Arthryl

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Arthryl 1500 mg prašak za oralnu otopinu
 • Doziranje:
 • 1500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za oralnu otopinu
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna vrećica s praškom sadrži 1500 mg glukozaminsulfata (kao 1884 mg glukozaminsulfat natrijeva klorida, što odgovara 1500 mg glukozaminsulfata i 384 mg natrijeva klorida)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Rottapharm Ltd., Dublin, Irska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Arthryl 1500 mg prašak za oralnu otopinu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 4 vrećice s praškom, u kutiji (besplatni uzorak – nije za prodaju) [HR-H-027063889-01]; 20 vrećica s praškom, u kutiji [HR-H-027063889-02]; 30 vrećica s praškom, u kutiji [HR-H-027063889-03] Urbroj: 381-12-01/30-16-15

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-027063889
 • Datum autorizacije:
 • 08-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU:

INFORMACIJE ZA KORISNIKA

ARTHRYL 1500 mg prašak za oralnu otopinu

glukozaminsulfat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 30 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Arthryl i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Arthryl

Kako uzimati Arthryl?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Arthryl?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Arthryl i za što se koristi?

Arthryl se ubraja u skupinu lijekova s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem. Arthryl sadrži

glukozamin, prirodnu tvar koja sudjeluje u izgradnji zglobne hrskavice. Glukozamin u ovom lijeku

dobiven je iz morskih rakova.

Arthryl se koristi za ublažavanje blage do umjerene boli, ukočenosti i ograničene pokretljivosti, koji se

javljaju kod dugotrajne upale koljenog zgloba (osteoartritisa koljena) .

Prije primjene lijeka zatražite pregled Vašeg liječnika kako bi se isključili drugi uzroci Vaših tegoba s

koljenima koje je potrebno liječiti na drugi način.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Arthryl?

Nemojte uzimati Arthryl:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na glukozamin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6).

Ako ste alergični na morske plodove, jer se glukozamin dobiva iz morskih rakova.

Ako imate nasljedni metabolički poremećaj nazvan fenilketonurija, jer lijek sadrži aspartam.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Arthryl:

Kako bi se isključili uzroci Vaših tegoba s koljenima koje je potrebno drugačije liječiti.

H A L M E D

26 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Ako Vam razina šećera u krvi varira izvan normalnih granica (poremećaj tolerancije glukoze).

U tom slučaju prije početka liječenja i povremeno tijekom liječenja Arthrylom potrebne su

Vam češće kontrole razine šećera u krvi.

Ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom.

Ako patite od astme, jer se Vaši simptomi astme mogu pogoršati.

Ako ne podnosite neke šećere, jer lijek sadrži sorbitol.

Ako ste na dijeti s ograničenim unosom natrija, jer lijek sadrži natrij.

Djeca i adolescenti

Arthryl se ne preporučuje koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer u njih nije ispitana

djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Drugi lijekovi i Arthryl

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili ako biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Potreban je oprez ako se Arthryl uzima istodobno s drugim lijekovima, posebice:

lijekovima

protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi kao što su varfarin ili acenokumarol)

tetraciklinskim antibioticima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nema dovoljno podataka o sigurnosti primjene Arthryla tijekom trudnoće i dojenja da se isključi

mogući štetan utjecaj na plod tijekom trudnoće i na dojenče tijekom dojenja. Arthryl se ne preporučuje

uzimati u trudnoći, niti tijekom dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate zatrudnjeti, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuju se značajni učinci Arthryla na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ipak,

preporučuje se oprez ukoliko osjećate glavobolju, pospanost, umor, vrtoglavicu ili smetnje vida.

Arthryl sadrži aspartam, sorbitol i natrij

Arthryl sadrži aspartam, izvor fenilalanina. On može naškoditi osobama koje boluju od

fenilketonurije.

Arthryl sadrži sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere , savjetujete se

s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Arthryl sadrži 151 mg natrija u preporučenoj dnevnoj dozi. O tome treba voditi računa u

bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

3.

Kako uzimati Arthryl?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna vrećica praška za oralnu otopinu (1500 mg glukozaminsulfata) jednom

dnevno. Lijek se uzima kroz usta.

H A L M E D

26 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Otopite sadržaj jedne vrećice u čaši vode (250 ml) i popijte, najbolje uz obrok kako bi se spriječile

moguće probavne tegobe koje lijek može kod nekih osoba izazvati.

Arthryl nije namjenjen za liječenje iznenadne i jake (akutne) boli u koljenu. Ublažavanje blagih do

umjerenih znakova dugotrajne upale koljenog zgloba (posebice ublažavanje boli u koljenu) se možda

neće osjetiti dok ne prođe nekoliko tjedana liječenja, a ponekad i duže. Ako ublažavanje simptoma ne

osjetite niti nakon 2-3 mjeseca neprekinutog liječenja, posavjetujte se s liječnikom o potrebi nastavka

liječenja Arthrylom.

Djelotvornost i sigurnost primjene lijeka s glukozaminom, u bolesnika s osteoartritisom koljena,

ispitana je tijekom najviše tri godine neprekidnog uzimanja lijeka u preporučenoj dnevnoj dozi.

Primjena u djece i adolescenata

Arthryl se ne preporučuje koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina godina jer u njih nije

ispitana djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Stariji

Nije potrebna prilagodba doze u zdravih starijih osoba.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre

Ne mogu se dati preporuke za doziranje jer nisu provedena ispitivanja u takvih bolesnika.

Ako uzmete više Arthryla nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Arthryla nego što ste trebali, ne bi ste trebali osjetiti značajnije zdravstvene tegobe.

Ipak, ako ih osjetite ili ste zabrinuti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Arthryl

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadomjestili propuštenu. Zaboravljenu dozu preskočite i

nastavite uzimati Arthryl prema rasporedu.

Ako prestanete uzimati Arthryl

Posavjetujte se s Vašim liječnikom o trajanju i prekidu liječenja.U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s

primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Arthryl i ODMAH se obratite svom liječniku ili službi hitne medicinske pomoći ako

se pojave teži znakovi alergijske reakcije (npr. oticanje usana, lica, jezika ili grla, poteškoće s

gutanjem ili disanjem, osip ili urtike na koži).

Zabilježene su sljedeće nuspojave lijeka:

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

bolovi u trbuhu, mučnina, vjetrovi, zatvor, proljev ili otežana probava;

glavobolja, pospanost, umor.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

crvenilo, svrbež, osip na koži, eritem

H A L M E D

26 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Nuspojave čija se učestalost ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

alergijske reakcije, neodgovarajuća kontrola razine šećera u krvi u osoba koje boluju od šećerne

bolesti,

omaglica,

nesanica,

nepravilni

ubrzani

otkucaji

srca,

poremećaj

vida,

astma,

pogoršanje

znakova

astme,

povraćanje,

gubitak

kose,

oticanje

dubokih

slojeva

kože

(angioedem), urtikarija, oticanje dijelova tijela (edem/periferni edem), povišena razina jetrenih

enzima u krvi, žutica, porast razine šećera u krvi, porast krvnog tlaka, promjene u brzini

zgrušavanja krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Arthryl?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećicama iza

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Arthryl sadrži

Djelatna tvar je glukozaminsulfat. Svaka vrećica sadrži 1500 mg glukozaminsulfata (kao 1884 mg

glukozaminsulfata natrijevog klorida, što odgovara 1500 mg glukozaminsulfata i 384 mg natrijevog

klorida).

Pomoćne tvari su aspartam (E951), sorbitol (E420), bezvodna citratna kiselina, makrogol 4000.

Kako Arthryl izgleda i sadržaj pakiranja?

Arthryl je bijeli kristalni prašak za oralnu otopinu u vrećicama s jednom dozom praška.

Svako pakiranje sadrži 4 (uzorak za liječnike), 20 ili 30 vrećica s praškom, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač:

Nositelj odobrenja

MEDA Pharma GmbH & Co.KG

Benzstraβe 1

Bad Homburg

Njemačka

ProizvoĎač

ROTTAPHARM Ltd.

Damastown Industrial Park,

Mulhuddart, Dublin 15

Irska

H A L M E D

26 - 05 - 2017

O D O B R E N O

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10000 Zagreb

tel: 01/23505990

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

H A L M E D

26 - 05 - 2017

O D O B R E N O