Bekunis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bekunis instant biljni čaj
 • Doziranje:
 • 100-166,5 mg suhog ekstrakta seninog ploda
 • Farmaceutski oblik:
 • instant biljni čaj
 • Sastav:
 • Urbroj: 325 mg instant biljnog čaja (1 mjerna žličica) sadrži 100-166,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cassia senna L., fructus (plod aleksandrijske sene) i Cassia angustifolia Vahl, fructus (plod tinevelške sene) (4,5 - 5,5:1) što odgovara 10 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunato kao senozid B; ekstrakcijsko otapalo: voda
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • roha arzneimittel GmbH, Bremen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bekunis instant biljni čaj
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 17,6 g instant biljnog čaja i mjerna žličica u spremniku [HR-H-893482659-01] Urbroj: 381-12-01/38-16-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-893482659
 • Datum autorizacije:
 • 14-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bekunis instant biljni čaj

suhi ekstrakt seninog ploda

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bekunis

instant biljni čaj

i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis

instant biljni čaj?

3. Kako uzimati Bekunis

instant biljni čaj?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Bekunis

instant biljni čaj?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bekunis

instant biljni čaj i za što se koristi?

Bekunis

instant biljni čaj koristi se za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije (zatvora) u

odraslih i djece starije od 12 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis

instant biljni čaj?

Nemojte uzimati Bekunis

instant biljni čaj:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

u slučaju značajnog ili potpunog zastoja crijevnog sadržaja, blokade koja potpuno zaustavlja

prolaz crijevnog sadržaja ili potpunog gubitka mišićnog tonusa crijeva (mlohava crijeva), upale

slijepog crijeva, upalnih bolesti crijeva (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u

trbuhu nepoznatog uzroka i u slučaju teške dehidracije s nedostatkom vode i elektrolita.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Bekunis instant biljni

čaj.

Korištenje pripravaka sene opravdano je jedino u slučaju ako se terapijski učinak ne može

postići promjenom prehrane ili uzimanjem tvari koje bubre.

Kada se pripravci sene primjenjuju u odraslih inkontinentnih osoba, potrebno je pojačati

higijenske mjere kako bi se spriječio povećan kontakt stolice s kožom.

Bolesnici

bubrežnim

oštećenjem

moraju

biti

svjesni

mogućeg

poremećaja

ravnoteže

elektrolita.

Ako uzimate srčane glikozide, lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma, lijekove koji

izazivaju produljenje QT intervala, diuretike, kortikosterioide ili korijen sladića, prije primjene

H A L M E D

14-11-2016

O D O B R E N O

ovog lijeka se morate konzultirati s liječnikom (vidjeti Drugi lijekovi i Bekunis instant biljni

čaj).

Ako patite od bolova u trbuhu, kroničnog zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne

smijete koristiti Bekunis

instant biljni čaj prije savjetovanja s liječnikom.

Morate izbjegavati dugotrajnu uporabu laksativa, kao i Bekunis

instant biljnog čaja, jer mogu

dovesti do ovisnosti i oštećenja crijevne funkcije.

Ako je potrebno svakodnevno uzimanje

laksativa, mora se istražiti uzrok zatvora.

Laksativi ne pomažu u smanjivanju tjelesne težine.

Djeca

Djeca mlađa od 12 godina ne smiju koristiti ovaj biljni lijek.

Drugi lijekovi i Bekunis

instant biljni čaj

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Dugotrajno uzimanje ovog lijeka može dovesti do smanjenja razine kalija u krvi, zbog čega može doći

do neželjenog međudjelovanja s drugim lijekovima na sljedeći način:

može doći do pojačavanja djelovanja srčanih glikozida (npr. digoksin, metildigoksin),

može se promijeniti djelovanje lijekova za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin) i

pojačati neželjeno djelovanje lijekova koji uzrokuju produljenje QT intervala ili smanjenu

razinu kalija u krvi (za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku kojeg koristite ili se obratite

Vašem liječniku),

može

pojačati

neravnoteža

elektrolita

istovremeno

uzimanje

lijekova

poticanje

mokrenja (diuretici), kortikosteroida ili korijena sladića.

Trudnoća,dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena Bekunis instant biljnog čaja se ne preporučuje tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije značajno.

3. Kako uzimati Bekunis

instant biljni čaj?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina

najveća dnevna doza su 3 mjerne žličice instant biljnog čaja.

ispravno je primijeniti najmanju moguću dozu kojom se postiže djelovanje.

uzeti 325 mg do 975 mg (1-3 mjerne žličice) jedanput dnevno, navečer prije spavanja.

djelovanje nastupa nakon 8 do 12 sati.

obično je dovoljno uzeti lijek dva do tri puta tjedno.

Način pripreme

preliti s hladnom ili toplom vodom, promiješati i popiti, najbolje prije spavanja.

Trajanje primjene

ovaj lijek se ne smije uzimati dulje od 1 – 2 tjedna ili u dozama višim od propisanih.

Primjena duža od 1 do 2 tjedna zahtijeva liječnički nadzor. Ako su simptomi i dalje prisutni tijekom

primjene, potrebno je obratiti se liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

14-11-2016

O D O B R E N O

Ako uzmete više Bekunis instant biljnog čaja nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku u slučaju pojave simptoma navedenih u nastavku, osobito ako ste starije

životne dobi. Glavni simptomi su oštri bolovi u trbuhu te teški proljevi s posljedičnim gubitkom

tekućine i elektrolita, koji se moraju nadoknaditi. Proljev može izazvati nedostatak kalija, što može

dovesti do srčanih poremećaja i slabosti mišića, naročito ako se istovremeno uzimaju srčani glikozidi,

diuretici, kortikosteroidi ili korijen sladića (vidjeti dio 2. Drugi lijekovi i Bekunis instant biljni čaj).

Kronično unošenje prekomjernih količina ovog lijeka može dovesti do bolesti jetre.

Ako imate bilo kakvih

pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće su reakcije preosjetljivosti (svrbež, koprivnjača, lokalni ili generalizirani osip).

Mogu se pojaviti bolovi i grčevi u probavnom sustavu te nastanak tekuće stolice, osobito kod

bolesnika s tzv. iritabilnim kolonom. Osim toga, ovi simptomi se mogu također pojaviti kao posljedica

pojedinačnog prekomjernog doziranja. U tom slučaju potrebno je smanjiti dozu lijeka.

Kronična uporaba može dovesti do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita, što može rezultirati

pojavom bjelančevina i krvi u mokraći. Kronična uporaba može uzrokovati promjenu boje crijevne

sluznice koja se obično povlači nakon što bolesnik prestane uzimati Bekunis instant biljni čaj.

Za vrijeme liječenja se mogu pojaviti bezopasne žute ili crveno-smeđe (ovisno o pH) promjene boje

mokraće uzrokovane izlučivanjem metabolita.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bekunis

instant biljni čaj?

Ovaj lijek čuvajte na suhom mjestu na temperaturi ispod 25 ºC.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Odmah nakon uporabe dobro zatvorite stakleni spremnik.

Čaj je uporabljiv 6 mjeseci nakon prvoga otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na staklenom spremniku.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

14-11-2016

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bekunis

instant biljni čaj sadrži?

325 mg instant biljnog čaja (1 mjerna žličica) sadrži 100-166,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz

Cassia senna

L., fructus (plod aleksandrijske sene) i

Cassia angustifolia

Vahl, fructus (plod tinevelške

sene) (4,5–5,5 : 1) što odgovara 10 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunato kao senozid B;

ekstrakcijsko otapalo: voda.

Pomoćne tvari su želatina, maltodekstrin.

Kako Bekunis

instant biljni čaj izgleda i sadržaj pakiranja?

Bekunis instant biljni čaj je svijetlosmeđi do tamnosmeđi higroskopni prašak.

17,6 g instant biljnog čaja u smeđem staklenom spremniku (150 ml) s plastičnim zatvaračem i

plastičnom mjernom žličicom uloženom u spremnik.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

roha azneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstraβe 100

28355 Bremen

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10 000 Zagreb

Tel: 01 /6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

14-11-2016

O D O B R E N O