ריזדרונט טבע   35 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ריזדרונט טבע 35 מג

abic marketing ltd, israel - risedronic acid as sodium - טבליה - risedronic acid as sodium 35 mg - risedronic acid - risedronic acid - treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of vertebral fractures. treatment of established postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of hip fractures. prevention of osteoporosis in postmenopausal women with increased risk of osteoporosis. treatment of osteoporosis in men at high risk of fracture.

אקטונל פעם בחודש 150 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

אקטונל פעם בחודש 150 מג

abic marketing ltd, israel - risedronic acid as sodium - טבליות מצופות פילם - risedronic acid as sodium 150 mg - risedronic acid - risedronic acid - treatment of postmenopausal osteoporosis.prevention of postmenopausal osteoporosis.

ריבון 35 ישראל - עברית - Ministry of Health

ריבון 35

unipharm ltd, israel - risedronic acid - טבליה - risedronic acid 35 mg - risedronic acid - risedronic acid - treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of vertebral fractures. treatment of established postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of hip fractures. prevention of osteoporosis in postmenopausal women with increased risk of osteoporosis. treatment of osteoporosis in men at high risk of fracture.

ריבון 150 ישראל - עברית - Ministry of Health

ריבון 150

unipharm ltd, israel - risedronic acid as sodium - טבליה - risedronic acid as sodium 150 mg - risedronic acid - risedronic acid - treatment of postmenopausal osteoporosis.prevention of postmenopausal osteoporosis.

ריזדרונייט אס.קיי. ישראל - עברית - Ministry of Health

ריזדרונייט אס.קיי.

k.s. kim international (sk- pharma) ltd., israel - risedronic acid as sodium hemipentahydrate - טבליה - risedronic acid as sodium hemipentahydrate 150 mg - risedronic acid

אקטונל פעם בחודש 150 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

אקטונל פעם בחודש 150 מג

truemed ltd, israel - risedronic acid as sodium - טבליות מצופות פילם - risedronic acid as sodium 150 mg - risedronic acid

ריבון 150 ישראל - עברית - Ministry of Health

ריבון 150

unipharm ltd, israel - risedronic acid as sodium - טבליה - risedronic acid as sodium 150 mg - risedronic acid

ריבון 35 ישראל - עברית - Ministry of Health

ריבון 35

unipharm ltd, israel - risedronic acid - טבליה - risedronic acid 35 mg - risedronic acid

ריזדרונט טבע ® 75 מ"ג ישראל - עברית - Ministry of Health

ריזדרונט טבע ® 75 מ"ג

abic marketing ltd - risedronic acid sodium 75 mg - tablets - risedronic acid - treatment of osteoporosis in postmenopausal women at increased risk of fractures.prevention of osteoporosis in postmenopausal women who are at risk of developing osteoporosis and for whom the desired clinical outcome is to maintain bone mass and to reduce the risk of fracture.

contact lenses ישראל - עברית - Ministry of Health

contact lenses

kontakt linsen (israe - כלל האוכלוסיה - עדשות מגע