Aremed 1 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Aremed 1 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 1 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadržava 1 mg anastrozola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Remedica Ltd., Limassol, Cipar

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Aremed 1 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-515382101-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-515382101
 • Datum autorizacije:
 • 06-03-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Aremed 1mg filmom obložene tablete

anastrozol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Aremed i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Aremed

Kako uzimati Aremed

Moguće nuspojave

Kako čuvati Aremed

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE AREMED I ZA ŠTO SE KORISTI

Aremed sadrži djelatnu tvar anastrozol koja pripada skupini inhibitora aromataze. Anastrozol je

namijenjen za liječenje raka dojke žena u postmenopauzi.

Aremed djeluje na snižavanje količine hormona koji se zove estrogen, a stvara se u tijelu. Čini to na

način da blokira enzim koji se zove aromataza.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AREMED

Nemojte uzimati Aremed:

ako ste alergični (preosjetljivi) na anastrozol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.)

ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dio

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte uzimati lijek Aremed ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, pitajte

svog liječnika ili ljekarnika prije nego počnete uzimati lijek Aremed.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku i ljekarniku prije nego uzmete Aremed.

Budite oprezni s uzimanjem lijeka Aremed:

ako još uvijek imate redoviti menstrualni ciklus i niste ušli u menopauzu. Ovaj lijek se ne

smije koristiti u žena koje nisu stupile u menopauzu.

ako uzimate lijekove koji sadrže tamoksifen ili lijekove koji sadrže estrogen (vidjeti

Drugi lijekovi i Aremed

) jer djelovanje ovog lijeka može biti smanjeno.

ako ste ikada bolovali od bolesti koje utječu na čvrstoću Vaših kostiju (osteoporoza).

ako imate problema s jetrom ili bubrezima.

H A L M E D

06 - 03 - 2015

O D O B R E N O

Ako niste sigurni da se bilo što od navedenog odnosi na Vas, pitajte svog liječnika ili ljekarnika prije

nego počnete uzimati Anastrozol tablete.

Pri odlasku u bolnicu ili drugi medicinsku ustanovu, recite medicinskom osoblju da uzimate lijek

Aremed.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Aremed

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove, uključujući one nabavljene bez recepta te biljne pripravke. Neki lijekovi mogu utjecati na

djelotvornost lijeka Aremed kao što i lijek Aremed može utjecati na njihovu djelotvornost.

Ne uzimajte lijek Aremed ako već uzimate neki od sljedećih lijekova:

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje raka dojke (selektivni modulatori receptora

estrogena), npr. lijekovi koji sadrže tamoksifen. Razlog za to je što ti lijekovi mogu zaustaviti

pravilno djelovanje lijeka Aremed.

lijekovi koji sadrže estrogen, kao što je hormonska nadomjesna terapija.

Ako se ovo odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate sljedeće:

lijek poznat kao „LHRH analog“. Ova skupina obuhvaća gonadorelin, buserelin, goserelin,

leuprorelin

triptorelin.

lijekovi

koriste

liječenje

raka

dojke,

određenih

(ginekoloških) stanja ženskoga zdravlja te neplodnosti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne uzimajte lijek Aremed ako ste trudni ili ako dojite. Ako zatrudnite, prestanite uzimati lijek Aremed

i odmah se obratite svojemu liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da bi lijek Aremed mogao umanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilima ili

strojevima.

Ipak,

uzimanju

anastrozola

opisane

pojave

slabosti

pospanosti,

stoga

preporučuje oprez pri upravljanju motornim vozilima ili strojevima.

Aremed sadrži laktozu

Lijek Aremed sadrži laktozu, koji je jedna vrsta šećera. Ako Vam je Vaš liječnik rekao da imate bolest

nepodnošenja nekih šećera, posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3.

KAKO UZIMATI AREMED

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

jedna tableta jedanput dnevno

Pokušajte uzimati tabletu svaki dan u isto vrijeme.

Tabletu progutajte cijelu, s vodom.

Nije važno uzimate li lijek Aremed prije, za vrijeme ili poslije obroka.

H A L M E D

06 - 03 - 2015

O D O B R E N O

Uzimajte lijek Aremed onoliko dugo koliko Vam je liječnik rekao da ga uzimate. To je dugotrajno

liječenje, pa postoji mogućnost da ćete ga trebati uzimati nekoliko godina.

Primjena u djece i adolescenata

Lijek Aremed ne smije se davati djeci i adolescentima.

Ako uzmete više lijeka Aremed nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Aremed nego što ste trebali uzeti, smjesta se obratite svojemu liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Aremed

Ako zaboravite uzeti dozu, sljedeću dozu jednostavno uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Aremed

Nemojte prestati uzimati lijek, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javit u više od 1 na 10 bolesnika):

glavobolja

navale vrućine (valunzi)

mučnina

kožni osip

bol ili ukočenost u zglobovima

upala zglobova (artritis)

osjećaj slabosti

gubitak gustoće kostiju (osteoporoza)

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika):

gubitak apetita

povišene ili visoke razine masnih tvari poznate kao kolesterol u krvi, vidljiv u krvnim

pretragama

izrazita pospanost

sindrom karpalnog kanala (trnci, bol, hladnoća, slabost u nekim dijelovima šake)

proljev

povraćanje

promjene u krvnim testovima koji pokazuju koliko dobro radi Vaša jetra

stanjivanje kose (gubitak kose)

alergijske reakcije lica, usana ili jezika

bol u kostima

suhoća rodnice

krvarenje iz vagine (obično u prvih nekoliko tjedana liječenja - ako se krvarenje nastavi,

razgovarajte sa svojim liječnikom)

bolovi u mišićima

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika):

promjene u jetrenim krvnim testovima koji pokazuju kako radi Vaša jetra (gama-GT i

bilirubin)

upala jetre (hepatitis)

H A L M E D

06 - 03 - 2015

O D O B R E N O

koprivnjača

„škljocavi“ (engl. trigger) prst (stanje kod kojega Vam se prst zakoči u svinutom položaju)

povišena razina kalcija u Vašoj krvi. Ako doživite mučninu, povraćanje i žeđ trebali bi

obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika jer postoji mogućnost da ćete trebati napraviti

pretrage krvi.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika):

rijetka upala kože koja može uključivati crvene mrlje ili plikove

kožni osip uzrokovan preosjetljivošću (to može biti od alergijske reakcije ili anafilaktoidne

reakcije)

upala malih krvnih žila koja uzrokuju nastanak crvene ili ljubičaste boje kože. Vrlo rijetko se

mogu pojaviti bol u zglobovima, želucu i bubrezima poznat kao „Henoch-Schönleinova

purpura“.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10000 bolesnika):

izuzetno teška reakcija kože s defektima ili plikovima na koži. Ova reakcija poznata je kao

„Stevens-Johnsonov sindrom“.

alergijske reakcije (preosjetljivost) koje rezultiraju oticanjem

grla koje može uzrokovati

poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem)

Ako Vam se dogodi bilo što od navedenog odmah pozovite hitnu pomoć ili posjetite liječnika, jer će

Vam možda biti potrebno hitno liječenje.

Učinak na kosti

Anastrozol smanjuje količinu hormona estrogena u tijelu, što može smanjiti mineralni sadržaj kostiju.

Kosti mogu postati manje čvrste i sklonije puknuću. Vaš liječnik će procijeniti rizike i utjecaj na

zdravlje Vaših kostiju. Razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i mogućnostima liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ČUVATI AREMED

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

06 - 03 - 2015

O D O B R E N O

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Aremed sadrži

Djelatna tvar u lijeku Aremed je anastrozol.

Svaka tableta sadrži 1mg anastrozola

Drugi sastojci su:

Jezgra

tablete

laktoza

hidrat,

kukuruzni

škrob,

povidon,

celuloza,

mikrokristalična,

natrijev

škroboglikolat vrsta A, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat, talk

Ovojnica tablete

: hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171), talk.

Kako Aremed tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Aremed tablete su bijele, okrugle, filmom obložene tablete.

U pakiranju je 28 (2x14) tableta u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alpha-Medical d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb

Hrvatska

Proizvođač

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate

P.O. Box 51706

3508 Limassol, Cipar

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2015.

H A L M E D

06 - 03 - 2015

O D O B R E N O