Alleofta

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Alleofta 20 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku
 • Doziranje:
 • 20 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • kapi za oko, otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan jednodozni spremnik sadrži 20 mg/ml natrijeva kromoglikata
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Laboratoire Unither, Amiens, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Alleofta 20 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 jednodoznih spremnika u vrećici, u kutiji [HR-H-586030470-01]; 20 jednodoznih spremnika u vrećici, u kutiji [HR-H-586030470-02] Urbroj: 381-12-01/70-14-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-586030470
 • Datum autorizacije:
 • 29-12-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Alleofta 20 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku

natrijev kromoglikat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Alleofta i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Alleofta

Kako primjenjivati lijek Alleofta

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek Alleofta

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Alleofta i za što se koristi

Alleofta 20 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku (Alleofta u ovoj uputi) sadrži lijek

koji se zove natrijev kromoglikat. On pripada skupini lijekova koji se nazivaju antialergijskim

lijekovima.

Za što se Alleofta koristi

Alleofta se koristi za ublažavanje i liječenje očnih alergija u odraslih i djece.

Postoje dvije vrste očnih alergija:

‘cjelogodišnji alergijski konjunktivitis’ – može se javiti u bilo koje doba godine

‘peludna groznica’ ili ‘sezonski alergijski konjunktivitis’ – javlja se u različitim godišnjim

dobima, a uzrokuju ga različite vrste peludi.

Znakovi alergije uključuju svrbež, suzenje, crvenilo ili upalu očiju i otečene vjeđe.

Kako Alleofta djeluje

Alleofta djeluje tako da zaustavlja otpuštanje tvari koje su prirodno prisutne u oku – one uzrokuju

alergijsku reakciju.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Alleofta

Nemojte primijeniti lijek Alleofta:

ako ste alergični na natrijev kromoglikat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.). Znakovi uključuju: osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla

ili jezika. Osim toga, crvenilo, svrbež ili oticanje očiju ili vjeđa mogu se pogoršati.

Nemojte primijeniti lijek Alleofta ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni,

obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite ovaj lijek.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Jednodozni spremnik morate upotrijebiti odmah nakon otvaranja. Nakon primjene bacite spremnik i

sav lijek koji je u njemu preostao – nemojte ga ponovno upotrijebiti. Naime, spremnik lijeka Alleofta

je sterilan i ne sadrži konzervanse.

Ako nosite kontaktne leće, slijedite upute za korisnike kontaktnih leća navedene u dijelu 3.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neposredno nakon primjene lijeka može Vam se zamagliti vid. Ako se to dogodi, nemojte upravljati

vozilom niti raditi s alatima ili strojevima sve dok Vam se vid ne razbistri.

3.

Kako primjenjivati lijek Alleofta

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka primijeniti

Preporučena doza je:

1 ili 2 kapi u svako oko

4 puta na dan

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 dana.

Primjena lijeka

Ovaj je lijek namijenjen isključivo za primjenu u oko (okularna primjena).

Nemojte ga progutati.

Najprije operite ruke.

Odvojite jedan jednodozni spremnik s trake.

Da biste otvorili spremnik, savijte ili zavrnite pokrov – upotrijebite ga čim ga otvorite.

Nagnite glavu unatrag.

Povucite donju vjeđu prema dolje.

Istisnite 1 ili 2 kapi s unutarnje strane vjeđe, ali pritom nemojte spremnikom dodirnuti oko.

Zatvorite oko.

Obrišite višak tekućine oko oka čistim rupčićem.

Zatim ponovite postupak da biste kapi ukapali i u drugo oko.

Nakon primjene bacite spremnik i sav lijek koji je u njemu preostao – nemojte ga ponovno

upotrijebiti.

Korisnici kontaktnih leća:

Kao i kod većine topikalnih lijekova za oko, ako nosite kontaktne leće, morate ih izvaditi prije nego

što primijenite lijek Alleofta. Nakon što primijenite lijek, pričekajte 15 minuta prije nego što vratite

leće u oči.

Ako ste primijenili više lijeka Alleofta nego što ste trebali

Ako primjenjujete kapi za oko češće nego što biste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako zaboravite primijeniti lijek Alleofta

Ako zaboravite primijeniti dozu, primijenite kapi čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme

za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Ako prestanete primjenjivati lijek Alleofta

Ako prestanete primjenjivati ovaj lijek, znakovi alergije mogli bi se vratiti. Alleofta sprječava

povratak očnih alergija.

Nastavite koristiti kapi ako ste i dalje okruženi stvarima na koje ste alergični, čak i ako Vam se

očna alergija poboljšala.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite primjenjivati lijek Alleofta i odmah se obratite svom liječniku:

ako se svrbež, crvenilo ili oticanje očiju pogoršaju – možda ste alergični na ove kapi.

Nije poznato koliko se često ove nuspojave javljaju.

Druge nuspojave mogu uključivati:

blagu nadraženost oka

peckanje ili žarenje u očima ili zamagljen vid – ovo bi trebalo potrajati samo nekoliko trenutaka,

a javlja se neposredno nakon primjene kapi.

Nije poznato koliko se često ove nuspojave javljaju.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati lijek Alleofta

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza

oznaka 'EXP' ili 'Rok valjanosti'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Jednodozne spremnike čuvati u aluminijskoj vrećici radi zaštite od svjetlosti.

Nakon otvaranja aluminijske vrećice, sav preostali sadržaj mora se baciti nakon 28 dana.

Jednodozni spremnik morate upotrijebiti odmah nakon otvaranja. Nakon primjene bacite spremnik i

sav lijek koji je u njemu preostao – nemojte ga ponovno upotrijebiti. Naime, spremnik lijeka Alleofta

je sterilan i ne sadrži konzervanse.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Alleofta sadrži

Djelatna tvar je natrijev kromoglikat. Jedan jednodozni spremnik sadrži 20 mg/ml natrijeva

kromoglikata.

Drugi sastojci su natrijev klorid i pročišćena voda.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Kako Alleofta izgleda i sadržaj pakiranja

Alleofta je bistra, bezbojna do blijedo žuta otopina koja dolazi u jednodoznom spremniku od 0,3 ml

zapakiranom u aluminijsku vrećicu.

Veličine pakiranja: 10 i 20 jednodoznih spremnika.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

Hrvatska

Proizvođač

Laboratoire Unither

Espace Industriel Nord 151, rue Andre Durouchez CS 28028

80080 AMIENS Cedex 2

Francuska

Ova uputa ne sadrži sve informacije o Vašem lijeku. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni oko

nečega, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod

sljedećim nazivima:

Belgija:

Alleophta unidose 20 mg/ml, oogdruppels, oplossing in verpakking voor

éénmalig gebruik

Hrvatska:

Alleofta 20 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku

Češka Republika:

Alleophta 20 mg/ml

Irska:

Opticrom Allergy Single Dose, 2% w/v Eye Drops, Solution

Italija:

Sodiocromoglicato sanofi 20 mg/ml collirio monodose, soluzione

Luksemburg:

Alleophta unidose 20 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose

Poljska:

Alleoptical

Slovačka:

Alleophta

Španjolska:

Opticrom 20 mg/ml colirio en solución en envase unidosis

Velika Britanija:

Opticrom Allergy single-dose, 2% w/v Eye drops solution

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u /-

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety