Betrion

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Betrion 20 mg/g mast
 • Doziranje:
 • 20 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • mast
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g masti sadrži 20 mg mupirocina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Betrion 20 mg/g mast
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 tuba s 15 g masti, u kutiji [HR-H-844295955-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-844295955
 • Datum autorizacije:
 • 22-09-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacije za bolesnika

Betrion

20 mg/g mast

mupirocin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi

znakovi bolest jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Betrion mast i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Betrion

mast?

Kako primjenjivati Betrion

mast?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Betrion

mast?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Betrion mast i za što se koristi?

Betrion mast

sadrži mupirocin. Mupirocin pripada skupini lijekova koji se nazivaju antibiotici za

lokalnu primjenu.

Betrion mast se primjenjuje za liječenje bakterijskih kožnih infekcija u djece i odraslih kao što su:

infekcije kože u kojima dolazi do pojave mjehurića, ljuskica, krasta ili čireva na koži (impetigo)

infekcije korijena dlaka u kojima dolazi do pojave gnojnih prištića (folikulitis),

gnojni čirevi koji se opetovano javljaju (furunkuloza),

inficirane dermatoze (npr. inficirani ekcem),

inficirana oštećenja kože (npr. ozljede kože, ugrizi insekata, manje rane i opekline).

Betrion se može koristiti s ciljem sprječavanja bakterijskih infekcija različitih ozljeda kože te manjih

posjekotina i rana.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Betrion

mast?

Nemojte primjenjivati Betrion mast:

ako ste alergični na mupirocin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Betrion mast.

Pazite da Vam mast ne dospije u oči. Ukoliko Vam mast slučajno dođe u dodir s očima, temeljito

ih isperite vodom.

Tijekom primjene masti mogu se pojaviti alergijske reakcije ili teški nadražaji kože na mjestu primjene

masti (vidjeti dio 4.). U tom slučaju se liječenje mora prekinuti, mast isprati s kože te posavjetovati se s

liječnikom o primjeni druge prikladne terapije.

H A L M E D

22 - 09 - 2015

O D O B R E N O

Produljena primjena Betrion masti, kao i ostalih antimikrobnih lijekova, se ne preporučuje jer može

uzrokovati bujanje otpornih uzročnika uključujući i gljivice.

Betrion mast sadrži pomoćnu tvar polietilenglikol, koja može prodrijeti kroz otvorene rane i oštećenu

kožu i izlučiti se putem bubrega. Stoga se obavezno posavjetujte s liječnikom:

- ako imate problema s bubrezima,

- ako se treba liječiti velika površina kože s otvorenim ranama ili oštećenom kožom.

Drugi lijekovi i Betrion

mast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječnika

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema dovoljno podataka o primjeni Betrion masti tijekom trudnoće. Stoga se lijek smije koristiti tijekom

trudnoće isključivo ako je izričito neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da će Betrion mast utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3.

Kako primjenjivati Betrion

mast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Betrion mast se nanosi na oboljelo područje kože 2 do 3 puta dnevno, tijekom najviše 10 dana na sljedeći

način:

Operite i osušite ruke prije primjene.

Mast nanesite na oboljelo područje kože.

Površinu na koju je nanesena mast možete prekriti flasterom(ima) ili prikladnim zavojem(ima), osim

ako Vam liječnik nije rekao da područje ostavite nepokriveno.

Nakon primjene operite ruke.

Ostatak proizvoda nakon završetka liječenja, potrebno je baciti. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite.

Betrion

mast

nemojte

primjenjivati

drugim

mastima

kremama

oboljelom

području

kože.

Miješanje Betrion masti s drugim kremama ili mastima može umanjiti djelotvornost lijeka.

Ako primijenite više Betrion masti nego što ste trebali

Ako primijenite više Betrion masti nego što ste trebali ili kod slučajnog gutanja Betrion masti, obavezno

se obratite liječniku ili ljekarniku

Ako ste zaboravili primijeniti Betrion mast

Ako ste zaboravili primijeniti Betrion mast, učinite to čim bude moguće, osim ako je vrijeme za sljedeću

redovnu primjenu blizu. U tom slučaju preskočite propuštenu dozu i nastavite prema uobičajenom

rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete primjenjivati Betrion mast

Ukoliko prekinete primjenu Betrion masti prije nego što je propisano, moguće je da će se infekcija vratiti

jer nisu uništeni svi uzročnici. Stoga je važno da lijek primjenjujete redovito i onoliko dugo koliko Vam

je liječnik propisao.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

22 - 09 - 2015

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ukoliko primijetite pojavu teške kožne reakcije ili alergije,

natečeno lice i/ili poteškoće s disanjem,

odmah prekinite s primjenom ovog lijeka

, isperite mast s kože te se što prije javite liječniku. Ovo

može biti znak ozbiljne alergijske reakcije koja zahtijeva hitno liječenje, a javlja se vrlo rijetko (kod

manje od 1 na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek).

Tijekom primjene lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Česte (kod 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

osjećaj pečenja kože na mjestu primjene masti.

Manje česte (kod 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)

svrbež, crvenilo, bockanje i suhoća kože na mjestu primjene masti.

alergijski osip, svrbež, crvenilo ili osjetljivost kože također se može pojaviti na drugim dijelovima

tijela.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Betrion

mast?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Betrion mast sadrži?

Djelatna tvar je mupirocin. 1 g masti sadrži 20 mg mupirocina.

Pomoćne tvari su polietilenglikol 400 i polietilenglikol 3350.

Kako Betrion

mast izgleda i sadržaj pakiranja?

Gotovo bijela, homogena mast.

15 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2015.

H A L M E D

22 - 09 - 2015

O D O B R E N O