Almacin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju
 • Doziranje:
 • 250 mg/5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za oralnu suspenziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 ml (1 mjerna žličica) suspenzije sadrži 250 mg amoksicilina (u obliku trihidrata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 33,75 g praška u bočici, mjerna žličica, u kutiji [HR-H-121304433-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-121304433
 • Datum autorizacije:
 • 31-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju

amoksicilin

Paţljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrţi Vama vaţne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama (ili Vašem djetetu). Nemojte ga davati drugima. Može im

naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Almacin i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Almacin?

Kako uzimati Almacin?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Almacin?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Almacin i za što se koristi?

Što je Almacin?

Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju je antibiotik. Djelatna tvar je amoksicilin. On

pripada skupini lijekova koji se zovu 'penicilini'.

Za što se koristi Almacin?

Almacin se koristi za liječenje infekcija koje uzrokuju bakterije u različitim dijelovima tijela.

Almacin se u kombinaciji s drugim lijekovima može koristiti i za liječenje želučanih vrijedova.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Almacin?

Nemojte uzimati Almacin:

ako ste alergični na amoksicilin, penicilin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.);

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na bilo koji antibiotik; to može uključivati kožni osip ili

oticanje lica ili grla.

Nemojte uzeti Almacin ako se nešto od gore navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni,

razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete Almacin.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Almacin:

ako imate žljezdanu groznicu (mononukleozu) (vrućicu, bol u grlu, otečene žlijezde i jaki

umor);

ako imate bubrežnih tegoba;

ako ne mokrite redovito.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom prije nego uzmete Almacin.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Pretrage krvi i mokraće

Ako morate napraviti:

pretrage mokraće (test na glukozu) ili krvi radi kontroliranja jetrene funkcije;

pretrage radi odreĎivanja razine estriola (koje se koriste tijekom trudnoće da bi se provjerio

normalan razvoj bebe).

Recite Vašem liječniku ili ljekarniku da uzimate Almacin. Naime, Almacin može utjecati na nalaze tih

pretraga.

Drugi lijekovi i Almacin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ako uzimate alopurinol (koristi se za liječenje gihta) zajedno s lijekom Almacin, postoji veća

vjerojatnost razvoja alergijske kožne reakcije.

Ako uzimate probenecid (koristi se za liječenje gihta), Vaš će liječnik možda odlučiti

prilagoditi dozu lijeka Almacin.

Ako uzimate lijekove koji pomažu spriječiti nastanak krvnih ugrušaka (poput varfarina),

možda će biti potrebne dodatne krvne pretrage.

Ako uzimate druge antibiotike (poput tetraciklina), djelotvornost lijeka Almacin mogla bi biti

smanjena.

Ako uzimate metotreksat (koji se koristi za liječenje raka i teške psorijaze), Almacin bi mogao

pojačati njegove nuspojave.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Amoksicilin može uzrokovati nuspojave čiji bi simptomi (kao što su alergijske reakcije, omaglica i

napadaji) mogli umanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilom. Nemojte upravljati vozilima ni raditi

sa strojevima ako se ne osjećate dobro.

Almacin prašak za oralnu suspenziju sadrţi saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka. Ovaj lijek sadrži 1,6875 g saharoze u 5 ml pripremljene suspenzije. O tome treba voditi

računa u bolesnika koji imaju šećernu bolest.

3. Kako uzimati Almacin oralnu suspenziju?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dobro protresite bočicu prije primjene svake doze.

Ravnomjerno rasporedite doze tijekom dana uz razmak od najmanje 4 sata.

Uobičajena doza je:

Djeca tjelesne teţine manje od 40 kg

Sve se doze odreĎuju na temelju djetetove tjelesne težine izražene u kilogramima.

Liječnik će Vam savjetovati koliko Almacin oralne suspenzije trebate dati Vašem djetetu.

Uobičajena doza: 40 do 90 mg na svaki kilogram tjelesne težine na dan, podijeljena na dvije

ili tri pojedinačne doze.

Maksimalna preporučena doza je 100 mg na svaki kilogram tjelesne težine na dan.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Odrasli, stariji bolesnici i djeca tjelesne teţine od 40 kg ili veće

Uobičajena doza lijeka Almacin je 250 mg do 500 mg triput na dan ili 750 mg do 1 g svakih 12 sati,

ovisno o težini i vrsti infekcije.

Teške infekcije: 750 mg do 1 g triput na dan.

Infekcija mokraćnih puteva: 3 g dvaput na dan u jednom danu.

Lajmska bolest (infekcija koju šire paraziti zvani krpelji): Izolirani migrirajući eritem (rani

stadij – crven ili ružičast osip kružnog oblika): 4 g na dan, sistemske manifestacije (kasni stadij –

za ozbiljnije simptome ili kada se bolest proširi tijelom): do 6 g na dan.

Ţelučani vrijedovi: jedna doza od 750 mg ili jedna doza od 1 g dvaput na dan tijekom 7 dana u

kombinaciji s drugim antibioticima i lijekovima za liječenje želučanih vrijedova.

Sprječavanje srčane infekcije tijekom kirurškog zahvata: doza će se razlikovati ovisno o vrsti

kirurškog zahvata. Istodobno se mogu primjenjivati i drugi lijekovi. Vaš liječnik, ljekarnik ili

medicinska sestra mogu Vam reći više o tome.

Maksimalna preporučena doza je 6 g na dan.

Bubreţne tegobe

Ako imate bubrežne tegobe, doza će možda biti niža od uobičajene.

Kako se priprema Almacin oralna suspenzija

Almacin oralnu suspenziju potrebno je pripremiti svježe neposredno prije prve uporabe.

Dodati pročišćenu vodu približno do pola bočice i snažno promućkati. Nakon 5 minuta, ponovno

dodati pročišćenu vodu do oznake na bočici i ponovno snažno promućkati do dobivanja homogene

suspenzije.

Prije svake uporabe suspenziju dobro promućkati!

Ako uzmete više Almacin nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše Almacin oralne suspenzije znakovi mogu biti želučane tegobe (mučnina,

povraćanje ili proljev), kristali u mokraći koji mogu izgledati kao mutna mokraća ili tegobe s

mokrenjem. Razgovarajte s Vašim liječnikom što je prije moguće. Ponesite lijek kako biste ga

pokazali liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Almacin

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite.

Nemojte uzeti/dati sljedeću dozu prebrzo, nego pričekajte približno 4 sata.

Nemojte uzeti/dati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Koliko dugo trebate uzimati Almacin

Nastavite uzimati Almacin kako Vam je rekao Vaš liječnik, čak i ako se osjećate bolje. Za borbu

protiv infekcije potrebna Vam je svaka doza. Ako neke bakterije prežive, mogu uzrokovati

povratak infekcije.

Ako ste završili s terapijom, a i dalje se osjećate loše, ponovno posjetite liječnika.

Ako se Almacin uzima dulje vrijeme, može se razviti mliječac (gljivična infekcija na vlažnim

područjima tijela koja može uzrokovati bol, pečenje i bijele naslage). Ako se to dogodi, obavijestite

Vašeg liječnika.

Ako uzimate Almacin dulje vrijeme, Vaš će liječnik možda napraviti dodatne pretrage kako bi

provjerio rade li Vam bubrezi, jetra i krv normalno.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Prestanite uzimati Almacin oralnu suspenziju i odmah se javite liječniku ako primijetite neku od

sljedećih ozbiljnih nuspojava – moţda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

Sljedeće su nuspojave vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

alergijske reakcije, čiji znakovi mogu uključivati: kožni svrbež ili osip, oticanje lica, usana, jezika

i tijela ili otežano disanje. Ove nuspojave mogu biti ozbiljne, a u nekim su slučajevima imale

smrtni ishod;

osip ili plosnate, crvene, okrugle točkice ispod površine kože ili modrice na koži. Ove su

nuspojave posljedica upale stijenki krvnih žila zbog alergijske reakcije koje može biti povezane s

bolovima u zglobovima (artritis) i bubrežnim tegobama;

odgoĎena alergijska reakcija obično može nastupiti 7 - 12 dana nakon uzimanja lijeka Almacina, a

neki od znakova su: osipi, vrućica, bol u zglobovima i povećanje limfnih čvorova, osobito ispod

ruku;

kožna reakcija poznata kao 'multiformni eritem' kod koje se mogu razviti crvenkasto-ljubičaste

mrlje na koži praćene svrbežom, osobito na dlanovima i tabanima, izdignuta otečena područja na

koži nalik koprivnjači, bolna mjesta na površini usta, očiju i genitalija. Možete imati vrućicu i

osjećati se vrlo umorno;

ostale teške reakcije mogu uključivati: promjene boje kože, kvržice ispod kože, mjehuriće, gnojne

mjehuriće, ljuštenje, crvenilo, bol, svrbež, ljuskice na koži. Ove nuspojave mogu biti praćene

vrućicom, glavoboljom i bolovima u tijelu;

simptomi nalik gripi s osipom, vrućicom, natečenim žlijezdama te odstupanjem u rezultatima

krvnih pretraga (uključujući povećan broj bijelih krvnih stanica (eozinofilija) i jetrenih enzima)

(Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)).

vrućica, zimica, grlobolja ili drugi znakovi infekcije ili sklonost nastanku modrica. To bi mogli

biti znakovi problema s krvnim stanicama;

Jarisch-Herxheimerova reakcija koja se pojavljuje tijekom liječenja Lajmske bolesti lijekom

Almacin i koja uzrokuje vrućicu, zimicu, glavobolju, bolove u mišićima i kožni osip;

upala debelog crijeva praćena proljevom (koji ponekad sadrži krv), bolovima i vrućicom;

mogu se javiti ozbiljne jetrene nuspojave. One se uglavnom javljaju u osoba koje se liječe tijekom

duljih razdoblja, muškaraca i starijih osoba. Odmah morate reći liječniku ako primijetite:

težak proljev praćen krvarenjem;

mjehuriće, crvenilo ili modrice na koži;

tamniju mokraću ili bljeĎe stolice;

žutu boje kože ili bjeloočnica (žutica). Pogledajte i dio o anemiji, koja

takoĎer može

uzrokovati žuticu).

Ove se nuspojave mogu javiti tijekom liječenja ili do nekoliko tjedana nakon njegova završetka.

Ako se pojavi bilo koja od gore navedenih nuspojava prestanite uzimati lijek i odmah otiĎite kod

Vašeg liječnika.

Ponekad se mogu pojaviti manje teške koţne reakcije, kao što su:

osip (okrugle, ružičasto-crvene mrlje), praćen blagim svrbežom, otečena mjesta nalik

koprivnjači na podlakticama, nogama, dlanovima, šakama ili stopalima. To su manje česte

nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba).

Ako imate bilo koju od tih nuspojava obratite se Vašem liječniku, jer ćete morati prekinuti

liječenje lijekom Almacin.

Ostale moguće nuspojave su:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

kožni osip

mučnina

proljev

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

povraćanje

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

mliječac (gljivična infekcija rodnice, ustiju ili kožnih nabora); lijek za mliječac možete

nabaviti kod Vašeg liječnika ili ljekarnika

bubrežne tegobe

napadaji (konvulzije), primijećeni u bolesnika koji su primali visoke doze ili koji su imali

bubrežne tegobe

omaglica

hiperaktivnost

kristali u mokraći, koji mogu izgledati kao mutna mokraća, otežano mokrenje ili nelagoda pri

mokrenju; pijte mnogo tekućine kako biste smanjili vjerojatnost pojave tih simptoma

mogu se pojaviti mrlje na zubima, koje obično nestaju s četkanjem (ova je nuspojava

prijavljena u djece)

jezik može postati žut, smeĎ ili crn i može izgledati dlakavo

prekomjerna razgradnja crvenih krvnih stanica koja uzrokuje jednu vrstu anemije. Znakovi

uključuju umor, glavobolju, nedostatak zraka, omaglicu, bljedoću i žutu boju kože i

bjeloočnica

nizak broj bijelih krvnih stanica

nizak broj stanica koje pomažu pri zgrušavanju krvi

za zgrušavanje krvi može trebati dulje nego inače. To ćete možda primijetiti ako počnete

krvariti iz nosa ili ako se porežete.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Almacin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

''EXP''. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije pripremanja suspenzije prašak čuvati na temperaturi ispod 25

Valjanost pripremljene suspenzije je 7 dana na temperaturi ispod 25°C, a 14 dana ako se čuva u

hladnjaku (2

C - 8

Nemojte uzeti ovaj lijek ako primijetite vidljive znakove kvarenja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

Što Almacin sadrţi?

5 ml (1 mjerna žličica) suspenzije sadrži 250 mg amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata).

Drugi sastojci su: saharinnatrij, karmelozanatrij, dinatrijev edetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, bezvodni koloidni silicijev dioksid, aroma maline, boja eritrozin

(E 127), saharoza.

Kako Almacin izgleda i sadrţaj pakiranja?

Prašak za oralnu suspenziju je bijeli do gotovo bijeli granulirani prašak ugodnog mirisa maline.

Pripremljena suspenzija je tekućina svjetloružičaste boje i ugodnog mirisa maline.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

SmeĎa staklena bočica s 33,75 g praška za pripremu 100 ml suspenzije s bijelim neprozirnim

plastičnim zatvaračem, u kutiji. Priložena je plastična mjerna žličica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 63 11 920

Fax: +385 1 63 11 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

ProizvoĎač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Opći savjet glede uporabe antibiotika

Antibiotici se koriste za liječenje infekcija koje uzrokuju bakterije. Nemaju učinka protiv infekcija

koje uzrokuju virusi.

Ponekad bakterijska infekcija ne odgovara na ciklus liječenja antibioticima. Jedan od najčešćih razloga

za to jest otpornost bakterije koja uzrokuje infekciju na antibiotik koji se primjenjuje. To znači da

bakterije mogu preživjeti i umnažati se unatoč antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike zbog mnogih razloga. Pažljiva uporaba antibiotika može

pridonijeti smanjenju vjerojatnosti da će bakterija postati otporna na njih.

Kada Vam liječnik propiše antibiotik, on je namijenjen samo za liječenje trenutne bolesti. Pridržavanje

sljedećih savjeta pomoći će spriječiti pojavu otpornih bakterija koje bi mogle učiniti antibiotik

nedjelotvornim.

1. Vrlo je važno da antibiotik uzimate u točnoj dozi, u točno vrijeme i točan broj dana. Pročitajte upute

na kutiji, a ako nešto ne razumijete, zamolite Vašeg liječnika ili ljekarnika da Vam objasne.

2. Nemojte uzimati antibiotik ako on nije propisan izričito Vama i koristite ga samo za liječenje one

infekcije za koju je propisan.

3. Nemojte uzimati antibiotike koji su propisani drugim osobama, čak i ako su imali infekciju sličnu

Vašoj.

4. Antibiotike koji su propisani Vama nemojte davati drugim osobama.

5. Ako Vam nakon završetka liječenja prema uputama liječnika preostane odreĎena količina

antibiotika, odnesite ga u ljekarnu radi propisnog zbrinjavanja.

H A L M E D

18 - 10 - 2017

O D O B R E N O