וויו ישראל - עברית - Ministry of Health

וויו

fischer pharmaceuticals ltd - tetrahydrozoline hydrochloride - טיפות עיניים - tetrahydrozoline hydrochloride 0.05 % - for the relief of irritation, burning, reddening or itching of the eye due to allergic or physical causes such as dust, smoke, pollen, sunlight.

קלריטון ישראל - עברית - Ministry of Health

קלריטון

fischer pharmaceuticals ltd - benzalkonium chloride - טיפות עיניים - benzalkonium chloride 0.01 % - benzalkonium - benzalkonium - for rinsing and soothing the eyes against irritation due to various causes such as: dust, smoke, plants etc. for first aid use in helping remove a foreign body from the eye.

לקרומיצין טיפות עינים ישראל - עברית - Ministry of Health

לקרומיצין טיפות עינים

fischer pharmaceuticals ltd - gentamicin as sulfate - טיפות עיניים - gentamicin as sulfate 0.3 % - gentamicin - gentamicin - for the treatment of eye infections susceptible to treatment with gentamycin.

סולפציד ישראל - עברית - Ministry of Health

סולפציד

fischer pharmaceuticals ltd - sulfacetamide sodium - טיפות עיניים - sulfacetamide sodium 10 % - sulfacetamide - sulfacetamide - eye infections caused by micro-organisms sensitive to sulfacetamide.

לקרימול טיפות עיניים ישראל - עברית - Ministry of Health

לקרימול טיפות עיניים

fischer pharmaceuticals ltd - hydroxyethylcellulose; povidone - טיפות עיניים - hydroxyethylcellulose 0.31 %; povidone 1.6 % - povidone-iodine - povidone-iodine - a lubricating tear substitute for dry eyes when tear production is insufficient.

סטרודקס טיפות עינים ישראל - עברית - Ministry of Health

סטרודקס טיפות עינים

fischer pharmaceuticals ltd - dexamethasone as sodium phosphate - טיפות עיניים - dexamethasone as sodium phosphate 0.1 % - dexamethasone - dexamethasone - for the treatment of conjuctivitis and cornea inflammation.

דקספרין טיפות ישראל - עברית - Ministry of Health

דקספרין טיפות

fischer pharmaceuticals ltd - dexamethasone as sodium phosphate; neomycin as sulfate; phenylephrine hydrochloride - טיפות עיניים - phenylephrine hydrochloride 0.12 %; dexamethasone as sodium phosphate 0.1 %; neomycin as sulfate 0.5 % - dexamethasone and antiinfectives - dexamethasone and antiinfectives - ocular inflammatory conditions associated with bacterial infection.

אטרוספן טיפות עיניים ישראל - עברית - Ministry of Health

אטרוספן טיפות עיניים

fischer pharmaceuticals ltd - atropine sulfate - טיפות עיניים - atropine sulfate 1 % - atropine - atropine - mydriatic.

מידראמיד ישראל - עברית - Ministry of Health

מידראמיד

fischer pharmaceuticals ltd - tropicamide - טיפות עיניים - tropicamide 0.5 % - tropicamide - tropicamide - mydriatic for diagnostic use.

אפרין 10 ישראל - עברית - Ministry of Health

אפרין 10

fischer pharmaceuticals ltd - phenylephrine hydrochloride - טיפות עיניים - phenylephrine hydrochloride 10 % - phenylephrine - phenylephrine - mydriasis and vasoconstriction.