פרילידן ישראל - עברית - Ministry of Health

פרילידן

halperin n.h. medic ltd, israel - lidocaine; prilocaine - קרם - prilocaine 25 mg / 1 g; lidocaine 25 mg / 1 g - prilocaine

בימטופרוטס אס.קיי. ישראל - עברית - Ministry of Health

בימטופרוטס אס.קיי.

k.s. kim international (sk- pharma) ltd., israel - bimatoprost - תמיסה לעין - bimatoprost 0.3 mg / 1 ml - bimatoprost

טרבופרוסט אס.קיי. ישראל - עברית - Ministry of Health

טרבופרוסט אס.קיי.

k.s. kim international (sk- pharma) ltd., israel - travoprost - תמיסה לעין - travoprost 0.04 mg/ml - travoprost

לואנה ישראל - עברית - Ministry of Health

לואנה

halperin n.h. medic ltd, israel - lidocaine; prilocaine - קרם - prilocaine 25 mg / 1 g; lidocaine 25 mg / 1 g - lidocaine, combinations

לתרו ישראל - עברית - Ministry of Health

לתרו

taro international ltd, israel - latanoprost - טיפות עיניים - latanoprost 0.05 mg / 1 ml - latanoprost

לתרו-טים ישראל - עברית - Ministry of Health

לתרו-טים

taro international ltd, israel - latanoprost; timolol as maleate - טיפות עיניים - timolol as maleate 5.0 mg/ml; latanoprost 0.05 mg/ml - timolol

דורזולאמיד אס.קיי. ישראל - עברית - Ministry of Health

דורזולאמיד אס.קיי.

k.s. kim international (sk- pharma) ltd., israel - dorzolamide as hydrochloride - טיפות עיניים - dorzolamide as hydrochloride 20 mg/ml - dorzolamide

פרובין ישראל - עברית - Ministry of Health

פרובין

lapidot medical import and marketing ltd - iron sucrose - תמיסה להזרקה - iron sucrose 20 mg/ml - iron-sorbitol-citric acid complex - iron-sorbitol-citric acid complex - severe iron deficiency only when oral administration has been found impossible. in cases of gastro- intestinal malobsorption which rules our oral therapy, patients on dialysis treated with erythropoietin.

פלונוסטרון אס.קיי. ישראל - עברית - Ministry of Health

פלונוסטרון אס.קיי.

k.s. kim international (sk- pharma) ltd., israel - palonosetron as hydrochloride - תמיסה להזרקה - palonosetron as hydrochloride 250 mcg / 5 ml - palonosetron