JOYA PRIVATE / MY COLLECTION- קרם ידיים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

זמין מ:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
INN (שם בינלאומי):
JOYA PRIVATE / MY COLLECTION- HAND CREAM
תוצרת:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
סממני תרפויטית:
קרם ידיים
מספר אישור:
60655
תאריך אישור:
2012-02-26

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה