dehidracijom. Takvu primjenu lijekova stoga se mora izbjegavati.

Kod primjene lijekova protiv bolova kroz dulji period može se pojaviti glavobolja koja se ne smije

liječiti povišenim dozama ovih lijekova.

Djeca i adolescenti

Postoji rizik od oštećenja bubrega u dehidrirane djece i adolescenata.

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i BlokMax LADY

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Posebice recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od niže navedenih lijekova.

BlokMax LADY može utjecati na druge lijekove ili na njega mogu utjecati drugi lijekovi. Primjerice:

acetilsalicilatna kiselina; nemojte koristiti ibuprofen ako uzimate više od 75 mg acetilsalicilatne

kiseline jer to može povećati rizik od čireva i krvarenja u probavnom sustavu. Ako uzimate

acetilsalicilatnu kiselinu u niskoj dozi zbog kardiovaskularne prevencije (do 75 mg dnevno)

prethodno se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom jer ibuprofen može smanjiti njezin učinak

na razrjeđivanje krvi;

drugi nesteroidni protuupalni lijekovi protiv bolova uključujući selektivne inhibitore

ciklooksigenaze 2, te druge lijekove koji sadrže ibuprofen, jer to može povećati rizik od čireva i

krvarenja u probavnom sustavu;

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

kortikosteroidi (npr. prednizolon), jer mogu povećati rizik od čireva ili krvarenja u probavnom

sustavu;

lijekovi koji snižavaju visoki krvni tlak (ACE-inhibitori poput kaptoprila, beta-blokatori poput

atenolola, antagonisti receptora angiotenzina-II kao što je losartan), te diuretici jer nesteroidni

protuupalni lijekovi mogu smanjiti učinak ovih lijekova te može doći do povećanja rizika od

oštećenja bubrega;

lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeđuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice,

aspirin/acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin). Lijekovi koji utječu na zgrušavanje krvi

(npr. acetilsalicilatna kiselina ili tiklopidin) mogu povećati rizik od krvarenja iz probavnog

sustava. Ibuprofen može pojačati učinak lijekova za razrjeđivanje krvi (kao što je varfarin);

selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI- lijekovi koji se koriste u terapiji

depresije) jer mogu povećati rizik od krvarenja iz probavnog sustava;

diuretici koji štede kalij, jer istodobno uzimanje s ibuprofenom može dovesti do hiperkalemije;

lijekovi koji se koriste u terapiji srčane slabosti, iz grupe kardiotoničkih glikozida (npr. digoksin)

jer njihov učinak može biti pojačan;

litij (lijek za liječenje depresije) jer njegovo djelovanje može biti pojačano;

fenitoin (za liječenje epilepsije) budući da se može pojačati učinak fenitoina;

metotreksat (lijek koji se koristi u terapiji karcinoma ili reumatizma) jer ibuprofen može utjecati

na pojačavanje njegovog djelovanja;

ciklosporin ili takrolimus (lijek za smanjenje imunološke reakcije) jer postoje dokazi o

povećanom riziku od pojave bubrežnog oštećenja;

kinolonski antibiotici za liječenje infekcija (kao što je ciprofloksacin) - budući da je povećan rizik

od pojave konvulzija;

aminoglikozidi (vrsta antibiotika) jer postoje dokazi o povećanom riziku od pojave bubrežne

toksičnosti;

probenecid i sulfinpirazon (lijekovi za giht) jer mogu utjecati na pojačavanje djelovanja

ibuprofena;

oralni hipoglikemici (za liječenje šećerne bolesti) jer može doći do pojačavanja njihovog

djelovanja;

zidovudin (lijek za HIV) jer postoje dokazi o povećanom riziku od krvarenja u zglobovima ili

krvarenja koje dovodi do oticanja u bolesnika s HIV-om i hemofilijom koji istovremeno uzimaju

zidovudin i ibuprofen;

kolestiramin koji se koristi za snižavanje razina kolesterola budući da apsorpcija ibuprofena može

biti smanjena;

mifepriston koji se koristi za medicinski prekid trudnoće budući da može doći do smanjenog

učinka mifepristona;

ginko biloba, biljni lijek koji se često koristi za demenciju; postoji mogućnost da lakše dođe do

krvarenja ako ga uzimate s ibuprofenom;

vorikonazol ili flukonazol koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija budući da je povećan

rizik od povećanja koncentracija ibuprofena u krvi.

Liječenje lijekom BlokMax LADY moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli

utjecati na lijek BlokMax LADY. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe

lijeka BlokMax LADY zajedno s drugim lijekovima.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni odnosi li se na Vas), posavjetujte se

sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnete uzimati ibuprofen.

BlokMax LADY s hranom, pićem i alkoholom

BlokMax LADY tablete najbolje je uzeti s hranom ili mlijekom kako ne bi došlo do iritacije želuca.

Tijekom uporabe lijeka izbjegavajte alkoholna pića jer je veća vjerojatnost nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lijek je namijenjen za ublažavanje menstrualnih bolova.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom posljednjeg tromjesečja BlokMax LADY ne smijete uzimati.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

BlokMax LADY pripada skupini lijekova koji imaju blagi utjecaj na ovulaciju te može doći do

prolaznog smanjenja plodnosti kod žena koje prestaje nakon prekida primjene lijeka. Stoga, ukoliko

imate problema sa začećem, obavijestite svog liječnika prije primjene ovoga lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu, omamljenost, umor i smetnje vida. Te su nuspojave izraženije

ako se uz lijek istovremeno konzumira alkohol. U slučaju pojave navedenih nuspojava, nemojte

upravljati vozilima ili koristiti bilo koje alate i raditi na strojevima. Također nemojte obavljati poslove

koji zahtijevaju potpunu pozornost.

BlokMax LADY tablete sadrže boje Sunset yellow FCF aluminium lake (E110) i Ponceau 4R

aluminium lake (E124)

koje mogu uzrokovati alergijske reakcije.

BlokMax LADY tablete sadrže glukozu

. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,

savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

BlokMax LADY tablete sadrže sojin lecitin

. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati

ovaj lijek.

3.

Kako uzimati BlokMax LADY?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasle žene i adolescentice starije od 12 godina

Preporučena pojedinačna doza: 1-2 tablete.

Najkraći razmak između dvije primjene lijeka: 4-6 sati.

Najveća ukupna dnevna doza (za period od 24 sata) ne smije biti veća od 6 tableta (1200 mg

ibuprofena).

Lijek trebate uzimati u najmanjoj učinkovitoj dozi kroz najkraće moguće vrijeme

potrebno za ublažavanje simptoma.

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Bolesnici s gastričnim tegobama trebali bi uzimati tablete uz hranu.

Nemojte uzimati ovaj lijek dulje od 3 dana bez savjeta liječnika.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Tablete BlokMax LADY imaju urez na jednoj strani. Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti

tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.

Ako uzmete više BlokMax LADY nego što ste trebali

Ako ste uzeli više od preporučene doze, odmah zatražite medicinsku pomoć. Ponesite kutiju lijeka sa

sobom.

Znakovi predoziranja mogu uključivati mučninu, bol u trbuhu, povraćanje i/ili proljev (uz moguću

pojavu krvi u povraćenom sadržaju i/ili stolici), glavobolju, zvonjenje u ušima, smetenost i trzanje

očiju. Pri visokim dozama može doći do gubitka svijesti, napadaja (većinom kod djece), osjećaja

slabosti i omaglice, krvi u urinu, osjećaja zimice i problema s disanjem.

Ako ste zaboravili uzeti BlokMax LADY

Ovaj se lijek može uzimati po potrebi,

ovisno o poboljšanju simptoma. Ne uzimajte odjednom veću

dozu od najveće pojedinačne doze (2 tablete).

slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka,obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati ovaj lijek i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koju od

sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:

krv u stolici;

crna stolica;

povraćanje krvi ili crnih komadića koji izgledaju kao zrnca mljevene kave;

oticanje lica, jezika i grla;

poteškoće s gutanjem ili disanjem;

koprivnjača.

Prestanite uzimati ovaj lijek i recite svom liječniku ako primijetite nešto od sljedećeg:

loša probava ili žgaravica;

bol u trbuhu ili ostali neuobičajeni simptomi u trbuhu.

U nastavku su navedene ostale nuspojave koje se mogu pojaviti tijekom liječenja ibuprofenom,

razvrstane prema učestalosti pojavljivanja.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

omaglica ili umor;

gubitak teka, proljev, mučnina, povraćanje, vjetrovi, zatvor.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

nesanica;

tjeskoba;

osjećaj trnjenja;

jaka pospanost;

osip, svrbež;

osjetljivost kože na svjetlo;

poremećaji vida, problemi sa sluhom;

upala jetre, žutilo kože ili očiju;

kihanje, začepljen nos, curenje ili svrbež nosa (rinitis);

čir na želucu ili dvanaesniku, puknuće stijenke u probavnom sustavu, upala stijenke želuca;

male modrice na koži ili u unutrašnjosti usta, nosa ili ušiju;

poteškoće u disanju, piskanje ili kašljanje, astma ili pogoršanje astme;

glavobolja – ako se pojavi dok uzimate ovaj lijek, važno je ne uzeti nijedan drugi lijek za

ublažavanje ove boli.

Rijetko(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

gubitak vida;

smanjena funkcija jetre;

zujanje u ušima (tinitus);

vrtoglavica;

osjećaj deprimiranosti ili smetenost;

zadržavanje tekućine (edem).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

zatajenje jetre;

smanjena funkcija bubrega;

upala gušterače;

infekcija mozga koja se zove „nebakterijski meningitis“;

promjene u krvnoj slici – prvi znakovi su: visoka temperatura, upala grla, oštećenje sluznice

usne šupljine, simptomi slični gripi, osjećaj teškog umora, krvarenje iz nosa i kože;

problemi s kožom (koji također mogu zahvatiti unutrašnjost usta, nosa ili ušiju) kao što su

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili multiformni eritem.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

produljeno vrijeme krvarenja;

ulcerozni kolitis ili Crohnova bolest.

Sljedeće nuspojave su također zabilježene s ostalim NSAIL-ovima:

visok krvni tlak ili zatajenje srca;

pogoršanje vrijedova u debelom crijevu i Crohnove bolesti (bolest crijeva).

Lijekovi kao što je BlokMax LADY mogu biti povezani s malim povećanjem rizika od srčanog udara

(infarkta) ili moždanog udara.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati BlokMax LADY?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BlokMax LADY sadrži?

Djelatna tvar je ibuprofen.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg ibuprofena (što odgovara 342 mg ibuprofen-DL-lizina).

Drugi sastojci su:

Jezgra:

silicirana mikrokristalična celuloza; kopovidon; umrežena karmelozanatrij; bezvodni koloidni

silicijev dioksid; magnezijev stearat; talk.

Film ovojnica:

Opadry II 57U34579 pink: hipromeloza; polidekstroza; talk; maltodekstrin; trigliceridi, srednje duljine

lanca; titanijev dioksid (E171); boja Ponceau 4R aluminium lake (E124); boja Sunset yellow FCF

aluminium lake (E110); boja Indigo carmine aluminium lake (E132) i

Opadry fx 62W28547 silver: natrijeva karboksimetilceluloza; maltodekstrin; glukoza; mica perlescirajući

pigment (mica/titanijev dioksid) (E555/E171); sojin lecitin.

Kako BlokMax LADY izgleda i sadržaj pakiranja?

BlokMax LADY su pastelno ružičaste, sjajne, duguljaste, bikonveksne filmom obložene tablete s

urezom na jednoj strani. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne

da bi se podijelila na jednake doze.

10 (1x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji

.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Tel: +385 1 63 11 920

Fax: +385 1 63 11 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Proizvođač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2016

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O