Ampril 1 25 mg tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Ampril 1,25 mg tablete
 • Doziranje:
 • 1,25 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka tableta sadrži 1,25 mg ramiprila
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Ampril 1,25 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-164261368-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-164261368-02] Urbroj: 381-12-01/30-18-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-164261368
 • Datum autorizacije:
 • 31-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ampril 1,25 mg tablete

Ampril 2,5 mg tablete

Ampril 5 mg tablete

Ampril 10 mg tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Ampril i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Ampril?

Kako uzimati Ampril?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Ampril?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Ampril i za što se koristi?

Ampril sadrţi djelatnu tvar ramipril i pripada skupini lijekova koja se naziva ACE inhibitori (inhibitori

angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Ampril djeluje tako što:

smanjuje proizvodnju tvari u Vašem tijelu koje bi mogle povisiti krvni tlak,

opušta i širi Vaše krvne ţile,

olakšava srcu da pumpa krv po Vašem tijelu.

Ampril se moţe koristiti za:

liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija),

smanjenje rizika od srčanog ili moţdanog udara,

smanjenje rizika ili odgaĎanje pogoršanja poteškoća s bubrezima (bez obzira imate li šećernu

bolest ili ne),

liječenje srca koje ne moţe osigurati dovoljno krvi ostatku tijela (zatajenje srca),

liječenje nakon srčanog udara (infarkt miokarda), sa srčanim zatajenjem.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Ampril?

Nemojte uzimati Ampril

ako ste alergični na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.).

Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje

usana, lica, grla ili jezika.

ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu angioedem. Znakovi ove reakcije uključuju

svrbeţ, koprivnjaču (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika,

oticanje oko očiju i usana, teškoće pri disanju i gutanju.

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi

Ampril moţda nije pogodan za Vas;

ako imate poteškoća s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza

bubreţne arterije).

tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio ispod „Trudnoća i dojenje“).

ako je Vaš krvni tlak abnormalno nizak ili nestabilan (Vaš liječnik treba donijeti tu procjenu).

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubreţnu funkciju i liječite se lijekom za sniţavanje

krvnog tlaka koji sadrţi aliskiren.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ampril:

ako imate poteškoća sa srcem, jetrom ili bubrezima,

ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog bolesti - povraćanja, proljeva, neuobičajeno

pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog

dijalize),

ako imate predviĎenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzitizacija),

ako trebate primiti anestetik. To se odnosi na operaciju ili zahvat na zubima, pri čemu ćete

moţda trebati prekinuti liječenje Amprilom jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet,

ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga),

ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer oni mogu povećati rizik od nastanka angioedema

(brzo oticanje potkoţnog tkiva u području poput grla):

sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini mTOR inhibitora (koriste se

kako bi se izbjeglo odbacivanje presaĎenih organa),

DPP-IV inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin),

racekadotril.

ako imate vaskularnu bolest vezivnog tkiva, kao sto je skleroderma ili sistemski lupus

erythematosus,

ako mislite da ste trudni ili da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti Vašeg liječnika;

Ampril se ne preporučuje u prva 3 mjeseca trudnoće i ne smije se uzimati ako ste više od tri

mjeseca trudni, jer moţe ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se uzima u tom stadiju (pogledajte

dio Trudnoća i dojenje).

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,

telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubreţne tegobe povezane sa šećernom

bolešću.

aliskiren.

Liječnik Vam moţe provjeravati bubreţnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi

u redovitim intervalima.

Pogledajte takoĎer informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Ampril“.

Djeca i adolescenti

Ampril se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina budući da sigurnost

i učinkovitost primjene ramiprila u djece još nije utvrĎena.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), posavjetujte se s Vašim liječnikom prije

uzimanja Amprila.

Drugi lijekovi i Ampril

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. Naime, Ampril moţe utjecati na učinak drugih lijekova te takoĎer drugi lijekovi mogu

utjecati na učinak Amprila.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak

Amprila:

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

lijekovi za ublaţavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen ili

indometacin i acetilsalicilatna kiselina),

lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su

efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati

vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Amprilom:

lijekovi za ublaţavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao sto su ibuprofen ili

indometacin i acetilsalicilatna kiselina),

lijekovi za liječenje raka (kemoterapija),

lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao sto je ciklosporin,

diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje tekućine iz organizma), kao sto je furosemid,

steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon,

alopurinol (koristi se za sniţavanje koncentracije urične kiseline u krvi),

prokainamid (za liječenje poteškoća sa srčanim ritmom),

trimetoprim sam ili u kombinaciji s kotrimoksazolom (za infekcije uzrokovane bakterijama)

temsirolimus (za liječenje raka),

sirolimus, everolimus (za sprječavanje odbacivanja presatka),

vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2),

racekadotril (za liječenje proljeva).

To se pogotovo primjenjuje ako takoĎer uzimate i:

lijekove koji se najčešće primjenjuju kako bi se izbjeglo odbacivanje presaĎenih organa

(sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini mTOR inhibitora). Pogledajte dio

„Upozorenja i mjere opreza“.

nadomjestke s kalijem ili zamjene za sol koje sadrţe kalij, diuretike (tablete za izmokravanje,

pogotovo takozvane tablete koje štede kalij), ostale lijekove koji mogu povisiti razinu kalija u

Vašoj krvi (poput heparina i kotrimoksazola koji je takoĎer poznat kao

trimetoprim/sulfametoksazol)

Liječnik će Vam moţda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate neki

blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takoĎer informacije pod naslovima

„Nemojte uzimati Ampril“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Ampril moţe utjecati na

njihov učinak:

lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su oralni lijekovi za sniţavanje koncentracije glukoze u

krvi i inzulin. Ampril moţe dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno

redovito provjeravati razinu šećera u krvi dok uzimate Ampril,

litij (za liječenje mentalnih poteškoća). Ampril moţe povisiti koncentraciju litija u krvi, pa je

potrebno da Vaš liječnik paţljivo prati koncentraciju litija.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte s liječnikom prije

uzimanja Amprila.

Ampril s hranom i pićem i alkoholom

Uzimanje alkohola s Amprilom moţe izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko

smijete popiti dok uzimate Ampril, razgovarajte sa Vašim liječnikom s obzirom da lijekovi za

sniţavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak.

Ampril se moţe uzeti sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća

Ne biste trebali uzimati ovaj lijek tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uopće uzimati

nakon 13-og tjedna budući da uzimanje ovog lijeka za vrijeme trudnoće moţe štetiti Vašem djetetu.

Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja Amprila, odmah obavijestite Vašeg liječnika. Ako planirate

trudnoću, potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati Ampril ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Amprila moţete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na

početku liječenja ili kad uzmete višu dozu Amprila. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom niti

koristiti alate ili strojeve.

Ampril sadrži laktozu i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se Vašem liječniku prije uzimanja

ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrţi manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako uzimati Ampril?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako uzeti lijek Ampril?

Lijek uzmite kroz usta u isto vrijeme svakog dana.

Tablete progutajte cijele, s tekućinom.

Nemojte drobiti niti ţvakati tablete.

Ampril moţete uzeti neovisno o obroku.

Koliko lijeka uzeti?

Liječenje visokog krvnog tlaka

Preporučena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik će Vam prilagoditi dozu koju uzimate dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka.

Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg dnevno.

Ako već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), liječnik će moţda smanjiti količinu ili

prekinuti uzimanje diuretika prije početka liječenja Amprilom.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik moţe kasnije odlučiti povisiti dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Liječenje u svrhu ublažavanja ili odgađanja pogoršanja poteškoća s bubrezima

Početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Liječenje zatajenja srca

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poţeljno je lijek uzimati dvaput dnevno).

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Liječenje nakon srčanog udara

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poţeljno je lijek uzimati dvaput dnevno).

Stariji bolesnici

Liječnik će Vam smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagoĎavati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Amprila nego što ste trebali

Odmah obavijestite liječnika ili otiĎite na odjel hitne pomoći u najbliţu bolnicu. Nemojte sami voziti u

bolnicu, neka Vas poveze netko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakiranje lijeka

kako bi liječnik znao koji lijek ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ampril

Ako propustite dozu, uzmite iduću tabletu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Ampril

Nastavite uzimati lijek dok vam liječnik ne kaţe da prestanete. Nemojte prestati uzimati Ampril samo

zato što se osjećate bolje. Ako prestanete s uzimanjem lijeka, Vaša se bolest moţe vratiti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Ampril i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih

nuspojava - možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:

Oticanje lica, usana ili grla koje oteţava gutanje ili disanje, kao i svrbeţ i osip. To mogu biti

znakovi teške alergijske reakcije na Ampril.

Teške koţne reakcije, uključujući osip, ulceracije u ustima, pogoršanje postojećih koţnih

bolesti, crvenilo, mjehurići na koţi ili ljuštenje koţe (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom,

toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme).

Odmah obavijestite liječnika, ako osjetite nešto od sljedećeg:

Ubrzani puls, nepravilne ili snaţne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili

ozbiljnije poteškoće uključujući srčani i moţdani udar.

Zadihanost ili kašalj. To mogu biti znakovi poteškoća s plućima.

Češća pojava modrica, duţe krvarenje od uobičajenog, bilo koji znakovi krvarenja (npr

krvarenje desni), ljubičaste točke na koţi ili pojava infekcija češće nego što je to uobičajeno,

bolno grlo i vrućica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijeda koţa. Ovo mogu biti

znakovi poteškoća s krvi ili koštanom srţi.

Jaki bolovi u trbuhu koji se mogu proširiti na leĎa. To moţe biti znak pankreatitisa (upala

gušterače).

Vrućica, osjećaj hladnoće, umor, gubitak apetita, bol u ţelucu, mučnina, ţutilo koţe ili očiju

(ţutica). To mogu biti znakovi poteškoća s jetrom kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje

jetre.

Ostale nuspojave uključuju:

Obavijestite Vašeg liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju dulje od

nekoliko dana.

Nuspojave se mogu javiti odreĎenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Glavobolja ili osjećaj umora.

Omaglica. Češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Amprila.

Nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), osobito kod naglog sjedanja ili ustajanja.

Suhi, nadraţajni kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, zadihanost.

Bol u ţelucu ili crijevima, proljev, poremećaji probave, mučnina.

Osip na koţi, s ili bez ispupčenja dijelova koţe.

Bol u prsima.

Grčevi ili bol u mišićima.

Povišena razina kalija u krvi (vidljiva krvnim pretragama).

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Problemi s ravnoteţom (vrtoglavica).

Svrbeţ i neuobičajeni osjećaji na koţi kao što su ukočenost, štipkanje, peckanje, vrućina ili trnci

(parestezija).

Gubitak ili poremećaj okusa.

Poteškoće sa snom.

Osjećaj depresije, napetosti, povećane nervoze ili nemira.

Začepljen nos, teškoće u disanju ili pogoršanje astme.

Nateknuće abdomena (intestinalni angioedem), uočljivo po simptomima kao što su bolovi u

trbuhu, povraćanje i proljev.

Ţgaravica, zatvor ili suha usta.

Povećano izlučivanje mokraće tijekom dana.

Znojenje jače od uobičajenog.

Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija).

Ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

Nateknute ruke i noge. To mogu biti znakovi da zadrţavate više vode nego je uobičajeno.

Crvenilo uz osjećaj vrućine.

Zamagljen vid.

Bol u zglobovima.

Vrućica.

Seksualna impotencija u muškaraca, smanjen nagon (libido) u muškaraca i ţena.

Povećan broj odreĎene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih

pretraga.

Krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

Osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti.

Crven i otečen jezik.

Jako ljuštenje ili guljenje koţe, osip praćen svrbeţom i kvrgama.

Poteškoće s noktima (npr. olabavljenost nokta ili odvajanje nokta iz leţišta).

Koţni osip ili pojava modrica na koţi.

Pojava točaka na koţi i hladnoća u udovima.

Crvene, nadraţene, nateknute oči koje svrbe ili suze.

Poremećaj sluha i zvonjava u ušima.

Osjećaj slabosti.

Krvne pretrage pokazuju smanjen broj crvenih ili bijelih krvnih stanica, trombocita ili smanjenu

koncentraciju hemoglobina.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

Veća osjetljivost na sunce nego inače (fotoosjetljivost).

Nepoznato: (učestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka)

Koncentrirana mokraća (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i

napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona (ADH).

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Ako imate ove simptome, što prije se javite Vašem liječniku.

Ostale zabilježene nuspojave

Obavijestite Vašeg liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju dulje od

nekoliko dana.

Poteškoće u koncentraciji.

Otečena usta.

Krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica u krvi.

Krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene.

Prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kada Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kada

se ugrijete (Raynaudov fenomen).

Povećanje grudi u muškaraca.

Usporena ili narušena sposobnost reakcije.

Osjećaj vrućine.

Poremećaj njuha.

Gubitak kose.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Ampril?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ampril sadrži?

Djelatna tvar je ramipril.

Ampril 1,25 mg tablete: Svaka tableta sadrţi 1,25 mg ramiprila.

Ampril 2,5 mg tablete: Svaka tableta sadrţi 2,5 mg ramiprila.

Ampril 5 mg tablete: Svaka tableta sadrţi 5 mg ramiprila.

Ampril 10 mg tablete: Svaka tableta sadrţi 10 mg ramiprila.

Drugi sastojci lijeka Ampril 1,25 mg tablete su natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat,

umreţenakarmelozanatrij, prethodno geliran škrob i natrijev stearilfumarat (pogledajte dio 2.

„Ampril sadrţi laktozu i natrij“).

Drugi sastojci lijeka Ampril 2,5 mg tablete su natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat,

umreţena karmelozanatrij, prethodno geliran škrob, natrijev stearilfumarat i ţuti ţeljezov oksid

(E172) (pogledajte dio 2. „Ampril sadrţi laktozu i natrij“).

Drugi sastojci lijeka Ampril 5 mg tablete su natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat, umreţena

karmelozanatrij, prethodno geliran škrob, natrijev stearilfumarat, ţuti ţeljezov oksid (E172) i

crveni ţeljezov oksid (E172) (pogledajte dio 2. „Ampril sadrţi laktozu i natrij“).

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Drugi sastojci lijeka Ampril 10 mg tablete su natrijev hidrogenkarbonat, laktoza hidrat,

umreţena karmelozanatrij, prethodno geliran škrob, i natrijev stearilfumarat (pogledajte dio 2.

„Ampril sadrţi laktozu i natrij“).

Kako Ampril izgleda i sadržaj pakiranja?

Ampril 1,25 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ravne, ovalne tablete, dimenzija 8 x 4 mm.

Ampril 2,5 mg tablete su ţute, ravne, ovalne tablete, dimenzija 10 x 5 mm.

Ampril 5 mg tablete su ruţičaste, ravne, ovalne tablete, dimenzija 8,8 x 4,4 mm.

Ampril 10 mg tablete bijele do gotovo bijele, ravne, ovalne tablete, dimenzija 11,0 x 5,5 mm.

Ampril tablete su dostupne u kutijama s po 30 ili 60 tableta u blisterima.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

ProizvoĎač

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

31 - 01 - 2018

O D O B R E N O