טינדן ג'ל ישראל - עברית - Ministry of Health

טינדן ג'ל

trima israel pharmaceutical products maabarot ltd - dimetindene maleate - ג'ל - dimetindene maleate 0.1 %w/w - dimetindene

קסילוויט % 0.1 ישראל - עברית - Ministry of Health

קסילוויט % 0.1

vitamed pharmaceutical industries ltd - xylometazoline hydrochloride - טיפות+ספריי - xylometazoline hydrochloride 0.1 % - xylometazoline - xylometazoline - rapid relief of nasal congestion for up to 10 hours.

קסילוויט % 0.05 ישראל - עברית - Ministry of Health

קסילוויט % 0.05

vitamed pharmaceutical industries ltd - xylometazoline hydrochloride - טיפות+ספריי - xylometazoline hydrochloride 0.05 % - xylometazoline - xylometazoline - rapid relief of nasal congestion for up to 10 hours.

אלכוהול  % 70 ויטאמד ישראל - עברית - Ministry of Health

אלכוהול % 70 ויטאמד

vitamed pharmaceutical industries ltd - alcohol - תמיסה - חיצוני - alcohol 70 % - ethanol - ethanol - skin disinfection.

קרטיה ישראל - עברית - Ministry of Health

קרטיה

padagis israel agencies ltd, israel - acetylsalicylic acid - טבליות עם ציפוי אנטרי - acetylsalicylic acid 100 mg - acetylsalicylic acid - acetylsalicylic acid - the primary prevention of coronary heart disease in patients at increased risk and the secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease.

צרבת X בטעם מנטה ישראל - עברית - Ministry of Health

צרבת x בטעם מנטה

cts chemical industries ltd, israel - calcium carbonate - טבליות לעיסות - calcium carbonate 500 mg - calcium carbonate - calcium carbonate - antacid, calcium supplement.

צרבת X בטעם מלון ישראל - עברית - Ministry of Health

צרבת x בטעם מלון

cts chemical industries ltd, israel - calcium as carbonate - טבליות לעיסות - calcium as carbonate 500 mg - calcium carbonate - calcium carbonate - antacid, calcium supplement.