3D) MEN SION) שמפו נגד קשקשים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

זמין מ:
הנקל סוד
INN (שם בינלאומי):
(3D) MEN SION HAIR/SCALP/ROOTS ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
תוצרת:
SCHWARZKOPF & HENKEL
סממני תרפויטית:
שמפו נגד קשקשים
מספר אישור:
62101
תאריך אישור:
2012-05-10

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה