ALOE SOCOTRINA GRANULE 1DH-30DH TABLET

קנדה - אנגלית - Health Canada

קנה את זה

מרכיב פעיל:
ALOE
זמין מ:
HOMEOCAN INC.
INN (שם בינלאומי):
ALOE
כמות:
1DH
טופס פרצבטיות:
TABLET
הרכב:
ALOE 1DH
מסלול נתינה (של תרופות):
ORAL
יחידות באריזה:
100
סוג מרשם:
Homeopathic
איזור תרפויטי:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
leaflet_short:
Active ingredient group (AIG) number: 0106911001; AHFS: 92:02.00
מצב אישור:
MARKETED
מספר אישור:
00855545
תאריך אישור:
1991-12-31

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה