Andol 100 mg tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Andol 100 mg tablete
 • Doziranje:
 • 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 100 mg acetilsalicilatne kiseline u puferiranom obliku
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Andol 100 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-970661904-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-970661904
 • Datum autorizacije:
 • 21-12-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Andol 100

mg tablete

acetilsalicilatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Andol 100 mg tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Andol 100 mg tablete?

Kako uzimati Andol 100 mg tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Andol 100 mg tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Andol 100 mg tablet

i za što se koriste?

Djelatna tvar u Andol 100 mg tabletama je acetilsalicilatna kiselina, koja kad se primjenjuje u niskim

dozama, pripada skupini lijekova pod nazivom antitrombocitni lijekovi.

Andol 100 mg tablete koriste se za sprječavanje srčanog udara i moždanog udara u bolesnika koji su

već preboljeli srčani odnosno moždani udar.

Andol 100 mg tablete također se primjenjuju za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon

određenih vrsta operacija na krvnim žilama kako bi se krvne žile proširile ili postale prohodne.

Ovaj lijek nije namijenjen za ublažavanje boli ni za snižavanje povišene tjelesne temperature kod

prehlade ili gripe.

Ovaj lijek ne preporučuje se u hitnim slučajevima. Lijek se može primjenjivati samo za preventivno

liječenje.

Andol 100 mg tablete namijenjene su dugotrajnom liječenju. Prije prvog uzimanja ovog lijeka

potrebno je potražiti savjet Vašeg liječnika.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Andol 100 mg tablet

Nemojte uzimati Andol 100 mg tablete:

ako ste preosjetljivi (alergični) na acetilsalicilatnu kiselinu, druge salicilate (određene lijekove

protiv bolova) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste, nakon uzimanja salicilata ili nesteroidnih protuupalnih lijekova, imali astmatski

napadaj ili oticanje nekog dijela tijela, npr. lica, usana, grla ili jezika (angioedem);

ako imate aktivni čir (ulkus) u probavnom sustavu;

H A L M E D

21 - 12 - 2015

O D O B R E N O

ako imate teško zatajenje srca, bubrega ili jetre

ako ste skloni krvarenju

ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost)

ako ste mlađi od 16 godina (vidjeti dio Djeca i adolescenti)

ako primate metotreksat (lijek za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) u dozi od

15mg/tjedan ili više

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Andol 100 mg tablete

ako ste alergični (preosjetljivi) na druge analgetike, protuupalne lijekove, antireumatike ili

kada postoje druge alergije;

ako ste u prošlosti imali čir u probavnom sustavu (želučani ili na dvanaesniku);

Prestanite uzimati Andol 100 mg tablete odmah i obavijestite liječnika ako dođe do krvarenja

čira u želucu ili crijevima. Znakovi su krvarenje na usta, krv u stolici i crno obojena stolica.

ako istodobno uzimate druge lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. antikoagulanse);

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili poremećaj srčanožilne cirkulacije (npr. bolest krvnih

žila bubrega, zatajenje srca, veliki operativni zahvati ili velika krvarenja) jer acetilsalicilatna

kiselina može dodatno povećati rizik od oštećenja bubrega;

ako imate oštećenje funkcije jetre;

imate

težak

nedostatak

enzima

glukoza-6-fosfat

dehidrogenaze

(G6PD),

acetilsalicilatna kiselina može izazvati hemolizu ili hemolitičku anemiju;

ako uzimate ibuprofen protiv boli;

ako imate astmu, peludnu hunjavicu, nosne polipe ili kroničnu opstruktivnu bolest pluća, jer

acetilsalicilatna kiselina može u Vas izazvati bronhospazam i astmatski napadaj ili druge

alergijske reakcije;

ako planirate operativni zahvat i nakon njega (uključujući manje operacije kao npr. vađenje

zuba): može se javiti povećana sklonost krvarenju. Molimo obavijestite svog liječnika ili

stomatologa ako ste uzeli Andol 100 mg tablete;

ako imate jake menstruacije (menoragiju);

ako imate upalne bolesti zglobova, giht.

ako ste stariji od 65 godina, jer možete biti osjetljiviji na nuspojave nesteroidnih protuupalnih

lijekova, uključujući acetilsalicilatnu kiselinu

ako uzimate druge lijekove (vidjeti dio Drugi lijekovi i Andol 100 tablete)

Lijek nije namijenjen za ublažavanje boli ni za snižavanje povišene tjelesne temperature kod prehlade

ili gripe.

Acetilsalicilatna kiselina može izazvati sužavanje dišnih puteva i astmatske napadaje ili druge reakcije

preosjetljivosti. Primjenu lijeka potrebno je prekinuti kod pojave bilo kojeg znaka preosjetljivosti (npr.

osip, svrbež, oticanje, poteškoće s disanjem itd.).

Postoji povećani rizik od krvarenja, osobito tijekom i nakon operativnih zahvata (čak i kod manjih

zahvata, npr. stomatoloških zahvata). Potreban je oprez pri primjeni acetilsalicilatne kiseline prije

operativnih zahvata i ako uzimate lijekove koji utječu na zgrušavanje krvi ili lijekove koji razgrađuju

krvne ugruške/lijekove koji utječu na krvarenje (vidjeti dio “Drugi lijekovi i Andol 100 mg tablete”).

U slučaju da primijetite neobične znakove krvarenja (npr. modrice, neuobičajeno mjesto ili trajanje

krvarenja), potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika.

H A L M E D

21 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Djeca i adolescenti

Postoji moguća povezanost između primjene acetilsalicilatne kiseline i pojave Reyeva sindroma u

djece. Reyev sindrom je vrlo rijetka, ali moguće životno ugrožavajuća bolest koja zahtijeva hitnu

medicinsku skrb. Stoga se acetilsalicilatna kiselina ne smije davati djeci mlađoj od 16 godina, osim na

preporuku liječnika.

Drugi lijekovi i Andol 100 mg tablete

Recite svom liječniku u slučaju da uzimate sljedeće lijekove:

-

antacide (lijekove za neutralizaciju želučanog soka) jer mogu smanjiti djelovanje Andol 100

mg tableta

-

lijekove protiv zgrušavanja krvi (heparin, varfarin ili druge antikoagulanse) jer je uz primjenu

Andol 100 mg tableta povećana sklonost krvarenju

-

neke druge nesteroidne protuupalne lijekove i steroide odnosno lijekove za ublažavanje boli i

upala

-

lijekove za liječenje depresije zbog povećanog rizika od nastanka čira i krvarenja u

probavnom sustavu (npr. selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, npr. citalopram,

escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralina),

-

lijekove za liječenje bolesti srca (digoksin).

-

lijekove za šećernu bolest (oralne hipoglikemike iz skupine sulfonilureje, inzulin), metotreksat

(za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) ili valproatnu kiselinu (lijek za liječenje

epilepsije) jer Andol 100 mg tablete mogu pojačati njihov učinak

-

lijekove za povišeni tlak (npr. diuretici i ACE-inhibitori)

i urikozurike – lijekove koji

povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline, a koriste se u liječenju gihta (npr. probenicid) jer

Andol 100 mg tableete mogu smanjiti njihov učinak

Andol 100 mg tablete s hranom i pićem

Izbjegavajte alkohol tijekom uzimanja Andol 100 mg tableta jer pojačava štetan učinak salicilatne

kiseline na sluznicu probavnog sustava

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće, acetilsalicilatna kiselina smije se koristiti samo ako je to apsolutno

neophodno.

Tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, acetilsalicilatna kiselina ne smije se koristiti jer može produljiti

krvarenje tijekom poroda i u majke i u novorođenčeta.

Bolesnice koje doje, trebaju izbjegavati uzimanje acetilsalicilatne kiseline.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju lijeka Andol 100 mg tableta na sposobnost upravljanja motornim vozilima i

rada na strojevima. Ipak, mora se uzeti u obzir, da se može pojaviti omaglica.

3.

Kako uzimati Andol 100 mg tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije prvog uzimanja ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

H A L M E D

21 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Doziranje

Preporučena doza je 1 tableta dnevno.

Primjena u djece i adolescenata

Acetilsalicilatna kiselina ne smije se davati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina, osim ako to

nije propisao liječnik (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Ako ste starija osoba ili imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega, prije primjene lijeka savjetujte se sa

svojim liječnikom.

Način primjene

Kroz usta

Tabletu treba uzeti cijelu uz čašu vode.

Trajanje liječenja

Andol 100 mg tablete namijenjene su za dugotrajno liječenje. O trajanju ili prekidu liječenja

posavjetujte se s liječnikom.

Ako uzmete više Andol 100 mg tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Andol 100 mg tableta nego što ste trebali, odmah potražite savjet liječnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće kategorije koriste se u navođenju učestalosti nuspojava:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Često:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

Manje često:

mogu se javiti u manje od 1 na100 osoba

Rijetko:

mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

Vrlo rijetko:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

Nepoznato:

Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Moguće su sljedeće nuspojave:

Česte:

Povećana sklonost krvarenju

Loša probava (dispepsija), bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, žgaravica, proljev

Manje česte:

Upala nosne sluznice

Otežano disanje

Koprivnjača (urtikarija)

Rijetke:

Krvarenje u mozgu i oko njega (intrakranijalno krvarenje), sniženje broja krvnih pločica

(trombocita), trombocitopenija, sniženje broja svih krvnih stanica

Reakcije preosjetljivosti

H A L M E D

21 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Glavobolja, omaglica, konfuznost, oštećeni sluh, šum u uhu.

Oštećenje krvnih žila (hemoragični vaskulitis)

Suženje dišnih putova, napadaji astme

Teško

krvarenje

probavnom

sustavu

(želudac,

crijeva),

želučani

crijevni

vrijedovi

(ulkusi), koji vrlo rijetko mogu dovesti do puknuća stjenke želuca i crijeva (perforacije).

Teže kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom, purpura, nodozni eritem,

multiformni eritem, Quinckeov edem)

Vrlo rijetke:

Sniženje vrijednosti glukoze (šećera) u krvi

Povišenje vrijednosti jetrenih enzima

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Andol 100 mg tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek trebate čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Andol 100 mg tablete sadrže

Djelatna tvar je acetisalicilatna kiselina u puferiranom obliku. Jedna tableta sadrži 100 mg

acetisalicilatne kiseline u puferiranom obliku.

Drugi sastojci su: magnezijev oksid, kukuruzni škrob, želatina, kukuruzni škrob, prethodno

geliran, mikrokristalična celuloza, talk.

Kako Andol 100 mg tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Andol 100 mg tablete su bijele, okrugle tablete sa slovom P na jednoj strani i urezom na drugoj strani.

Andol 100 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20 tableta u blisteru u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa zadnji puta je revidirana u prosincu 2015.

H A L M E D

21 - 12 - 2015

O D O B R E N O