Bekunis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bekunis biljni čaj
 • Doziranje:
 • 75 g + 25 g/100 g
 • Farmaceutski oblik:
 • biljni čaj
 • Sastav:
 • Urbroj: 100 g biljnog čaja sadrži 75 g Cassia angustifolia Vahl, fructus i Cassia senna L. (C. acutifolia Delile), fructus (plod tinevelške i aleksandrijske sene) i 25 g Cassia senna L. (C. acutifolia Delile) i/ili Cassia angustifolia Vahl, folium (senin list), što odgovara 2,3-3 g hidroksiantracenskih glikozida, izračunato kao senozid B
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • roha arzneimittel GmbH, Bremen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bekunis biljni čaj
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 80 g biljnog čaja i mjerna žličica u kutiji zatvorenoj s folijom i poklopcem [HR-H-819109881-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-819109881
 • Datum autorizacije:
 • 15-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bekunis biljni čaj

plod tinevelške i aleksandrijske sene

senin list

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Bekunis biljni čaj i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis biljni čaj?

Kako uzimati Bekunis biljni čaj?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Bekunis biljni čaj?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Bekunis biljni čaj i za što se koristi?

Bekunis biljni čaj koristi se za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije (zatvora) u odraslih i

djece starije od 12 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Bekunis biljni čaj?

Nemojte uzimati Bekunis biljni čaj:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

u slučaju značajnog ili potpunog zastoja crijevnog sadržaja, blokade koja potpuno zaustavlja

prolaz crijevnog sadržaja ili potpunog gubitka mišićnog tonusa crijeva (mlohava crijeva), upale

slijepog crijeva, upalnih bolesti crijeva (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u

trbuhu nepoznatog uzroka i u slučaju teške dehidracije s nedostatkom vode i elektrolita.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Bekunis biljni čaj.

Korištenje pripravaka sene opravdano je jedino u slučaju ako se terapijski učinak ne može

postići promjenom prehrane ili uzimanjem tvari koje bubre.

Kada se pripravci sene primjenjuju u odraslih inkontinentnih osoba, potrebno je pojačati

higijenske mjere kako bi se spriječio povećan kontakt stolice s kožom.

Bolesnici s bubrežnim oštećenjem moraju biti svjesni mogućeg poremećaja ravnoteže

elektrolita.

Ako uzimate srčane glikozide, lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma, lijekove koji

izazivaju produljenje QT intervala, diuretike, kortikosteroide ili korijen sladića, prije primjene

ovog lijeka se morate konzultirati s liječnikom (vidjeti Drugi lijekovi i Bekunis biljni čaj).

Ako patite od bolova u trbuhu, kroničnog zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

smijete koristiti Bekunis biljni čaj prije savjetovanja s liječnikom.

Morate izbjegavati dugotrajnu uporabu laksativa, kao i Bekunis biljni čaj, jer mogu dovesti do

ovisnosti i oštećenja crijevne funkcije. Ako je potrebno svakodnevno uzimanje laksativa, mora

se istražiti uzrok zatvora.

Laksativi ne pomažu u smanjivanju tjelesne težine.

Djeca

Djeca mlaĎa od 12 godina ne smiju koristiti ovaj biljni lijek..

Drugi lijekovi i Bekunis biljni čaj

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Dugotrajno uzimanje ovog lijeka može dovesti do smanjenja razine kalija u krvi, zbog čega može

doći do neželjenog meĎudjelovanja s drugim lijekovima na sljedeći način:

može doći do pojačavanja djelovanja srčanih glikozida (npr. digoksin, metildigoksin),

može se promijeniti djelovanje lijekova za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin) i

pojačati neželjeno djelovanje lijekova koji uzrokuju produljenje QT intervala ili smanjenu

razinu kalija u krvi (za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku kojeg koristite ili se obratite

Vašem liječniku),

može se pojačati neravnoteža elektrolita uz istovremeno uzimanje lijekova za poticanje

mokrenja (diuretici), kortikosteroida ili korijena sladića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena Bekunis biljnog čaja se ne preporučuje tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije značajno.

3.

Kako uzimati Bekunis biljni čaj?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina :

najveća dnevna doza je 1 mjerna žličica biljnog čaja.

ispravno je primijeniti najmanju moguću dozu kojom se postiže djelovanje.

uzeti 0,5 g do 1 g (pola do jedna mjerna žličica napunjena do ruba mjerne žličice) jedanput

dnevno, navečer prije spavanja.

djelovanje nastupa nakon 8 do 12 sati.

obično je dovoljno uzeti lijek dva do tri puta tjedno.

Način pripreme

preliti s kipućom vodom, (približno 150 ml), pustiti čaj da odstoji 5 do 20 minuta, a zatim

procijediti i popiti, najbolje prije spavanja.

Trajanje primjene

ovaj lijek se ne smije uzimati dulje od 1 – 2 tjedna ili u dozama višim od propisanih.

Primjena duža od 1 do 2 tjedna zahtijeva liječnički nadzor. Ako su simptomi i dalje prisutni tijekom

primjene, potrebno je obratiti se liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više Bekunis biljnog čaja nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku u slučaju pojave simptoma navedenih u nastavku, osobito ako ste starije

životne dobi. Glavni simptomi su oštri bolovi u trbuhu te teški proljevi s posljedičnim gubitkom

tekućine i elektrolita, koji se moraju nadoknaditi. Proljev može izazvati nedostatak kalija, što može

dovesti do srčanih poremećaja i slabosti mišića, naročito ako se istovremeno uzimaju srčani glikozidi,

diuretici, kortikosteroidi ili korijen sladića (vidjeti dio 2. Drugi lijekovi i Bekunis biljni čaj). Kronično

unošenje prekomjernih količina ovog lijeka može dovesti do bolesti jetre.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku

ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće su reakcije preosjetljivosti (svrbež, koprivnjača, lokalni ili generalizirani osip).

Mogu se pojaviti bolovi i grčevi u probavnom sustavu te nastanak tekuće stolice, osobito kod

bolesnika s tzv. iritabilnim kolonom. Osim toga, ovi simptomi se mogu takoĎer pojaviti kao

posljedica pojedinačnog prekomjernog doziranja. U tom slučaju potrebno je smanjiti dozu lijeka.

Kronična uporaba može dovesti do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita, što može rezultirati

pojavom bjelančevina i krvi u mokraći. Kronična uporaba može uzrokovati promjenu boje crijevne

sluznice koja se obično povlači nakon što bolesnik prestane uzimati Bekunis biljni čaj.

Za vrijeme liječenja se mogu pojaviti bezopasne žute ili crveno-smeĎe (ovisno o pH) promjene boje

mokraće uzrokovane izlučivanjem metabolita.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bekunis biljni čaj ?

Nakon prvog otvaranja, ovaj lijek čuvajte na temperaturi do 25 °C

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Odmah nakon uporabe dobro zatvorite kutiju.

Čaj je uporabljiv 6 mjeseci nakon prvoga otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bekunis biljni čaj sadrži?

100 g biljnog čaja sadrži:

75 g Cassia angustifolia Vahl, fructus i Cassia senna L. (C. acutifolia Delile), fructus (plod tinevelške

i aleksandrijske sene) i

25 g Cassia senna L. (C.acutifolia Delile) i/ili Cassia angustifolia Vahl, folium (senin list) što

odgovara 2,3 - 3 g hidroksiantracenskih glikozida izračunato kao senozid B.

Kako Bekunis biljni čaj izgleda i sadržaj pakiranja?

Bekunis instant čaj su žuti do smeĎi i zeleni isjeckani dijelovi plodova i listova sene, svojstvena

mirisa.

g biljnog čaja

u okrugloj kartonskoj

kutiji

zatvorenoj s

aluminijskom

folijom i plastičnim

poklopcem s plastičnom mjernom žličicom uloženom u kutiju.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

roha arzneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstraβe 100

28355 Bremen

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10 000 Zagreb

Tel: 01 6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

15 - 02 - 2017

O D O B R E N O