פנידין 18 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 18 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 18 mg - methylphenidate

פנידין 18 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 18 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 18 mg - methylphenidate

פנידין 27 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 27 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 27 mg - methylphenidate

פנידין 27 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 27 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 27 mg - methylphenidate

פנידין 36 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 36 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 36 mg - methylphenidate

פנידין 36 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 36 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 36 mg - methylphenidate

פנידין 54 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 54 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 54 mg - methylphenidate

פנידין 54 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פנידין 54 מג

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - methylphenidate hydrochloride - טבליות בשחרור ממושך - methylphenidate hydrochloride 54 mg - methylphenidate

סוליריס ישראל - עברית - Ministry of Health

סוליריס

alexion pharma israel ltd - eculizumab - תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה - eculizumab 10 mg/ml - eculizumab - eculizumab - soliris is indicated for the treatment of patients with: - paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ( pnh ).- atypical hemolytic uremic syndrome (ahus).

פולווסטרנט אוור פארמה 250 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

פולווסטרנט אוור פארמה 250 מג

pharmalogic ltd - fulvestrant - תמיסה להזרקה - fulvestrant 50 mg / 1 ml - fulvestrant