Activyl Tick Plus

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Activyl Tick Plus
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Activyl Tick Plus
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Antiparazitski proizvodi, insekticidi i repelenti
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje infekcija buha (Ctenocephalides felis); proizvod ima trajnu insekticidnu djelotvornost do 4 tjedna protiv Ctenocephalides felis. Proizvod ima trajnu akaricidnu učinkovitost do 5 tjedana protiv Ixodes ricinus i do 3 tjedna protiv Rhipicephalus sanguineus. Jedan tretman pruža djelovanje protiv odbijanja (anti-feeding) protiv pijeska muha (Phlebotomus perniciosus) do 3 tjedna.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/002234
 • Datum autorizacije:
 • 09-01-2012
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/002234
 • Zadnje ažuriranje:
 • 23-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/899251/2011

EMEA/V/C/002234

EPAR, sažetak za javnost

Activyl Tick Plus

indoksakarb / permetrin

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda

Activyl Tick Plus. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP)

kako bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha

sažetka nije davati praktične savjete o korištenju VMP-a Activyl Tick Plus.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Activyl Tick Plus vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati

u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Activyl Tick Plus i za što se koristi?

Activyl Tick Plus je veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) koji se koristi u pasa za liječenje:

zaraze buhama, a može se primijeniti i kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa koji

uzrokuju buhe, bolest svraba kože od koje mogu oboljeti psi;

zaraze krpeljima.

Activyl Tick Plus može se koristiti i kao repelent (tvar koja odbija približavanje i nastanjivanje kukaca)

protiv pješčane mušice (Phlebotomus perniciosus) koji djeluje do 3 tjedna.

Activyl Tick Plus sadržava djelatne tvari indoksakarb i permetrin.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako se Activyl Tick Plus koristi?

VMP, dostupan u obliku gotove otopine, primjenjuje se jednokratnim nanošenjem na kožu psa.

Otopina se nalazi u pipetama koje su napunjene odgovarajućim količinama indoksakarba i permetrina

za pse različitih težina. Za vrlo male i male pse na kožu se nanosi čitav sadržaj pipete koja odgovara

težini psa, a nanosi se između lopatica nakon što se razmakne dlaka. Za veće pse sadržaj se može

nanijeti na dva (srednje veliki psi), tri (veliki psi) ili četiri (vrlo veliki psi) različita mjesta duž leđne linije

od ramena do baze repa. VMP se izdaje samo na veterinarski recept.

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Stranica 2/3

Kako djeluje Activyl Tick Plus?

Djelatne tvari u VMP-u Activyl Tick Plus, indoksakarb i permetrin, jesu ektoparaziticidi, koji ubijaju

nametnike kao što su buhe i krpelji koji se mogu naći na koži ili dlakama životinja. Nakon primjene

VMP-a buhe i krpelji progutaju indoksakarb i permetrin (indoksakarb se u njihovim crijevima pretvara

u djelatni oblik). Djelatne tvari indoksakarb i permetrin zajedničkim djelovanjem ometaju živčani

sustav nametnika, što uzrokuje paralizu i smrt. Permetrin djeluje i kao repelent te sprječava pješčane

mušice da dođu na tijelo i nahrane se krvlju.

Koje su koristi VMP-a Activyl Tick Plus utvrđene u ispitivanjima?

Djelovanje VMP-a Activyl Tick Plus protiv buha i krpelja ispitano je u laboratorijskim ispitivanjima i u

trima terenskim ispitivanjima. Jednim je terenskim ispitivanjem obuhvaćeno 230 pasa i u njemu je

Activyl Tick Plus uspoređen s fipronilom (još jednim ektoparaziticidom) na način da su se lijekovi

primjenjivali svaka 4 tjedna u razdoblju od 12 tjedana. Djelovanje se mjerilo utvrđivanjem broja buha

i krpelja u dvotjednim razmacima. Objema terapijama broj buha i krpelja smanjen je gotovo na nulu do

kraja razdoblja ispitivanja.

Djelovanje VMP-a Activyl Tick Plus protiv pješčanih mušica pokazalo se u dvama laboratorijskim

ispitivanjima. Glavno mjerilo djelovanja bio je učinak repelenta protiv pješčanih mušica koji se mjerio

brojem nahranjenih ženskih jedinki pješčanih mušica. Activyl Tick Plus u jednom je ispitivanju postigao

repelentsko djelovanje veće od 95 % jedan dan nakon primjene, da bi se tri tjedna nakon primjene ono

smanjilo na 92 %. U drugom je ispitivanju Activyl Tick Plus postigao repelentsko djelovanje veće od

98 % dva dana nakon primjene da bi se tri tjedna nakon primjene ono smanjilo na 86 %.

Koji su rizici povezani s VMP-om Activyl Tick Plus?

Najčešće nuspojave zabilježene kod VMP-a Activyl Tick Plus (koje se mogu javiti u više od 1 na 10

životinja) su prolazno grebanje, eritem (crvenilo kože) i gubitak dlake na mjestu nanošenja. Te pojave

obično nestanu bez ikakve terapije. Primjenom VMP-a Activyl Tick Plus može doći do pojave

privremenog masnog izgleda ili nakupljanja dlake na mjestu nanošenja ili suhog bijelog ostatka. To je

normalno i obično prolazi nakon nekoliko dana.

Activyl Tick Plus ne smije se primjenjivati kod mačaka. Ne smije se upotrebljavati kod pasa koji su

dokazano preosjetljivi (alergični) na indoksakarb, permetrin ili bilo koji drugi sastojak lijeka.

Buhe, krpelji i pješčane mušice i dalje mogu uzrokovati bolesti kojih su prijenosnici.

Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o VMP-u.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Prilikom rukovanja proizvodom ne smije jesti, piti ni pušiti. Prilikom rukovanja proizvodom Activyl Tick

Plus ili njegove primjene u pasa moraju se nositi zaštitne rukavice. Ruke treba oprati odmah nakon

primjene, a bilo koji proizvod koji je došao u dodir s kožom mora se odmah isprati sapunom i vodom.

Osobe koje su dokazano preosjetljive na indoksakarb ili permetrin trebaju izbjegavati kontakt s

proizvodom. Ako se Activyl Tick Plus slučajno prolije po očima, treba ga se isprati vodom. VMP se treba

primjenjivati u dobro prozračenom prostoru, a pse kojima je dan VMP ne bi trebalo dirati dok se mjesto

nanošenja ne osuši. VMP je lako zapaljiv i treba ga držati podalje od mogućih izvora zapaljenja. Radi

zaštite djece VMP bi se trebao čuvati u svojoj vrećici do trenutka primjene, a iskorištena pipeta trebala

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Stranica 3/3

bi se odmah baciti. Na dan primjene djeca ne bi trebala dirati pse kojima je dan VMP, a psima ne bi

trebalo dozvoliti da spavaju sa svojim vlasnicima, osobito djecom.

U slučaju nuspojava potrebno je odmah zatražiti liječnički savjet te pokazati liječniku uputu o VMP-u.

Zašto je Activyl Tick Plus odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a Activyl

Tick Plus nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u

Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Activyl Tick Plus:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Activyl Tick Plus na snazi

u Europskoj uniji od 9. siječnja 2012.

Cjeloviti EPAR za VMP Activyl Tick Plus nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Više

informacija o liječenju VMP-om Activyl Tick Plus vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi

o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 04.2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

Activyl Tick Plus spot-on otopina za pse

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

Proizvođač odgovoran za puštanje proizvodne serije:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francuska

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on otopina za jako male pse

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on otopina za male pse

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on otopina za srednje velike pse

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on otopina za velike pse

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on otopina za jako velike pse

Indoksakarb + permetrin

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Djelatne tvari:

Svaki ml sadrži 150 mg indoksakarba i 480 mg permetrina.

Svaka pipeta sadrži:

Volumen

(ml)

Indoksakarb

(mg)

Permetrin

(mg)

Za jako male pse

Za male pse

Za srednje velike pse

Za velike pse

1920

Za jako velike pse

2880

Bistra, bezbojna do žuto-smeđa otopina

4.

INDIKACIJE

Tretiranje infestacije buhama (

Ctenocephalides felis

), proizvod ima trajnu insekticidnu djelotvornost

kroz 4 tjedna protiv

Ctenocephalides

felis

Proizvod ima trajnu akaricidnu djelotvornost do 5 tjedana protiv

Ixodes ricinus

i do 3 tjedna protiv

infestacija s

Rhipicephalus sanguineus

. Ako su krpelji tih vrsta prisutni na psu kada se proizvod

nanosi, svi krpelji neće biti uništeni unutar prvih 48 sati, ali mogu biti uništeni u roku od tjedan dana.

Veterinarsko medicinski proizvod se može koristiti kao dio strategije za liječenje alergičnog

dermatitisa uzrokovanog buhama (engl. FAD).

Razvojni oblici buha u neposrednoj blizini tretiranog psa će biti uništeni nakon kontakta s tretiranim

psom.

Jedna primjena pruža repelentni (sprečava hranjenje) učinak protiv papatača (

Phlebotomus

perniciosus

) do 3 tjedna.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na psima u slučaju poznate preosjetljivosti na djelatnu tvari ili bilo koju pomoćnu

tvar.

OPREZ - Ne primjenjivati na mačkama.

6.

NUSPOJAVE

U kliničkim ispitivanjima često se uočava prolazno grebanje, gubitak dlake ili svrbež. Ovi učinci

obično će proći bez liječenja.

U rijetkim slučajevima, mogu biti uočeni gastrointestinalni simptomi ( npr. povraćanje, proljev ili

manjak apetita), privremeni neurološki simptomi ( npr. tremor ili ataksija ) ili letargija. Ovi simptomi

su prolazni i uglavnom se povuku u roku od 24 - 48 sati.

Primjenom veterinarsko-medicinskog proizvoda može doći do lokaliziranog, privremeno masnog

izgleda dlake ili gubitka veće količine dlake na mjestu primjene. Može se primijetiti suhi bijeli

ostatak. To je normalno i uglavnom će proći u roku od nekoliko dana nakon primjene. Ove promjene

ne utječu na neškodljivost ili djelotvornost veterinarskog proizvoda.

Učestalost nuspojava je određena prema sljedećim pravilima:

vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)

česte (više od jedne ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako primijetite bilo kakve ozbiljne posljedice ili druge posljedice koji nisu navedene u ovoj uputi,

molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Preporučena doza za pse je 15 mg indoksakarba i 48 mg permetrina na 1 kg tjelesne težine, što je

ekvivalent od 0,1 ml/kg tjelesne težine. Sljedeća tablica određuje pipetu koja će se primijeniti prema

težini psa:

Težina psa

(kg)

Veličina pipeta za korištenje

1,2 - 5

Activyl Tick Plus za jako male pse

5,1 - 10

Activyl Tick Plus za male pse

10,1 - 20

Activyl Tick Plus za srednje velike pse

20,1 - 40

Activyl Tick Plus za velike pse

40,1 - 60

Activyl Tick Plus za jako velike pse

> 60

treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Obratiti pažnju da mjesto aplikacije bude na intaktnoj koži.

Otvoriti jednu vrećicu i otvoriti pipetu.

Korak 1

: Jednom rukom, držite pipetu u uspravnom položaju dalje od

lica i otvorite ju savijajući vrh te ga vratite u početni položaj.

Korak 2

: Za jednostavniju primjenu pas bi trebao stajati. Razdvojite

dlaku dok se ne vidi koža i stavite pipetu uz kožu između lopatica.

Korak 3

: Nježno stisnite pipetu te nakapajte otopinu na kožu. Da bi se izbjeglo cijeđenje viška

proizvoda na životinju (osobito kod većih pasa) ne primjenjivati pretjeranu količinu proizvoda na

jednom mjestu. Ako se to dogodi, ponovna aplikacija nije potrebna, međutim, izbjegavajte kontakt s

tretiranim područjima dok se ne osuše.

Za jako male i male pse, stisnuti čvrsto pipetu te primijeniti cijeli sadržaj izravno na kožu na jednom

mjestu, između lopatica.

Za veće pse, primijeniti sadržaj pipete ravnomjerno na 2 (srednje veliki psi) ili 3 (veliki psi) ili 4 (vrlo

veliki psi) mjesta, koja se nalaze na različitim mjestima aplikacije duž leđne linije od ramena do baze

repa

10.

KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvane pipete moraju se držati u vrećici otpornoj na otvaranje od strane djece.

Čuvati pipete u originalnom pakovanju kako bi ih zaštitili od vlage i svjetla.

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom kartonskom pakovanju, foliji i

pipeti navedenog pod „EXP“. Datum isteka odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebne mjere predostrožnost za primjenu na životinjama:

Neškodljivost proizvoda nije ustanovljena u pasa mlađih od 8 tjedana.

Neškodljivost proizvoda nije ustanovljena u pasa koji teže manje od 1,2 kg.

Upotrebljavati po procjeni koristi-rizika od strane odgovornog veterinara.

Izbjegavati kontakt veterinarsko-medicinskog proizvoda s očima pasa.

Izbjegavati dodir s tretiranim područjima dok mjesto apliciranja nije potpuno suho jer veterinarsko

medicinski proizvod može uzrokovati blagu iritaciju oka.

Veterinarsko-medicinski proizvod ostaje djelotvoran kada se tretirani pas izlaže suncu ili dođe u

kontakt s vodom (npr. plivanje, kupanje). Međutim, pse ne bi trebalo kupati ili šamponirati 48 sati

nakon tretmana. U slučaju čestog šamponiranja, djelotvornost može biti smanjena.

Krpelji koje se već nalaze na psima ne moraju biti uništeni u roku od 2 dana nakon tretmana, te mogu

ostati prihvaćeni na tijelu i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje krpelja s psa u vrijeme tretmana,

kako bi spriječili da se prihvate i sišu krv.

Proizvod ima repelentni ( sprečava hranjenje) učinak protiv papatača, i tako sprečava parazite da sišu

krv. Međutim, potencijalni prijenos zarazne bolesti putem papatača ne može se isključiti ako su uvjeti

nepovoljni.

Nakon tretiranja, krpelji će obično biti ubijeni i otpasti s domaćina u roku 48 sati nakon infestacije,

bez sisanja krvi, iako nalaz pojedinih krpelja na životinji, nakon tretiranja se ne može isključiti

Iz tog razloga prijenos zarazne bolesti putem krpelja se ne može isključiti.

Veterinarsko-medicinski proizvod može izazvati konvulzije u mačaka koje bi mogle biti kobne zbog

jedinstvene fiziologije ove vrste koja nije u stanju metabolizirati određene spojeve, uključujući

permetrin. Kod slučajnog izlaganja, ako se jave nuspojave, oprati mačku šamponom ili sapunom i

brzo potražiti veterinarsku pomoć. Da bi spriječili nehotično izlaganje mačke ovom proizvodu, držati

tretirane pse dalje od mačaka dok se mjesto primjene ne osuši. Važno je da mačke ne dodiruju

tretirano mjesto na psu. U slučaju izlaganja ove vrste odmah potražiti veterinarski savjet.

Posebne predostrožnosti za osobe koje primjenjuju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

Nemojte jesti, piti niti pušiti prilikom rukovanja s veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Vrećica je otporna na otvaranje od strane djece. Držite proizvod u vrećici sve do primjene, kako bi

spriječili djecu od izravnog pristupa proizvodu. Iskorištene pipete držati izvan pogleda i dosega djece.

Iskorištene pipete treba odmah ukloniti.

Ovaj proizvod sadrži indoksakarb i permetrin. Osobe s poznatom preosjetljivosti na indoksakarb i/ili

permetrin trebaju izbjegavati kontakt s ovim proizvodom.

Lokalne i/ili sustavne reakcije koje su bile uočene kod pojedinih osoba nakon izlaganja proizvodu su:

kožne reakcije, nazalne ili iritacije grla/usta, neurološki znakovi, respiratorni znakovi,

gastrointestinalni znakovi ili drugi sustavni znakovi.

Kako bi izbjegli nuspojave treba:

nositi zaštitne rukavice pri doticaju ili apliciranju proizvoda,

primjenjivati proizvod u dobro prozračenim objektima,

ne dirati tretirane životinje dok se mjesto aplikacije ne osuši,

na dan tretiranja, djeca ne smiju dirati životinju te ne treba dopustiti da osobe spavaju blizu

životinja, osobito djeca

oprati ruke odmah po upotrebi proizvoda te ukoliko je proizvod bio u kontaktu s kožom isprati

sapunom i vodom

Veterinarsko-medicinski proizvod može izazvati umjerenu iritaciju očiju, izbjegavajte dodir s očima.

Ako se to dogodi, polako i nježno isperite vodom.

Ukoliko se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć te pokazati liječniku uputu.

Ovaj proizvod je lako zapaljiv. Držati podalje od topline, iskrenja, otvorenog plamena ili drugih

izvora paljenja.

Graviditet:

Laboratorijska ispitivanja na štakorima, miševima i kunićima s indoksakarbom i permetrinom nisu

dala dokaze o tetragenom, foetotoksičnom ili maternotoksičnom učinku. Međutim, ispitivanja

reproduktivne toksičnosti provedena na psu s tri puta većim terapijskim dozama od preporučenih je

otkrila značajno smanjenje broja živorođene štenadi. Klinički značaj potonjeg nalaza je nepoznat jer

nema istraživanja provedenih na psima u kojima su korištene preporučene terapijske doze.

Koristiti samo u skladu s procjenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

Laktacija:

Koristiti samo u skladu s procjenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

Plodnost:

Koristiti samo u skladu s procjenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

13.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Svaki neiskorišteni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijal dobiven od tih VMP treba

zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Activyl Tick Plus ne smije doći u vodne tokove jer indoksakarb i permetrini mogu biti opasni za vodene

organizme.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske

agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15.

OSTALE INFORMACIJE

Kartonska kutija s 1 pipetom od 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml ili 6 ml.

Kartonska kutija s 4 pipete od 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml ili 6 ml.

Kartonska kutija s 6 pipeta od 05 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml ili 6 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

76505 Saue/Harjumaa,

Estija,

Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД,

Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Profilvej 1,

DK-6000 Kolding,

Tlf: + 45 7552 1244

Malta:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

Rögen 20,

DE-22843 Bad Oldesloe,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,

Hermesweg 15,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 372 6 709 006

Norge:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

EL-144 52 Metamorfosi,

Athens – GREECE,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH,

Hildebrandgasse 27,

A-1180 Wien,

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

Angel Guimerá 179-181,

ES-8950 Esplugues de Llobregat,

infocliente@virbac.es

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.,

Ul. Pulawska 314,

PL-02 819 Warszawa,

Tel.: + 48 22 855 40 46

France:

VIRBAC France,

ème

rue – L.I.D. – BP 27,

FR-06517 Carros,

service-conso@virbac.fr

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL,

LABORATÓRIOS LDA,

R.do Centro Empresarial,

Ed13-Piso 1- Esc.3,

Quinta da Beloura,

PT-2710-693 Sintra,

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francuska,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Slovenija:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Via Ettore Bugatti, 15,

IT-20142 Milano,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Sverige:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

Athens – GREECE,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

76505 Saue/Harjumaa,

Igaunija,

Tel: + 372 6 709 006

United Kingdom:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

6-6-2018

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Active substance: Indoxacarb) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3678 of Wed, 06 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety