Anastris

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Anastris 1 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 1 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg anastrozola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Anastris 1 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-633512207-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-633512207
 • Datum autorizacije:
 • 07-07-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

ANASTRIS 1 mg filmom obložene tablete

anastrozol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne

podatke

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i

ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj

uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je ANASTRIS i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati ANASTRIS

3. Kako uzimati ANASTRIS

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati ANASTRIS

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE ANASTRIS I ZA ŠTO SE KORISTI

ANASTRIS sadrži djelatnu tvar anastrozol.

Ista pripada skupini lijekova koji se nazivaju

"inhibitori aromataze". ANASTRIS se koristi za liječenje raka dojke kod žena u postmenopauzi.

ANASTRIS djeluje na način da snižava razinu hormona kojeg proizvodi organizam zvanog

estrogen, tako što u tijelu blokira enzim koji se naziva aromataza.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ANASTRIS

Nemojte uzimati ANASTRIS

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio 'Trudnoća i dojenje')

Odnosi li se bilo što od gore navedenog na Vas, ne uzimajte ANASTRIS. Ako niste sigurni,

obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ANASTRIS.

H A L M E D

07 - 07 - 2015

O D O B R E N O

Obavijestite svog liječnika:

ako još uvijek imate mjesečnicu i niste ušli u menopauzu. Ovaj lijek se ne smije primjenjivati

kod žena u predmenopauzi.

ako uzimate lijek koji sadrži djelatnu tvar tamoksifen ili lijekove koji sadrže estrogen

(vidjeti dio "Drugi lijekovi i ANASTRIS").

ako ste ikada imali neko od stanja koje utječe na čvrstoću Vaših kostiju (osteoporoza).

ako imate oštećenje jetre ili bubrega.

Imate li bilo kakvih dvojbi o tome odnosi li se bilo što od gore navedenoga na Vas, prije

uzimanja ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako odete u bolnicu, obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate ANASTRIS.

Djeca i adolescenti

ANASTRIS se ne smije davati djeci i adolescentima, obzirom da nema dovoljno podataka o

njegovoj sigurnosti primjene i djelotvornosti u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i ANASTRIS

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući one koje ste nabavili bez recepta.

Drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje ANASTRISA, a isto tako ANASTRIS može utjecati

djelovanje drugih lijekova.

Nemojte uzimati ANASTRIS ako već uzimate neki od ovih lijekova:

Određene

lijekove

koji

koriste

liječenje

raka

dojke

(selektivni

modulatori

estrogenskih receptora), npr. lijekovi koji sadrže tamoksifen. Ovo je bitno, jer ti lijekovi

mogu umanjiti djelovanje ANASTRISA.

Lijekove koji sadrže estrogen, kao što je hormonska nadomjesna terapija (HNL).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate:

lijekove iz skupine "LHRH analoga". U ovu skupinu lijekova se ubrajaju: gonadorelin,

buserelin, goserelin, leuprorelin i triptorelin. Ti se lijekovi koriste za liječenje raka dojke,

određenih ginekoloških stanja i neplodnosti.

Trudnoća i dojenje

ANASTRIS nemojte uzimati ako ste trudni ili dojite. Ako zatrudnite prestanite uzimati ovaj lijek

i obratite se svom liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije

vjerojatno

ANASTRIS

utjecati

sposobnost

upravljanja

vozilima

rada

strojevima. Ipak, pri uzimanju ovog lijeka opisana je pojava slabosti i pospanosti.

Ako Vam se to dogodi, zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika.

ANASTRIS sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu, koja je jedna vrsta šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke

šećere, savjetujtese s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

H A L M E D

07 - 07 - 2015

O D O B R E N O

3. KAKO UZIMATI ANASTRIS

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene

Preporučena doza lijeka je jedna tableta jednom dnevno.

Svoju tabletu nastojte uzimati svaki dan u isto vrijeme.

Tablete progutajte cijele, s nešto vode.

Nije važno uzimate li ANASTRIS prije obroka, uz obrok ili nakon obroka.

Tablete nemojte prestati uzimati sve dok Vam to ne preporuči Vaš liječnik ili ljekarnik. Liječenje

ANASTRISOM je dugotrajno i možda ćete ga morati nastaviti uzimati tijekom nekoliko godina.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više ANASTRISA nego što ste trebali

Uzmete li više ANASTRISA negoli Vam je propisao Vaš liječnik, odmah se obratite svom

liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti ANASTRIS

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, svoju sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte

uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu

Ako prestanete uzimati ANASTRIS

Nemojte prestati uzimati lijek, osim ako Vam to liječnik ne kaže.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako Vam se javi nešto od navedenoga,

zovite hitnu pomoć ili se odmah javite liječniku

možda ćete trebati hitno medicinsko liječenje:

- težak osip s mjehurićima na koži, pogotovo na nogama, rukama, dlanovima i stopalima, a koji

može zahvatiti i lice i usne. Ovo stanje je poznato pod nazivima

erythema multiforme ili

"Stevens

Johnsonov sindrom".

- oticanje lica, jezika ili grla što može dovesti do poteškoća u disanju (angioedem), ubrzanih

otkucaja srca, velikog pada u krvnom tlaku ili po život opasnog šoka

Ostale nuspojave koje se mogu javiti:

Vrlo česte nuspojave

(javljaju se u više od 1 bolesnika na 10 bolesnika):

- Glavobolja

- Naleti vrućine

- Mučnina

- Osip na koži

- Bol ili ukočenost u zglobovima

- Upala zglobova (artritis)

- Osjećaj slabosti

H A L M E D

07 - 07 - 2015

O D O B R E N O

- Gubitak koštane mase (osteoporoza)

Česte nuspojave

(javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika):

- Gubitak apetita

- Povišene ili visoke razine kolesterola u krvi. Ovo se može vidjeti na nalazima pretraga krvi.

- Izrazita pospanost

- Sindrom karpalnog kanala (škakljanje, bol, hladnoća, slabost u dijelovima šake)

- Trnci ili utrnulost kože, gubitak/nedostatak osjeta okusa

- Proljev, povraćanje

- Promjene krvnih nalaza koje ukazuju na to kako radi Vaša jetra (porast razine jetrenih enzima

u krvi)

- Prorijeđenost kose (gubitak kose)

- Bolovi u kostima

- Suhoća rodnice

- Krvarenje iz rodnice (obično se javlja tijekom prvih nekoliko tjedana liječenja - ukoliko se

krvarenje nastavi, javite se svom liječniku).

- Bolovi u mišićima

Manje česte nuspojave

(javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika):

- Promjene posebnih krvnih nalaza koje ukazuju na to kako radi Vaša jetra (gama-glutamil

transferaza, GGT i bilirubin).

- Upala jetre (hepatitis).

- Koprivnjača

- Škljocajući prst (stanje u kojem Vaš prst ili palac ostaje u savinutom položaju).

- Povišena razina kalcija u Vašoj krvi. Ako doživite mučninu, povraćanje i žeđ obavijestite

svog liječnika ili ljekarnika jer postoji mogućnost da ćete trebati napraviti pretrage krvi.

Rijetke nuspojave

(javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 10 000 bolesnika):

- Rijetko upalno stanje kože koje može uključivati crvene mrlje ili mjehure.

- Kožni osip uzrokovan preosjetljivošću (može biti posljedica alergijske ili anafilaktoidne

reakcije).

- Upala malih krvnih žila koja uzrokuje crveno ili ljubičasto obojenje kože. Vrlo rijetko se mogu

javiti simptomi bolova u zglobovima, želucu i bubrezima; ovo stanje je poznato pod nazivom

"Henoch-Schönlein purpura".

Utjecaj na kosti

ANASTRIS snižava razinu hormona estrogena u Vašem tijelu. Ovo može uzrokovati smanjenje

mineralne gustoće Vaših kostiju. Kosti mogu postati manje čvrste i zbog toga podložnije

lomovima.

Vaš liječnik će Vam pomoći da prevladate ove rizike sukladno terapijskim smjernicama za

održavanje zdravlja kostiju žena u menopauzi. Porazgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i

mogućnostima liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave

možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

navedenog u Dodatku

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

.

H A L M E D

07 - 07 - 2015

O D O B R E N O

5. KAKO ČUVATI ANASTRIS

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što ANASTRIS sadrži

Djelatna tvar je anastrozol

Drugi sastojci su: laktoza hidrat, povidon, natrijev škroboglikolat, vrste A, magnezijev stearat

hipromeloza, makrogol, titanijev dioksid (E171).

Kako ANASTRIS izgleda i sadržaj pakiranja

ANASTRIS 1 mg su bijele, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete.

Dostupan je u blister pakiranju od 28 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Farmex d.o.o., Cehovska 106, Varaždin

Proizvođač

Genepharm S.A.,18th km Marathonos Avenue, Pallini Attikis, Grčka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova je uputa zadnji put revidirana u srpnju 2015.

H A L M E D

07 - 07 - 2015

O D O B R E N O