ליריקה 50 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 50 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 50 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 75 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 75 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 75 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 100 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 100 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 100 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 150 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 150 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 150 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 200 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 200 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 200 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 300 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 300 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 300 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. management of fibromyalgia.

ליריקה 225 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ליריקה 225 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 225 mg - pregabalin - pregabalin - lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.management of fibromyalgia.

פרגבלין טבע 100 מג   ישראל - עברית - Ministry of Health

פרגבלין טבע 100 מג

teva israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 100 mg - pregabalin

פרגבלין טבע 150 מג   ישראל - עברית - Ministry of Health

פרגבלין טבע 150 מג

teva israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 150 mg - pregabalin

פרגבלין טבע 200 מג   ישראל - עברית - Ministry of Health

פרגבלין טבע 200 מג

teva israel ltd - pregabalin - קפסולות - pregabalin 200 mg - pregabalin