Almacin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Almacin 500 mg tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula sadržava 500 mg amoksicilina (u obliku trihidrata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Almacin 500 mg tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 16 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-608286053-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-608286053
 • Datum autorizacije:
 • 31-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Almacin 500 mg tvrde kapsule

amoksicilin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama (ili Vašem djetetu). Nemojte ga davati drugima. Moţe im

naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Almacin i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Almacin?

Kako uzimati Almacin?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Almacin?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Almacin i za što se koristi?

Što je Almacin?

Almacin je antibiotik. Djelatna tvar je amoksicilin. On pripada skupini lijekova koji se zovu 'penicilini'.

Za što se koristi Almacin?

Almacin se koristi za liječenje infekcija koje uzrokuju bakterije u različitim dijelovima tijela. Almacin

se u kombinaciji s drugim lijekovima moţe koristiti i za liječenje ţelučanih vrijedova.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Almacin?

Nemojte uzimati Almacin:

ako ste alergični na amoksicilin, penicilin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na bilo koji antibiotik; to moţe uključivati koţni osip ili

oticanje lica ili grla.

Nemojte uzeti Almacin ako se nešto od gore navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni,

razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete Almacin.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Almacin:

ako imate ţljezdanu groznicu (mononukleozu) (vrućicu, bol u grlu, otečene ţlijezde i jaki umor);

ako imate bubreţnih tegoba;

ako ne mokrite redovito.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom prije nego uzmete Almacin.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Pretrage krvi i mokraće

Ako morate napraviti:

pretrage mokraće (test na glukozu) ili krvi radi kontroliranja jetrene funkcije;

pretrage radi odreĎivanja razine estriola (koje se koriste tijekom trudnoće da bi se provjerio

normalan razvoj bebe),

Recite Vašem liječniku ili ljekarniku da uzimate Almacin. Naime, Almacin moţe utjecati na nalaze tih

pretraga.

Drugi lijekovi i Almacin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ako uzimate alopurinol (koristi se za liječenje gihta) zajedno s lijekom Almacin postoji veća

vjerojatnost razvoja alergijske koţne reakcije.

Ako uzimate probenecid (koristi se za liječenje gihta), Vaš će liječnik moţda odlučiti prilagoditi

dozu lijeka Almacin.

Ako uzimate lijekove koji pomaţu spriječiti nastanak krvnih ugrušaka (poput varfarina), moţda će

biti potrebne dodatne krvne pretrage.

Ako uzimate druge antibiotike (poput tetraciklina), djelotvornost lijeka Almacin mogla bi biti

smanjena.

Ako uzimate metotreksat (koji se koristi za liječenje raka i teške psorijaze), Almacin bi mogao

pojačati njegove nuspojave.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Amoksicilin moţe uzrokovati nuspojave čiji bi simptomi (kao što su alergijske reakcije, omaglica i

napadaji) mogli umanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilom. Nemojte upravljati vozilima ni raditi

sa strojevima ako se ne osjećate dobro.

Almacin sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Almacin sadrži boje carmoisine (E 122) i ponceau 4R (E 124)

Mogu prouzročiti alergijski tip reakcija.

3. Kako uzimati Almacin?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte otvarati kapsule i progutajte ih s vodom.

Ravnomjerno rasporedite doze tijekom dana uz razmak od najmanje 4 sata.

Uobičajena doza je:

Djeca tjelesne težine manje od 40 kg

Sve se doze odreĎuju na temelju djetetove tjelesne teţine izraţene u kilogramima.

• Liječnik će Vam savjetovati koliko lijeka Almacin trebate dati Vašem djetetu.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

• Uobičajena doza je 40 do 90 mg na svaki kilogram tjelesne teţine na dan, podijeljena na dvije ili tri

pojedinačne doze.

• Maksimalna preporučena doza je 100 mg na svaki kilogram tjelesne teţine na dan.

Odrasli, stariji bolesnici i djeca tjelesne težine od 40 kg ili veće

Uobičajena doza lijeka Almacin je 250 mg do 500 mg triput na dan ili 750 mg do 1 g svakih 12 sati,

ovisno o teţini i vrsti infekcije.

Teške infekcije: 750 mg do 1 g triput na dan.

Infekcija mokraćnih puteva: 3 g dvaput na dan u jednom danu.

Lajmska bolest (infekcija koju šire paraziti zvani krpelji): Izolirani migrirajući eritem (rani stadij –

crven ili ruţičast osip kruţnog oblika): 4 g na dan, sistemske manifestacije (kasni stadij – za

ozbiljnije simptome ili kada se bolest proširi tijelom): do 6 g na dan.

Ţelučani vrijedovi: jedna doza od 750 mg ili jedna doza od 1 g dvaput na dan tijekom 7 dana u

kombinaciji s drugim antibioticima i lijekovima za liječenje ţelučanih vrijedova.

Sprječavanje srčane infekcije tijekom kirurškog zahvata: doza će se razlikovati ovisno o vrsti

kirurškog zahvata. Istodobno se mogu primjenjivati i drugi lijekovi. Vaš liječnik, ljekarnik ili

medicinska sestra mogu Vam reći više o tome.

Maksimalna preporučena doza je 6 g na dan.

Bubrežne tegobe

Ako imate bubreţne tegobe, doza će moţda biti niţa od uobičajene.

Ako uzmete više lijeka Almacin nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše lijeka Almacin, znakovi mogu biti ţelučane tegobe ( mučnina, povraćanje ili

proljev), kristali u mokraći koji mogu izgledati kao mutna mokraća ili tegobe s mokrenjem.

Razgovarajte s Vašim liječnikom što je prije moguće. Ponesite lijek kako biste ga pokazali liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Almacin

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite.

Nemojte uzeti sljedeću dozu prebrzo, nego pričekajte pribliţno 4 sata.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Koliko dugo trebate uzimati Almacin

Nastavite uzimati Almacin kako Vam je rekao Vaš liječnik , čak i ako se osjećate bolje. Za borbu

protiv infekcije potrebna Vam je svaka doza. Ako neke bakterije preţive, mogu uzrokovati

povratak infekcije.

Ako ste završili s terapijom, a i dalje se osjećate loše, ponovno posjetite liječnika.

Ako se Almacin uzima dulje vrijeme, moţe se razviti mliječac (gljivična infekcija na vlaţnim

područjima tijela koja moţe uzrokovati bol, pečenje i bijele naslage). Ako se to dogodi, obavijestite

Vašeg liječnika.

Ako uzimate Almacin dulje vrijeme, Vaš će liječnik moţda napraviti dodatne pretrage kako bi

provjerio rade li Vam bubrezi, jetra i krv normalno.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Prestanite uzimati Almacin i odmah se javite liječniku ako primijetite neku od sljedećih

ozbiljnih nuspojava – možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

Sljedeće su nuspojave vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

alergijske reakcije, čiji znakovi mogu uključivati: koţni svrbeţ ili osip, oticanje lica, usana, jezika

i tijela, ili oteţano disanje . Ove nuspojave mogu biti ozbiljne, a u nekim su slučajevima imale

smrtni ishod;

osip ili plosnate, crvene, okrugle točkice ispod površine koţe ili modrice na koţi. Ove su

nuspojave posljedica upale stijenki krvnih ţila zbog alergijske reakcije koje moţe biti povezane s

bolovima u zglobovima (artritis) i bubreţnim tegobama;

odgoĎena alergijska reakcija obično moţe nastupiti 7 - 12 dana nakon uzimanja lijeka Almacina, a

neki od znakova su : osipi, vrućica, bol u zglobovima i povećanje limfnih čvorova, osobito ispod

ruku;

koţna reakcija poznata kao 'multiformni eritem', kod koje se mogu razviti crvenkasto-ljubičaste

mrlje na koţi praćene svrbeţom, osobito na dlanovima i tabanima, izdignuta otečena područja na

koţi nalik koprivnjači, bolna mjesta na površini usta, očiju i genitalija. Moţete imati vrućicu i

osjećati se vrlo umorno;

ostale teške reakcije mogu uključivati: promjene boje koţe, kvrţice ispod koţe, mjehuriće, gnojne

mjehuriće, ljuštenje, crvenilo, bol, svrbeţ, ljuskice na koţi. Ove nuspojave mogu biti praćene

vrućicom, glavoboljom i bolovima u tijelu;

simptomi nalik gripi s osipom, vrućicom, natečenim ţlijezdama te odstupanjem u rezultatima

krvnih pretraga (uključujući povećan broj bijelih krvnih stanica (eozinofilija) i jetrenih enzima)

(Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)).

vrućica, zimica, grlobolja ili drugi znakovi infekcije ili sklonost nastanku modrica. To bi mogli

biti znakovi problema s krvnim stanicama;

Jarisch-Herxheimerova reakcija koja se pojavljuje tijekom liječenja Lajmske bolesti lijekom

Almacin i koja uzrokuje vrućicu, zimicu, glavobolju, bolove u mišićima i koţni osip;

upala debelog crijeva praćena proljevom (koji ponekad sadrţi krv), bolovima i vrućicom;

mogu se javiti ozbiljne jetrene nuspojave. One se uglavnom javljaju u osoba koje se liječe tijekom

duljih razdoblja, muškaraca i starijih osoba.

Odmah morate reći liječniku ako primijetite:

teţak proljev praćen krvarenjem;

mjehuriće, crvenilo ili modrice na koţi;

tamniju mokraću ili bljeĎe stolice;

ţutu boje koţe ili bjeloočnica (ţutica). Pogledajte i dio o anemiji, koja takoĎer moţe

uzrokovati ţuticu).

Ove se nuspojave mogu javiti tijekom liječenja ili do nekoliko tjedana nakon njegova završetka.

Ako se pojavi bilo koja od gore navedenih nuspojava prestanite uzimati lijek i odmah otiĎite kod

Vašeg liječnika.

Ponekad se mogu pojaviti manje teške kožne reakcije, kao što su:

osip (okrugle, ruţičasto-crvene mrlje), praćen blagim svrbeţom, otečena mjesta nalik koprivnjači

na podlakticama, nogama, dlanovima, šakama ili stopalima. To su manje česte nuspojave (mogu

se javiti u manje od 1 na 100 osoba).

Ako imate bilo koju od tih nuspojava obratite se Vašem liječniku, jer ćete morati prekinuti

liječenje lijekom Almacin.

Ostale moguće nuspojave su:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

koţni osip

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

mučnina

proljev

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

povraćanje

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

mliječac (gljivična infekcija rodnice, ustiju ili koţnih nabora); lijek za mliječac moţete

nabaviti kod Vašeg liječnika ili ljekarnika

bubreţne tegobe

napadaji (konvulzije), primijećeni u bolesnika koji su primali visoke doze ili koji su imali

bubreţne tegobe

omaglica

hiperaktivnost

kristali u mokraći, koji mogu izgledati kao mutna mokraća, oteţano mokrenje ili nelagoda pri

mokrenju; pijte mnogo tekućine kako biste smanjili vjerojatnost pojave tih simptoma

jezik moţe postati ţut, smeĎ ili crn i moţe izgledati dlakavo

prekomjerni razgradnja crvenih krvnih stanica koja uzrokuje jednu vrstu anemije. Znakovi

uključuju umor, glavobolju, nedostatak zraka, omaglicu, bljedoću i ţutu boju koţe i

bjeloočnica

nizak broj bijelih krvnih stanica

nizak broj stanica koje pomaţu pri zgrušavanju krvi

za zgrušavanje krvi moţe trebati dulje nego inače. To ćete moţda primijetiti ako počnete

krvariti iz nosa ili ako se poreţete.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Almacin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

''EXP''. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive znakove odstupanja u kakvoći (promijenjeni

izgled kapsule).

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Almacin sadrži?

Jedna kapsula sadrţi 500 mg amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata).

Drugi sastojci su: laktoza hidrat, magnezijev stearat, kukuruzni škrob; ovojnica tvrde kapsule:

ţelatina, natrijev laurilsulfat, carmoisine (E 122), quinoline yellow (E104), ponceau 4R (E 124),

titanijev dioksid (E171).

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Kako Almacin izgleda i sadržaj pakiranja?

Almacin 500 mg kapsule su ruţičasto-tamnocrveno obojene tvrde ţelatinske kapsule, ispunjene

bijelim do gotovo bijelim praškom.

16 kapsula u PVC/Al blister pakiranju (2 blistera x 8 kapsula), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 63 11 920

Fax: +385 1 63 11 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

ProizvoĎač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u rujnu 2017.

Opći savjet glede uporabe antibiotika

Antibiotici se koriste za liječenje infekcija koje uzrokuju bakterije. Nemaju učinka protiv infekcija

koje uzrokuju virusi.

Ponekad bakterijska infekcija ne odgovara na ciklus liječenja antibioticima. Jedan od najčešćih razloga

za to jest otpornost bakterije koja uzrokuje infekciju na antibiotik koji se primjenjuje. To znači da

bakterije mogu preţivjeti i umnaţati se unatoč antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike zbog mnogih razloga. Paţljiva uporaba antibiotika moţe

pridonijeti smanjenju vjerojatnosti da će bakterija postati otporna na njih.

Kada Vam liječnik propiše antibiotik, on je namijenjen samo za liječenje trenutne bolesti. Pridrţavanje

sljedećih savjeta pomoći će spriječiti pojavu otpornih bakterija koje bi mogle učiniti antibiotik

nedjelotvornim.

1. Vrlo je vaţno da antibiotik uzimate u točnoj dozi, u točno vrijeme i točan broj dana. Pročitajte upute

na kutiji, a ako nešto ne razumijete, zamolite Vašeg liječnika ili ljekarnika da Vam objasne.

2. Nemojte uzimati antibiotik ako on nije propisan izričito Vama i koristite ga samo za liječenje one

infekcije za koju je propisan.

3. Nemojte uzimati antibiotike koji su propisani drugim osobama, čak i ako su imali infekciju sličnu

Vašoj.

4. Antibiotike koji su propisani Vama nemojte davati drugim osobama.

5. Ako Vam nakon završetka liječenja prema uputama liječnika preostane odreĎena količina

antibiotika, odnesite ga u ljekarnu radi propisnog zbrinjavanja.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O