Amlessa 4 mg/10 mg tablets 

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-06-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)

17-06-2019

מרכיב פעיל:
периндоприл и амлодипин
זמין מ:
KRKA, d.d. Novo mesto
קוד ATC:
C09BB4
INN (שם בינלאומי):
perindopril and amlodipine
כמות:
4 mg/10 mg tablets 
leaflet_short:
Amlessa, 4 mg/10 mg tablets x 28; x 30; x 50; x 60; x 100
מספר אישור:
20120557
תאריך אישור:
2015-06-08

קרא את המסמך השלם

קרא את המסמך השלם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה