גביסקון פורטה מנטה ישראל - עברית - Ministry of Health

גביסקון פורטה מנטה

reckitt benckiser (near east) ltd - alginic acid as sodium; potassium hydrogencarbonate - תרחיף - alginic acid as sodium 100 mg/ml; potassium hydrogencarbonate 20 mg/ml - alginic acid - alginic acid - treatment of symptoms of gastro-oesophageal reflux such as acid regurgitation, heartburn, indigestion occurring due to the reflux of stomach contents for instance, after gastric surgery, as a result of hiatus hernia, during pregnancy or accompanying reflux oesophagitis.

נורופן פורטה טבליות 400 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן פורטה טבליות 400 מג

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - טבליות מצופות - ibuprofen 400 mg - ibuprofen - ibuprofen - relief of mild to moderate pain, such as headache, toothache, menstrual pain, backache, muscular pain. for the relief of symptoms associated with rheumatic diseases.

נורופן לילדים בטעם תפוז ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן לילדים בטעם תפוז

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - תרחיף - ibuprofen 100 mg / 5 ml - ibuprofen - ibuprofen - for the reduction of fever and relief of mild to moderate pain. for infants and children aged 3 months to 12 years (i.e. weighing about 40 kg).

נורופן קפסולות נוזל 200 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן קפסולות נוזל 200 מג

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - קפסולות ממולאות נוזל - ibuprofen 200 mg - ibuprofen - ibuprofen - relief of mild to moderate pain such as headache, toothache, menstrual pain, backache, muscular pain, anti-inflammatory for rheumatic diseases, reduction of fever.

נורופן טבליות 200 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן טבליות 200 מג

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - טבליה - ibuprofen 200 mg - ibuprofen - ibuprofen - relief of mild to moderate pain such as headache, toothache, menstrual pain, backache, muscular pain, anti-inflammatory for rheumatic diseases, reduction of fever.

נורופן צינון ושפעת ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן צינון ושפעת

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen; pseudoephedrine hydrochloride - טבליה - ibuprofen 200 mg; pseudoephedrine hydrochloride 30 mg - ibuprofen, combinations - ibuprofen, combinations - relief of symptoms of cold and flu in the presence of fever or pain with associated congestion.

נורופן פלוס ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן פלוס

reckitt benckiser (near east) ltd - codeine as hemihydrate; ibuprofen - טבליה - ibuprofen 200 mg; codeine as hemihydrate 10 mg - ibuprofen, combinations - ibuprofen, combinations - for the relief of moderate to severe pains.

נורופן ג'ל % 5 ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן ג'ל % 5

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - ג'ל - ibuprofen 5 %w/w - ibuprofen - ibuprofen - topical analgesic and anti-inflammatory for backache, rheumatic and muscular pain, sprains, strains, sports injuries.

נורופן לילדים בטעם תות ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן לילדים בטעם תות

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen - תרחיף - ibuprofen 100 mg / 5 ml - ibuprofen - ibuprofen - for the reduction of fever and relief of mild to moderate pain. for infants and children aged 3 months to 12 years (i.e. weighing about 40 kg).

נורופן קוויק 256 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

נורופן קוויק 256 מג

reckitt benckiser (near east) ltd - ibuprofen sodium - טבליה - ibuprofen sodium 256 mg - ibuprofen - ibuprofen - for the symptomatic relief of mild to moderate pain, such as hedache, backache, period pain, dental pain, neuralgia, rheumatic and muscular pain, the pain of non-serious arthritis, migraine, cold and flu symptoms, sore throat and fever.