רגולין וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
MELATONIN 18 MG
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
IMPLANT FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
S.C
תוצרת:
CEVA SANTE ANIMALE S.A., FRANCE
סממני תרפויטית:
Improvment of the reproductive performance of the sheep.
מספר אישור:
77369194600
תאריך אישור:
2010-07-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה