Bilobil

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bilobil 40 mg tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 40 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tvrda kapsula sadrži 40 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i kvantificiran) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-67: 1), što odgovara: 8,8 do 10,8 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi, 1,12 do 1,36 mg ginkgolida A, B, C i 1,04 do 1,28 mg bilobalida. prvo ekstrakcijsko otapalo: aceton 60% m/m.
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bilobil 40 mg tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 60 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-890663416-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-890663416
 • Datum autorizacije:
 • 21-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Bilobil 40 mg tvrde kapsule

suhi ekstrakt ginkovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije tijekom primjene

lijeka.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Bilobil i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bilobil?

Kako uzimati Bilobil?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Bilobil?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Bilobil i za što se koristi?

Bilobil sadrži djelatnu tvar koja je suhi ekstrakt ginkovog lista.

Bilobil se primjenjuje za poboljšanje kognitivnih (spoznajnih) poremećaja (povezanih s godinama) te

poboljšanje kvalitete života kod blagih oblika demencije u odraslih.

Ako se ne osjećate bolje nakon 3 mjeseca primjene lijeka ili se osjećate lošije tijekom uzimanja ovog

lijeka, morate se obratiti liječniku.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bilobil?

Nemojte uzimati Bilobil

ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako ste trudni.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bilobil.

Prije početka liječenja ovim lijekom potrebno je jasno potvrditi da simptomi nisu posljedica bolesti

koja zahtijeva specifično liječenje.

Ako imate povećanu sklonost krvarenju (hemoragijska dijateza) ili se liječite lijekovima koji

sprječavaju zgrušavanje krvi, možete uzimati Bilobil samo nakon savjetovanja s Vašim liječnikom.

Ako planirate kirurški zahvat, recite liječniku da uzimate Bilobil. Kao mjeru opreza, prestanite uzimati

Bilobil 3 do 4 dana prije kirurškog zahvata.

Ako bolujete od epilepsije posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja Bilobila budući da

H A L M E D

21-03-2016

O D O B R E N O

lijekovi koji sadrže Ginko mogu potaknuti pojavu napadaja.

Uzimanje Bilobila zajedno s lijekovima koji sadrže efavirenz se ne preporučuje (pogledajte dio Drugi

lijekovi i Bilobil).

Djeca i adolescenti

Ne postoje razlozi za primjenu Bilobila u djece i adolescenata. Bilobil se ne smije uzimati u toj dobnoj

skupini.

Drugi lijekovi i Bilobil

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ako se Bilobil koristi istodobno s lijekovima koji sprječavaju zgrušavanje krvi (kao što su kumarinski

antikoagulansi, klopidogrel, acetilsalicilatna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi) to može

utjecati na njihov učinak.

Ako uzimate varfarin, lijek koji se koristi za sprječavanje zgrušavanja krvi, Vaš liječnik Vas može

pratiti za vrijeme liječenja, posebice ako promijenite dozu ili lijek koji koristite, ali i kada počnete ili

prestanete uzimati Bilobil.

Ako uzimate Bilobil s dabigatranom, lijekom koji se koristi za sprječavanje zgrušavanja krvi, učinak

dabigatrana se može povećati. Obratite se liječniku prije početka liječenja.

Ako se Bilobil uzima zajedno s nifedipinom, lijekom koji se koristi u liječenju nekih srčanih

poremećaja i hipertenzije (visokog krvnog tlaka), njegov se učinak može povećati, što može dovesti do

omaglice ili jačih navala vrućine. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se to dogodi.

Bilobil se ne preporučuje ako uzimate efavirenz (lijek koji se koristi za liječenje HIV infekcija) jer se

učinak efavirenza može smanjiti.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja zbog nedostatka podataka o sigurnosti

primjene za vrijeme trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije prijavljeno da ovaj lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bilobil sadrži bojilo azorubin.

Azorubin može prouzročiti alergijski tip reakcija.

Lijek sadrži laktozu i glukozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Bilobil?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena pojedinačna doza za odrasle i starije osobe je 3 kapsule od 40 mg (što iznosi 120 mg)

2 puta dnevno, ili 6 kapsula od 40 mg (što iznosi 240 mg) jednom dnevno.

H A L M E D

21-03-2016

O D O B R E N O

Dnevno se smije uzeti ukupno najviše 6 kapsula od 40 mg (što iznosi 240 mg dnevno).

Progutajte kapsule s vodom.

Bilobil se može uzimati s ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Bilobil se treba uzimati najmanje 8 tjedana.

Ako nema poboljšanja nakon 3 mjeseca liječenja ili ako se simptomi pogoršaju tijekom uzimanja

lijeka, liječnik treba odlučiti treba li nastaviti s liječenjem.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata.

Ako uzmete više Bilobila nego što ste trebali

Ako ste uzeli višu dozu lijeka nego što ste trebali, obratite se liječniku ili ljekarniku koji će, ako je

potrebno, poduzeti odgovarajuće mjere. Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja ekstraktom ginka.

Ako ste zaboravili uzeti Bilobil

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu kapsulu.

Uzmite propuštenu dozu čim prije, osim ako već nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju

izostavite propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Bilobil

Ako prestanete uzimati ovaj lijek, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave reakcije preosjetljivosti, prestanite s uzimanjem ovih kapsula i zatražite savjet.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolja.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

omaglica,

proljev, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje.

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

alergijske kožne reakcije (oticanje, crvenilo, svrbež i osip),

reakcija preosjetljivosti (alergijski šok),

krvarenje u pojedinim organima (oko, nos, mozak, probavni sustav).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

21-03-2016

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Bilobil?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bilobil sadrži?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt ginkovog lista.

Jedna tvrda kapsula sadrži 40 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i kvantificiran) iz

Ginkgo biloba

L., folium (ginkov list) (35-67: 1), što odgovara:

8,8 do 10,8 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi,

1,12 do 1,36 mg ginkgolida A, B, C i

1,04 do 1,28 mg bilobalida.

Prvo ekstrakcijsko otapalo: aceton 60%

m/m

Drugi sastojci su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; talk; koloidni, bezvodni silicijev dioksid i

magnezijev stearat u sadržaju kapsule; te indigotin (E132); azorubin (E122); titanijev dioksid

(E171); crveni željezov oksid (E172); crni željezov oksid (E172) i želatina u ovojnici kapsule.

Pomoćna tvar u biljnom pripravku je: glukoza, tekuća, suha raspršina.

Kako Bilobil izgleda i sadržaj pakiranja?

Tvrda kapsula ljubičasto smeđe boje, sadrži svijetlo do tamno smeđi prah s vidljivim tamnijim

česticama te mogućim grudicama.

Bilobil je dostupan u blisterima po 10 tvrdih kapsula, a svaka kutija sadrži ukupno 60 tvrdih kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016.

H A L M E D

21-03-2016

O D O B R E N O