BlokMax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • BlokMax forte 400 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 400 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 400 mg ibuprofena
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • BlokMax forte 400 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-588123515-01]; 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-588123515-02] Urbroj: 381-12-01/30-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-588123515
 • Datum autorizacije:
 • 24-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BlokMAX forte 400 mg filmom obložene tablete

ibuprofen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana (za

adolescente).

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana u

slučaju vrućice te nakon 5 dana liječenja boli (za odrasle).

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je BlokMAX forte i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX forte

Kako uzimati BlokMAX forte

Moguće nuspojave

Kako čuvati BlokMAX forte

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BlokMAX forte i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži ibuprofen. Ibuprofen pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom nesteroidni

protuupalni lijekovi (NSAIL-ovi) koji ublažavaju bol, smanjuju oticanje i snižavaju temperaturu kad

imate vrućicu.

BlokMAX forte se primjenjuje za kratkotrajno simptomatsko liječenje:

blagih do umjerenih bolova (glavobolje, zubobolje, menstrualnih bolova, bolova u mišićima i

leđima);

vrućice;

groznice i simptoma prehlade i gripe.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX forte

Nemojte uzimati BlokMAX forte:

ako ste alergični na ibuprofen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako ste ikad imali nedostatak zraka, astmu, curenje nosa, oticanje ili osip nakon uzimanja

acetilsalicilatne kiseline ili drugih sličnih lijekova protiv bolova (NSAIL-ova);

- ako uzimate druge NSAIL lijekove protiv bolova ili acetilsalicilatnu kiselinu u dozi većoj od 75 mg

na dan;

ako imate (ili ste dva ili više puta imali) čir na želucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz želuca;

ako imate ili ste ikad imali krvarenje iz probavnog sustava ili perforaciju (puknuće stijenke) povezanu

s prethodnom primjenom NSAIL-ova;

ako imate teško zatajenje jetre, bubrega ili srca;

ako imate bolest zbog koje možete biti skloniji krvarenju;

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

ako patite od značajne dehidracije (uzrokovane povraćanjem, proljevom ili nedovoljnim unosom

tekućine);

ako patite od krvarenja u mozgu (cerebrovaskularnog krvarenja) ili drugog aktivnog krvarenja;

ako ste mlađi od 12 godina;

ako ste u posljednja 3 mjeseca trudnoće.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMAX forte:

ako imate ili ste imali astmu ili alergijsku bolest jer se može javiti otežano disanje;

ako imate problema s bubrezima ili jetrom;

ako imate ili ste ikada imali visok krvni tlak ili zatajenje srca;

ako imate ili ste ikada imali poremećaje želuca ili crijeva (uključujući ulcerozni kolitis ili Crohnovu

bolest);

ako imate sistemski eritematozni lupus (SLE) ili miješanu bolest vezivnog tkiva – bolesti koje

zahvaćaju imunosni sustav i uzrokuju bolove u zglobovima, promjene na koži i poremećaje drugih

organa;

ako uzimate druge NSAIL-ove. Istodobna primjena s drugim NSAIL-ovima, uključujući selektivne

inhibitore ciklooksigenaze 2, povećava rizik od nuspojava (pogledajte dio "Drugi lijekovi i BlokMAX

forte" niže u tekstu) i treba se izbjegavati;

imate poremećaje stvaranja krvnih stanica;

ako ste nedavno imali veći kirurški zahvat;

ako imate vodene kozice;

ako imate urođeni poremećaj crvenog krvnog pigmenta hemoglobina (porfiriju);

ako planirate trudnoću (za više informacija pogledajte "Trudnoća, dojenje i plodnost" niže u tekstu);

ako ste u prvih šest mjeseci trudnoće;

ako dojite.

Protuupalni lijekovi / lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim

rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja (3 dana za adolescente, a u odraslih 3 dana u

slučaju vrućice ili 5 dana kod liječenja boli).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMAX forte ako:

imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani

udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog

uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući "mini moždani

udar" ili prolazni ishemijski napadaj (TIA));

imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u

obitelji, ili ako ste pušač.

Vrlo rijetko su uz primjenu NSAIL-ova prijavljeni kožni osipi koji mogu biti opasni po život

(eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza). Bolesnici imaju

veći rizik od takvih reakcija tijekom prvog mjeseca liječenja. Ako primijetite osip na koži, ranice na

sluznicama ili bilo koje druge znakove alergijskih reakcija, prestanite uzimati BlokMAX forte i obratite

se svom liječniku ili ljekarniku.

Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega u dehidrirane djece, adolescenata i starijih osoba.

Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru ako se primjenjuje najmanja djelotvorna doza tijekom što

kraćeg razdoblja. Starije osobe imaju povećan rizik od nuspojava.

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i BlokMAX forte

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

BlokMAX forte može utjecati na druge lijekove ili oni mogu utjecati na njega. Na primjer:

acetilsalicilatna kiselina ili drugi NSAIL-ovi – mogu povećati rizik od čireva ili krvarenja probavnog

sustava;

digoksin (za zatajenje srca) – može se pojačati djelovanje digoksina;

glukokortikoidi (lijekovi koji sadrže kortizon ili tvari slične kortizonu) – mogu povećati rizik od

čireva ili krvarenja probavnog sustava;

acetilsalicilatna kiselina (mala doza – do 75 mg na dan) – učinak razrjeđivanja krvi može biti

smanjen;

lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeđuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice

acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin) – ibuprofen može pojačati djelovanje ovih lijekova i

povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;

selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (lijekovi koji se koriste za depresiju) – mogu

povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;

litij (lijek za manično-depresivni poremećaj i depresiju) – mogu se pojačati učinci litija;

lijekovi koji snižavaju visoki krvni tlak (ACE inhibitori poput kaptoprila, beta blokatora poput

atenolola, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan) i lijekovi za izmokravanje

(diuretici) –ibuprofen može smanjiti djelovanje ovih lijekova, a rizik za bubrege može biti povećan;

diuretici koji štede kalij – to može dovesti do visokih razina kalija u krvi;

metotreksat (lijek za rak i reumatizam) – djelovanje metotreksata se može pojačati;

lijekovi za dijabetes (takozvana sulfonilureja);

takrolimus i ciklosporin (imunosupresivni lijekovi) – može doći do oštećenja bubrega;

mifepriston (za prekid trudnoće) – djelovanje mifepristona može biti smanjeno;

zidovudin (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a) – primjena ibuprofena može dovesti do povećanog

rizika od krvarenja u zglobove ili krvarenja koje dovodi do oticanja u HIV pozitivnih hemofiličara;

kinolonski antibiotici – može se povećati rizik od konvulzija;

aminoglikozidni antibiotici;

vorikonazol ili flukonazol – koriste se za liječenje gljivičnih infekcija;

kolestiramin – koristi se za snižavanje kolesterola;

Ginkgo biloba – biljni lijek koji se često koristi za demenciju.

Liječenje lijekom BlokMAX forte moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli

utjecati na lijek BlokMAX forte. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe

lijeka BlokMAX forte zajedno s drugim lijekovima.

BlokMAX forte s hranom, pićem i alkoholom

Osobama s osjetljivim želucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX forte s hranom.

Konzumacija alkohola povećava rizik od nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek u posljednja 3 mjeseca trudnoće. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka tijekom

prvih 6 mjeseci trudnoće osim ako Vam liječnik ne preporuči drugačije.

Samo male količine ibuprofena i proizvoda njegove razgradnje prelaze u majčino mlijeko. Ovaj se lijek

može primijeniti tijekom dojenja ako se primjenjuje u preporučenoj dozi kroz najkraće moguće vrijeme.

BlokMAX forte pripada skupini lijekova koji mogu štetno djelovati na plodnost u žena. Učinak se

povlači nakon prestanka uzimanja lijeka. Nije vjerojatno da će BlokMAX forte, ako se uzima povremeno,

utjecati na mogućnost začeća, no ipak prije uzimanja ovog lijeka recite svom liječniku ako imate

problema sa začećem.

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom kratkotrajne primjene i pri preporučenim dozama ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako imate nuspojave kao što su umor, omaglica i

smetnje vida, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima. Konzumacija alkohola povećava rizik od

ovih nuspojava.

BlokMAX forte sadrži laktozu

Ako Vam je vaš liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja

ovog lijeka.

3.

Kako uzimati BlokMAX forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osobama s osjetljivim želucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX forte s hranom.

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji

Uzmite 1 tabletu (400 mg ibuprofena) s vodom. Tabletu uzmite prema potrebi, do najviše tri puta na dan.

Razdoblje između doza treba biti 4 – 6 sati.

Nemojte uzeti više od 1 tablete (400 mg ibuprofena) odjednom.

Nemojte uzeti više od 3 tablete (1200 mg ibuprofena) tijekom 24 sata.

Razdjelni urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu.

Primjena u djece

Nemojte davati djeci mlađoj od 12 godina. Drugi oblici ovog lijeka mogu biti prikladniji za djecu, pitajte

svog liječnika ili ljekarnika.

Osobe koje imaju probleme s jetrom ili bubrezima

Ako imate problema s jetrom ili bubrezima, Vaš će Vam liječnik reći točnu dozu koju trebate uzimati. To

će biti najmanja moguća doza.

Starije osobe (iznad 65 godina)

Ako ste starija osoba, Vaš će Vam liječnik reći točnu dozu koju trebate uzimati. To će biti najmanja

moguća doza.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu. Trebate uzeti najmanju dozu koja je potrebna za

ublažavanje Vaših simptoma i uzimajte ju kroz najkraće potrebno vrijeme.

Ne bi trebali uzimati BlokMAX forte dulje od 3 dana ako imate vrućicu ili 5 dana za liječenje boli, osim

ako Vam Vaš liječnik ne kaže drugačije. Ako simptomi ne prolaze ili se pogoršaju, obratite se svom

liječniku.

Ako se, u adolescenata u dobi od 12 do 18 godina, simptomi pogoršaju, ili je ovaj lijek potreban dulje od

3 dana, obratite se liječniku.

Ako uzmete više lijeka BlokMAX forte nego što ste trebali

Možete osjetiti mučninu, bol u trbuhu ili glavobolju, povraćanje, proljev, zvonjenje u ušima, omaglicu,

povraćanje krvi ili krv u stolici. Teže trovanje može dovesti do omamljenosti, uzbuđenja, dezorijentacije,

niskog krvnog tlaka, smanjenog disanja (depresije disanja), plave obojenosti kože i sluznica (cijanoze),

gubitka svijesti, kome, konvulzija, grčeva u djece i pojačane sklonosti krvarenju. U astmatičara može doći

do pogoršanja astme.

U slučaju predoziranja trebate tražiti hitan liječnički savjet, čak i ako se dobro osjećate.

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti BlokMAX forte

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru uzimanjem najmanje doze kroz najkraće vrijeme potrebno

za olakšanje simptoma. Starije osobe koje koriste ovaj lijek imaju povećan rizik od razvoja problema

povezanih s nuspojavama.

Lijekovi kao što je BlokMAX forte mogu biti povezani s malo povećanim rizikom od srčanog udara

("infarkta miokarda") ili moždanog udara.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako uzimate acetilsalicilatnu kiselinu u dozama većim od 75 mg na dan. Ako

uzimate male doze acetilsalicilatne kiseline (do 75 mg na dan) razgovarajte sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom prije uzimanja lijeka BlokMAX forte.

Prestanite uzimati lijek i odmah se obratite svom liječniku ili otiđite na odjel hitne pomoći najbliže

bolnice

ako se javi bilo što od sljedećeg:

znakovi vrlo rijetke (može se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba), ali ozbiljne alergijske reakcije

kao što su oticanje lica, jezika ili grla, otežano disanje, ubrzano kucanje srca, pad krvnog tlaka koji

vodi do šoka. To se može dogoditi čak i pri prvoj primjeni ovog lijeka;

napadaji astme

(moguće s padom krvnog tlaka), pogoršanje astme, neobjašnjivo zviždanje u plućima

ili nedostatak zraka;

teške vrlo rijetke kožne reakcije

(mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) kao što su osipi koji

prekrivaju cijelo tijelo, ljuštenje kože, nastajanje plikova ili perutanje kože (npr. Stevens-Johnsonov

sindrom, toksična epidermalna nekroliza);

poremećaji stvaranja krvnih stanica

(agranulocitoza, sa simptomima kao što su vrućica, grlobolja,

površinske ranice u ustima, simptomima sličnim kao u gripe, teški umor, krvarenja po koži i iz nosa).

Vaš će Vam liječnik trebati provjeriti broj krvnih stanica u krvi.

PRESTANITE UZIMATI lijek i potražite hitnu medicinsku pomoć ako bilo kada tijekom liječenja

primijetite sljedeće:

tragovi krvi u stolici;

crnu katranastu stolicu;

povraćanje bilo kakve krvi ili tamnog sadržaja koji izgleda kao talog kave.

PRESTANITE UZIMATI lijek i obratite se svom liječniku ako primijetite:

Često

(može se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Žgaravicu, bol u trbuhu, otežanu probavu

Manje često

(može se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Zamagljen vid ili neki drugi problemi s očima

Reakcije preosjetljivosti kao što su koprivnjača, osip na koži, svrbež, napadaji astme (ponekad uz

nizak krvni tlak)

Osjetljivost na svjetlost

Rijetko

(može se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

Slabljenje vida

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

Vrlo rijetko

(može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Iznenadno nakupljanje tekućine u plućima uz otežano disanje, visok krvni tlak, zadržavanje vode i

dobivanja na težini

Recite svom liječniku ako osjetite

bilo koju od niže navedenih nuspojava:

Često

(može se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Poremećaji u probavnom sustavu kao što su proljev, mučnina, povraćanje, vjetrovi, zatvor

Glavobolja, pospanost, omaglica, nemir, nesanica, razdražljivost, vrtoglavica

Mikroskopska krvarenja iz crijeva što može dovesti do anemije

Umor

Manje često

(može se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Čir u probavnom sustavu s perforacijom ili bez nje

Komplikacije divertikula u debelom crijevu (perforacija ili fistula)

Čirevi u ustima i upala

Upala sluznice želuca

Curenje nosa

Otežano disanje (bronhospazam)

Tjeskoba

Bockanje i trnjenje

Poteškoće sa sluhom

Astma

Akutna upala jetre, žućkasta obojenost kože ili bjeloočnica, oštećenje funkcije jetre

Rijetko

(može se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

Depresija, smetenost, halucinacije

Sindrom sličan lupusu

Oštećenje jetre

Edem

Vrlo rijetko

(može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Neugodan osjećaj lupanja srca, zatajenje srca, srčani udar ili visoki krvni tlak

Zvonjenje ili zujanje u ušima

Upala jednjaka ili gušterače

Suženje crijeva

Zatajenje jetre

Upala moždane ovojnice (bez bakterijske infekcije)

Oštećenje tkiva bubrega

Problemi s bubrezima uključujući upalu bubrega i zatajenje bubrega

Gubitak kose

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Pogoršanje čireva u debelom crijevu i Crohnove bolesti (bolest crijeva)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati BlokMAX forte

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake

“Rok valjanosti“ odnosno “EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BlokMAX forte sadrži

Djelatna tvar je ibuprofen. Svaka tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete:

kukuruzni škrob; laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij

(E468); bezvodni koloidni silicijev dioksid; gliceroldibehenat.

Film ovojnica:

hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); makrogol 400/PEG (E1521)

Kako BlokMAX forte izgleda i sadržaj pakiranja

BlokMAX forte su duguljaste, bikonveksne, bijele do skoro bijele filmom obložene tablete s razdjelnim

urezom na jednoj strani. Dimenzije svake tablete su približno 20 x 8 mm.

Razdjelni urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila

na jednake doze.

Filmom obložene tablete pakirane su u blistere od tvrde, prozirne PVC/Al folije ili alternativno u blistere

sigurne za djecu od bijele neprozirne PVC/Al folije ojačane PET slojem. Svaki blister sadrži 10 tableta.

Oslikana kartonska kutija s 1 (10 tableta) ili 2 (20 tableta) blistera i uputom o lijeku.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Tel: +386 1 300 42 90

Fax: +386 1 300 42 91

e-mail: info@alkaloid.si

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 920

Fax: +385 1 6311 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Velika Britanija

IBUPROFEN 400 mg film-coated tablets

Bugarska

BlokMAX forte 400 mg film-coated tablets

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O

Češka

IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg potahované tablety

Španjolska

BYNER 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Mađarska

IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg filmtabletta

Hrvatska BlokMAX forte 400 mg filmom obložene tablete

Poljska

IBUPROFEN Alkaloid-INT

Rumunjska

IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg comprimate filmate

Slovenija

IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016.

H A L M E D

24-03-2016

O D O B R E N O