Allegra

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Allegra 120 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 120 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida što odgovara 112 mg feksofenadina
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Allegra 120 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 7 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-986506289-01]; 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-986506289-02]; 2 tablete u blisteru, u kutiji (samo kao "uzorak, nije za prodaju") [HR-H-986506289-03] Urbroj: 381-12-01/70-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-986506289
 • Datum autorizacije:
 • 13-10-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Allegra

120 mg filmom obložene tablete

feksofenadinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Allegra i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Allegra

Kako uzimati lijek Allegra

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek Allegra

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Allegra i za što se koristi

Allegra sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Allegra 120 mg tablete mogu uzimati odrasli i adolescenti stari 12 i više godina za ublažavanje

simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj

svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Allegra

Nemojte uzimati lijek Allegra

ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Allegra:

ako imate problema s jetrom ili bubrezima,

ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili

nepravilne srčane otkucaje,

ako ste starije dobi.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja lijeka Allegra

obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Drugi lijekovi i Allegra

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu utjecati na

djelovanje lijeka Allegra, smanjujući količinu apsorbiranog lijeka.

Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata izmeĎu uzimanja lijeka Allegra i sredstva protiv loše

probave.

H A L M E D

29 - 12 - 2016

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne uzimajte lijek Allegra ako ste trudni, osim ako to nije neophodno.

Allegra se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Allegra utječe na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. MeĎutim, prije nego

vozite ili upravljate strojevima morate provjeriti da Vam lijek ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

3. Kako uzimati lijek Allegra

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom, ako niste sigurni.

Odrasli i djeca stara 12 i više godina:

Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.

Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ovaj lijek počinje ublažavati simptome u roku od 1 sata i učinak traje 24 sata.

Ako se simptomi ne ublaže unutar 5 dana od početka uzimanja lijeka, obavezno se obratite liječniku.

Ako uzmete više lijeka Allegra nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svog liječnika ili najbližu službu hitne pomoći.

Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Allegra

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek Allegra i odmah se obratite liječniku ako primijetite:

oticanje lica, usana, jezika ili grla i probleme s disanjem, jer to mogu biti znakovi ozbiljne

alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

glavobolja

omamljenost

mučnina

omaglica

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

umor/pospanost

Ostale nuspojave (učestalost nepoznata: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) koje se mogu

javiti:

otežano spavanje (nesanica)

poremećaji spavanja

ružni snovi

H A L M E D

29 - 12 - 2016

O D O B R E N O

nervoza

brzi ili nepravilni srčani otkucaji

proljev

osip i svrbež kože

koprivnjača

ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo

praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i otežano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Allegra

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok

valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Allegra 120 mg sadrži

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob,

umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza, povidon K30, titanijev dioksid (E171), bezvodni

koloidni silicijev dioksid, makrogol 400, crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov

oksid (E172).

Kako Allegra 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Allegra 120 mg filmom obložene tablete, dimenzija 6,1x15,8 mm, su boje breskve, oblika kapsule, s

oznakama „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Allegra dolazi u blister pakiranju. Svaka tableta pojedinačno je zapakirana u blister.

Allegra je dostupna u pakiranjima s 2 (samo kao uzorak), 7 i 10 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

ProizvoĎač

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel,

H A L M E D

29 - 12 - 2016

O D O B R E N O

37100 Tours

Francuska

Sanofi Winthrop Industrie

56, route de Choisy-au-Bac,

60205 Compiègne

Francuska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Austrija: Allegra 120 mg Filmtabletten

Belgija: Allegratab 120 mg filmomhulde tabletten

Hrvatska: Allegra 120 mg filmom obložene tablete

Češka: Allegra 120 mg

Danska: Telfast, filmovertrukne tabletter 120 mg

Estonija: Allegra

Finska: Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Njemačka: Telfast 120 mg-Filmtabletten

Grčka: Allegra

Irska: Telfast 120 mg film-coated tablets

Italija: Telfast 120 mg compresse rivestite con film

Latvija: Allegra 120 mg apvalkotās tabletes

Litva: Allegra 120 mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburg: Allegratab 120 mg comprimés pelliculés

Portugal: Telfast 120, comprimidos revestidos por película

Rumunjska: Telfast 120 mg comprimate filmate

Slovenija: Telfast 120 mg filmsko obložene tablete

Slovačka: Allegra 120 mg

Španjolska: Telfast 120 mg comprimidos recubiertos con película

Švedska: Allegra

Ujedinjeno Kraljevstvo: Telfast 120 mg film-coated tablets

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2016/.

H A L M E D

29 - 12 - 2016

O D O B R E N O