Aldara

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Aldara
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Aldara
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antibiotici i kemoterapeutici za dermatološku uporabu
 • Područje terapije:
 • Karcinom, bazalna stanica
 • Terapijske indikacije:
 • Imikvimodna krema je indicirana za topičko liječenje:.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000179
 • Datum autorizacije:
 • 18-09-1998
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000179
 • Zadnje ažuriranje:
 • 25-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

U

puta o lijeku: informacija za korisnika

Aldara 5% krema

imikvimod

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadržava

Vama važne podatke .

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

Što je Aldara krema i za što se primjenjuje

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aldara kremu

3. Kako primjenjivati Aldara kremu

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Aldara kremu

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Aldara krema i za što se primjenjuje

Krema Aldara primjenjuje se za tri različita stanja. Liječnik Vam može propisati kremu Aldara za

liječenje:

bradavica (

condylomata acuminata

) na površini spolnih organa i u području anusa (izlaza

debelog crijeva)

površinskog bazeocelularnog karcinoma kože.

To je čest oblik raka kože koji napreduje polako, s malom vjerojatnošću širenja na ostale

dijelove tijela. Obično se pojavljuje kod osoba srednje i starije životne dobi, osobito onih

svijetle puti, a posljedica je prekomjernog izlaganja suncu. Ako se ne liječi, bazeocelularnih

karcinom može narušiti izgled kože, posebno na licu - stoga je iznimno važno njegovo rano

otkrivanje i liječenje.

aktinične keratoze

Aktinična keratoza je promjena na koži hrapavog izgleda koja nastaje u osoba koje su bile

tijekom života prekomjerno izložene suncu. Može biti u boji kože, sivkasta, ružičasta, crvena

ili smeđa. Može biti ravna i ljuskava ili uzdignuta, hrapava, tvrda i bradavičasta. Krema

Aldara primjenjuje se samo za liječenje ravne aktinične keratoze na licu i tjemenu u bolesnika

sa zdravim imunološkim sustavom ako Vaš liječnik odluči da je liječenje kremom Aldara

najpogodniji način liječenje za vas.

Krema Aldara pomaže Vašem imunološkom sustavu u stvaranju prirodnih tvari koje se bore protiv

bazeocelularnog karcinoma kože, aktinične keratoze ili virusa koji uzrokuje nastanak bradavica.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aldara kremu

Nemojte primjenjivati Aldara kremu

– ako ste alergični na imikvimod ili bilo koji drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svojemu liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Aldara kremu.

Ako ste već primjenjivali kremu Aldara ili drugi sličan lijek, obvezno o tome obavijestite

svojeg liječnika prije početka liječenja.

Ako imate problema s imunološkim sustavom, obavijestite svojeg liječnika.

Ne primjenjujte kremu Aldara dok područje koje se liječi ne zacijeli nakon prethodnog

liječenja ili kirurškog zahvata.

Izbjegavajte kontakt kreme s očima, ustima i nosnicama. Ako dođe do slučajnoga kontakta,

uklonite kremu tako da je isperete vodom.

Krema nije namijenjena primjeni na unutrašnjim površinama.

Nemojte primijeniti kremu u količini većoj od preporučene od strane Vašeg liječnika.

Nemojte stavljati zavoje ili drugu tkaninu na liječeno područje nakon nanošenja kreme Aldara.

Ako osjetite nelagodu na liječenom mjestu, kremu isperite blagim sapunom i vodom. Čim

problem nestane, možete ponovo početi primjenjivati kremu.

Ako imate poremećaj krvne slike, obavijestite o tome svojeg liječnika.

Zbog načina djelovanja kreme Aldara postoji mogućnost da krema pogorša postojeću upalu na

liječenom području.

Ako liječite genitalne bradavice, pridržavajte se sljedećih dodatnih mjera opreza:

Muškarci s bradavicama ispod kožice penisa moraju svakoga dana povući kožicu i oprati područje

ispod nje. Ako se taj postupak ne ponavlja svakog dana, povećava se mogućnost pojave otvrdnuća,

oticanja i guljenja kože, što prouzročuje otežano povlačenje kožice. Ako se ti simptomi pojave,

odmah prekinite s liječenjem i obratite se svojem liječniku.

Ako imate otvorene rane, ne započinjite s liječenjem kremom Aldara sve dok rane ne zacijele.

Ako imate bradavice na unutrašnjim površinama, ne primjenjujte kremu Aldara u mokraćnoj cijevi

(kanalu kroz koji prolazi urin), u vagini (porođajnom kanalu), vratu materice (unutrašnji ženski

organ) ili bilo gdje unutar anusa (izlaz debelog crijeva).

Ako imate problema s imunološkim sustavom, zbog bolesti ili lijekova koje već uzimate, nemojte

primjenjivati ovaj lijek u više od jednog ciklusa liječenja. Ako mislite da se ova napomena odnosi

na Vas, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Ako ste HIV pozitivni, morate o tome obavijestiti svojeg liječnika budući da djelotvornost kreme

Aldara nije dokazana kod HIV pozitivnih bolesnika.

Ako se odlučite za spolne odnose dok još uvijek imate bradavice, nanesite kremu Aldara nakon - a

ne prije - spolnog odnosa. Krema Aldara može oslabiti djelovanja kondoma i dijafragmi, stoga

uklonite kremu Aldara prije spolnog odnosa. Zapamtite da krema Aldara ne štiti od prenošenja

virusa HIV-a ni drugih spolno prenosivih bolesti.

Ako liječite bazeocelularni karcinom kože ili aktiničnu keratozu, pridržavajte se sljedećih

dodatnih mjera opreza:

Tijekom liječenja kremom Aldara nemojte upotrebljavati svjetiljke za sunčanje ili posjećivati solarij i

izbjegavajte sunce što je više moguće. Kad ste vani, nosite zaštitnu odjeću i šešire sa širokim obodom.

Tijekom liječenja kremom Aldara i sve do izlječenja područje koje se liječi vjerojatno će izgledati

zamjetno drukčije od normalne kože.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena kod djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Aldara krema

Molimo obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili bi mogli

uzimati bilo koje druge lijekove.

Nije poznato neslaganje drugih lijekova s kremom Aldara.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svojem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji drugi lijek.

Ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti, upozorite na to svojeg liječnika. Liječnik će Vas upozoriti

na rizike i korist od primjene kreme Aldara tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama nisu ukazala

na izravne ili neizravne učinke tijekom trudnoće.

Tijekom liječenja kremom Aldara nemojte dojiti budući da nije poznato izlučuje li se imikvimod u

majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost vožnje ili rada sa strojevima.

Aldara krema sadržava metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat, cetilni alkohol i stearilni

alkohol

Metilparahidroksibenzoat (E 218) i propilparahidroksibenzoat (E 216) mogu uzrokovati alergijske

reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti). Cetilni alkohol i stearilni alkohol mogu

uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3.

Kako primjenjivati Aldara kremu

Djeca i adolescenti:

Ne preporučuje se uporaba lijeka u djece i adolescenata.

Odrasli:

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Ruke temeljito operite prije i nakon nanošenja kreme. Nakon primjene kreme Aldara, ne pokrivajte

područje liječenja zavojima ili drugom tkaninom.

Pri svakoj primjeni kreme otvorite novu vrećicu. Preostalu kremu u vrećici nakon uporabe bacite.

Nemojte čuvati jednom otvorenu vrećicu za buduću uporabu.

Učestalost i trajanje liječenja razlikuje se kod genitalnih bradavica, bazeocelularnog karcinoma kože i

aktinične keratoze (detaljno pročitajte pojedinačne upute za svaku indikaciju).

Ako liječite genitalne bradavice:

Upute za nanošenje – (ponedjeljak, srijeda i petak)

1

. Prije spavanja operite ruke i područje liječenja blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.

2.

Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.

3.

Nanesite tanak sloj kreme Aldara na čisto i suho područje s bradavicom i nježno utrljavajte dok ju

koža ne upije.

4.

Nakon nanošenja kreme bacite otvorenu vrećicu i operite ruke sapunom i vodom.

5.

Ostavite da krema Aldara djeluje na bradavice 6 do 10 sati. Za to se vrijeme nemojte tuširati ni

kupati.

6.

Nakon 6 do 10 sati operite područje koje je bilo prekriveno Aldara kremom blagim sapunom i

vodom.

Kremu Aldara nanosite 3 puta tjedno. Kremu primijenite na primjer u ponedjeljak, srijedu i petak.

Jedna vrećica sadržava dovoljno kreme za prekrivanje 20 cm

područja s bradavicama.

Muškarci s bradavicama ispod kožice penisa moraju svakoga dana povući kožicu i oprati područje

ispod nje (pogledajte dio 2.

“Prije nego počnete primjenjivati kremu Aldara”).

Nastavite s uporabom kreme Aldara prema uputama sve dok bradavice ne nestanu (kod polovice žena

bradavice će potpuno nestati za 8 tjedana, a kod polovice muškaraca bradavice će potpuno nestati za

12 tjedana, dok kod nekih bolesnika bradavice mogu nestati već nakon četvrtog tjedna).

Kremu Aldara nemojte primjenjivati dulje od 16 tjedana za liječenje svakog pojavljivanja bradavica.

Ako Vam se čini da je djelovanje kreme Aldara prejako ili preslabo, posavjetujte se sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom.

Ako liječite bazeocelularni karcinom kože:

Upute za nanošenje – (ponedjeljak, utorak,srijeda, četvrtak i petak)

1. Prije spavanja operite ruke i područje liječenja blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.

2. Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.

3. Nanesite kremu Aldara na zahvaćeno područje i 1 cm oko zahvaćenog područja. Kremu nježno

utrljavajte dok ju koža ne upije.

4. Nakon nanošenja kreme, bacite otvorenu vrećicu. Operite ruke sapunom i vodom.

5. Ostavite da krema Aldara djeluje oko 8 sati. Za to se vrijeme nemojte tuširati ni kupati.

6. Nakon isteka 8 sati operite područje koje je bilo prekriveno kremom blagim sapunom i vodom.

Nanesite dovoljno kreme da prekrijete liječeno područje i 1 cm oko liječenoga područja svaki dan, 5

uzastopnih dana svaki tjedan tijekom 6 tjedana. Na primjer kremu primjenjujte od ponedjeljka do

petka. Nemojte ju primjenjivati u subotu i nedjelju.

Ako liječite aktiničnu keratozu:

Upute za nanošenje – (ponedjeljak, srijeda i petak)

1. Prije spavanja operite ruke i liječeno područje blagim sapunom i vodom te ih temeljito osušite.

2. Otvorite novu vrećicu i istisnite sadržaj kreme na vrh prsta.

3. Nanesite kremu Aldara na zahvaćeno područje. Kremu nježno utrljavajte dok ju koža ne upije.

4. Nakon nanošenja kreme, bacite otvorenu vrećicu. Operite ruke sapunom i vodom.

5. Ostavite kremu Aldara da djeluje oko 8 sati. Za to se vrijeme nemojte se tuširati ni kupati.

6. Nakon isteka 8 sati operite područje koje je bilo prekriveno kremom blagim sapunom i vodom.

Primjenjujte kremu Aldara 3 puta tjedno. Kremu primijenite na primjer u ponedjeljak, srijedu i petak.

Jedna vrećica sadržava dovoljno kreme za prekrivanje područja od 25 cm

. Nastavite s uporabom četiri

tjedna. Četiri tjedna nakon završetka prvog ciklusa liječenja Vaš će liječnik procijeniti stanje vaše

kože. Ako lezije nisu potpuno nestale, možda će biti potrebno liječenje daljnjih 4 tjedna.

Ako primijenite više kreme Aldara nego što ste trebali

Isperite suvišnu kremu blagim sapunom i vodom. Kad nestanu reakcije na koži, možete nastaviti s

liječenjem.

Ako slučajno progutate kremu Aldara, molimo posavjetujte se s liječnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti kremu Aldara

Ako ste zaboravili primijeniti kremu, nanesite ju čim se sjetite i nastavite dalje prema uobičajenom

rasporedu. Ne primjenjujte kremu više od jednom dnevno.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svojem liječniku

i ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Učestalost nuspojava definirana je na sljedeći način:

Vrlo česte nuspojave (pojavljuju se kod više od 1 od 10 bolesnika)

Česte nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 od 10 bolesnika)

Manje česte nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 od 100 bolesnika)

Rijetke nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 od 1000 bolesnika)

Vrlo rijetke nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 od 10 000 bolesnika).

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može prouzročiti nuspojave, iako se one ne pojavljuju kod svih

bolesnika.

Ako se ne osjećate dobro dok primjenjujete kremu Aldara, potrebno je što prije obavijestiti liječnika ili

ljekarnika.

Neki bolesnici uočili su promjene u boji kože na području nanošenja kreme Aldara. Iako te promjene u

većine bolesnika nestaju tijekom vremena, u nekih bolesnika ostaju trajno.

Ako Vaša koža loše reagira na kremu Aldara, prestanite s primjenom, isperite područje blagim

sapunom i vodom te se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U nekih bolesnika primijećeno je smanjenje broja stanica u krvi. Smanjenje broja stanica u krvi može

Vas učiniti sklonijima infekcijama, nastajanju modrica ili umornima. Ako primijetite bilo koji od ovih

simptoma, obavijestite o tome svojeg liječnika.

Ozbiljne kožne reakcije prijavljene su rijetko. Ako na koži zapazite lezije ili promjene koje su od

malih crvenkastih područja razvile karakterističan izgled mete, a mogu biti praćene simptomima kao

što su: svrbež , vrućica, opće loše stanje, bol u zglobovima, problemi s vidom, pečenje, bol ili svrbež

očiju, ranice u usnoj šupljini, prestanite primjenjivati kremu Aldara i obavijestite o tome svojeg

liječnika.

Kod manjeg broja bolesnika došlo je do gubitka dlaka na mjestu liječenja ili u okolnom području.

● Ako liječite genitalne bradavice:

Većina nuspojava kreme Aldara posljedica je njezina lokalnog djelovanja na kožu.

Vrlo česte nuspojave

uključuju crvenilo (61% bolesnika), ljuštenje kože (30%), perutanje i oticanje.

Također se mogu pojaviti otvrdnuća ispod kože, otvorene male rane, krasta koja nastaje tijekom

zacjeljivanja i mjehurići ispod kože. U području primjene kreme Aldara možete osjetiti svrbež (32%

bolesnika), osjećaj žarenja (26% bolesnika) ili bol (8% bolesnika). Većina tih reakcija na koži je blaga

i povlači se oko 2 tjedna nakon prekida liječenja.

Česte

nuspojave

su pojava glavobolje (4% bolesnika ili manje), a

manje česte

su vrućica i simptomi

nalik gripi, bol u mišićima i zglobovima, prolaps materice, bol kod žena pri spolnom odnosu, smetnje

erekcije, pojačano znojenje, mučnina, simptomi u želucu i debelom crijevu, zujanje u ušima, navale

crvenila, umor, omaglica, migrena, trnci i bockanje, nesanica, depresija, gubitak apetita, natečene

žlijezde, bakterijske, virusne i gljivične infekcije (npr. herpes na usni), vaginalne infekcije uključujući

gljivične infekcije kandidom, kašalj i prehlada s upalom grla.

Vrlo rijetke nuspojave

su teške i bolne reakcije, osobito u slučajevima primjene veće količine kreme

od preporučene. U nekih žena su vrlo rijetko

bolne kožne reakcije u području otvora vagine otežale

izlučivanje urina. Ako to primijetite, odmah potražite medicinsku pomoć.

● Ako liječite bazeocelularni karcinom kože:

Mnoge nuspojave kreme Aldara posljedica su njezina lokalnog djelovanja na kožu. Lokalne kožne

reakcije mogu biti znak djelovanja lijeka.

Vrlo često

liječena koža može malo svrbjeti.

Česte nuspojave

uključuju: trnce i bockanje, manje otoke na koži, bol, pečenje, iritaciju, krvarenje,

crvenilo ili osip.

Ako kožna reakcija izazove prekomjernu nelagodu kože, posavjetujte se s liječnikom. Liječnik Vam

može savjetovati da prestanete primjenjivati kremu Aldara na nekoliko dana (tj. kratku stanku u

liječenju). Ako se pojavi gnoj ili drugi znak infekcije, posavjetujte se s liječnikom. Uz reakcije na koži

česte nuspojave uključuju i natečene žlijezde i bol u leđima.

Manje česte nuspojave kod

nekih bolesnika uključuju reakcije na mjestu primjene kreme (iscjedak,

upala, oticanje, stvaranje krasti, pucanje kože, mjehurići, dermatitis) ili razdražljivost, mučninu, suha

usta, simptome nalik gripi i umor.

● Ako liječite aktiničnu keratozu:

Većina nuspojava kreme Aldara posljedica je njezina lokalnog djelovanja na kožu. Lokalne kožne

reakcije mogu biti znak djelovanja lijeka.

Vrlo često

liječena koža može malo svrbjeti.

Česte nuspojave

uključuju

bol, pečenje, iritaciju i crvenilo.

Ako kožna reakcija izazove prekomjernu nelagodu kože, posavjetujte se s liječnikom. Liječnik Vam

može savjetovati da prestanete primjenjivati kremu Aldara na nekoliko dana (tj. kratku stanku u

liječenju). Ako se pojavi gnoj ili drugi znak infekcije, posavjetujte se s liječnikom. Uz reakcije na koži

česte nuspojave su i glavobolja, gubitak teka, mučnina, bol u mišićima i zglobovima i umor.

Manje česte nuspojave

uključuju kod

nekih bolesnika reakcije na mjestu primjene kreme (krvarenje,

upala, iscjedak, osjetljivost, oticanje, manje otoke na koži, trnce i bockanje, stvaranje krasti, stvaranje

ožiljaka, ulceracije ili osjećaj topline ili nelagode) ili upalu sluznice nosa, začepljenje nosa, gripu ili

simptome nalik gripi, depresiju, iritaciju oka, oticanje kapaka, bol u grlu, proljev, aktiničnu keratozu,

crvenilo, oticanje lica, stvaranje ulkusa (čireva), bol u udovima, vrućicu, slabost ili drhtanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovoga lijeka.

5.

Kako čuvati Aldara kremu

Ovaj lijek čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Ovaj lijek ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici.

Jednom otvorene vrećice ne smiju se ponovno upotrijebiti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što krema Aldara sadrži

- Djelatna tvar je imikvimod. Svaka vrećica sadržava 250 mg kreme (100 mg kreme sadržava 5 mg

imikvimoda).

- Pomoćne tvari su: izostearatna kiselina, benzilni alkohol, cetilni alkohol, stearilni alkohol, bijeli

vazelin,

polisorbat

sorbitanstearat,

glicerol,

metilparahidroksibenzoat

(E218),

propilparahidroksibenzoat (E216), ksantanska guma i pročišćena voda.

Kako krema Aldara izgleda i sadržaj pakiranja

- Svaka vrećica Aldara 5% kreme sadržava 250 mg bijele do blago žute kreme.

- Svaka kutija sadržava 12 ili 24 vrećice od poliesterske/aluminijske folije za jednokratnu uporabu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Meda AB

Pipers väg 2A

170 73 Solna

Švedska

Proizvođač

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF, Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja.

België/Belgique/Belgien

Meda Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166

Terhulpsesteenweg

1170 Brussels

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

Luxembourg/Luxemburg

Meda Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166

Terhulpsesteenweg

B-1170 Brussels

Belgique / Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

България

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

представителство за България

Одрин 71-75

1303 София

Тел: +359 2 4177977

Magyarország

Mylan EPD Kft.

1138 Budapest

Váci út 150

Tel: +36 465 2100

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441 / 46

100 10 Praha 10

Tel: +420 222 004 400

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

10,Triq il -Masgar

Qormi QRM3217

Tel: +356 21 446205

Danmark

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf: +45 44 52 88 88

Nederland

MEDA Pharma B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Tel: +31 (0)20 426 3300

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Norge

Meda A/S

Askerveien 61

1384 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

111018 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Österreich

MEDA Pharma GmbH

Guglgasse 15

1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

7456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Polska

Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 546 6400

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Edificio BerlínC/Plom, 2-4, 5ª planta

208038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Portugal

MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua do Centro Cultural, 13

1749-066 Lisboa

Tel: +351 21 842 0300

France

Mylan Medical SAS

40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

România

MBGP PRODUCTS SRL

Reprezentanța Romania

Calea Floreasca nr. 169A

Floreasca Business Park

014459 București

Tel.: +40372 579 000

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 3374 010

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Dolenjska cesta 242c

1000 Ljubljana

Tel: +386 59 096 951

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A

Dunboyne Business Park

Dunboyne

Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s. r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100

Ísland

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Svíþjóð

Sími: +46 8 630 1900

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

F02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Sverige

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: +46 (0)8 630 1900

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Λεωφ. Κιλκίς 35,

2234 Λατσιά

Τηλ. +357 22 49 03 05

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop´s Stortford

CM22 6PU

44 845 460 0000

Latvija

SMeda Pharma SIA

101 Mūkusalas str.

Rīga LV

1004

Tālr: +371 67616137

Lietuva

Meda Pharma SIA

Žalgirio str. 92, #2

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52059367

Ova uputa je zadnji puta revidirana u (MM/GGGG).

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.