רספרים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
SULPHAMETHOXAZOLE; TRIMETHOPRIM
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01EE01
טופס פרצבטיות:
תרחיף
הרכב:
SULPHAMETHOXAZOLE 200 MG / 5 ML; TRIMETHOPRIM 40 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM
איזור תרפויטי:
SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM
סממני תרפויטית:
Treatment of urinary tract infections due to susceptible strains of the following organisms: - Escherichia coli - Klebsiella - Enterobacter - Proteus mirabilis - Proteus vulgaris - Proteus morganii. Treatment of acute otitis media in children due to susceptible strains of Haemophilus influenzae or Streptococcus pneumoniae. To date there are limited data available as to the safety of repeated use of Resprim in infants under 2 years of age. Resprim is not indicated for prophylactic or prolonged administration in otitis media at any age. Treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis due to susceptible strains of Haemophilus influenzae or Streptococcus pneumoniae. Treatment of enteritis caused by susceptible strains of Shigella flexneri and Shigella sonnei. Resprim is also indicated in the treatment of documented Pneumocystis carinii pneumonitis.
מספר אישור:
026 95 21177 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

"

Sulphamethoxazole400mg Sulphamethoxazole200mg Sulphamethoxazole800mg

Trimethoprim80mg Trimethoprim40mg Trimethoprim160mg

"

"

Microcrystallinecellulose,lactosehydrous,starch,methylhydroxyethylcellulose,sodium

starchglycolate,magnesiumstearate,FD&CBlueNo.1aluminiumlake.

Methylhydroxyethylcellulose,starch,magnesiumstearate,microcrystallinecellulose,lactose

monohydrate.

Sucrose,glycerol,microcrystallinecellulose&sodiumcarboxymethylcellulose,ammonium

glycyrrhizinate,carboxymethylcellulosesodium(cellulosegum),polysorbate80,

methylparaben,saccharinsodium,FD&CRedNo.40,alcohol,vanillaflavour407,aniseoil,

purifiedwater.

Sulphamethoxazole % " & "

Trimethoprim & "

&

&" ! '"

(& % #% !

'" ! ) %

"" * " #'#% G 6 PD '" ) #

" * "&" * $%# ! * ! " * " #%& & ! * % *

&! + * * #

" " + !" # # * * ! "# * ( * ( *

" & &% * % # " #

"&% % & ' , '" & ) * & "

& & $

" ! # "# # * " # " #

"# % * % & & " #

#% # ;

#" !

" % * # * & " +

"

& ! % &%'#

'" ) ! * % " % * " * %"

'" ) & * "" ' ##% '#

#% '# '" ) (

& & " ( #

"'" ) # " * "

%'# * " #" % ! #" # * %

(& % &%" ! ! * %" % &" !

" * #%" ! "! * # !& %! * % !& *

%" * ! &( ! # % * !% " * !(

2

RESPRIMUP5.12.2010SZ

& " * ! " ! * ! #" * !( %" & &%

&

" ( # $ * ! # # # ! * & *

%%"& ! ! # * " %%"&

" # ) % "

$& %% # * " # % & * * ! *

& * # * * "# # ( * ! ( %" * % * (

"(# * % &%

& ) " ) % -

" & (& * " " * * !

& * * % * #$ & * ! #( " & ) " )

& " ( & ' ( &

" # #!

&" '% %# "

##&" (& "

" % " (&! * % " ! ! '

& ( !" # #

" $ #"

#" #! #

& '#

............................. ..............

...........................................

#/ '#

& ! ' (

& ) # #" ' %# &"

!%# # " " * " ) ! % % )

& -

" , * & #

& " ( & & )

&% ) " # "'" ) ) '" &

&& )

& ' * 25°C

& * 25°C

" ) ( " * % & " ' "

& & * '& & /# '#

"

020242052700

026952117700

046232402600

## *

&

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה