B-Complex

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • B-Complex obložene tablete
 • Doziranje:
 • 4,0 mg + 5,0 mg + 2,0 mg + 1 µg + 5,0 mg + 25,0 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka obložena tableta sadrži 4 mg tiaminklorida, 5 mg riboflavina, 2 mg piridoksinklorida, 1 mikrogram cijanokobalamina, 5 mg kalcijevog pantotenata, 25 mg nikotinamida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • B-Complex obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-741040171-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-741040171-02] Urbroj: 381-12-01/70-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-741040171
 • Datum autorizacije:
 • 28-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

B-complex obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je B-complex i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati B-complex?

Kako uzimati B-complex?

Moguće nuspojave

Kako čuvati B-complex?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je B-complex i za što se koristi?

B-complex sadrži vitamine B skupine (tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin, kalcijev

pantotenat i nikotinamid), koji pospješuju metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina.

Nedostatak jednog od ovih vitamina ili povećana potreba za njima uzrokuju također i potrebu za

drugim vitaminima iz ove skupine. Stoga, kada se pojave znaci nedostatka bilo kojeg vitamina B

skupine, potrebno je uzimati cijeli kompleks vitamina B.

Lijek B-complex se koristi u odraslih, adolescenata i djece starije od 5 godina za:

sprječavanje i liječenje manjka (hipovitaminoze) vitamina B skupine (kod nedovoljnog unosa,

povećanih potreba, poremećene apsorpcije u bolestima probavnog sustava i jetre, zbog liječenja

nekim lijekovima).

liječenje

nedostatka

(avitaminoze)

vitamina

skupine

(beriberi,

neuralgija,

polineuritis,

neurodermatoza).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati B-complex?

Nemojte uzimati B-complex

ako ste alergični na vitamine B kompleksa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete B-complex.

Tijekom uzimanja B-complexa mokraća može postati izrazitije žuta zbog sadržaja riboflavina.

Iznimno su moguće reakcije preosjetljivosti.

Djeca i adolescenti

B-complex nije namijenjen za djecu mlađu od 5 godina.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i B-complex

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete B-complex:

ako uzimate lijek levodopu (za liječenje Parkinsonove bolesti) jer istodobno uzimanje B-

complexa može umanjiti učinak levodope

ako uzimate lijekove izoniazid, penicilamin i oralne kontraceptive

ako uzimate antimikrobne lijekove koji mijenjanu crijevnu floru i time apsorpciju jer

posljedično može doći do pomanjkanja vitamina skupine B

B-complex s hranom i pićem

Hrana i piće ne utječu na apsorpciju B-complex obloženih tableta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnice i dojilje smiju uzimati B-complex obložene tablete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da ovaj lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

B-complex sadrži laktozu, saharozu

i azo boje E102, E110 i E151

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete

uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Azo boje tartrazin (E102), sunset yellow FCF (E110) i black PN (E151) mogu prouzročiti alergijski tip

reakcija.

3.

Kako uzimati B-complex?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način uzimanja

Odrasli i adolescenti u dobi od 15 godina i stariji:

Za sprječavanje

: 1 obloženu tabletu jednom na dan.

Za liječenje

: 1 do 2 obložene tablete 2 do 3 puta na dan.

Cijelu obloženu tabletu progutajte s tekućinom.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca od 5 do 14 godina:

Za liječenje:

1 obložena tableta na dan.

Navedene doze ne smiju se prekoračiti.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Ako uzmete više B-complex-a nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka nego što smijete, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Dugotrajno uzimanje doza znatno većih od preporučenih može uzrokovati glavobolju, razdražljivost,

nesanicu, trnce i proljev.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti B-complex

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku

.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako se B-complex uzima u preporučenim dozama, nuspojave su rijetke i blage.

Vrlo rijetke nuspojave

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Reakcije preosjetljivosti (alergije), glavobolja, zamućen vid, vrtoglavica, proljev, povraćanje, mučnina

ili upala kože.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati B-complex?

Ovaj

lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što B-complex sadrži?

Djelatna tvar su vitamini B kompleksa. Svaka obložena tableta sadrži 4 mg tiaminklorida, 5 mg

riboflavina, 2 mg piridoksinklorida, 1 mikrogram cijanokobalamina, 5 mg kalcijevog

pantotenata, 25 mg nikotinamida.

Drugi sastojci u jezgri tablete su: povidon, laktoza hidrat, 4-aminobenzoatna kiselina, kukuruzni

škrob, talk (E553b), magnezijev stearat (E572). Drugi sastojci u film ovojnici tablete su:

saharoza, talk (E553b), kalcijev karbonat (E170), arapska guma (E414), tartrazin (E102), Sunset

yellow FCF (E110), Black PN (E151), željezov oksid (E172) i makrogol 6000.

Kako B-complex izgleda i sadržaj pakiranja?

Obložene tablete su okrugle, bikonveksne, čokoladno smeđe boje i glatke površine.

B-complex je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 30 ili 60 obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O

Proizvođač

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

28-11-2016

O D O B R E N O