Bekunis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bekunis obložene tablete
 • Doziranje:
 • 150-220 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži 150-220 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cassia angustifolia Vahl, fructus (plod tinevelške sene) (4-6 : 1) što odgovara 20 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B; ekstrakcijsko otapalo: voda
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • roha arzneimittel GmbH, Bremen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bekunis obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 45 tableta u spremniku, u kutiji [HR-H-065215772-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-065215772
 • Datum autorizacije:
 • 15-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku:Informacije za korisnika

Bekunis obložene tablete

suhi ekstrakt ploda tinevelške sene (4-6 : 1; ekstrakcijsko otapalo: voda)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Bekunis obložene tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis obložene tablete?

Kako uzimati Bekunis obložene tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Bekunis obložene tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Bekunis obložene tablete i za što se koriste?

Bekunis obložene tablete koriste se za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije (zatvora) u

odraslih i djece starije od 12 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis obložene tablete?

Nemojte uzimati Bekunis obložene tablete:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

u slučaju značajnog ili potpunog zastoja crijevnog sadržaja, blokade koja potpuno zaustavlja

prolaz crijevnog sadržaja ili potpunog gubitka mišićnog tonusa crijeva (mlohava crijeva), upale

slijepog crijeva, upalnih bolesti crijeva (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u

trbuhu nepoznatog uzroka i u slučaju teške dehidracije s nedostatkom vode i elektrolita.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri, prije nego uzmete Bekunis obložene

tablete.

Korištenje pripravaka sene opravdano je jedino u slučaju ako se terapijski učinak ne može

postići promjenom prehrane ili uzimanjem tvari koje bubre.

Kada se pripravci sene primjenjuju u odraslih inkontinentnih osoba, potrebno je pojačati

higijenske mjere kako bi se spriječio povećan kontakt stolice s kožom.

Bolesnici

bubrežnim

oštećenjem

moraju

biti

svjesni

mogućeg

poremećaja

ravnoteže

elektrolita.

Ako uzimate srčane glikozide, lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma, lijekove koji

izazivaju produljenje QT intervala, diuretike, kortikosterode ili korijen sladića, prije primjene

ovog lijeka se morate konzultirati s liječnikom (vidjeti Drugi lijekovi i Bekunis obložene

tablete).

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako patite od bolova u trbuhu, kroničnog zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne

smijete koristiti Bekunis obložene tablete prije savjetovanja s liječnikom.

Morate izbjegavati dugotrajnu uporabu laksativa, kao i Bekunis obloženih tableta, jer mogu

dovesti do ovisnosti i oštećenja crijevne funkcije. Ako je potrebno svakodnevno uzimanje

laksativa, mora se istražiti uzrok zatvora.

Laksativi ne pomažu u smanjivanju tjelesne težine.

Djeca

Djeca mlađa od 12 godina ne smiju koristiti ovaj biljni lijek.

Drugi lijekovi i Bekunis obložene tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Dugotrajno uzimanje ovog lijeka može dovesti do smanjenja razine kalija u krvi, zbog čega može doći

do neželjenog međudjelovanja s drugim lijekovima na sljedeći način:

može doći do pojačavanja djelovanja srčanih glikozida (npr. digoksin, metildigoksin),

može se promijeniti djelovanje lijekova za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin) i

pojačati neželjeno djelovanje lijekova koji uzrokuju produljenje QT intervala ili smanjenu

razinu kalija u krvi (za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku kojeg koristite ili se obratite

Vašem liječniku),

može

pojačati

neravnoteža

elektrolita

istovremeno

uzimanje

lijekova

poticanje

mokrenja (diuretici), kortikosteroida ili korijena sladića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena Bekunis obloženih tableta se ne preporučuje tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije značajno.

Ovaj lijek sadrži saharozu, glukozu i laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Bekunis obložene tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina:

najveća dnevna doza je 1 obložena tableta, što odgovara 20 mg hidroksiantracenskih glikozida

(izračunato kao senozid B).

ispravno je primijeniti najmanju moguću dozu kojom se postiže djelovanje.

djelovanje nastupa nakon 8 do 12 sati.

obično je dovoljno uzeti lijek dva do tri puta tjedno.

Način primjene

kroz usta.

uzmite jednu obloženu tabletu jednom dnevno navečer prije spavanja.

Trajanje primjene

ovaj lijek se ne smije uzimati dulje od 1 do 2 tjedna ili u dozama višim od propisanih.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Primjena duža od 1 do 2 tjedna zahtijeva liječnički nadzor. Ako su simptomi i dalje prisutni

tijekom primjene, potrebno je obratiti se liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Bekunis obloženih tableta nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku u slučaju pojave simptoma navedenih u nastavku, osobito ako ste starije

životne dobi. Glavni simptomi su oštri bolovi u trbuhu te teški proljev s posljedičnim gubitkom

tekućine i elektrolita, koji se moraju nadoknaditi. Proljev može izazvati nedostatak kalija, što može

dovesti do srčanih poremećaja i slabosti mišića, naročito ako se istovremeno uzimaju srčani glikozidi,

diuretici, kortikosterodi ili korijen sladića (vidjeti dio 2. Drugi lijekovi i Bekunis obložene tablete).

Kronično unošenje prekomjernih količina ovog lijeka može dovesti do bolesti jetre.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku

ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće su reakcije preosjetljivosti (svrbež, koprivnjača, lokalni ili generalizirani osip).

Mogu se pojaviti bolovi i grčevi u probavnom sustavu te nastanak tekuće stolice, osobito kod

bolesnika s tzv. iritabilnim kolonom. Osim toga, ovi simptomi se mogu također pojaviti kao posljedica

pojedinačnog prekomjernog doziranja. U tom slučaju potrebno je smanjiti dozu lijeka.

Kronična uporaba može dovesti do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita, što može rezultirati

pojavom bjelančevina i krvi u mokraći. Kronična uporaba može uzrokovati promjenu boje crijevne

sluznice koja se obično povlači nakon što bolesnik prestane uzimati Bekunis obložene tablete.

Za vrijeme liječenja se mogu pojaviti bezopasne žute ili crveno-smeđe (ovisno o pH) promjene boje

mokraće uzrokovane izlučivanjem metabolita.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika,

ljekarnika

medicinsku

sestru.

uključuje

svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bekunis obložene tablete?

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi do

30 ºC.

Nakon prvog otvaranja, lijek je potrebno čuvati na

temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Odmah nakon uporabe dobro zatvorite spremnik.

Tablete su uporabljive 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na kutiji i naljepnici. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bekunis obložene tablete sadrže?

Jedna obložena tableta sadrži:

150 do 220 mg ekstrata (kao suhi ekstrakt) iz Cassia angustifolia Vahl, fructus (plod tinevelške sene)

(4-6

što

odgovara

hidroksiantracenskih

glikozida,

izračunato

senozid

ekstrakcijsko otapalo: voda.

Druge pomoćne tvari su:

laktoza,

bezvodna;

saharoza;

talk;

celuloza,

mikrokristalična,

metakrilatna

kiselina/etilakrilat

kopolmer 1:1; kalcijev karbonat; silicijev dioksid, metilirani; titanijev dioksid (E 171); želatina;

magneijev stearat; arapska guma; glukoza, tekuća, suha raspršina; makrogol 6000; polisorbat 80;

stearata kiselina; montanski glikolni vosak; karmeloza natrij.

Kako Bekunis obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Obložene tablete oblika leće, bijele do bijelo- sive boje, ujednačene, lagano sjajne površine,

promjera 10,5 – 10,9 mm.

45 obloženih tableta u plastičnom spremniku s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

roha azneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstraβe 100

28355 Bremen

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10 020 Zagreb

Tel: 01 6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek

izdaje

recepta,

ljekarni

specijaliziranim

prodavaonicama

promet

malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O