ספירונולקטון טבע  25 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ספירונולקטון טבע 25 מג

teva pharmaceutical industries ltd, israel - spironolactone - טבליה - spironolactone 25 mg - spironolactone - spironolactone - edematous conditions: - congestive heart failure; - cirrosis of the liver accompanied by edema and/or ascites nephrotic syndrome. essential hypertention. primary hyperaldostronism. hypokalemia.

ספירונולקטון טבע   100 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ספירונולקטון טבע 100 מג

teva pharmaceutical industries ltd, israel - spironolactone - טבליה - spironolactone 100 mg - spironolactone - spironolactone - edematous conditions: congestive heart failure; cirrosis of the liver accompanied by edema and/or ascites nephrotic syndrome. essential hypertention. primary hyperaldostronism. hypokalemia.

ספירונולקטון טבע   100 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ספירונולקטון טבע 100 מג

teva israel ltd - spironolactone - טבליה - spironolactone 100 mg - spironolactone - spironolactone - edematous conditions: congestive heart failure; cirrosis of the liver accompanied by edema and/or ascites nephrotic syndrome. essential hypertention. primary hyperaldostronism. hypokalemia.

אלדקטון 25 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

אלדקטון 25 מג

pfizer pfe pharmaceuticals israel ltd - spironolactone - טבליות מצופות - spironolactone 25 mg - spironolactone - spironolactone - congestive heart failure, cirrhotic ascites.

פרובין ישראל - עברית - Ministry of Health

פרובין

lapidot medical import and marketing ltd - iron sucrose - תמיסה להזרקה - iron sucrose 20 mg/ml - iron-sorbitol-citric acid complex - iron-sorbitol-citric acid complex - severe iron deficiency only when oral administration has been found impossible. in cases of gastro- intestinal malobsorption which rules our oral therapy, patients on dialysis treated with erythropoietin.

ונופר ישראל - עברית - Ministry of Health

ונופר

cts ltd - ferrous as iron iii hydroxide sucrose complex - תמיסה להזרקה - ferrous as iron iii hydroxide sucrose complex 100 mg / 5 ml - iron-sorbitol-citric acid complex - iron-sorbitol-citric acid complex - severe iron deficiency only when oral administration has been found impossible. in cases of gastro-intestinal malobsorption which rules out oral therapy, patients on dialysis treated with erythropoietin.

ונופר ישראל - עברית - Ministry of Health

ונופר

cts ltd - ferrous as iron iii hydroxide sucrose complex - תמיסה להזרקה - ferrous as iron iii hydroxide sucrose complex 100 mg / 5 ml - iron-sorbitol-citric acid complex - iron-sorbitol-citric acid complex - severe iron deficiency only when oral administration has been found impossible. in cases of gastro-intestinal malobsorption which rules out oral therapy, patients on dialysis treated with erythropoietin.

ספירונולקטון טבע  25 מג ישראל - עברית - Ministry of Health

ספירונולקטון טבע 25 מג

teva israel ltd - spironolactone - טבליה - spironolactone 25 mg - spironolactone

טיפטיפות פריפל  + D ישראל - עברית - Ministry of Health

טיפטיפות פריפל + d

cts chemical industries ltd - colecalciferol; ferrous as iron iii hydroxide polymaltose compl. - טיפות - colecalciferol 1333 iu/ml; ferrous as iron iii hydroxide polymaltose compl. 50 mg/ml - iron and multivitamins - iron and multivitamins - privention of iron deficiency anemia and vitamin d supplement for infants from 6-12 months of age.

טיפטיפות פריפל - 3 ישראל - עברית - Ministry of Health

טיפטיפות פריפל - 3

cts chemical industries ltd, israel - ferrous as iron iii hydroxide polymaltose compl. - טיפות - ferrous as iron iii hydroxide polymaltose compl. 50 mg/ml - iron in other combinations - prevention and treatment of iron deficiency anaemia.