Bellune

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bellune 35 obložene tablete
 • Doziranje:
 • 2 mg + 0,035 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži 2 mg ciproteronacetata i 0,035 mg etinilestradiola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bellune 35 obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 63 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-841715893-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-841715893
 • Datum autorizacije:
 • 30-05-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Bellune 35 obložene tablete

ciproteronacetat, etinilestradiol

Pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek propisan je samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavi koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Bellune 35 obloţene tablete i za što se koriste?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bellune 35 obloţene tablete?

3. Kako uzimati Bellune 35 obloţene tablete?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Bellune 35 obloţene tablete?

6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Bellune 35 obložene tablete i za što se koriste?

Bellune 35 se koriste u liječenju stanja koţe kao što su akne, jako masna koţa i prekomjerni rast dlaka u

ţena generativne dobi. Zbog svojih kontraceptivnih svojstava potrebno ga je propisati samo ako Vaš

liječnik smatra da je liječenje hormonskim kontraceptivom prikladno.

Bellune 35 moţete uzimati samo ako se stanje Vaše koţe nije poboljšalo nakon drugih načina liječenja

akni, uključujući lokalno liječenje i antibiotike.

Pažnja:

Iako Bellune 35 imaju i kontracepcijsko djelovanje, ne smiju se primjenjivati isključivo za kontrolu

začeća, nego samo u ţena koje trebaju liječenje gore opisanih simptoma povezanih s osjetljivošću na

androgene (za detaljnije informacije vidjeti takoĎer dijelove: Upozorenja i mjere opreza i Moguće

nuspojave. Za informacije o trajanju liječenja vidjeti dio Kako uzimati Bellune 35).

Kada uzimate Bellune 35 za liječenje gore opisanih stanja koţe, ne smijete istodobno uzimati drugu

hormonsku kontracepciju. U trenutku kada Vam se stanje koţe popravi i prestanete uzimati Bellune 35,

liječnik će Vam propisati drugu prikladniju kontracepciju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bellune 35 obložene tablete?

Prije početka terapije liječnik će obaviti opći pregled (moţe uključivati mjerenje tjelesne teţine, krvnog

tlaka, pregled srca, nogu i koţe, testove urina kako bi se odredila koncentracija šećera, testove posebnih

funkcija jetre) te ginekološki pregled (uključujući pregled dojki i cervikalnog razmaza), a kako bi se

odredile bolesti u slučaju liječenja i rizičnih stanja, potrebno je znati i detaljnu obiteljsku povijest bolesti.

Potrebno je isključiti trudnoću. Liječnik će ponovno vršiti preglede i u odreĎenim vremenskim

intervalima jer se rizici i razlozi za prekid uzimanja lijeka mogu javiti i tijekom uzimanja Bellune 35.

U ovoj uputi je opisano nekoliko situacija u kojima ne smijete uzimati lijek te u kojima morate odmah

prekinuti uzimati lijek. Prije nego počnete uzimati Bellune 35 bitno je da ste upoznati s tim situacijama.

Dodatno je vaţno da s Vašim liječnikom proĎete informacije o riziku od krvnih ugrušaka.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Nemojte uzimati Bellune 35 obložene tablete:

Ako se bilo koje od sljedećih stanja odnosi na Vas, recite Vašem liječniku prije početka primjene Bellune

35. Liječnik će Vam moţda tada savjetovati primjenu drugog liječenja:

ako vi ili netko iz vaše obitelji ima ili je imao začepljene vene ili krvni ugrušak nepoznatog

uzroka (poznata idiopatska venska tromboembolija (VTE) (u slučajevima gdje obiteljska povijest

bolesti začepljenja vena uključuje braću ili roditelje u relativno mladoj dobi)

ako koristite drugi hormonski kontraceptiv

ako imate (ili ste nekada imali) krvni ugrušak u nozi (tromboza), plućima (plućna embolija) ili

nekom drugom dijelu tijela

ako imate (ili ste nekada imali) bolest koja moţe upućivati na srčani udar u budućnosti (npr.

angina pektoris - stanje s jakim bolovima u prsnom košu) ili prolazni poremećaj prokrvljenosti

mozga (prolazni ishemijski napadaj)

ako imate (ili ste ikada imali) srčani ili moždani udar

ako imate stanje koje povećava rizik od nastanka krvnog ugrušaka u Vašim arterijama. To se

odnosi na slijedeća stanja:

šećerna bolest s oštećenjima krvnih žila

jako povišeni krvni tlak

vrlo visoke razine masnoća u Vašem tijelu (kolesterol ili trigliceridi)

ako imate problema sa zgrušavanjem krvi (npr. rezistencija na aktivirani protein C, nedostatak

antitrombina III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S, hiperhomocisteinemija i pojava

antifosfolipidnih protutijela (antikardiolipinska protutijela, lupus antikoagulans))

ako imate (ili ste ikada imali) migrenu, sa smetnjama vida (migrena sa ţarišnim neurološkim

simptomima)

ako imate anemiju srpastih stanica

ako imate ili ste ikada imali teški poremećaj jetrenih funkcija (uključujući poremećaje izlučivanja

kao što su Dubin-Johnsonov i Rotorov sindrom)/ tešku bolest jetre (npr. aktivni virusni hepatitis,

teška ciroza) tako dugo dok se vrijednosti jetrenih funkcija nisu vratile u normalu

ako imate ili ste ikada imali dobroćudni ili zloćudni tumor jetre

ako imate vaginalno krvarenje čiji uzrok još nije razjašnjen od strane liječnika

migrena koja uključuje poremećaje osjeta zapaţanja i/ili kretanja (migrena accompagnee)

ako pušite (vidjeti dio Upozorenja i mjere opreza)

ako imate ili ste ikada imali rak koji moţe rasti pod utjecajem spolnih hormona (npr. dojki ili

genitalnih organa)

ako ste imali ţuticu, dugotrajan svrbeţ ili herpes u prethodnoj trudnoći, ili gubitak sluha koji se

pogoršao u ţena koje su izgubile sluh na srednje uho (otoskleroza) u prethodnoj trudnoći

ako ţelite zatrudnjeti, ili ako ste trenutno trudni ili sumnjate na trudnoću

ako dojite

ako ste alergični na etinilestradiol, ciproteronacetat ili na bilo koji od ostalih sastojaka lijeka

(naveden u dijelu 6)

Nemojte koristiti Bellune 35 obloţene tablete ako imate hepatitis C i ako uzimate lijekove koji sadrţe

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir (vidjeti dio Drugi lijekovi i Bellune 35 obložene tablete)

Bellune 35 obloţene tablete nisu namijenjene za muškarce.

Ako se bilo koje od navedenih stanja javi dok uzimate Bellune 35 obloţene tablete morate

odmah prestati uzimati lijek i savjetovati se s liječnikom.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Odmah prestanite s uzimanjem Bellune 35 obloženih tableta i kontaktirajte Vašeg liječnika ako:

se po prvi put javi glavobolja nalik migreni ili migrene postanu učestalije ili neuobičajeno bolne

imate trenutne poremećaje vida ili sluha ili druge poremećaje opaţanja

imate poremećaje kretanja, posebice paralizu bilo koje vrste (mogući prvi znak moţdanog udara)

imate prve znakove upale vena s krvnim ugrušcima (tromboflebitis) ili tromboembolijskih

simptoma (npr.

neuobičajena bol ili oticanje jedne ili obje noge, probadajuća bol pri disanju ili

kašalj nejasnog uzroka), osjećaj boli ili pritisak u prsnom košu (dodatno vidjeti dio Poseban

medicinski nadzor potreban je ako )

6 tjedana prije svakog planiranog operativnog zahvata (npr. abdominalne ili ortopedske

operacije), bilo kakva operacija nogu, medicinsko liječenje varikoznih vena ili produljena

imobilizacija, npr. nakon nesreće ili operativnog zahvata. Uzimanje lijeka se ne smije započeti

ranije od 2 tjedna nakon potpunog oporavka.

imate ţuticu, upalu jetre ili svrbeţ po cijelom tijelu

se epileptički napadaji pojačaju

se krvni tlak značajno povisi

vam je dijagnosticiran početak teške depresije

ako osjećate jaku bol u gornjem dijelu trbušne šupljine ili imate povećanu jetru

postoji jasno pogoršanje bolesti za koje je poznato da se pogoršavaju tijekom uzimanja

hormonskih kontraceptiva ili trudnoće

ste trudni ili sumnjate na trudnoću. Ako zatrudnite morate odmah prestati s uzimanjem ovog

lijeka, obzirom da nekoliko ispitivanja pokazuje da oralni kontraceptivi koji se uzimaju u ranoj

trudnoći mogu blago povećati rizik od nastanka malformacija fetusa. Ako mislite da ste trudni

savjetujte se s liječnikom.

Poseban medicinski nadzor potreban je ako:

bolujete od šećerne bolesti

vam je izmjereni krvni tlak viši od 140/90 mmHg (visoki krvni tlak)

imate sklonost za nastanak upale površinskih vena (flebitis) ili naglašene proširene vene

bolujete od odreĎene bolesti gubitka sluha (otoskleroza)

imate epilepsiju

bolujete od Sydenhamova koreje

patite od odreĎenih periodičnih poremećaja stvaranja hemoglobina (porfirija) te ako se oni

ponovno jave tijekom uzimanja Bellune 35 obloţenih tableta

imate dobroćudni tumor maternice

imate nasljedni angioedem

Opće informacije

U ovoj uputi opisano je nekoliko situacija u kojima biste trebali prestati uzimati Bellune 35 obloţene

tablete, kao i situacija u kojima pouzdanost Bellune 35 obloţenih tableta moţe biti smanjena. U

takvim situacijama ne smijete imati spolne odnose ili morate iz predostroţnosti koristiti dodatnu

nehormonsku kontracepciju, npr. kondom ili neki drugi oblik mehaničke kontracepcije. Ne koristite

kontracepcijsku metodu plodnih dana ili mjerenja tjelesne temperature.

Bellune 35 obložene tablete ne pružaju zaštitu od HIV infekcije (AIDS) ili bilo koje druge spolno

prenosive bolesti.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Odmah se savjetujte s liječnikom ako imate simptome angioedema kao što su otečeno lice, jezik illi

grlo i/ili poteškoće pri gutanju ili koprivnjaču u kombinaciji s oteţanim disanjem. Lijekovi koji

sadrţe estrogene mogu izazvati ili pogoršati simptome angioedema

ste stariji od 40 godina

u obiteljskoj povijesti bolesti imate rak dojke

imate bolest jetre ili ţučnog mjehura

imate depresiju

imate Crohnovu bolest ili ulcerozni kolitis

oblik renalne insuficijencije (hemolitičko – uremijski sindrom)

sistemski lupus eritematodes (odreĎena bolest imunološkog sustava)

imate ili ste imali kloazmu (ţućkasto – smeĎa obojenja koţe)

Odmah prestanite s uzimanjem tableta i javite se liječniku ako primjetite moguće znakove krvnog

ugruška. Simptomi su opisani u dijelu 2. ‘Krvni ugrušci (Tromboza)’.

Treba naglasiti da postoji povećan rizik od nastanaka tromboembolijskih dogaĎaja (krvnih ugrušaka)

tijekom puerperija (razdoblje od 40 dana nakon poroĎaja) (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Druge bolesti koje mogu uključivati krvoţilne komplikacije uključuju šećernu bolest, ciste na jajnicima

(sindrom policističnih jajnika), sistemski lupus eritematodes (odreĎena bolest imunološkog sustava),

oblik renalne insuficijencije (hemolitičko-uremijski sindrom) i kronične upalne bolesti crijeva (Crohnova

bolest ili ulcerozni kolitis).

OdreĎeni biokemijski faktori koji mogu upućivati da imate sklonost za nastanak krvnih ugrušaka. Ti

faktori mogu uključivati rezistenciju na aktivirani protein C (APC), hiperhomocisteinemiju, nedostatak

antitrombina-III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S, pojavu antifosfolipidnih protutijela

(protutijela antikardiolipina, lupus antikoagulanti).

Bellune 35 takoĎer djeluje kao oralni kontraceptiv. Vi i Vaš liječnik morat ćete uzeti u obzir sve stvari

koje mogu uobičajeno utjecati na sigurnu primjenu hormonskih kontraceptiva.

Krvni ugrušci (tromboza)

Uzimanje Bellune 35 obloţenih tableta moţe blago povećati rizik za nastanak krvnog ugruška (što se

zove tromboza). Vaše šanse za nastanak krvnog ugruška su samo blago povišene uzimanjem Bellune 35

obloţenih tableta u usporedbi sa ţenama koje ne uzimaju Bellune 35 obloţenih tableta, ili bilo koji drugi

oralni kontraceptiv. Do potpunog oporavka ne dolazi uvijek, a u 1-2 % slučajeva moţe doći do smrtnog

ishoda.

Krvni ugrušci u veni

Krvni ugrušak u veni (poznat kao “venska tromboza”) moţe začepiti venu. To se moţe dogoditi u venama

nogu, pluća (plućna embolija) ili bilo kojeg drugog organa.

Korištenje kombiniranog oralnog kontraceptiva kod ţena povećava rizik za nastanak ugruška u usporedbi

sa ţenama koje ne uzimaju ni jedan kombinirani oralni kontraceptiv. Rizik za nastanak krvnog ugruška u

veni je kod ţena najviši tijekom prve godine primjene Bellune 35. Rizik je takoĎer povišen kada se

ponovno započinje uzimati Bellune 35 ili prelazi s drugog hormonskog

oralnog kontraceptiva na lijek Bellune 35 nakon razdoblja bez tableta od najmanje mjesec dana. Rizik je

manji od rizika za nastanak krvnog ugruška tijekom trudnoće.

Rizik za nastanak krvnih ugrušaka u venama u korisnica kombiniranog oralnog kontraceptiva se

povećava:

• s većom dobi;

ako pušite.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Ako koristite hormonski kontraceptiv kao što su Bellune 35 obložene tablete, strogo Vam je

preporučeno da prestanete pušiti, posebno ako ste stariji od 35 godina;

• ako je Vaš bliski roĎak imao krvni ugrušak u nozi, plućima ili drugom organu u mladosti

• ako ste pretili;

• ako morate na operaciju, ili ako se dulje vrijeme ne krećete zbog ozljede ili bolesti, ili imate nogu u

gipsu.

Ako se ovo odnosi na Vas, vaţno je reći liječniku da koristite Bellune 35 obloţene tablete, jer će se

liječenje moţda morati prekinuti. Liječnik Vam moţe reći da prestanete koristiti Bellune 35 obloţene

tablete nekoliko tjedana prije operacije ili kada ste manje pokretni. Nakon potpunog oporavka liječnik će

Vam takoĎer reći kada moţete ponovno početi koristiti Bellune 35 obloţene tablete.

Krvni ugrušci u arteriji

Krvni ugrušak u arteriji moţe uzrokovati ozbiljne probleme. Na primjer, krvni ugrušak u arteriji srca

moţe uzrokovati srčani udar, ili u arteriji mozga moţdani udar.

Primjena kombiniranog oralnog kontraceptiva je povezana sa povećanim rizikom ugrušaka u arterijama.

Rizik se dodatno povećava:

• s većom dobi;

ako pušite.

Ako koristite hormonski kontraceptiv kao što su Bellune 35 obložene tablete, strogo Vam je

preporučeno da prestanete pušiti, posebno ako ste stariji od 35 godina;

• ako ste pretili;

• ako imate visoki krvni tlak;

• ako je bliski roĎak imao srčani ili moţdani udar u mladosti;

• ako imate visoku razinu masnoće u krvi (kolesterol ili trigliceridi);

• ako imate migrene;

• ako imate problema s Vašim srcem (poremećaj zalistaka, poremećaj ritma).

Ako se neki od gore navedenih čimbenika rizika (za ugruške u venama ili arterijama) odnosi na Vas,

vaţno je da to kaţete svom liječniku jer Bellune 35 u tom slučaju moţda nisu odgovarajući lijek za Vas.

Što imate više čimbenika rizika, postoji veći rizik od razvijanja ugruška u arteriji ili veni. Rizik raste s

teţinom pojedinačnog čimbenika rizika. Moţe se takoĎer umnogostručiti ovisno o kombinaciji čimbenika

rizika.

Simptomi krvnih ugrušaka

Prestanite s uzimanjem tableta i odmah se javite svom liječniku ako primijetite moguće znakove

krvnog ugruška, kao što su:

• neubičajen iznenadan kašalj;

• jaka bol u prsnom košu s mogućim širenjem u lijevu ruku;

• nedostatak zraka;

• neuobičajena, teška ili dugotrajna glavobolja ili pogoršanje migrene;

• djelomični ili potpuni gubitak vida, ili dvoslike;

• nerazgovjetan govor ili nemogućnost govora;

• iznenadne promjene sluha, osjeta mirisa ili okusa;

• omaglica ili nesvjestica;

• slabost ili utrnulost u bilo kojem dijelu Vašeg tijela;

• jaka bol u trbuhu;

• jaka bol ili oticanje bilo koje noge.

Nakon krvnog ugruška oporavak nije uvijek potpun. Rijetko moţe doći do trajne onesposobljenosti ili

krvni ugrušak čak moţe biti fatalan.

Neposredno nakon poroda, ţene su izloţene povišenom riziku od krvnih ugrušaka pa morate pitati svog

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

liječnika koliko brzo nakon poroda moţete početi uzimati Bellune 35 obloţene tablete.

Dodatno, pogledajte poglavlje iznad pod nazivom Poseban medicinski nadzor potreban je ako.

Bellune 35 obložene tablete i rak

Rak grlića maternice nešto je češće zabiljeţen u ţena koje uzimaju oralne kontraceptive tijekom duljeg

razdoblja. Nejasno je u kojem omjeru se to moţe objasniti seksualnim ponašanjem (npr. veliki broj

seksualnih partnera) ili drugim čimbenicima (npr. HPV infekcija) osim samog uzimanja oralnog

kontraceptiva.

Rak dojki dijagnosticiran je nešto češće u ţena koje uzimaju oralne kontraceptive, no nije poznato je li

uzrokovan oralnim kontraceptivima. Moguće je da je više raka dojke dijagnosticirano u korisnica oralnih

kontraceptiva jer se češće podvrgavaju liječničkom pregledu.

Pojavljivanje raka dojke postepeno opada

nakon prestanka uzimanja kombiniranih oralnih kontraceptiva. Vaţno je da redovito vršite pregled dojki,

te odmah obavijestite liječnika u slučaju pojave bilo kakve kvrţice.

Dobroćudni tumori jetre su dijagnosticirani u korisnica oralnih kontraceptiva u rijetkim slučajevima,

zloćudni tumori čak i rjeĎe. Ti tumori su u pojedinačnim slučajevima rezultirali po ţivot opasnim

unutarnjim krvarenjem. Ako osjetite iznenadnu, jaku bol u trbuhu odmah se savjetujete s liječnikom.

Spomenuti tumori mogu biti opasni po ţivot ili mogu imati smrtni ishod.

Smanjena učinkovitost

Učinkovitost Bellune 35 obloţenih tableta moţe biti smanjena, npr. u slučaju propuštenih tableta (vidjeti

dio Ako ste zaboravili uzeti Bellune 35 obložene tablete), poremećaja probavnog sustava ili povezanosti s

odreĎenim lijekovima koje uzimate u isto vrijeme (vidjeti dio Što može smanjiti kontracepcijsku

učinkovitost).

Neočekivano krvarenje

Tijekom prvih nekoliko mjeseci primjene Bellune 35, moţe se javiti neočekivano krvarenje (krvarenje za

vrijeme uzimanja tableta, odnosno izvan pauze od 7 dana). Ako krvarenje traje duţe od nekoliko mjeseci

ili se pojavi nakon nekoliko mjeseci, Vaš liječnik mora ispitati uzrok.

Što trebate učiniti ako izostane krvarenje u razdoblju pauze

Ako ste točno uzeli sve tablete, niste povraćali ili imali teški proljev te niste uzimali nikakve druge

lijekove, vrlo vjerojatno niste trudni.

Ako se očekivano krvarenje ne pojavi dva puta zaredom, moţda ste trudni. Odmah se javite liječniku. Ne

započinjite novo pakiranje dok niste potpuno sigurni da niste trudni. U meĎuvremenu primijenite ne-

hormonske metode kontracepcije.

Ostala stanja

Ţene s poremećajima metabolizma lipida (hipertrigliceridemija) ili ţene koje imaju u obitelji povijest te

bolesti mogu imati povišen rizik za nastanak upale gušterače dok uzimaju oralne kontraceptive.

Iako je zabiljeţen blagi porast krvnog tlaka u mnogih ţena koje uzimaju oralne kontraceptive, klinički

značajni slučajevi visokog krvnog tlaka ostaju rijetki. Vaš će liječnik procijeniti da li trebate prestati

uzimati Bellune 35 radi povišenog tlaka.

Sljedeće bolesti zabiljeţene su da se pojavljuju i/ili pogoršavaju u trudnoći i tijekom uzimanja oralnih

kontraceptiva, iako jasna veza izmeĎu primjene oralnih kontraceptiva još nije ustanovljena: ţutica i/ili

svrbeţ uzrokovani kongestijom ţuči, ţučni kamenci, poremećaj u stvaranju hemoglobina, specifičan

poremećaj imunološkog sustava (sustavni lupus eritematodes), oblik zatajenja jetre (hemolitičko-

uremijski sindrom), Sydenhamova koreja, herpes u trudnoći, gubitak sluha srednjeg uha zbog

okoštavanja.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Pogoršanje postojeće depresije, epilepsija i crijevni poremećaji npr. Crohnova bolest i ulcerozni kolitis

zabiljeţeni su kao povezani s primjenom oralnih kontraceptiva.

Povremeno se mogu javiti ţućkasto-smeĎa obojenja koţe (kloazma), posebice u ţena koje su ih već imale

u trudnoći. Ţene koja imaju tu sklonost, a uzimaju Bellune 35 obloţene tablete ne smiju se izlagati

direktnoj sunčevoj svjetlosti ili ultraljubičastom zračenju (npr. solarij).

Drugi lijekovi i Bellune 35 obložene tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Interakcije izmeĎu lijekova koji sadrţe kombinaciju estrogena i progestagena kao što su Bellune 35

obloţene tablete i drugih lijekova mogu dovesti do točkastog krvarenja i/ili mogu negativno utjecati na

kontracepcijsku učinkovitost.

Neki lijekovi mogu imati utjecaj na razine Bellune 35 u krvi i mogu ga učiniti manje

djelotvornim u zaštiti od trudnoće ili mogu uzrokovati neočekivano krvarenje. MeĎu njima

su:lijekovi za liječenje epilepsije kao što su hidantoini (npr. fenitoin), barbiturati (npr.

barbeksaklon), primidon, karbamazepin, oksakarbazepin, topiramat i felbamat

lijekovi za liječenje tuberkuloze (npr. rifampicin)

odreĎeni antibiotici koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija (npr. grizeofulvin)

lijekovi koji se primjenjuju kod HIV-a infekcije virusa hepatitis C (tzv. inhibitori proteaze i

nenuklezidni inhibitori reverzne transkriptaze npr. ritonavir, nevirapin, efavirenz)

pripravci koji sadrţe gospinu travu (Hypericum)

Ţene koje uzimaju Bellune 35 obloţene tablete uz bilo koji od navedenih lijekova trebaju tijekom tog

razdoblja upotrebljavati dodatnu mehaničku kontracepcijsku zaštitu, tj. tijekom čitavog vremena uzimanja

dodatnog lijeka te 28 dana nakon prestanka njegova uzimanja.

Ako razdoblje u kojem se koristi mehanička zaštita traje dulje od vremena u kojem se uzimaju Bellune

35 obloţene tablete iz jednog pakiranja, s uzimanjem tableta iz sljedećeg pakiranja treba započeti odmah

bez uobičajene stanke u uzimanju kontraceptiva.

Oralni kontraceptivi mogu djelovati na metabolizam drugih lijekova. Npr. Bellune 35 obloţene tablete

mogu negativno utjecati na učinkovitost ili toleranciju ciklosporina (lijek koji potiskuje imunološki

sustav) ili lamotrigina (lijek za epilepsiju).

Potreba za uzimanjem lijekova za liječenje šećerne bolesti moţe se promijeniti tijekom istodobnog

uzimanja Bellune 35.

Molimo obratite paţnju da se ovi savjeti mogu odnositi i na druge lijekove koje ste nedavno uzimali.

Ako trebate učiniti pretrage krvi, obavijestite laboratorijsko osoblje da uzimate Bellune 35 jer hormonski

kontraceptivi mogu utjecati na rezultate nekih testova

Pažnja:

Bellune 35 obloţene tablete se ne smiju kombinirati s drugim lijekovima koji se primjenjuju za

hormonsku kontracepciju; takve lijekove treba prestati uzimati prije početka liječenja lijekom Bellune 35

obloţene tablete (vidjeti takoĎer dio Kako uzimati Bellune 35 obložene tablete).

Nemojte koristiti Bellune 35 obloţene tablete ako imate Hepatitis C i ako uzimate lijekove koji sadrţe

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir jer to moţe uzrokovati povišenu razinu testova jetrene

funkcije u krvi (povišen ALT jetreni enzim).

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Vaš liječnik će propisati drugu vrstu kontraceptiva prije započinjanja liječenja s ovim lijekovima.

Bellune 35 obloţene tablete mogu se ponovo početi uzimati oko 2 tjedna nakon završetka liječenja ovim

lijekovima. Vidjeti dio Nemojte uzimati Bellune 35 obložene tablete.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Bellune 35 obloţene tablete ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti. Ako zatrudnite

dok uzimate Bellune 35 obloţenih tableta, odmah ihprekinite uzimati i obratite se liječniku. Ipak,

prethodna primjena Bellune 35 obloţenih tableta nije osnova za prekid trudnoće.

Ne smijete primjenjivati Bellune 35 obloţene tablete ako dojite, jer male količine djelatne tvari mogu

proći u mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Bellune 35 ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bellune 35 obložene tablete sadrže laktozu i saharozu

Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se sliječnikom uzimanja ovog lijeka. O

tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti.

3. Kako uzimati Bellune 35 obložene tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnikili ljekarnik. Provjerite sVašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Bellune 35 obloţene tablete zaustavljaju ovulaciju te stoga imaju kontracepcijsko djelovanje. Bolesnice

koje primjenjuju Bellune 35 obloţene tablete stoga ne smiju uzimati dodatnu hormonsku kontracepciju,

jer bi to dovelo do predoziranja hormonima i nije potrebno za učinkovitu zaštitu od začeća. Iz istog

razloga ţene koje ţele zatrudnjeti ne smiju uzimati Bellune 35 obloţene tablete.

Ako liječnik nije prepisao drugačije, morate uzimati Bellune 35 obloţene tablete kao što je ovdje opisano.

Molimo, tablete uzimajte kako je naznačeno, u protivnome Bellune 35 neće imati ţeljeni učinak.

Bellune 35 obloţene tablete trebate početi uzimati prvog dana menstruacijskog ciklusa. Samo ţene koje

nemaju menstruaciju trebaju početi liječenje odmah kao što im je propisao liječnik, u tom se slučaju dan

kad je uzeta prva tableta smatra prvim danom ciklusa, nakon kojega se liječenje nastavlja u skladu sa

sljedećim preporukama.

Prva tableta se uzima iz blistera koji je označen danom u tjednu (npr. PO za ponedjeljak); tabletu valja

progutati bez ţvakanja s nešto tekućine, ako je to potrebno. Ako počnete uzimati Bellune 35 obloţene

tablete ubrzo nakon poroĎaja ili pobačaja, upitajte liječnika morate li koristiti dodatnu kontraceptivnu

zaštitu tijekom prvog ciklusa uzimanja tableta kako biste osigurali učinkovitu zaštitu od začeća.

Nakon toga sljedeće tablete se uzimaju iz blistera svaki dan u smjeru strelice sve dok pakiranje ne bude

prazno. Svaki dan trebate uzeti tabletu u isto vrijeme. Nakon što uzmete sve tablete iz pakiranja, nećete

uzimati nikakve tablete sljedećih 7 dana, tijekom kojih će započeti vaša menstruacija, otprilike nakon 2

do 4 dana.

Tablete ćete opet početi uzimati nakon sedmodnevnog razdoblja neuzimanja tableta, neovisno o tome da

li krvarenje još traje ili je prestalo.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Pažnja:

Kontracepcijska zaštita počinje prvog dana uzimanja tablete; ta zaštita se nastavlja i tijekom

sedmodnevnog razdoblja neuzimanja tableta izmeĎu dva pakiranja. Tijekom tog razdoblja ne treba

uzimati nikakve druge hormonske kontraceptive.

Kada možete početi uzimati tablete iz prvog pakiranja lijeka

Ako u prethodnom mjesecu niste uzimali oralne kontraceptive

S uzimanjem tableta trebate početi prvoga dana ciklusa (tj. prvoga dana menstrualnog krvarenja). Ako

počnete uzimati tablete izmeĎu drugog i petog dana, morate koristiti i dodatnu mehaničku kontraceptivnu

zaštitu (npr. kondom) kako biste osigurali kontraceptivnu zaštitu.

Ako ste koristili oralni kontraceptiv (koji sadrži dvije djelatne hormonske tvari, tzv. kombinirani

oralni kontraceptiv), vaginalni prsten ili transdermalni flaster

Najbolje je početi uzimati Bellune 35 obloţene tablete dan nakon što ste uzeli posljednju tabletu

prethodnih kombiniranih pripravaka koja sadrţi djelatnu tvar, ali najkasnije dan nakon uobičajenog

razdoblja neuzimanja tableta. Ako je posljednje pakiranje vašeg prethodnog oralnog kontraceptiva

sadrţavalo i tablete bez djelatne tvari, prvo morate završiti uzimanje tih tableta te dan nakon uzimanja

posljednje tablete koja ne sadrţava djelatnu tvar početi uzimati Bellune 35 obloţene tablete. U slučaju da

ste koristili vaginalni prsten ili transdermalni flaster poţeljno je da početne uzimati Bellune 35 na dan

uklanjanja zadnjeg ili flastera iz pakiranja jednog ciklusa, ali najkasnije na dan kada bi trebala biti

sljedeća aplikacija.

Ako ste uzimali oralni kontraceptiv koji sadrži samo jedan hormon (progestagen) (minipilula)

Minipilulu moţete prestati uzimati bilo kada te početi uzimati Bellune 35 obloţene tablete sljedećeg dana.

Tijekom prvih 7 dana trebate primjenjivati dodatnu mehaničku metodu kontracepcije (npr. kondom) kako

biste osigurali kontracepcijsku zaštitu.

Prelazak s injekcije, implantata ili intrauterinog sustava (IUS)

Bellune 35 obloţene tablete moţete početi uzimati na dan vaše sljedeće injekcije ili istog dana kada je

implantat ili IUS uklonjen. Tijekom prvih 7 dana trebate primjenjivati dodatnu mehaničku metodu

kontracepcije (npr. kondom) kako biste osigurali kontracepcijsku zaštitu.

Ako ste rodili

Ako ste nedavno rodili, nemojte početi uzimati Bellune 35 obloţene tablete ranije od 21. do 28. dana

nakon poroĎaja. Ako počnete kasnije, trebate koristiti mehaničku metodu kako biste osigurali učinkovitu

kontracepcijsku zaštitu tijekom prvih 7 dana. Ako ste već imali spolni odnos prije početka uzimanja

Bellune 35 obloţenih tableta, prvo trebate biti sigurni da niste trudni ili pričekati do prve mjesečnice.

Ako ste imali spontani ili arteficijalni pobačaj

Molimo savjetujte se s liječnikom.

Što može smanjiti kontracepcijsku učinkovitost

Pogreške u uzimanju tableta, povraćanje ili crijevne bolesti praćene proljevom, produljeno uzimanje

odreĎenih lijekova istodobno s Bellune 35 obloţenim tabletama (vidjeti dio Drugi lijekovi i Bellune 35

obložene tablete) i vrlo rijetke individualne metaboličke bolesti mogu poništiti kontracepcijski učinak.

Trajanje uzimanja

Vaš liječnik će vam reći koliko dugo trebate uzimati Bellune 35 obloţene tablete.

Trajanje uzimanja ovisi o teţini simptoma povezanih s osjetljivošću na androgene te njihovu reagiranju

na liječenje. Očekuje se potpun nestanak akni unutar nekoliko mjeseci od početka liječenja. Ipak, prije

potpunog uspjeha moţe biti potrebno i dulje liječenje, posebice u teţim slučajevima.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

U slučajevima liječenja teških oblika akni ili seboreje koje traje najmanje 6 mjeseci ili neprirodnog

pretjeranog rasta dlaka na licu i tijelu (hirzutizam) koje traje najmanje 12 mjeseci, kada liječenje ne daje

ţeljene rezultate liječnik će razmotriti drugi pristup liječenju.

Čim su simptomi povezani s osjetljivošću na androgene nestali, ako ţelite nastaviti uzimati oralne

kontraceptive za kontracepcijsku zaštitu, moţete preći na nisko dozirani oralni kontraceptiv u dogovoru s

Vašim liječnikom. Bellune 35 se ne smiju primjenjivati samo radi kontraceptivne zaštite.

Liječenje Bellune 35 obloţenim tabletama moţe se ponoviti ako se androgeni simptomiponovno jave no

tada je potrebno prekinuti primjenu oralnog kontraceptiva za kontracepcijsku zaštitu (vidjeti dio Nemojte

uzimati Bellune 35 obložene tablete).

Ako uzmete više Bellune 35 obloženih tableta nego što ste trebali

Mogući znakovi predoziranja uključuju mučninu i povraćanje (obično nakon 12 do 24 sata, moguće da

traju nekoliko dana), kao i lagano vaginalno krvarenje. Ukoliko uzmete veće količine lijeka morate se

javiti liječniku koji će liječiti simptome.

Ako ste zaboravili uzeti Bellune 35 obložene tablete

Ovisno o danu u ciklusu u kojem je propuštena jedna tableta, moţda ćete morati koristiti dodatnu

kontracepcijsku zaštitu, primjerice mehaničku metodu (npr. kondomi). U slučaju bilo kakve sumnje

obratite se liječniku.

Ako je prošlo manje od 12 sati od uobičajenoga vremena uzimanja, pouzdanost Bellune 35

obloţenih tableta nije smanjena. Uzmite obloţenu tabletu čim se sjetite i nastavite uzimati

sljedeće obloţene tablete u uobičajeno vrijeme.

Ako je prošlo više od 12 sati od uobičajenoga vremena uzimanja, pouzdanost Bellune 35

obloţenih tableta je smanjena. Najveći rizik postoji ako propustite uzeti tablete na početku ili

kraju pakiranja. Zbog toga trebate slijediti dalje navedene upute

Ako zaboravite više od jedne obložene tablete u pakiranju

Pitajte liječnika za savjet.

Jedna propuštena obložena tableta u prvom tjednu

Uzmite propuštenu obloţenu tabletu čim se sjetite (čak i ako to znači uzimanje dviju obloţenih tableta

istodobno) te nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Primijenite dodatnu mehaničku zaštitu

sljedećih sedam dana. Ako je do spolnog odnosa došlo u sedam dana koji su prethodili neuzimanju

tablete, moţda ste trudni. U tom slučaju odmah se javite liječniku.

Jedna propuštena obložena tableta u drugom tjednu

Uzmite propuštenu obloţenu tabletu čim se sjetite (čak i ako to znači uzimanje dviju obloţenih tableta

istodobno) te nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Pouzdanost Bellune 35 obloţenih

tableta ostala je nepromijenjena. Ne trebate primijeniti dodatne kontracepcijske mjere.

Jedna propuštena obložena tableta u trećem tjednu

Moţete izabrati jednu od ove dvije mogućnosti:

1. Uzmite propuštenu obloţenu tabletu čim se sjetite (čak i ako to znači uzimanje dviju obloţenih tableta

istodobno) te nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Sljedeće pakiranje započnite odmah

nakon što potrošite prethodno, ne radite stanku između pakiranja. Moguće je da nećete imati krvarenje

dok ne potrošite drugo pakiranje, ali mogu se pojaviti točkasta ili probojna krvarenja u dane uzimanja

obloţenih tableta.

2. Odmah prekinite s uzimanjem obloţenih tableta iz trenutnoga pakiranja, napravite stanku od sedam

dana (uključujući i dane kada ste propustili uzeti tabletu) te nakon toga nastavite s novim pakiranjem.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Ako ţelite započeti s uzimanjem tableta iz sljedećeg pakiranja istoga dana u tjednu na koji ste navikli,

moţete smanjiti razdoblje neuzimanja tableta na manje od 7 dana.

Ako ste propustili uzeti jednu ili više obloženih tableta iz pakiranja i nakon toga nemate

očekivanu mjesečnicu u prvoj stanci, moţda ste trudni. Savjetujte se s liječnikom prije nego što

počnete uzimati obloţene tablete iz sljedećega pakiranja.

Što učiniti ako povraćate ili imate teški proljevAko povraćate ili imate teški proljev, moguće je da

aktivni sastojci Bellune 35 obloţenih tableta ne budu potpuno apsorbirani te ćete morati primijeniti

dodatnu kontracepcijsku zaštitu.

Ako doĎe do povraćanja ili teškog proljeva u prva tri do četiri sata nakon uzimanja obloţene tablete,

potrebno je uzeti novu tabletu što je prije moguće. Novu tabletu je potrebno uzeti ako je moguće unutar

12 sati od uobičajenog uzimanja tablete. Ukoliko je prošlo više od 12 sati moţe se primijeniti savjet u

slučaju propuštenog uzimanja tableta naveden u dijelu Ako ste zaboravili uzeti Bellune 35 obložene

tablete. Ako ne ţelite da se novi način uzimanja tableta razlikuje od uobičajenog rasporeda, morate uzeti

dodatne tablete iz drugog pakiranja.

Što učiniti ako imate neočekivana krvarenja

Mogu se javiti neočekivana krvarenja (probojna ili točkasta krvarenja), posebno u prvim mjesecima, ipak

ne smijete mijenjati raspored uzimanja tableta. Nepravilna krvarenja općenito prestanu nakon 3 ciklusa,

tj. kada se tijelo navikne na Bellune 35 obloţene tablete. Ipak, ukoliko se krvarenje nastavi, postane jače

ili počne ponovno, javite se liječniku.

Što učiniti ako niste dobili menstruaciju

Ako ste uzeli sve obloţene tablete pravilno, niste povraćali niti imali teški proljev te niste uzimali druge

lijekove, malo je vjerojatno da ste trudni. Ipak, ne započinjite s novim pakiranjem Bellune 35 obloţenih

tableta dok liječnik ne otkloni sumnju na trudnoću.

Ako želite prestati uzimati Bellune 35 obložene tablete

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako ţelite prestati uzimati Bellune 35 obloţene tablete.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Bellune 35 obloţenih tableta obratite se

svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ţene koje koriste Bellune 35 obloţene tablete imaju povišen rizik za nastanak venske ili arterijske

tromboembolije (nastanak krvnog ugruška; npr. venske tromboembolije, plućne embolije, moţdanog

udara, srčanog udara). Za detaljnije informacije vidjeti dio 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati

Bellune 35 obložene tablete.

Taj rizik se moţe dalje povisiti dodatnim čimbenicima (pušenje, visoki krvni tlak, poremećaji zgrušavanja

krvi ili metabolizma lipida, značajna pretilost, proširene vene, flebitis ili tromboze u povijesti bolesti),

vidjeti dio 2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Bellune 35 obložene tablete.

Odmah se savjetujte s liječnikom ako imate simptome angioedema kao što su otečeno lice, jezik ili grlo

i/ili poteškoće pri gutanju ili koprivnjaču u kombinaciji s oteţanim disanjem. Lijekovi koji sadrţe

estrogene mogu izazvati ili pogoršati simptome angioedema

Za informacije o drugim ozbiljnim nuspojavama kao što su tumor jetre, rak dojke ili vrata maternice

vidjeti dio 2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Bellune 35 obložene tablete.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

U nastavku su navedene ostale nuspojave zabiljeţene uz primjenu lijeka Bellune 35.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

mučnina, bol u trbuhu

povećanje tjelesne teţine

glavobolja

depresivna raspoloţenja, promjene raspoloţenja

bol u prsnom košu, osjetljivost dojki, intermenstruacijsko krvarenje

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

povraćanje, proljev

zadrţavanje tekućine

migrena

utjecaj na libido

povećanje dojke

osip, urtikarija, kloazma (ţućkasto-smeĎe mrlje na koţi)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

nepodnošenje kontaktnih leća

reakcije preosjetljivosti

tromboembolija (nastanak krvnog ugruška)

smanjenje tjelesne teţine

iscjedak iz dojki, vaginalni iscjedak

stanja koţe pod nazivom erythema nodosum (bolni crveni čvorići), erythema multiforme (osip s

crvenim mrljama ili ranama)

Nuspojave s nepoznatom učestalosti (učestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka):

povišenje krvnog tlaka

poremećaji funkcije jetre i ţući

Ako bolujete od nasljednog angioedema (akutno oticanje potkoţnog tkiva i sluznice, posebice u predjelu

očnih kapaka i usana, sluznice grla i jezika), lijekovi koji sadrţe estrogene (ţenski spolni hormon) mogu

uzrokovati ili pogoršati simptome angioedema.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bellune 35 obložene tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni

otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u

očuvanju okoliša.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže Bellune 35 obložene tablete?

Djelatna tvari Bellune 35 obloţenih tableta su ciproteronacetat i etinilestradiol

Svaka Bellune 35 obloţena tableta sadrţi 2 mg ciproteronacetata i 0,035 mg etinilestradiola.

U Bellune 35 obloţenim tabletama su sadrţane i slijedeće pomoćne tvari;

Jezgra: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; povidon K25; talk; magnezijev stearat,

Ovojnica: saharoza, kalcijev karbonat; talk; makrogol 6000; povidon K90; titanijev dioksid

(E171); glicerol (85 postotni) ţuti ţeljezov oksid (E172); montanglikol vosak.

Kako Bellune 35 obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Ţute, bikonveksne, okrugle obloţene tablete, promjera 5,5-5,7 mm.

Bellune 35 obloţene tablete dolaze u pakiranju od 63 (3x21) obloţenih tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

H A L M E D

30 - 05 - 2017

O D O B R E N O