קלפורן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
CEFOTAXIME AS SODIUM 1 G
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01DD01
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION FOR INJ/INF
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M, I.V
תוצרת:
PATHEON UK LIMITED, UK
קבוצה תרפויטית:
CEFOTAXIME
סממני תרפויטית:
Severe infections caused by cefotaxime - sensitive pathogens : Infections of the respiratory tract of the kidneys and urinary tract of the skin and soft tissues of the bones and joints of the genital organs including gonorrhoea and of the abdominal region. Sepsis endocarditis meningitis. For preoperative prophylaxis in patients who are at increased risk from infection. For the prophylaxis of infections in patients with reduced resistance.
מספר אישור:
107922781000
תאריך אישור:
2012-11-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה