Arnikamed

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Arnikamed Dolo gel
 • Doziranje:
 • 24 g/100 g
 • Farmaceutski oblik:
 • gel
 • Sastav:
 • Urbroj: 100 g gela sadrži 24 g tinkture iz Arnica montana L., flos (brđankin cvijet) (1:10); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Arnikamed Dolo gel
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 g gela u tubi, u kutiji [HR-H-588158662-01]; 100 g gela u tubi, u kutiji [HR-H-588158662-02] Urbroj: 381-12-01/30-16-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-588158662
 • Datum autorizacije:
 • 31-08-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Arnikamed Dolo gel

Brđankina tinktura

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Arnikamed Dolo gel i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Arnikamed Dolo gel

Kako primjenjivati Arnikamed Dolo gel

Moguće nuspojave

Kako čuvati Arnikamed Dolo gel

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Arnikamed Dolo gel i za što se koristi

Arnikamed Dolo gel je tradicionalni biljni lijek za ublaţavanje modrica, uganuća i lokalizirane boli u

mišićima.

Arnikamed Dolo gel je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za navedene indikacije isključivo

na temelju dugogodišnje primjene.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Arnikamed Dolo gel

Nemojte primjenjivati Arnikamed Dolo gel:

ako ste alergični na brĎanku ili neku drugu biljku iz porodice Asteraceae (Compositae)

(glavočike) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Arnikamed Dolo gel.

Izbjegavajte doticaj s oštećenom koţom.

Ako se tijekom primjene lijeka simpotmi pogoršaju, potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Djeca i adolescenti

Nema dostupnih podataka o primjeni u djece mlaĎe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Arnikamed Dolo gel

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli

primijeniti bilo koje druge lijekove. Interakcije nisu poznate.

H A L M E D

14 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nsu potrebne posebne mjere predostroţnosti.

Arnikamed Dolo gel sadrži makrogol glicerol hidroksistearat

100 g Arnikamed Dolo gela sadrţi 3 g makrogolglicerolhidroksistearata koji moţe uzrokovati reakcije

na koţi.

3.

Kako primjenjivati Aenikamed Dolo gel

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Osim ako liječnik odredi drugačije, Arnikamed Dolo gel nanesite u tankom sloju na zahvaćeno

područje, dva do tri puta dnevno.

Trajanje primjene je ograničena na dva tjedna.

Ako nakon 3 do 4 dana primjene lijeka simptomi potraju, potrebno je obavijestiti liječnika.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 12 godina.

Način primjene

Za koţu.

Ako primijenite više Arnikamed Dolo gela nego što ste trebali

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili primijeniti Arnikamed Dolo gel

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguća je pojava alergijskih reakcija kao što su svrbeţ, crvenilo koţe i ekcem. Ne postoje podaci o

učestalosti takvih reakcija (procjena na temelju dostupnih podataka nije moguća).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V.* Prijavljivanjem nuspojava

moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

14 - 11 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Arnikamed Dolo gel

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijek se moţe koristiti 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Arnikamed Dolo gel sadrži

Djelatna tvar je brĎankina tinktura. 100 g gela sadrţi 24 g tinkture iz Arnica montana L., flos

(brĎankin cvijet) (1:10).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V.

Drugi sastojci su etanol 96% V/V, makrogolglicerolhidroksistearat (40), karbomer, otopina amonijaka

10%, trigliceridi, srednje duljine lanca, pročišćena voda.

Kako Arnikamed Dolo gel izgleda i sadržaj pakiranja

Ţuto-smeĎi neprozirni gel.

Arnikamed Dolo gel je dostupan u kutijama od 50 g ili 100 g gela u aluminijskoj tubi s bijelim

polipropilenskim zatvaračem s navojem.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse 10

66424 Homburg

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Naturprodukt d.o.o.

Franje Lučića 23

10 090 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/3498 603

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Naziv države članice

Naziv lijeka

Austrija

Arnikamed Dolo Gel

Bugarska

Арникамед Долор гел

Češka Republika

Arnithei

Hrvatska

Arnikamed Dolo gel

Italija

Arnithei

MaĎarska

Arnikamed Dolo gél

Rumunjska

Arnithei gel

Slovačka

Arnikamed gél

H A L M E D

14 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

14 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3396 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/072/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/765 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/765 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/765 (Active substance: Midostaurin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3039 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/016/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Active substance: Everolimus) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3038 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (Active substance: Veliparib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3021 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2007 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/083/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety